Bijzondere jaartallen in Denekamp en omgeving

Zoeken in de jaartallen

Vul hieronder een jaartal of zoekterm in, om daarmee in onze database te zoeken (maximaal 50 resultaten).

1313 De vermelding van het erve Enktman in Tilligte en/of zijn bewoners komt al voor in het begin van de veertiende eeuw.
  Personen: Engtman; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1390 'Voor het eerst wordt het huis Brecklenkamp genoemd in een brief toen de 'hoeve to Brekinchem'aan Berend Grave te Bentheim in koop werd overgedragen.'
  Personen: Grave; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1392 De naam van het erve Brandehof wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde. (erf Nrd.Deurningen)
  Personen: Brandehof; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Brandehof; bron: H. Asma
1475 In het schattingsregister van dit jaar wordt al het erf De Moat (Maatman) in Brecklenkamp vermeld thans het erf Lohuis
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: boerenbedrijf; bron: schattingsr.
1575 'Adolf van Twickel laat 'Bogelscamp' bouwen (met gracht)'
  Personen: Twickel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H.Asma
1575 Adolf van Twickel laat het huis Bögelskamp bouwen en omgeven door een gracht.
  Personen: Twickel; plaatsnamen: Bögelskamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
1601 'De gemiddelde grootte van de gewaarde erven bedraagt rond deze tijd 5,2 hectare (bouw- hooiland). Verder had zo'n erf de beschikking over 20 - 25 ha woeste grond voor o.a. plaggen, turf en brandhout. Voor de keuterboeren bedraagt de gemiddelde grootte van het erf 1.3 ha.'
  Personen: ; plaatsnamen: Twente; trefwoorden: bedrijf; bron: H. Asma
1633 Kasteel Brechlenkamp gesticht
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H. Asma
1636 Johan van Twickel bouwt op de plek van het oude huis (ca.1313) een nieuwe Borch Beuningen
  Personen: Twickel; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
1638 Bogelscamp komt in het bezit van Gerard Voet
  Personen: Voet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H.Asma
1650 'Jonker Everhard Bentinck to Breckelenkamp, gehuwd met Euphemia van der Marck van Everlo bewonen Breklenkamp. Daarna werd het huis bewoond door Hendrik Bentinck, die het huis weer afstond aan zijn broer Gerhard, die drie maal gehuwd was.'
  Personen: Bentinck; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H. Asma
1654 De Scholtenhof in Denekamp wordt door abdis Agnes Anna von Ketteler aan Wolter Voet tot Beugelskamp verkocht.(27 juli 1654) en op 12 april 1655 gerechtelijk overgedragen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: overdracht; bron: H.Asma
1679 A.W. Baron van Raet geboren
  Personen: van Raet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geboren; bron: H. Asma
1685 G.A. Bentick v.d. havezathe Breklenkamp verkoopt Brandehof aan Geert Kuipers of Bodden-Kuiper.
  Personen: Kuipers; plaatsnamen: Breklenkamp; trefwoorden: Havezathe; bron: H. Asma
1697 'Gerh. Bentinck wordt opgevolgd door zijn zoon Jonker Adriaan Willem Bentinck. Deze moest vanwege zijn niet zo beste levenswijze het erfgoed overgeven aan Erns van Reede van Amerongen, vader van 9 kinderen.'
  Personen: Bentinck; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H. Asma
1710 'Omstreeks deze tijd was Ignatius Bentinck eigenaar van Brecklenkamp, edelknaap aan het hof in Trier.'
  Personen: Bentinck; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H. Asma
1710 Gerhardina Marg. Van Staveren, nicht van Voet, trouwt met Willem Alex van Raet. Zij is erfgename van L.A. Voet, de eigenaar van Bogelscamp.
  Personen: Staveren; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H. Asma
1710 Landgoed Bogelscamp in het bezit van de familie L.A. Voet.
  Personen: Voet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H. Asma
1711 Geboorte van J.G. Hoogklimmer, burgemeester van Bentheim (overleden in 1775)
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Bentheim; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1714 Bogelscamp komt in het bezit van Alexander van Reat
  Personen: van Reat; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H.Asma
1730 'Jacobus van Wassenaar, die in 1738 stierf en in Ootmarsum begraven werd, wordt de nieuwe eigenaar bewoner.'
  Personen: Wassenaar; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havazathe; bron: H. Asma
1739 E.F. Hoogklimmer, burgemeester van Bentheim overleden
  Personen: Hoohklimmer; plaatsnamen: Bentheim; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1745 Geboorte van H. Hoogklimmer, rentmeester van Bentheim (overleden in 1808)
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Bentheim; trefwoorden: ; bron: H.Asma
1748 'De volkstelling die dit jaar werd gehouden wees uit dat in Klein Agelo toen 199 personenin 38 huishoudingen woonden.'
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: volkstelling; bron: H. Asma
1748 Willem Alexander van Raet draagt Bogelscamp over aan Johan C.J. van Raet
  Personen: van Raet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H. Asma
1748 'De volkstelling die dit jaar gehouden is, wijst uit dat er in Brecklenkamp dan ruim 200 inwoners zijn op 32 adressen..'
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: volkstelling; bron: H. Asma
1748 'De volkstelling die dit jaar werd gehouden wees uit dat in Beuningen dan 601 inwoners zijn op 105 adressen (de Marke Beuningen).'
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: volkstelling; bron: H. Asma
1748 In dit jaar telde Beuningen 601 inwoners op 105 adressen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: volkstelling; bron: H.Asma
1753 A.W. Baron van Raet overleden
  Personen: van Raet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: A.W. Baron van Raet; bron: H. Asma
1769 'De weduwe van Jacobus van Wassenaar, moeder van 7 kinderen, overlijdt en wordt in Frenswegen begraven. Daarna wordt Brecklenkamp achtereenvolgens door 2 kinderen bewoond t.w. Maximiliaan, die in dienst was van de keurvorst van keulen en Wilhelmina gehuwd op Beugelskamp'
  Personen: Wassenaar; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havazathe; bron: H. Asma
1769 'De 2 kinderen uit het huwelijk van Maximiliaan Bentinck met Isabella van Hövell v.h.Huis Heekeren bij Goor, Sophia en Adolf waren de laatste uit de stam Bentincks. Na de dood van beide kinderen kwam het huis in bezit van hun oom Otto Bentinck en deze verkocht het aan jonker von Elberfeldt tot Langen.'
  Personen: Elberfeldt; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havazathe; bron: H. Asma
1770 Johan C.J. van Raet schenkt een perceel grond voor de bouw van de R.K. kerkschuur.
  Personen: van Raet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
17-6-1783 Geweldig onweer in de Ageleres, waarbij de hele oogst werd vernield.
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: natuur ramp; bron: H. Asma
1784 Geboorte van J.G. Hoogklimmer, Dom rentmeester en Ambtman van Neuenhaus (overleden in 1853)
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Neuenhaus; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1790 'Herman Otto van Bentinck (de R.K. tak) verkoopt de Havezathe Brecklenkamp aan Levin van Elberfeldt tot Langen. Deze verkoopt vrij spoedig daarna een aanzienlijk deel v.h.landgoed, waaronder vele boerderijen in Lattrop.'
  Personen: van Bentinck; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havazathe; bron: H. Asma
1795 'Uit de volkstelling die dit jaar gehouden is blijkt dat Brecklenkamp dan 247 inwoners heeft verdeelt over 37 huishoudingen.'
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: volkstelling; bron: H. Asma
1795 Ene Geert Bernink vestigt zich in Denekamp vanuit Brandlecht en trouwt er later. Het begin van het geslacht Bernink in Denekamp en omgeving.
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ; bron: H.Asma
1796 Overlijden van Herman Otto Bentinck tot Brecklenkamp. Huis te Brecklenkamp verkocht aan Levui van Elferveld te Langen.
  Personen: Bentinck/ Elferveld; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1800 In de 19e eeuw was de familie Zegers uit Lage eigenares van huize Brecklenkamp.
  Personen: Zegers; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havazathe; bron: H. Asma
1801 De Borch Beuningen komt in het bezit van de Fam. Palthe
  Personen: Palthe; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1805 Brecklenkamp komt in het bezit van Mr. Zegers te Lage.
  Personen: Zegers; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havazathe; bron: H. Asma
1806 Alexander van Reat verkoopt wegens schulden de onder de Bogelscamp behorende erven en laat het huis tenslotte slopen.
  Personen: van Reat; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H.Asma
1810 Geboorte van H.H.M Hoogklimmer, pedikant te Laar, Weerselo en Neuenhaus (overleden in 1887)
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Weerselo; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1817 De resten van Bogelscamp verkocht aan A. Koster uit Almelo
  Personen: Koster; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H.Asma
1818 'Denekamp krijgt zijn eerste Burgemeester (toen nog Schout geheten) H. Pennink. Deze woonde en bleef ook na zijn benoeming in Ootmarsum wonen.'
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron: H. Asma
1819 H. Pennink Hzn (heronimus) burgemeester tot 1830 (4-7-1830 overleden)
  Personen: Pennink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1826 De overblijfselen van het goed verkocht aan J. Wubbe te Denekamp
  Personen: Wubbe; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H.Asma
1827 H.J. Pennink, zoon v.d. burgemeester vervanger van zijn vader.
  Personen: Pennink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1827 Straatweg Oldenzaal-Denekamp gereed.(3m brede verharding van klinkers en veldkeien
  Personen: ; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: straatweg; bron: H.Asma
1829 De eerste stoomspinnerij in Twente (Almelo)
  Personen: ; plaatsnamen: Almelo; trefwoorden: spinnerij; bron: H. Asma
12-7-1829 'Schoolmeester Gerrit Bonke overlijdt in deouderdom van ruim 58 jaar, hij was schoolmeester van de oude Denekamper dorpsschool.'
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H. Asmaa
1830 Joh. Th. Roessingh-Udink burgemeester tot 1839
  Personen: Roessingh- Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1830 'In dit jaar zijn er in de Gemeente geen geneeskundigen aanwezig. Wel een heelmeester twee vroedvrouwen en een artsenij mengkundige.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: arts; bron: H. Asma
1830 'In de gemeente is alleen in het dorp Denekamp een brandspuit aanwezig. In de buurtschappen zijn bij verscheidene ingezetenen brandhaken voorhanden.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H. Asma
4-7-1830 Overlijden van burg.Pennink (ruim 80 jr. oud)
  Personen: Pennink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H. Asma
24-9-1830 'Mr. Johannes Theunis Roessingh benoemd tot burgemeester van Denekamp. 25 jr. oud. Tot 1839 aangebleven.'
  Personen: Roessingh; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H. Asma
1832 Tot 1832 was de oude chirurgijn Ottink dokter in Denekamp (of Heelmeester).
  Personen: Ottink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: arts; bron: H. Asma
20-6-1833 Ontstaan reglement op de behandeling van brandspuiten en het blussen van brand.
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: brandweer; bron: H. Asma
1835 'In dit jaar wordt de Denekamper B. Eekman tot Med. Doctor Heel en Vroedmeester in de Gemeente Denekamp benoemd. Deze had gestudeerd a.d. universiteiten van Göttingen en Leiden.'
  Personen: Eekman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: arts; bron: H. Asma
1835 De school aan de Wilhelminastraat (latere) en aan het kerkhof gebouwd. Voor deze school stond er op deze plaats ook al een school met slechts 1 lokaal (kosten: f 2125). Nu 2 lokalen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp.; trefwoorden: school; bron: H. Asma
31-12-1836 G.O.A. Bellinkhave de Thoars benoemd tot ontvanger grenskantoor te Lattrop
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: ambtenaar; bron: H. Asma
1839 H. Warnaars burgemeester tot 1877 (3-12-1877 eervol ontslag)
  Personen: Warnaars; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
18-7-1839 'Burgemeester Roessingh Udink leidt voor de laatste keer de zitting v.d. gemeente- raad, omdat hij kort daarvoor was gekozen tot lid van Gedeputeerde Staten v. Overijssel. Dit amt was niet verenigbaar met dat van burgemeester.'
  Personen: Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H. Asma
1-12-1839 'Hendrik Warnaars begint als burgemeester van Denekamp na op 23-10-1839 te zijn benoemd. Hij is dan 24 jaar en ontvangt een salaris van F 340 als burgemeester en van F 425 voor de funktie van gemeente secretaris.'
  Personen: Warnaars; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H. Asma
15-4-1840 Aanbesteding nieuw schooltje te Brecklenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: bouwen; bron: H. Asma
15-4-1840 Aanbesteding nieuw schooltje te Agelo (F 500,-)
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: bouwen; bron: H. Asma
1844 'Zegers laat een rechtervoorvleugel aan het huis bouwen. Na zijn dood volgt zijn dochter Lydia Wilhelmina hem op en zij huwde met Jacob Backer van Leuven.'
  Personen: Zegers; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H. Asma
1848 Het goed gaat naar de schoonzoon van Wubbe, Johannes van Blanken
  Personen: van Blanken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H. Asma
1851 Uitvinding van de ritsstuiting
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ritssluiting; bron: H.Asma
1853 Brandehof wordt gekocht door T. Roessingh - Uddink van Singraven. (61 ha grond, 5 huizen + windkorenmolen.)
  Personen: Roessingh; plaatsnamen: Noord Deurnigen; trefwoorden: Brandehof; bron: H. Asma
1857 Zoon Arnold A van Wulfften Palthe, kantonrechter te Oldenzaal erft Borch Beuningen (ca. 80 bunder)
  Personen: van Wulfften Palthe; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
19-11-1858 Hendrika Bonke, organiste sinds 1829 in de Herv. Kerk, overlijdt.
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H. Asma
1861 'In de gemeente Denekamp is 2400 ha als landbouwgrond in gebruik. Op 1500 ha wordt rogge, op 12 ha tarwe, op 148 ha gerst en op 320 ha aardappelen verbouwd. Verder wordt er nog wat lijnzaad, raapolie, koolzaad, vlas en erwten verbouwd. De koop- en pachtprijzen voor landbouw zijn resp. fl. 800,00 en fl. 35,00 p.j. per hectare en voor grasland resp. fl. 600,00 en fl. 25.00'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: A. Asma
7-5-1862 Enschede zo goed als geheel uitgebrand, voor 7/8 deel
  Personen: ; plaatsnamen: Enschede; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1863 'Aanleg familiegraf Zegers bij 'huize Breklenkamp'
  Personen: Zegers; plaatsnamen: Breklenkamp; trefwoorden: Havezathe; bron: H. Asma
1867 'Geregeld berichten in de krant, dat er mensen uit deze regio, vooral jongelui, naar Noord Amerika vertrekken.'
  Personen: ; plaatsnamen: Amerika; trefwoorden: emigratie; bron: H.Asma
25-2-1867 'In de loop van deze week zullen opnieuw enige jongelui van hier naar Nrd. Amerika vertrekken op uitnodiging van kennissen die 6 maanden eerder daar naar toe gingen en er goede zaken gedaan hebben.'
  Personen: ; plaatsnamen: Amerika; trefwoorden: emigratie; bron: H. Asma
1-1868 Mr. J.M. Roessingh Udink in Nrd Deurningen, wonende op op huize Noord Deurningen benoemt tot kantonrechter te Ootmarsum.
  Personen: Roessingh; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: kantonrechter; bron: H.Asma
28-6-1868 De sigarenfabriek te Ootmarsum is nagenoeg voltooid en men denkt dat er voor 60 personen werk komt.
  Personen: ; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: sigarenfabriek; bron: H. Asma
8-12-1869 Blijkens een advertentie in de Enschedese Courant wordt de watermolen van Singraven met woonhuis voor 6 å 10 jaar verhuurd.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Singraven; bron: H.Asma
1870 Beuningen krijgt een school met 1 lokaal en een onderwijzerswoning.
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: school; bron: H.Asma
23-1-1870 'In een vergadering van Kerkvoogden en notabelen van de hervormde gemeente wordt besloten een begraafplaats aan te leggen op 't Eppinkstuk aan de Oldenzaalsestraat. De eerste begravenis vond er plaats op 12-12-1870 en totaal zijn er 439 mensen begr.'
  Personen: Herv. Kerk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: begraafplaats; bron: H.Asma
12-1871 In deze maand vertrokken opnieuw een paar Denekamper ambachtslieden naar Nrd. Amerika.
  Personen: ; plaatsnamen: Amerika; trefwoorden: emigratie; bron: H.Asma
1-1872 'In deze maand wordt er begonnen met de aanleg van een 'aardebaan' van Ootmarsum naar de Laagse Paal. Een subsidie hiervoor van het Rijk : F 6000,-'
  Personen: ; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
1-4-1872 'De verovering van Den Briel in 1572 door de Geuzen wordt in grote delen van ons land herdacht en gevierd, soms dagen lang.'
  Personen: Geuzen; plaatsnamen: Den Briel; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1874 Spoorverbinding Enschede-Glanerbrug-Gronau komt tot stand.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Spoorverbinding; bron: H. Asma
5-2-1874 Tot hoofdonderwijzer aan de school te Beuningen (gem. Losser) is dh F.A Vonk benoemd, thans als zodanig werkzaam te Deurningen (gem, Weerselo) tot 1910
  Personen: Vonk; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: hoofdonderwijzer; bron: H.Asma
17-7-1875 Hr. Joan Melchior Roessingh Udink overleden, de bewoner en eigenaar van huize Nrd Deurningen. Zijn weduwe verkocht het huis in hetzelfde jaar, met plm 20 ha. Grond aan de zusterd Franciscanessen v. Thuine voor f 41000 via Freiherr Heeremann von Zuydtwijck.
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd Deurningen; trefwoorden: huis; bron: H.Asma
8-1875 Vanuit verschillende streken uit ons land berichten over ziekte in de aardappelen.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: gewas; bron: H.Asma
2-10-1875 Feestelijke opening spoorlijn Munster-Enschede
  Personen: ; plaatsnamen: Enschede; trefwoorden: spoorlijn; bron: H. Asma
12-10-1876 'In onze gemeente, met name in Tilligte gaat ongeveer de helft van de aardappeloogst verloren vanwege de ziekte.'
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: gewas; bron: H.Asma
14-12-1876 Aanbestedeing bouw school voor Lager Onderwijs in de buurtschap Groot Agelo. Aannemer is geworden B.J. Heupink, metselaar te Ootmarsum voor een som van f 4452.
  Personen: Heupink; plaatsnamen: Groot Agelo; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1878 G.W. Hoogklimmer burgemeester tot 1922
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1878 Burgemeester G.W. Hoogklimmer tot 1923
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
3-1-1878 G.W. Hoogklimmer benoemd tot Burgemeester van Denekamp.(4e burg.v.Denekamp)
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
24-1-1878 'Johannes Bernardus Bernink geboren (in gezin van 6 kinderen) Meester Bernink Ouders: Gerardus Bernink en Lena Kokkeler'
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: museum; bron: H.Asma
24-7-1878 Begravenis van oud Burgemeester H. Warnaars van Denekamp (63 jr.).
  Personen: Warnaars; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
10-1-1880 Gedeputeerde staten van Overijssel hebben hun goedkeuring verleend aan de aanbesteding en bouw van een nieuwe school te Denekamp. Werk is nu definitief gegund aan aannemer J. ter Stege te Ootmarsum voor f 19.690.
  Personen: ter Stege; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1881 Johanna van Buren Twentse dichteres overleden 1962
  Personen: van Buren; plaatsnamen: Twenthe; trefwoorden: cultureel; bron: H.Asma
3-3-1881 Officiele opening van de nieuwe openbare school (5 lokalen) aan de Nordhornsestraat
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
7-3-1881 De openbare school aan de Nordhornsestraat wordt in het voorjaar in gebruik genomen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H. Asma
23-3-1881 'Een hevige brand zet een 6 tal huizen in brand in dorp Denekamp. Het pakhuis van de heer v. Blanken kon behouden blijven, mede danzij ook de brandweerkorpsen van Oldenzaal en Nordhorn, die te hulp waren geroepen.'
  Personen: v.Blanken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
17-5-1881 In hotel Veldman wordt het oude schoolgebouw gelegen aan het Kerkhof verkocht
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: schoolgebouw; bron: H.Asma
3-7-1881 de heer FBW Sloet uit Denekamp heeft de doctorale graad in de geneeskunde aan de academie te Amsterdam behaald.
  Personen: Sloet; plaatsnamen: Amsterdam; trefwoorden: doctorale graad; bron: H.Asma
12-1881 Bij Koninklijk Besluit is beslist dat Franz Georg Sloet te Denekamp met zijne wettelijke afstammelingen behoren tot de Ned. adel en als zodanig bevoegd zijn de titels van baron en barones te dragen.
  Personen: Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: baron; bron: H.Asma
12-3-1883 'In Ootmarsum is de eerste roomboterfabriek van Twente opgericht door de firma Cramer en Oosterwijk. De boterbereiding zal volgens de Deense methode plaats hebben.'
  Personen: Cramer/ Oosterwijk; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
1884 'Burgemeester Hoogklimmer gehuwd met A.G. Jordaan. (2e huwelijk A.D.A.E.Ch. Eberhard'
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
24-4-1884 'Brand bij Oude Hassink in Beuningen. Er zijn 2 gezinnen dakloos en er is een kalf omgekomen. De opstallen waren verzekerd, doch de inboedel niet.'
  Personen: Oude Hassink; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
4-7-1884 Denekamp viert de terugkomst van burgemeesterHoogklimmer en zijn echtgenote van hun huwelijksreis. Een erewacht van 182 ruiters wachte het echtpaar aan de grens van de gemeente op.
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
25-1-1886 'De hr. H. Houwing, thans brievengaarder te Denekamp is door de minister van Waterstaat benoemd tot brievengaarder te Dalfsen.'
  Personen: Houwing; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: post; bron: H.Asma
28-4-1886 De geneesheer F.G. Baron Sloet vierde heden zijn 50 jarig jubileum als genees-heer . (eigenlijke datum 7 april j.l.)
  Personen: Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: jubileum; bron: H.Asma
1-5-1886 Tot hoofd van de school in Noord Deurningen is benoemd de heer W.H.Straeten te Heer.
  Personen: Straeten; plaatsnamen: Nrd Deurningen; trefwoorden: school; bron: H.Asma
14-6-1886 Het buitengebied het Springendal bij Ootmarsum eigendom van de familie Cramer is gegund aan diverse kopers voor een totale som van f 22.661.
  Personen: Cramer; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: Het Springendal; bron: H.Asma
7-12-1886 Tot hulponderwijzer a.d. school te Denekamp is benoemd L.L. Mulders te Weerselo
  Personen: Mulders; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
10-2-1887 Brand bij de familie Damhuis in Lattrop. Huis en inboedel geheel vernield.
  Personen: Damhuis; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: brand; bron: H.Asma
16-2-1887 Te Losser zijn benoemd tot onderwijzer in het dorp J.H. Molendijk van Denekamp te Beuningen G.H. Sekhuis van Tubbergen.
  Personen: Molendijk Sekhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: onderwijs; bron: H.Asma
19-4-1887 'Door B en W van Denekamp werd vandaag aanbesteed het bouwen van een nieuwe school in Tilligte met het leveren van de nodige meubelen. Inschrijvers G Knippers Denekamp voor f 5249, Frowijn Ootmarsum voor f 4609, J. ter Ellen Oldenzaal voor f 4549, en A. Schreuder en L. Barneveld te Almelo voor f 4484.'
  Personen: Knippers; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: aanbesteding; bron: H.Asma
30-7-1887 'In de buurtschap Beuningen is heden de woning v.d. landbouwer Gradus Wargers afgebrand. De oorzaak is onbekend. Een en ander was verzekerd.'
  Personen: Wargers; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
3-8-1887 Vandaag is te Losser aanbesteed de herstelling van de school te Beuningen. Hoogste inschrijver was Welmers te Borculo voor f 4300. de laagste ter Ellen uit Oldenzaal voor f 2940.
  Personen: ter Ellen; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: aanbesteding; bron: H.Asma
1-9-1887 'Te Nrd. Deurningen is hedenmiddag de boerenbehuizing Beene afgebrand. 4 Kalveren 1 stier en een vet varken kwamen in de vlammen om. Alles was tegen brand verzekerd. Oorzaak onbekend.'
  Personen: Beene; plaatsnamen: Nrd.Deurningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
14-9-1887 'Hedenavond is het huisje bewoond door H. Kavik te Nutter, Gem. Denekamp, met inboedel door brand vernield. Alleen het huis was tegen brand verzekerd.'
  Personen: Kavik; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1888 'W.J. van Wulfften Palthe (1888-1960) en zijn echtgenote J.G.W. Willink (1889-1983) liggen beide begraven op het Ned. Herv. Kerkhof aan de Wiptoen'
  Personen: van Wulfften Palthe; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma.
4-1-1888 De gemeenteraad van Tubbergen heeft tot onderwijzer te Langeveen benoemd G.H. Sekhuis thans onderwijzer te Beuningen.
  Personen: Sekhuis; plaatsnamen: Langeveen; trefwoorden: onderwijzer; bron: H.Asma
16-1-1888 De gemeenteraad van Denekamp benoemde tot onderwijzer a.d.school te Lattrop J.H. Molendijk te Losser en aan de school te Groot Agelo T.H. Lamers thans te Haaksbergen.Beide een jaarwedde van f 450,-
  Personen: Molendijk ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: onderwijzer; bron: H.Asma
30-1-1888 'In hotel de Zwaan in Denekamp werd door de burgemeester een vergadering belegd om een plan te beramen, op welke wijze de algemene armen bedeeld zouden worden. Ondanks de kleine opkomst waren er 6 heren die 2 aan 2 de taak opzich namen te collecteren. De collecte bracht F 131,- op, waarvan zaterdag j.l. de 1e bedeling, bestaande uit brood, spek en turf is verstrekt.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: armen; bron: H.Asma
15-8-1888 Brand door blijkseminslag in het huis v.d. Denekamper dokter Frans George baron Sloet tot Everlo. Hierbij ging waarschijnlijk het gehele huisarchief van Singraven verloren.
  Personen: Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1890 Dokter Sloet overlijdt.
  Personen: Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: arts; bron: H.Asma
20-1-1890 'Hermannus Bonke, ook genaamd 'Mans-oom' of Bonken-meister, voormalig provisioneel onderwijzer overlijdt 82 jr.oud, ongehuwd, was vóór Lazonderonbevoegd onderwijzer aan de dorpsschool.'
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
30-1-1890 Op de dag dat pastoor slutken van Lattrop werd begraven overleed 's avonds na een ziekte van 4 dagen het hoofd v.d. school van Lattrop B.F. Horsthuis. Horsthuis was ruim 20 jaar in het onderwijs in de gemeente Denekamp werkzaam, eerst in Nrd Deurningen, later in Lattrop, zijn geboorteplaats
  Personen: Horsthuis; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: school; bron: H.Asma
9-4-1890 Feestelijke opening spoorlijnEnschede-Oldenzaal
  Personen: ; plaatsnamen: Enschede-O'zaal; trefwoorden: spoorlijn; bron: H. Asma
24-5-1890 'In Friesland haalde iemand de eerste nieuwe aardappels v.d. koude grond en bood die aan de Friese Commissaris van de koningin aan.'
  Personen: ; plaatsnamen: Friesland; trefwoorden: gewas; bron: H.Asma
6-1890 In de te Kampen gehouden zomervergadering de vereniging tot beoefenin van Overijssels Recht en Geschiedenis zijn 7 nieuwe leden benoemd ondeer wie G.W. Hoogklimmer Denekamp.
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Geschiedenis; bron: H.Asma
2-9-1890 In de vandaag gehouden raadsvergadering is tot hoofd der school in Lattrop benoemd de hr, L.L. Mulders, thans onderwijzer a.d. Denekamper dorpsschool
  Personen: Mulders; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: schoolhoofd; bron: H.Asma
11-10-1890 'Hedenmiddag om half twee ontstond er brand bij de landbouwer Schreuder in grootAgelo. Het gehel boerenerf werd in minder dan 1 uur in de as gelegd. Het vee kon slechts met moeite worden gered. De brandspuit uit Ootmarsum was spoedig aanwezig. De oorzaal van de brand is onbekend. Alles was verzekerd.'
  Personen: ; plaatsnamen: Groot-Agelo; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
12-10-1890 Overlijden van W.H. Straeten, hoofd van de school in Noord Deurningen. Sedert 1886 was hij hier werkzaam. Zijn opvolger was Gerrit Terra
  Personen: Straeten Terpstra; plaatsnamen: Nrd Deurningen; trefwoorden: schoolhoofd; bron: H.,Asma
15-10-1890 Heden werd het stoffelijk overschot van de heer W.H. Straelen, hoofd der school in Nrd. Deurningen ter aarde besteld. Sedert 1886 was hij daar als schoolhoofd werkzaam.
  Personen: Straelen; plaatsnamen: Nrd Deurningen; trefwoorden: schoolhoofd; bron: H.Asma
13-12-1890 In de heden gehouden raadsvergadering werd besloten afwijzend te beschikken op het voorstel tot gedeeltelijke overneming van het onderhoud van de straatweg Denekamp-Ootmarsum en enkel bij te dragen tot verbetering van die weg.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: onderhoud; bron: H.Asma
17-1-1891 In de heden gehouden vergadering van de Denekampse gemeenteraad is met algemene stemmen benoemd tot hoofd der school in Nrd Deurningen de heer G. Terra, hoofd van de school te Weerselo
  Personen: Terra; plaatsnamen: Nrd Deurningen; trefwoorden: schoolhoofd; bron: H.Asma
1-2-1891 Wegens ziekte en vergevorderde leeftijd heeft de heer H.C. Lasonder
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
6-2-1891 In de heden gehouden raadsvergadering werd besloten de heer L.L. Mulders hoof der school te Lattrop als zodanig over te plaatsen naar de school in dorpDenekamp per 15 februari d.o.v.
  Personen: Mulders; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: schoolhoofd; bron: H.Asma
25-2-1892 Tot hoofd van de school in Breklenkamp is benoemd de heer J.A. Leisink onderwijzer te Oldenzaal
  Personen: Leisink; plaatsnamen: Breklenkamp; trefwoorden: hoofdonderwijzer; bron: H.Asma
28-4-1892 'Aanbesteding namens burg, G.W. Hoogklimmer te Denekamp in Hotel Koning, het bouwen van een villa a.d. straatweg Oldenzaal-Denekamp te Denekamp. Hoogste inschrijver F. Morselt Borne F 13.500,- Laagste inschr. C. Frowijn te Ootmarsum voor F 9516,70 Onder beheer van architekt H.E. Zeggelink te Enschede.'
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
10-9-1892 Door Gedeputeerde staten van Overijssel is verklaard dat de onderwijzer D.G. van Teeffelen, hoofd van de openbare school te Breklenkamp wegens lichaamsgebreken ongeschikt is voor de waarnming van zijn betrekking
  Personen: Teeffelen; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: ontslag; bron: H.Asma
21-9-1892 'Hedennacht om 1 uur brandde de boerderij Elferman bewoond door de landbouwer J.H. Derkman af. In minder dan 3 uur was de hele boerderij in de as gelegd.'
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
7-5-1893 'Brand in de kom van Denekamp, waarbij 4 woningen in de as werden gelegd, mede door de hevige wind. De brand begon om 16.00 uur en om 19.00 uur was men ze meester. Enkele woningen waren niet verzekerd. Het vee werd gered. Oorzaak onbekend.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
19-2-1895 'Hedenmorgen rond 6 uur brandde in het dorp een huis af, dat toebehoorde aan G.J. Mensink en dat bewoond werd door twee vrouwen Geertruij Dubbelink en Euphemia Teders. Beide vrouwen kwamen in de vlammen om.'
  Personen: Dubbelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
4-7-1896 Vandaag gaf de Pruisische regering een concessie af voor de aanleg van een stroomtrein Oldenzaal-Denekamp en Oldenzaal-Losser-Gronau. In Denekamp heerste deze dag een feestelijke stemming, er werd gevlagd en de klokken werden geluid.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: stoomtrein; bron: H.Asma
2-6-1897 De concessie voor het Duitse deel van de ontworpen stoomtramlijn Gronau-Losser -Oldenzaal-Denekamp is eindelijk door de Duitse regering verleend, zodat thans met de aanleg ervan begonnen kan worden.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: stoomtram; bron: H.Asma
30-10-1897 In de vandaag gehouden raadszitting is benoemd tot onderwijzer aan de school in oud-Ootmarsum met ingang van 1 november a.s. de hr. H. Ter Heersche, thans onderwijzer aan de school in Groot-Agelo
  Personen: ter Heersche; plaatsnamen: oud-Ootmarsum; trefwoorden: school; bron: H.Asma
14-5-1898 Vanmiddag is de boerderij van L. Looman in Groot Agelo afgebrand, 2 koeien, 8 vaarsen, 1 paard en 5 varkens kwamen in de vlammen om. Huis en inboedel waren verzekerd. Het vee niet.
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
18-9-1899 'Ongeveer middernacht brandde de boerderij van landbouwer G. Roelink (de Knipper)af. Het grootste deel van de inboedel verbrandde, alsmede 6 koeien, 4 kalveren, 3 varkens en al het pluimvee. Het huis is voor F 4000,- verzekerd, de inboedel was onverzekerd. Ook de hele landbouwvoorraad ging verloren.'
  Personen: Roelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
19-9-1899 'Door blikseminslag ging vandaag de boerenbehuizing bewoond door de landbouwer J.B. Wassink in Brecklenkamp verloren.'
  Personen: Wassink; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1900 'Heloise Lydia Wilhelmina Zegers, de weduwe van Jacob Joris Backer van Leuven overlijdt en wordt begraven op de kleine particuliere begraafplaats, 100 m1 van het huis, naast haar man.'
  Personen: Zegers; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1900 'De weduwe v.van Leuven overlijdt nadat zij na dedood van haar man nog vele jaren op Brecklenkamp (alleen) gewoond had.'
  Personen: van Leuven; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1900 Begin 1900 Laat Willem van Wulfften Palthe de witte Villa bouwen aan de overkant van de gracht, die rond het oude Borch huis liep.
  Personen: van Wulfften Palthe; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
17-8-1900 'Hedennacht brandde een perceel, eigendom van de wed. Blokhuis en bewoond door de wed. Mensink, schoenmaker Mensink en kleermaker Bults tot de grond toe af. Het pand stond in de kom van het dorp.'
  Personen: Blokhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
31-8-1900 'Hedenmorgen brandde in de kom van het dorp een huis af, eigendom van B.J. van Blanken en bewoond door de winkelier en bakker P.G. Scheffer.'
  Personen: van Blanken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
4-10-1900 Arnold van Wulfften Palthe overlijdt (87 jaar oud) en daarna erft zoon Willem D.W. van Wulfften Palthe Borch Beuningen
  Personen: van Wulfften Palthe; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1901 'Verkoop v.d.Havezathe Brecklenkamp met de bijbehorende erven en landerijen, waaronder 8 boerderijen in de buurt aan de dr. R.F. baron van Heeckeren van Wassenaar, heer van Twickel, Lage, enz. zie 1901-10-3.'
  Personen: Heeckeren; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1901 'Het huis met de boeren plaatsen Wassink, Weerd, de Wever, Veldman, Dekker, Smoes, Gaardmer en Kuyer wordt voor F 48.000,- aan de de hr. Van Blanken van Beugelscamp verkocht. Enige weken later verkocht van Blanken het aan de Hr. Van Heeckeren van Twickel.'
  Personen: van Blanken; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1-6-1901 'Om ca. 1 uur 's nachts woedde een zwaar onweer boven Denekamp, waarbij de bliksem in het armenhuis ia ingeslagen. Het perceel dat laag verzekerd was brandde geheel af. Half gekleed konden de bewoners het pand in doodsangst verlaten.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: h.Asma
3-10-1901 'De Havezathe Brecklenkamp bestaande uit 12 vruchtbare boerenplaatsen en enige losse landerijen en hooilanden is in opdracht van de erven van Mevr. de weduwe Backer van Leuven-Zegers te Den Haag verkocht. De Havezathe met een totale opp. Van 185 ha. bracht F 48.880,- op.'
  Personen: Backer; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
8-10-1901 Aan de aannemer B.G. Markslag uit Hengelo is de uitvoering van de aanleg van het spoor van de tramlijn Oldenzaal-Losse en Denekamp gegund.
  Personen: Markslag; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: spoor; bron: H.Asma
19-10-1901 Binnen enkele dagen wordt begonnen met de aanleg van de tramlijn Denekamp-Oldenzaal-Losser-Gronau
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: tramlijn; bron: H.Asma
26-12-1901 De raad van de gemeente Denekamp heeft de heer Bernink uit Denekamp benoemd tot onderwijzer aan de school te Groot Agelo
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Groot Agelo; trefwoorden: school; bron: H.Asma
22-5-1902 De raad der gemeente benoemde de hr.Ch. Rikkink onderwijzer te Lattrop tot onderwijzer aan de school in Nrd.Deurningen
  Personen: Rikkink; plaatsnamen: Nrd Deurningen; trefwoorden: school; bron: H.Asma
7-11-1902 de heer chr. Van den Donk, onderwijzer aan de dorpsschool overleden. Deze zou op 31-12-1902 zijn loopbaan als onderwijzer afsluiten na 60 dienst-jaren,waarvan 40 jaar aan de Denekampse dorpsschool
  Personen: Donk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
18-7-1903 (Zaterdag) Vandaag werd de stoomtramlijn Oldenzaal-Losser-Gronau-Denekamp feestelijk geopend.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: tramlijn; bron: H.Asma
20-7-1903 (maandag) ter gelegenheid v.d. opening v .d. stoomtram van Denekamp-naar Gronau via Oldenzaal en Losser zijn in Denekamp grote feesten gehouden. Met o.a. een allergorische optocht met plm. 45 versierde fietsen.'s Avonds illuminatieen muziek
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: feest; bron: H.Asma
2-12-1903 In de geheel gerestauriseerde Denekampse Synagoge vond hedenmiddag de plechtige inwijding plaats van een wetsrol, die geschonken is door een geboren Denekamper die onbekend wenst te blijven
  Personen: NN; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: synagoge; bron: H.Asma
4-1-1904 'Hedenmiddag om een uur luidde de brandklok omdat er brand was uitgebroken in een klompenmakersschuur van B. Oldenkamp op de Nijstad. Hoewel door de fam. en de buren de brand geblust kon worden, ging de schuur verloren.'
  Personen: Oldenkamp; plaatsnamen: Nijstad; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
26-10-1904 De bestrating van de stationsweg met granietkeien is thans klaar. Is slechts gemaakt op ruim een wagenbreedte. Voorheen was het een zandweg, tijdens perioden met regen een modderweg.
  Personen: ; plaatsnamen: Stationsweg; trefwoorden: bestrating; bron: H.Asma
7-8-1905 'Hedenmorgen om ca. 8 uur brandde het pand van G. Kienhuis met stoomkoren- en dorsmolen aan de Vledderstraat af. Het pand was voor F 5700,- verzekerd.'
  Personen: Kienhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
5-9-1905 In Ootmarsum heeft de verkoop v.h. erve Rientjes plaats gevonden.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
2-8-1906 De hr. F.J. Bernink slaagt te Zwolle voor het examen voor de hoofdakte
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Zwolle; trefwoorden: hoofdakte; bron: H.Asma
22-8-1906 'Tot voorzitter van de boerenbond in Beuningen is de hr. J. Mollink op Eupink gekozen i.p.v. wijlen de hr. J. Heupink.'
  Personen: Heupink; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: boerenbedrijf; bron: H.Asma
5-9-1906 Aanbesteding v.d. pastorie aan de Wilhelminastraat, later was dat het huis v.d. zusters.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
8-9-1906 'Een advertentie in het weekblad v. Oldenzaal en omstreken waarin wordt aanbesteed 'Het lossen en vervoeren van 22.000 straatklinkers uit een schip in het kanaal bij Wassink naar de Wilhelminastraat en 2 'de levering van benodigd zand voor het leggen van 200 m2 bij de pastorie.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
7-2-1907 De rederijkerskamer Eendracht maakt Macht gaf gaf hedenavond haar eerste uitvoering in de zaal van hotel Dolce
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: rederijkers; bron: H.Asma
2-7-1907 Voor rekening van de gemeente Denekamp is aanbesteed het bouwen van een school met onderwijzerswoning te Nutter. Laagste inschrijver B. Hanstede te Vasse voor f 9600. (gegund en door Hanstede gebouwd
  Personen: Hanstede; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: school; bron: H.Asma
12-9-1907 'Vandaag getrouwd: Burgemeester G.W. Hoogklimmer weduwnaar van A.G. Jordaan met Adelaide D.A.E.Ch. Eberhard.'
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1908 Boerenleenbank Denekamp gesticht.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
1908 Rabo bank Denekamp gesticht (toen Boerenleenbank)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H. Asma
6-1-1908 De brievenbesteller G. Grobbe viert zijn 25 jarig jubileum.
  Personen: Grobbe; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: post; bron: H.Asma
9-1-1908 De nieuwe school te Nutter is een dezer dagen feestelijk geopend.
  Personen: ; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: School; bron: H.Asma
13-2-1908 'Oprichting boerenleenbank in Denekamp, 25 leden gaven zich direct op. Bestuur: G.L. Veldkamp, G.J. Scholten, H. Gosemeijer, G.J. Ensink en H.Mollink.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denemak; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
20-4-1908 Eerste bestuur Boerenleenbank: G.L. Veldkamp (directeur), G.J. Scholten, H. Gosemeijer, G.J. Ensink en H. Mollink. De raad van toezicht: Kapelaan J.Th. Roeleveld, H. Heerink en J.H. Bodde.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
21-4-1908 'In de vergadering van de boerenleenbank werden definitief tot bestuursleden gek. G.L. Veldkamp (direkteur) G.J. Scholten, H. Gosemeijer, G.J. Ensink,en H. Mollink. In de raad van toezicht: J.Th. Roeleveld, H. Heerink en J.H. Bodde. Als kassier werd G.W. Goorhuis benoemd. De bank zal in mei a.s. met haar werkzaamheden beginnen, ze is aangesloten bij de centrale in Eindhoven. Aantal leden thans: 48.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
5-1908 De Denekamper Boerenleenbank begint haar werkzaamheden in de woning van de 1ste kassier Gerardus Willem Goorhuis a.d. Wilhelminastraat.
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
6-1908 G.W. Goorhuis krijgt v.d. Gedeputeerde Staten van Overijssel toestemming om naast zijn betrekking als onderwijzer aan de openbare school de functie van kassier der Boerenleenbank te vervullen. (salaris kassier f 300,- per jaar, in 1918 verhoogd tot f 650,- per jaar)
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
25-8-1908 'De echtelieden G.H.J. Bonke vieren heden hun 50 jarige bruiloft. Al hun 8 kinderen zijn nog in leven.'
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: jubilea; bron: H.Asma
1909 Spoorbaan: De Nederlands-Westfaalse Stoomtram Maatschappij tracht een 30 km lange spoorbaan Denekamp-Ootmarsum-Tubbergen-Almelo aan te leggen. Kosten: f 900.000.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: spoorbaan; bron: H. Asma
1909 De weg Denekamp-Tilligte werd veranderd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp-Tilligte school; trefwoorden: school; bron: H. Asma
1-1-1909 'De heer J.B. Bernink is tot lid v.h. hoofdbestuur v.d. Nederlandse Natuurhistorische Vereniging benoemd. Deze vereniging telt 3000 leden.'
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vereniging; bron: H.Asma
16-1-1909 'De heer D. Bodewitz sinds april 1891 brievengaarder alhier wordt per bovengen. datumovergeplaatst naar Utrecht.'
  Personen: Bodewitz; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: post; bron: H.Asma
21-1-1909 De heer Rikkink, onderwijzer te Nrd.Deurningen wordt per 01-02-1909 door de gemeenteraad van Denekamp benoemde tot hoofd van de openbare school in Lattrop
  Personen: Rikkink; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: school; bron: H.Asma
21-4-1909 De heer W. Suskind van hier slaagde in Zwolle voor het onderwijzersexamen
  Personen: Suskind; plaatsnamen: Zwolle; trefwoorden: examen; bron: H.Asma
5-1909 In Tilligte is overleden WEC Bank, oud hoofd der school aldaar
  Personen: Bank; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: oud schoolhoofd; bron: H.Asma
14-6-1909 'In het Logement 'de Zwaan' vond hedenmiddag de aanbesteding plaats van een villa a.d. Nordhornsestraat voor rekening v.d. heer Splinters .Aan de laagste inschrijver de aannemer A. Mensink te Donck is het werk, dat 15 oct. a.s. gereed moet zijn voor de som van f 6485, gegund.'
  Personen: Mensink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: villa; bron: H.Asma
15-1-1910 'In een advertentie in het 'Weekblad' van Oldenzaal en omstreken biedt Brandsma uit Denekamp kunstmest te koop aan.'
  Personen: Brandsma; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
6-4-1910 Bij koninkl.besluit is aan de heer Vonk (F.A.) vroeger hoofd der school alhier (Beuningen) een pensioen verleend van f 834 per jaar.
  Personen: Vonk; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: pensioen; bron: H.Asma
13-5-1910 'De brievengaarder H.J. v.d. Scheer, tijdelijk alhier, is thans definitief belast met het beheer van het hulppostkantoor.'
  Personen: Scheer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: post; bron: H.Asma
1-12-1910 'Met ingang van heden is de hr. F. Hermelink door het bestuur van Concordia uit 17 inschrijvers gekozen tot congierge van haar gebouw.'
  Personen: Hermelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
7-30-1910 In de afgelopen nacht is ingebroken in het tramstation te Denekamp. Diverse voorwerpen waren naar buiten gegooid, waaronder een geldkist met enkele postzegels.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: tramstation; bron: H.Asma
1911 'Aanbesteding boerderij voor dhr. Bonke a.d. Oldenzaalsestraat, onder architektuur van Op de Weegh uitOldenzaal.Hoogste inschrijving: f 9500,- laagste f 6820,- Wintels en Hermelink uit Denekamp schreven in voor f 7815,-'
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
1911 'Meester Bernink krijgt zijn 1e museum, achter de woning van zijn ouders a.d.brinkstraat (nu zaak van Olde Hanter), 2e pinksterdag officiële opening.'
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: museum; bron: H.Asma
1-2-1911 Vooral ten behoeve van de vele daggasten, speciaal in de zomer, wordt door H.IJ.S.M. bij pension Dinkeloord een halte gemaakt
  Personen: daggasten; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: halte; bron: H.Asma
6-3-1911 Vandaag is men begonnen met een straat aan te leggen door de Oortsteeg (Pr, Hendrikstr.?). Deze verbinding tussen de Nordh- Brink en Ootm.straat mocht zich verheugen in een druk verkeer, maar was gedurende 4 maanden per jaar een modderpoel.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: straat; bron: H.Asma
27-10-1911 'Door de lede v.d.boerenleenbank te Lattrop zijn tot bestuurders v.g. bank gekozen: G. Scholten-Lubberink Latrop, direkteur, G.Ribbert Tilligte, onderdirekteur, J. Gosink Brecklenkamp, lid en tot kassier J. Rikkink hoofd der school alhier. Raad van toezicht: Joh. Ribberink Tilligte, President, Joh. Horsthuis onderwijzer in Lattrop, vice president en V.G. van Swam, hoofd der school te Brecklenkamp, lid.'
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
2-11-1911 Waterpomp geplaatst en put geslagen in Brecklenkamp bij de school
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1-12-1911 Voor de door de gemeente in te stellen reinigingsdienst in het dorp was de laagste inschrijver G. Kienhuis voor een bedrag van f 250 per jaar.
  Personen: Kienhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: reinigingsdienst; bron: H.Asma
1-12-1911 Voor de inschrijving van de door de gemeente Denekamp in te stellen reinigingsdienst in het dorp was de laagste inschrijver G.Kienhuis voor een bedrag van f 25 per jaar.
  Personen: Kienhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: inschrijving; bron: H.Asma
16-12-1911 J.H. de Greef, hoofd der school te oud-Ootmarsum is tot hoofd van de openbare school in Bornerbroek benoemd
  Personen: de Greef; plaatsnamen: Bornerbroek; trefwoorden: School; bron: H.Asma
1912 'Autobus verbinding Denekamp-Nordhorn (Toen waren er ook nog plannen voor een treinverbinding met Nordhorn).'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vervoer; bron: H.Asma
16-3-1912 Onder dankbetuiging werd door de gemeenteraad aan de heer J.H. de Greef ontslag verleend als hoofd der school te Oud-Ootmarsum. Tot zijn opvolger werd de heet J.F. Horsthuis, onderwijzer te Lattrop benoemd
  Personen: de Greef; plaatsnamen: oud-Ootmarsum; trefwoorden: schoolhoofd; bron: H.Asma
1-4-1912 Met ingang van heden is met algemene stemmen v.d. gemeenteraad tot 7e leerkracht aan de dorpsschool benoemd mej. M. Schellings
  Personen: schellings Denekamp; plaatsnamen: ; trefwoorden: leerkracht; bron: H.Asma
22-7-1912 'Het bekende cafe 'Hoffmann' even over de grens a.d. straatweg naar Nordhorn brandde hedenmiddag geheel af. Oorzaak onbekend, verzekering dek de schade. Eigenaar was de hr. B. Berning uit Frensdorferhaar.'
  Personen: Hoffmann; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
11-1912 'De bewaarschool alhier wordt geopend en wel in de voormalige R.K. Pastorie. Prijzen: voor een kind 15 cent/week, voor 2 kinderen 25 cent en voor 3 kinderen uit een gezin 30 cent/week. De school is bestemd voor kinderen boven de 3 jaar.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1913 Bouwjaar rectorswoning a.d. Lubberdinkweg nabij het klooster in Nrd Deurningen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: rectorswoning; bron: H. Asma
27-5-1913 'In Denekamp wordt de R.K. Bouwvereniging opgericht. In de gehouden oprichtingsvergadering gaven zich 30 leden op. Een voorlopig bestuur bestaat uit de heren J. Damhuis, G.J. Bolkhuis en J.B. Bernink.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
13-7-1913 'Vanaf vandaag is er een autobusdienst tussen Denekamp en Nordhorn van en op alle treinen aansluitend die in Denekamp aankomen en vertrekken. De bus heeft een capaciteit van 32 personen.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vervoer; bron: H.Asma
4-1-1914 Met ingang van heden is door de gemeenteraad van Denekamp benoemd tot onderwijzer in Nrd.Deurningen W.H. Dingeldein
  Personen: Dingeldein; plaatsnamen: Nrd Deurningen; trefwoorden: onderwijzer; bron: H.Asma
20-2-1914 'De pas opgerichte Bouwvereniging heeft een bouwterrein van 4280 m2 a.d. Nordhornsestraat aangekocht v.d. hr. C.B. Quist uit Hengelo.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
24-3-1914 In den Haag overleed ten gevolge van een hartverlamming J.A. Roessingh Udink, eigenaar van Singraven en lid van de Denek. Gemeenteraad.
  Personen: Roessing Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Singraven; bron: H.Asma
30-3-1914 'Na aankomst per tram op het station van Denekamp werd het stoffelijk overschot van J.A. Roessingh Udink van Singraven, die op 24 maart in hotel 'de twee Steden' in den Haag op 50 jarige leeftijd plotseling aan een hartverlamming was overleden, begraven op het landgoed van Singraven. Geboren 10-03-1864 in Deventer.'
  Personen: Roessing Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Singraven; bron: H.Asma
19-4-1914 'De woning v.d. weduwe G. Groener, aan de buitenkant v.h. dorp en het ernaastgelegen perceel van de heer H.A. Brandsma, bewoond door dewed. Nienhuis, zijn tot de grond toe afgebrand. Oorzaak onbekend.'
  Personen: Groener; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
19-4-1914 Brand in een perceel van 3 woningen op de Brink, bewoond door de weduwe Groener, de fabrieksarbeider Oude Alink en de weduwe G.Gortemaker. De brandklok kon niet worden geluid vanwege het aanbrengen van een nieuwe klokkenstoel (stalen) in de toren.
  Personen: Groener/Ou-de Alink/ Gortemaker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
22-4-1914 'Om 16.00 uur aanbesteding namens de Hr. J.B. Bonke te Denekamp in café Olde Dubbelink, het bouwen van een boerderij a.d. Oldenzaalsestraat, door de architekt B.J. Op de Weegh. De hoogste inschrijving was F 9500,-, de laagste F 6820,- Bonke woonde toen nog aan het Kerkplein no.12. of DD'
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
26-5-1914 'Opgericht de bouwvereniging St. Nicolaas. Bestuur L.L. Mulders, B.J.H. Groothuis, J.B. Bernink en A.J. Damhuis (weekbl v. Oldenz. En omstr. 30-5-1914)'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
26-5-1914 'De bouwvereniging Denekampkrijgt haar eerste bestuur bestaande uit de heren: Mulders,Bernink, Groothuis en Damhuis. Er was al een voorlopig bestuur.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
26-5-1914 'In de staatcourant no. 121: een akte van oprichting van de N.V. Auto-omnibusdienst Nordhorn-Denekamp Kapitaal F 30.000,- directeur M.C. Wierenga, commissarissen H. Stroink jr., F. Dutting, L. Povel, A.J. Hondelink en G.W. Hoogklimmer.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vervoer; bron: Staatcourant
26-5-1914 'Met ingang van vandaag wordt de automobiel verbinding Denekamp-Nordhorn (voorlopig) gestaakt.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vervoer; bron: H.Asma
22-6-1914 'Het bestuur v.d. bouwvereniging besluit tot de bouw van 25 woningen, 8 a.d. Nordh.str.En 17 aan de Nieuwe weg (Düttingstr.) 2 Types worden er gebouwd: Type A met gang en 2 voorkamers, keuken, kelder, bijkeuken, een slaapkamer, boven 2 slaapkamers. Kosten a F 2300,- Huur F 2,50/week. Type B iets kleiner dan type A met slechts een voorkamer, verder dezelfde vertrekken. Huur F 2,- per week. Op de vergadering in 1915 werd besloten de duurste typen te laten vervallen en dewoningen meest te bouwen in blokken van vier met een woonk. slaapk.keuken en bergplaats en boven 2 slaapkamers.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
13-8-1914 In het verband met de ongunstige omstandigheden gaat de verkoop van singraven voorlopig niet door
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Singraven; bron: H.Asma
5-10-1914 Opening autobusdienst Denekamp-Oldenzaal.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vervoer; bron: H.Asma
5-11-1914 De heer van Schwam, hoofd van de school te Brecklenkamp is als zodanig benoemd te Driel in de Bommelerwaard
  Personen: Schwam ; plaatsnamen: Driel; trefwoorden: schoolhoofd; bron: H.Asma
13-11-1914 De heer N.G.Th. Van Swam, hoofd der school in Brecklenkamp is benoemd tot hoofd van de school in Driel
  Personen: Swam; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: School; bron: H.Asma
30-11-1914 Tot tijdelijk onderwijzeres te Beuningen is benoemd mej. A. Maartense
  Personen: Maartense; plaatsnamen: Beuningen ; trefwoorden: onderwijzeres; bron: H.Asma
5-12-1914 Het RK bestuur heeft maatschappelijke goedkeuring ontvangen om alhier een bijzondere meisjesschool met 8 klassen op te richten
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: meisjesschool; bron: H.Asma
15-4-1915 'Brand in de boerderij van H.B. Borggreve te Tilligte.Totaal afgebrand. Alles was verzekerd.'
  Personen: Borggreve; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
5-7-1915 'Brand in de woning van Weustink (naast Concordia) Nordhornsestr.?, bewoond door de gezinnen van Weustink en Wigger. Het perceel is geheel uitgebrand.'
  Personen: Weustink; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
6-7-1915 In concordia vond de aanbesteding plaats van de bouw v.d. RK meisjesschool en de verbouwing van het ziekenhuis.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: RK Meisjesschool; bron: H.Asma
15-7-1915 'Brand in de woning van Weustink (naast Concordia) Nordhornsestr.?, bewoond door de gezinnen van Weustink en Wigger. Het perceel is geheel uitgebrand.'
  Personen: Weustink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
23-7-1915 De Denekampse stationschef de hr. Havekes vertrekt naar zijn nieuwe standplaats in Nieuwkoop (ZH). Vanaf de de opening v.d. lijn Denekamp-Olden-zaal was de hr. Havekes hier Stationschef plm. 12 jaar
  Personen: Havekes; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: spoor; bron: H.Asma
9-1915 'De Havezate 't Singraven', het landgoed Harsseveld en 30 boerenhofsteden met bouw- weiland, bossen enz. worden door de notarissen H.W. Vollenhoven van Daalen uit Almelo en H.J. Besier uit Utrecht bij toeslag in Cafe van Blanken verkocht. 23 en 24 augustus was al de inzet geweest in cafe Veldman te Denekamp'
  Personen: Vollenhoven; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Singraven; bron: H.Asma
9-11-1915 Het Eekman verkocht aan Borgelink uit Schuttorf
  Personen: Borgelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
10-11-1915 De heer G. Bonke candidaat bij de Ned.Hervormde gemeente, alhier, heeft het beroep naar Niezijl (GR) aangenomen
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: NH gemeente; bron: H.Asma
1916 'R.K. Boerenbond 'Lattrop-Brecklenkamp' opgericht'
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop/Brecklenkamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
10-3-1916 'Het nieuwe woonhuis van de landbouwer Aveskamp in de Mekkelhort totaal uitgebrand. Vee gered, 40 kippen en 2 fietsen verbrand.'
  Personen: Aveskamp; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
30-3-1916 Inzegening van de RK meisjesschool aan de Wilhelminastraat.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H. Asma
28-6-1916 Voor de buurtschappen Lattrop en Brecklenkamp is een R.K. Boerenbond opgericht.
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: boerenbedrijf; bron: H.Asma
7-1916 Voor de buurtsschappen Lattrop en Brecklenkamp is een R.K. Boerenbond opgericht
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop/ Brecklenkamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
12-11-1916 'In Oldenzaal werd de nieuwe elektrisch ingerichte keurbioscoop a.d. Molenstraat feestelijk geopend.'
  Personen: ; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
1-12-1916 'Dokter Hondelink is vandaag 25 jaar in onze gemeente werkzaam. Er was ondermeereen optocht door het dorp met muziek, rijtuigen, ruiters en publiek.'
  Personen: Hondelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: arts; bron: H.Asma
1-2-1917 'Hedenavond vergaderden de bakkers uit de Gemeente in Hotel van Blanken om te komen tot oprichting van een bakkersvereniging. Hoofdoel: gezamenlijk inkopen. Als bestuurders werden gekozen: H.M. Wolterink,voorzitter J.H. Benneker vice voorzitter, B. Kienhuis en Joh. Schultz secretaris'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: winkel; bron: H.Asma
22-2-1917 De Hr. Hondelink jr. van hier is benoemd tot arts in Utrecht.
  Personen: Hondelink; plaatsnamen: Deneamp; trefwoorden: arts; bron: H.Asma
2-3-1917 'In de vergadering v.d. R.K. Boerenbond te Denekamp werden tot bestuursleden gekozen de heren: G.J. Derkman, (voorzitter) J. Notkamp (secr.), J. Remerink, H. Beene en G.J. Olde Dubbelink.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: boerenbedrijf; bron: H.Asma
5-3-1917 In Tilligte is de boerderij van Joh. Tijink geheel afgebrand.
  Personen: Tijink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
17-6-1917 'De boerderij 'Klein Hakenberg' in Beuningen door brand verwoest. Oorzaak onbekend.De verzekering vermindert de schade.'
  Personen: Hakenberg; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
10-9-1917 'De N.V. Machinale Steen-en Pannenfabriek 'De Tankenberg' in de Lutte a.d.straatweg Oldenz.-Denekamp werd opgeheven en de onroerende goederen worden vandaag verkocht door de deurwaarders Schnitger en Reuvecamp.'
  Personen: ; plaatsnamen: De Lutte; trefwoorden: ; bron:
29-10-1917 In Denekamp wordt een afdeling v.d. Aartsdiocesane Boeren-en Tuindersbond (ABTB) opgericht.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vereniging; bron: H.Asma
3-1-1918 G.W. Hoogklimmer 40 jaar burgemeester van Denekamp.
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
8-9-1918 'Door blikseminslag tijdens een hevig onweer is het woonhuis v.d. landbouwer G. Groeneveld te Beuningen aan de straat De Lutte- Beuningen, geheel uitgebrand. Het huis met de gehele inboedel en oogst ging verloren, de levende have kon wordengered. De inboedel was niet verzekerd, het huis, eigendom v.d.landbouwer J.H. Tijanswas zeer laag verzekerd.'
  Personen: Groeneveld; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
18-11-1918 'Op zaterdagavond werd Denekamp opgeschrikt door het luiden van de brandklok. Het boerenerf 'Aagtenboer', B. Hövels, vlak bij het dorp stond in lichterlaaie. Het vee en de inboedel konder ternauwernood gedeeltelijk gered worden. Verzekering mindert de schade. De brandweer was na korte tijd aanwezig.'
  Personen: Hovels; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1919 'Het erf Brandehof nu nog slechts 11 bunder verkocht aan de pachter J.H. Wiefferink door mr. Laan van Singraven.'
  Personen: Brandehof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
7-10-1919 'Hedenavond brand in de boerderij van N. te Beuningen. Het vee kon gered worden. Oogst en inboedel gingen verloren.'
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1920 Bouwjaren vroegere gemeentehuis/raadhuis neo classicistische stijl.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: gemeentehuis; bron: H. Asma
25-6-1920 'Door B en W zijn benoemd tot opperbrandmeester de hr. J.A. Dingeldein en tot brandmeester de heren G.J. Blokhuis, J.B. Veldman en F. Meijerink. Tot directeuren de heren J.H.J. Snoeijink en J.L.A. Alink.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamo; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
15-10-1920 'Opening van de eerste R.K. Boerinnenschool met pensionaat (opgericht door de ABTB)'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
12-1920 Twee arbeiderswoningen a.d. Wilhelminastraat worden ingericht tot bewaarschool.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1922 Klooster Bardel gesticht.
  Personen: ; plaatsnamen: Bardel; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
27-5-1922 Feestelijke opening van het nieuwe Natura Docet aan de Oldenzaalsestraat.
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: museum; bron: H.Asma
1923 Burgemeester J. Wynia tot 1934
  Personen: Wynia; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1923 J.Wynia burgemeester tot 1934
  Personen: Wynia; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1923 Opening autobusdienst Denekamp-Oldenzaal.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron: H.Asma
1923 Jongensschool (nu Alexanderschool) gebouwd en 1 juli in gebruik genomen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: School; bron: H. Asma
1923 Lattrop kreeg nieuwe R.K. School
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: School; bron: H. Asma
1923 Wynia burgemeester van Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: burgemeester; bron: H. Asma
1923 Nrd. Deurningen krijgt nieuwe school (Bonefatiusschool).
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: school; bron: H. Asma
1923 Denekamp krijgt eerste Christelijke school o.l.v meester Tukkers
  Personen: Tukkers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H. Asma
1923 Denekamp krijgt zijn eerste kleine kinderschool of bewaarschool aan de Wilhelminastraat.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bewaarschool; bron: H.Asma
1923 Alexanderschool (Jongensschool) gesticht Hoofd meester Mulder
  Personen: Mulder; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H. Asma
1923 Bij het St. Nicolaasgesticht werd een nieuwe school gesticht, de latere Anttonioschool.
  Personen: ; plaatsnamen: Nicolaasgesticht; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1-1-1923 Burg. Hoogklimmer legt zijn functie neer.
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
16-1-1923 Wynia burgemeester van Denekamp ( 1923-1934) Off. Install. Op dinsdag 30-1-1923.
  Personen: Wynia; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
4-1-1924 v. Blanken verkoopt het nu nog 45 ha landgoed aan mr. W.F. Laan van Singraven die het bij zijn goed aantrekt. Huidige eigenaar is de van Heekstichting.
  Personen: Laan; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Singraven; bron: H. Asma
4-1-1924 'Eigenaar C.M. van Blanken verkoopt het nu nog 45 ha. Grote landgoed Bögelskamp aan de Hr. Laan van Het Singraven en deze voegt het bij zijn eigen landgoed.'
  Personen: Blanken; plaatsnamen: Bogelskamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
21-1-1924 'Een derde arbeiderswoning naast de bewaarschool, die was vrij gekomen wordt gebruikt voor de uitbreiding v.d. bewaarschool.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1925 'De Denek. Vrijwillige Brandweer kreeg z'n eerste motorbrandspuit (merk Koebe) v.d. gebr. Rossmark uit Almelo.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1925 'De Nordhornse textielfabrikant Niehues en Dutting laat voor haar Denekamper arbeiders 22 huizen bouwen (Duttingstraat).'
  Personen: Dutting; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
30-9-1926 Burg. Hooglimmer overleden (geb. 12-5-1840 in Laar Duitsland).
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1927 De eerste riolering in het dorp (Op enkele plaatsen)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: riolering; bron: H. Asma
1928 Berhummersweg werd verhard (onderschoer 84/4)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
11-2-1929 In Rome kwam er een eind aan de Romeinse kwestie. De kerkelijk staat werd teruggebracht tot een klein gebied rond het Vaticaan gelegen Vaticaanstad. Het Lateraans verdrag werd gesloten.
  Personen: ; plaatsnamen: Vaticaanstad; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1930 Bouw van de lichtmast, routelicht voor vliegtuigen in Groot Agelo. 1-6-1930 in gebruik.
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1930 Groot Agelo en Nutter worden aangesloten op het elektriciteitsnet.
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1930 Op veleplaatsen in het dorp wordt op een eenvoudige manier al riolering aangebracht.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: riolering; bron: H.Asma
1930 Straatnamen komen i.p.v. aanduiding BD, DD in Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: straatnamen; bron: H. Asma
15-10-1930 'Bewaarschool aan de grens in Nrd. Deurningen wordt geopend. Zuster Godelieva neemt de zordg voor deze school op zich.'
  Personen: Godeliva; plaatsnamen: Nrd.Deurningen; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1931 Bakker Derkman begint bakkerij en winkel in Tilligte
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
1932 Het laatste sluitgat van de afsluitdijk wordt gedicht. De Zuiderzee is nu Ijsselmeer.
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
13-5-1932 'Voor rekening van de erven H.A. Bekhuis werd door de bouwkundige J.H. Sombekke aanbesteed het bouwen van een bakkerij met pakhuis. Hoogste inschrijver:G. Pleihuis en B.Olde Rikkert De Lutte F 3773,- De laagste Broenink en BloemenDenekamp F 2997,- De gunning is in beraad.'
  Personen: Bekhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
1933 Na het overlijden v.d. kassier van de Boerenleenbank G.W. Goorhuis volgt zijn zoon Gerard hem op in die functie
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
1933 'De schoolmeester G.W. Goorhuis, tevens kassier v.d. boerenleenbank in Denekamp is overleden. Zijn zoon G.J. Goorhuis volgt hem als kassier van de bank op.'
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
1934 Benoeming Burgemeester v.d. Heijden tot 1951
  Personen: v.d.Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
14-5-1934 'Burgemeester Wynia verongelukt bij brug a.d. Ootmarsumsestraat in Tilligte. Hij is na ca.0,5 uur overleden in de boerderij van J. Reerink.'
  Personen: Wynia; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
27-7-1934 J.L.C. van der Heijden burgemeester tot 1951. Tijdens enige oorlogsjaren J.A. Eekhof (in de volksmond 't Surrogaat)
  Personen: v.d. Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
25-2-1935 'Op deze maandagmiddag is de uitspanning 'Tante Sien' in Vasse, eigendom van de gezusters Wermelink, door brand geheel vernield. Behalve de uitspanning brandde ook de erbij behorenden boerderij geheel af. Het vee en een gedeelte v.d. inventaris konden gered worden. '
  Personen: Wermelink; plaatsnamen: Vasse; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
2-1937 Begin uitzendingen radio nieuwsuitzendingen van het ANP
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Radio; bron: H Asma
12-1938 'Bij het boren naar olie in het Bentheimer woud, werd zwavelgas aangeboord. Het duurde geruime tijd voor men de gasbron onder controle had en gedurende die periode kon men in de grensstreek een aanhoudend geloei horen en er hing een zwavellucht.'
  Personen: ; plaatsnamen: Bentheim; trefwoorden: energie; bron: H.Asma
1939 Denekamp krijgt zijn eerste rioolzuiverings installatie die tot begin 1970 werd gebruikt. De installatie was gevestigd op het Diepengoor. Het werd tot medio 1968 ook gebruikt als gemeentelijke vuilstortplaats.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: riool; bron: H.Asma
1940 Tussen 1940 en 1970 verloor de gemeente Denekamp 1140 ha woeste grond door ontginningen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ontginning; bron: H. Asma
1940 'Herman Andreas Willem Sloet, ambtenaar v.d. burgerlijke stand te Denekamp en daarvoor landbouwer, o.a. in Oud Ootmarsum is overleden. Herman Sloet was een zoon van de vroegere, in 1890 overleden Denekamper dokter Sloet.'
  Personen: Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
4-3-1940 'De boerderij van landbouwer Rikhof in Beuningen afgebrand. Oorzaak: waarschijnlijk kortsluiting.'
  Personen: Rikhof; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brand; bron: H. Asma
1941 De fabrikant L.van Heek uit Enschede koopt de bijna tot ruine vervallen Havezathe Brecklenkamp met 3,5 h. grond v.d. Vrouwe van Twickel en laat het restaurenen. Het huis had toen ongeveer een halve eeuw leeggestaan.
  Personen: v. Heek; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
7-4-1941 Vandaag werd door de gemeenteraad besloten om reinigensrechten in te voeren in Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: gemeenteraad; bron: H.Asma
7-1941 'De Enschedese industrieel Arnold Helmich van Heek koopt het kasteel Brecklenkamp met 3,5 ha. Omliggende grond.'
  Personen: van Heek; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: Havezathe; bron: H.Asma
4-10-1941 D.W. van Wulfften Palthe overlijdt te Hattem (92 jaar oud) en de Borch komt in de vorm van een NV Borch Beuningen, aan een 6 tal erven/aandeelhouders. De laatste bewoners het echtpaar W.J. van Wulfften Patthe en D'Z. zn-Willink.
  Personen: van Wulfften Palthe; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1942 'Het Waterschap 'Beneden Dinkel' komt tot stand.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Waterschap; bron: H. Asma
1942 'Dr. Hijszeler ontgraaft 2 grafheuvels in het Nutterveld ten N.W. van Ootmarsum en vindt hier het eerste z.g. steenkistgraf in Twente.'
  Personen: Hijzeler; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
19-1-1942 'Burgemeester van der Heijden wordtdoor de bezetter ontslagen als burgemeester van Denekamp.'
  Personen: v.d. Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: oorlog; bron: H.Asma
22-5-1942 Burgemeester v.d. Heijden verlaat zijn dienstwoning a.d. Oldenzaalsestraat, op 19-01-1942 was hij door de bezetter uit zijn amt gezet.
  Personen: v.d. Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: oorlog; bron: H.Asma
30-7-1942 'J.A.Eekhof ( 1-11-1911 geb. in den Haag), wordt benoemd tot burgemeester van Denekamp. Sinds febr. 1942 was deze reeds waarnemend burgemeester. ( In de volksmond werd hij 't Surrogaat genoemd).'
  Personen: Eekhof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: oorlog; bron: H.Asma
23-3-1945 'De bewaarschool aan de grens wordt getroffen door een bom en verandert in een puinhoop.'
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: oorlog; bron: H.Asma
23-11-1946 'Na een grondige restauratie draagt de hr. Van Heek Kasteel Brecklenkamp over aan de 'Stichting Jeugdherbergen in Twente'. Het echtpaar Brilleman waren de eerste beheerders v.d. jeugdherberg. Zie. 1901'
  Personen: van Heek; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: Havezathe; bron: H.Asma
23-11-1946 'Overdracht van huiz Brecklenkamp aan de Stichting 'Jeugdherbergen in Twenthe'
  Personen: v. Heek; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1947 'Het boekje 'De klokken van Denekamp' van W.H. Dingeldein verschijnt.'
  Personen: Dingeldein; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1947 De nieuwe jeugdherberg Brecklenkamp boekte dit jaar 7000 overnachtingen
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1948 'In de zomer verschijnt het boek 'Het land van de Dinkel' vn W.H. Dingeldein'
  Personen: Dingeldein; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
8-7-1948 Geboortedatum Willie Velthuis zoon van Bernard Velthuis en Geertruida Velthuis-Braakhuis
  Personen: Velthuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geboorte; bron: H.Asma
1949 'De boerenleenbank wordt van het huis v.d. fam. Goorhuis aan de Wilhelminastraat naar een nieuw pand aan de Burg. Hoogklimmerstraat verplaatst.'
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
1-4-1949 'Beuningen krijgt zijn eerste Pastoor. Pastoor Bolscher, die 2,5 jaar bezig is geweest om de kerk gebouwd te krijgen, wordt geinstalleerd in z'n nieuwe kerk.'
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1950 Aantal boerenbedrijven in de gemeente groter dan 15 ha. = 96
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
1950 'Aantal boerenbedrijven tussen 5 - 10 ha in de gemeente: 251 = 54 % aantal = 116'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
15-4-1950 'De 100e radio uitzending van het KRO radio programma' Negen heit de klok'
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Radio; bron: H. Asma
7-1950 'Aan de grens in Nrd.Deurningen wordt een gebouw als kleuterschool ingericht en zuster Godeharde wordt als kleuterleidster aangesteld.'
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1951 Burgemeester v.d. Heijden van Doornenburg tot 1971
  Personen: v.d.Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1951 Sloop lichtmast. Routelicht voor vliegtuigen in Groot Agelo
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1951 Baron A.J.E.E.C. v.d. Heijden van Doornenburg burgemeester tot 1971
  Personen: v.d. Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
21-8-1951 Zuster Rosaria die 20 jaar in de meisjesschool heeft gewerkt vertrekt naar Lochem. Mej. Benneker volgt haar a.d. meisjesschool op.
  Personen: zuster Rosaria; plaatsnamen: Lochem; trefwoorden: meisjesschool; bron: H.Asma
18-4-1954 2e Paasdag. Meester Bernink overleden
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: museum; bron: H.Asma
1955 'De brooduitdeling op de Ageleres op maandag na beloken Pinksteren door 13 boeren,uit Groot-en Klein Agelo komt ten einde door het ontbreken van armen. De gewoonte bestond al van 1738. '
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
1956 Bakkerij Derkman gesloten, winkel wordt hoofdzaak
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
1956 'Op de plek 'n Boakn in Agelo waar in vroeger tijden de brooduitdeling aan behoeftigen plaatsvond is een Landkruis opgericht.'
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1956 'Invoering van de A.O.W. de Algemen Ouderdoms Voorziening in Nederland, ouderen van 65 jr kregen vanaf die tijd een vaste maandelijkse uitkering van het rijk.'
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
4-10-1957 De eerste Russische kunstmaan afgeschoten, Spoetnik 1 vanaf een basis bij Stalingraad.
  Personen: ; plaatsnamen: Stalingraad; trefwoorden: spoetnik; bron: H. Asma
1959 'Fam. Visschedijk Langevoor 14 emigreerd naar Australie. Fam B. Velthuis koopt deze woning, welk voor de oorlog door joden werd bewoond.'
  Personen: Visschedijk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: emigratie; bron: H.Asma
1961 Natura Docet ondergaat een flinke uitbreiding
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: museum; bron: H.Asma
12-4-1961 De Rus Joeri Gagarin gaat als eerste mens de ruimte in en cirkelt in zijn ruimte vaartuig diverse keren rond de aarde.
  Personen: Gagarin; plaatsnamen: ; trefwoorden: ruimte; bron: H.Asma
1962 Bouw bejaardenhuis aan de Wilhelminastraat
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
14-7-1962 De Denekampse brandweer behaalt met 179 punten de 1e prijs tijdens brandweerwedstrijden voor korpsen uit de noordelijke provincies in Haren (Groningen). Commandant van de ploeg was Johan Olde Dubbelink
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1963 Aantal boerenbedrijven in de gemeente groter dan 15 ha. = 124
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
1963 'Aantal boerenbedrijven tussen 5 - 10 ha in de gemeente: 208 = 45 % aantal = 132'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
1963 De ruilverkaveling in Nrd Deurningen, Lattrop en Brecklenkamp gaat van start
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd Deurningen; trefwoorden: ruilverkaveling; bron: H. Asma
1964 Bejaardenhuis Gerardus Majella geopend.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
1964 De aargasputten van Slochteren in gebruik genomen.
  Personen: ; plaatsnamen: Slochteren; trefwoorden: energie; bron: H.Asma
8-1964 'Zr. Antonellis neemt afscheid van de kleuterschool 't Vondertje in Beuningen. Ze is daar 17 jaar als kleuterleidster werkzaam geweest.'
  Personen: Antonellis; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: school; bron: H.Asma
7-5-1965 'Het bejaarden en verzorgingstehuis wordt door kardinaal Alferink ingezegend. Er is plaats voor 65 bejaarden en 52 bejaarde zieken.'
  Personen: Alferink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
1966 'Aantal boerenbedrijven tussen 5 - 10 ha in de gemeente: 158 = 37 % aantal = 142'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
1966 Aantal boerenbedrijven in de gemeente groter dan 15 ha. = 129
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
1967 'De ruimte voor de boerenleenbank a.d. Burg. Hoogklimmerstr. Is te klein en er wordt een nieuw gebouwd pand aan de Eurowerft betrokken.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bankl; bron: H.Asma
1968 Nieuwbouw openbare bibliotheek aan de Hopmanstraat
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bibliotheek; bron: H. Asma
9-12-1968 Een dezer nachten, die van zondag op maandag, woedde in deze regio een zeer hevige storm. Ondermeer zijn alle windmolens in en om Ootmarsum en Denekamp min of meer zwaar beschadigd.
  Personen: ; plaatsnamen: Ootmarsum Denekamp; trefwoorden: storm; bron: H.Asma
12-1970 Rode Kruis afd. Denekamp viert 25 jr bestaan.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: rode kruis; bron: H. Asma
1971 Mr. J.G. Norbart burgemeester tot 1988
  Personen: Norbart; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
3-1971 H. Visschedijk 50 jaar kleermaker: Is nu nog de enige kleermaker in Denekamp
  Personen: Visschedijk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: beroepen; bron: H.Asma
26-6-1971 Afscheid burg. V.d. Heijden van Doornenburg
  Personen: Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
7-1971 Benoeming van Mr. J.G. Norbart tot Burgemeester
  Personen: Norbart; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
8-1971 'Afbraak burgemeesterswoning a.d. Oldenzaalsestraat Nieuwbouw op ongeveer dezelfde plaats.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
7-8-1971 Installatie van Burgemeester Norbart
  Personen: Norbart; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1972 'Opgravingen op 'de Borchert'.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
14-2-1972 'Bij het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk 'de Borchert' ontdekt men een 2 1/4 ha. Grote Germaanse nederzetting uit de 1e en 2e eeuw na Christus. Men schat de de bewoning van deze plaats ca. 150 jaar heeft geduurd en dat er telkens tegelijker tijd 3 flinke boerderijen hebben gestaan van een lengte van 13,5 tot 27 m1.en een breedte van 5 a 6 m1. Opgravingen van febr. 1972 tm. febr. 1973.Er zijn 15 plattegronden van boerderijen aangetroffen.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1973 'G.J. Goorhuis gaat na een 40 jarig dienstverband met pensioen als bankdirekteur van de Denekampse boerenleenbank, de Hr. G.C. van Luyn volgt hem op.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
25-6-1973 'Als gevolg van de fusie, landelijk, van de boerenleenbanken en de Raiffeisenbanken worden de namen van de twee banken gewijzigd in Rabobank. De Rabobank neemt het nieuwe pand a.d. Oldenzaalsestraat in gebruik. Op de plaats waar daarvoor het hotel Dolce v.d. fam. Loman stond. Later was dit hotel in bezit v.d.fam. Bartelink. '
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
11-1973 Bejaardensoos Tilligte opgericht
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
4-11-1973 1e autoloze zondag vanwege de energiecrisis
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
6-1-1974 10e en tevens laatste autoloze zondag in Nederland
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
14-7-1974 'Bij een felle brand is hedenavond bar-dancing 'De Kul' (Olde Dubbelink) aan de Wilhelminastraat bijna geheel in as gelegd.'
  Personen: De Kul; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1975 Oprichtingen bejaardensoos Lattrop-Brechlenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop/Brechlenkamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
1-10-1975 Zuster Egberti de laaatste religieuze verbonden aan de voormalige meisjes-school neemt afscheid. Ze heeft 25 jaar voor de klas gestaan
  Personen: zusterEgberti; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: meisjesschool; bron: H.Asma
1977 Bouw dienstwoning bij huize Brecklenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
12-8-1977 Brand in de toren van de RK Kerk. Gelukkig bleek het alleen een oefening van de brandweer, die veel belangstelling trok.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
12-1977 'De Denekampse gemeenteraad besluit tot aankoop pand Goorhuis, Stationsstraat 2 t.b.v. de aanleg van parkeerterrein voor het in aanbouw zijnde Gemeentehuis en uitbreiding marktterrein.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
1978 Eerste oplevering van 2 complexen bejaardenwoningen a.d. Wilhelminastraat en de Veldkampsweg.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H. Asma
1978 De openbare bilbiotheek viert 20 jarig bestaan.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bibliotheek; bron: H. Asma
22-3-1978 De boerderij v.d.familie Tijkorte met 2,5 ha. Grond in de zandkuil aan de Berghummerstraat brengt bij verkoop 450.000 gulden op.
  Personen: Tijkorte; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
11-6-1978 Feestelijke heropening jeugherberg Brecklenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: Havezathe; bron: H.Asam
8-1978 Begin afbraak v.d. voormalige meisjesschool a.d. Wilhelminastraat
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: meisjesschool; bron: H.Asma
18-12-1978 Afbraak pand Goorhuis Burg. Hoogklimmerstr.-Stationsstraat gestart
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
1979 Overdracht van een nieuwe brandweerauto aan de brandweer van Denekamp. Tevens ingebruikname van de gerenoveerde garage met leslokaal en meldkamer. Verder in gebruikname van de nieuwe draadloze alarmering, de z.g. piepers.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Brandweer; bron: H. Asma
22-7-1979 'Zuster Gerda, het hoofd v.d. 'kleuterhof' in het dorp neemt afscheid. Met haar vertrek komt er na 67 jaar een eind aan de bemoeienissen v.d. zusters Franciscanessen met het bewaar-of kleuterschoolwerk in Denekamp.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
14-9-1979 Aanbesteding uitbreiding bejaardenhuis op terrein v.d. afgebroken Wilhelminaschool (vroegere meisjesschool)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
27-9-1979 Afscheid van J.Hoitink als secretaris v.h. bejaarden/verpleeghuis Gerardus Majella
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
17-12-1979 Ten huize van de logementhouder Veldman werd publiekelijk de bouw van een school met 5 lokalen aanbesteed geschikt voor 230 kinderen. Het werk is gegund aan de laagste inschrijver (f 19.960) J. ter Stege te Ootmarsum. De hoogste inschrijver is B.J. Heupink te Ootmarsum (f 24000).
  Personen: Heupink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
3-1980 'De begravenisvereniging 'Helpt elkander' viert het 50 jaar bestaan'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
5-1980 'Alle Denekampse huishoudens krijgen het fotoboek van Denekamp gratis aangeboden. Titel: 'Van Raadhuis tot Gemeentehuis'.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
5-1980 De 1e fase van het plan Janskamp is voor een belangrijk deel gerealiseerd, van de 176 te bouwen woningen zijn er nu 135 bewoond.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
9-6-1980 Afscheid na 27 jaar van ondercommandant H.J. Veldscholten (60 jr) v.d. Denekamper brandweer
  Personen: Veldscholten; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
10-7-1980 Eerste aangepaste woning v. gehandicapten in Denekamp opgeleverd (aan de Roerdomp) Eerste bewoonster Marianne Lohuis en haar aanstaande echtgenoot H.Hermes
  Personen: Lohuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
11-1980 Opening nieuwe brug over het Dinkelkanaal in Brecklenkamp door wethouder Aveskamp (kosten f 38.000,-)
  Personen: Aveskamp; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
13-11-1980 'Zuid Italie getroffen door een zware aardbeving, die zeker aan 2660 mensen het leven kostte. Zo'n 150.000 mensen verloren hun woning. Vanwege de corruptie bij de besteding van de gelden, wonen er 20 jaar na dato nog mensen in barakken.'
  Personen: ; plaatsnamen: Italie; trefwoorden: natuurramp; bron: H.Asma
8-12-1980 Door een felle brand is het boerderijtje v.d. fam. De Ruiter a.d. Nijenhaarsweg in Beuningen totaal verbrand
  Personen: De Ruiter; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1-1-1981 Een felle brand heeft in de nacht van oud op nieuw de discotheek Joy volledig in de as gelegd. Het voormalige cafe 'n Preuver was enkele maanden eerder drastiesch verbouwd.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
9-5-1981 'Aanbieding door het 2e kamerlid Theo Joekes van het door hem geschreven boek 'Moord op de Horst'aan de burgemeesters van Oldenzaal en Denekamp. Het boek speelt n.l op Borch Beuningen'
  Personen: Joekes; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: biblotheek; bron: H.Asma
13-5-1981 'Heropening modehuis koopman Tilligte.1912-1945 opa en oma Koopman, 1945-1961 Jan en Femie (Blokhuis stoep Denekamp)1961-1979 Femie en kinderen, 1979-heden Lois met Femie en Marja. 1977 3e uitbr.'
  Personen: Koopman; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
1-8-1981 'De kleuterhof' wordt gesloten, de kleuterschool gaat op in het basisonderwijs'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
3-11-1981 'De uitbreiding v.h. bejaardenhuis, op de plaats waar de meisjesschool stond. Wordt officieel in gebruik genomen.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
4-12-1981 Op de morgen van deze dag werd het eeste Amerikaanse ruimtevaartuig met behulp van een raket gelanceerd. Na een tocht buiten de dampkring landt het weer als een vliegtuig. Zodoende kan het meerdere keren worden gebruikt.
  Personen: ; plaatsnamen: ruimte; trefwoorden: dampkring; bron: H.Asma
26-3-1982 A. Scholten begint een verhuurbedrijf van huifkarren te Beuningen.
  Personen: Scholten; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
16-6-1982 'Aan de pr. Hendrikstraat opent 'Triangel' een winkel in tweedehands kleren.'
  Personen: Triangel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
20-9-1982 De fa. Mensink, schoenhandel, betaat 80 jaar (bijnaam Jan Schoen)
  Personen: Mensink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
1983 In 1983 is deze school gesloten.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: school; bron: H.Asma
17-1-1983 De openbare bibliotheek Denekamp bestaat 25 jaar.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
26-4-1983 Een landbouwschuur v.d. fam.Pil a.d. Brandlichterweg door brand verwoest.
  Personen: pil; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
6-1983 B. Nijmeijer, Huttenweg 4,Tilligte treedt af als voorzitter bestuur Rabobank.
  Personen: Nijmeijer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
29-6-1983 B.B. Bescherming Burgerbevolking opgeheven. Huldiging en afscheid van leden B.B.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
13-7-1983 Sanders supermarkt aan de Hopmanstraat bestaat 10 jaar.
  Personen: Sanders; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
29-10-1983 Sportzaak Pahlplatz heropend na een grote verbouwing aan de Brinkstraat
  Personen: Pahlplatz; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
29-10-1983 Sportzaak Pahlplatz heropend na een grote verbouwing aan de Brinkstraat
  Personen: Pahlplatz; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
1984 Bonifatiusschool in Nrd Deurningen gesloten.
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd Deurningen; trefwoorden: school; bron: H. Asma
11-1-1984 'Graanhandel Schellings verkoopt pand a.d. Brinkstr. Aan Schepers, die er na een verbouwing een apotheek in vestigt.'
  Personen: Schepers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
25-3-1984 'Op 74 jarige leeftijd is in Enschede overleden dokter N.J. Eberz, van 1946 tot 1963 huisarts in Denekamp. In 1963 verhuisde Eberz naar Enschede en nam C. de Jong van Lier zijn praktijk over.'
  Personen: Eberz; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: arts; bron: H.Asma
28-3-1984 Dierenarts H.B. Brummelhuis is in ziekenhuis Stadsmaten te Enschede overleden.
  Personen: Brummelhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: arts; bron: H.Asma
14-4-1984 'L.J. Brummelhuis opent a.d. Oldenz.str. Een nieuwe zaak (nieuw pand). Tevens bestaat de zaak, gesticht door zijn schoonvader Th. Van de Heuvel, 70 jaar.'
  Personen: Brummelhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
2-5-1984 Roosink opent brood/banketzaak en VeGe in een kapsalon aan de Vledderstraat
  Personen: Roosink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
1985 Een Boeing 747 van Japan Airlines botst tegen de berg Osutaka op het eiland Honsiu. De ramp kostte 520 mensenlevens.
  Personen: ; plaatsnamen: Osutaka; trefwoorden: Boeing 747; bron: H.Asma
14-1-1985 Havezathe Borch Beuningen afgebrand. In dit pand oefenden vader en dochter Pubt het Glazeniersbedrijf uit. Ca. 1 jaar later werd met de wederopbouw van het pand begonnen.
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
3-6-1985 Begin Buurtbus project tussen Ootmarsum-Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vervoer; bron: H.Asma
8-1985 De bomen bij het huis Brecklenkamp zijn er slecht aan toe en worden gekapt
  Personen: ; plaatsnamen: Brechlenkamp; trefwoorden: Havezathe; bron: H.Asma
23-8-1985 Het bejaardehuis wordt intern verbouwd en aangepast
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
10-1985 Bouw 100 ste woning voor de Stichting Gerardus Majella
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
28-3-1988 'H. Horsthuis neemt afscheid als secretaris van de ABTB Denekamp en is bij deze gelegenheid onderscheiden met de zilveren speld vd. ABTB. Hr. Horsthuis was 30 jaar secretaris van de ABTB.'
  Personen: Horsthuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
7-6-1988 De Rabo bank betrekt haar nieuwe pand aan de Oldenzaalsestraat waarvoor het hotel Dolce moest wijken. Daarvoor was de bank gevestigd aan de Eurowerft.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
10-1988 'De toekomstige woonwijk 'De Janskamp 3' wordt bouwrijp gemaakt. Binnen 6 jaar moeten er +/- 246 woningen gebouwd worden.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: woningbouw; bron: H. Asma
28-10-1988 'Mr. J.G. Norbart neemt afscheid als burgemeester van Denekamp, na 17 jaar en wordt ereburger van het dorp.'
  Personen: Norbart; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
16-12-1988 'Mr. F. Willeme aanvaard zijn functie als burgemeester van Denekamp. (35 jr-gehuwd en 2 kinderen.)'
  Personen: Willeme; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
16-12-1988 Mr. F.P.M. Willeme burgemeester burgemeester tot ca. 2007
  Personen: Willeme; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1989 Bedrijven/zaken in Tilligte: 4 cafe's, 1 modezaak, 1 auto-rijwielhandel, 1 meel-handelaar, 1 technisch installatiebedrijf, 1 smederij, 1aannemersbedrijf en1 warme bakker.
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
31-1-1989 Buurtsupper Derkman (Tilligte) gesloten
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
13-10-1989 Het rode kruis afd. Denekamp huldigt haar 15000ste bloeddonor in cafe Marktzicht in de persoon van mw. Irene Kienhuis-Keur
  Personen: Kienhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: rode kruis; bron: H.Asma
1990 'In dit jaar in Denekamp 2300 arbeidsplaatsen, waarvan 34% in de landbouw, 26 % in de nijverheid (industrie en bouw) en 40% in de diensten sector.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
13-4-1992 'Een zware nog niet eerder in Nederland voorgekomen aardbeving, vooral in Limburg. 5,5 op de schaal van Richter. Het episch centrum lag bij Roermond.'
  Personen: ; plaatsnamen: Limburg; trefwoorden: natuurramp; bron: H.Asma
23-5-1995 Het erve Beijerink a.d. Hunenborgseweg in Tilligte wordt gesloopt. Overblijbende materialen komen in het bezit van de Gemeente Denekamp.
  Personen: Beijerink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: sloop; bron: H.Asma
23-5-1995 'Erve Beyerink a.d. Hunenborgseweg in Tilligte gesloopt. Overblijvende materialen komen in het bezit van de gemeente Denekamp.'
  Personen: Beyerink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: sloop; bron: H.Asma
12-6-1995 'Brooduitdeling in de Ageleres. Deze traditie is na 21 juni 1783 ontstaan, toen een geweldig onweer de hele oogst vernielt. Tot aan 1952 werd er brood uitgedeeld aan behoeftigen,vanaf toen geld geschonken aan een goed doel.'
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
16-6-1995 Het hoofd van de basisschool 'n Esch in Tilligte Hans Voorpostel neemt officieel afscheid van het onderwijs.
  Personen: Voorpostel; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: onderwijs; bron: H.Asma
4-8-1995 De fa. Segerink bestaat 40 jaar. De oprichter F.G.Segerink werd bij deze mijlpaal onderscheiden met de medaille in goud v.d. orde van Oranje Nassau
  Personen: Segerink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: jubileum; bron: H.Asma
9-1995 De Denekampse San Salvator avo bestaat 40 jaar.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: jubileum; bron: H. Asma
13-9-1995 Evangelisch Buitencentrum Saron in Beuningen aan de Paandersdijk viert onderscheiden met de medaille in goud v.d. orde van Oranje Nassau 25 jarig bestaan.
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: jubileum; bron: H.Asma
7-12-1995 De woonboerderij van de fam. Tijhuis is de afgelopen nacht (1.30 uur) volledig afgebrand.
  Personen: Tijhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
16-12-1995 'Harry en Ans Nijhuis sluiten hun kruidenierswinkel in Agelo, de enige en laatste winkel in de buurtschap.'
  Personen: Nijhuis; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: winkel; bron: H.Asma
2000 onderzeeer Kurksk zinkt in de Barendszee en alle 118 bemanningsleden komen om.
  Personen: ; plaatsnamen: Barendszee; trefwoorden: Onderzeeer; bron: H. Asma
29-9-2003 Begin afbraak v.h.Denekampse postkantoor aan de Burg, Hoogklimmerstraat
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sloop; bron: H.Asma
12-2004 'Afbraak complex 'de Kul' aan de Wilhelminastraat'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sloop; bron: H.Asma
2005 'De wereldproduktie van auto's groeide in dit jaar met 3%, tot 64,9 miljoen voertuigen. Europa was degrootste producent met 16,5 miljoen personenwagens en bedrijfsauto's,dat was 25,5% v.d. wereldproduktie.'
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: vervoer; bron: H.Asma
5-5-2006 'Start fietstocht vise versa naar Rome door Willie Velthuis. De sponsortocht bracht € 12.000,- als bijdrage voor de restauratie van de St. Nicolaaskerk. Tot. 4500 km.'
  Personen: Velthuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: W.Velthuis
7-10-2007 'Presentatie van het boekje 'Mariakapellen en Landkruisen in Twenthe' hierin de dan bekende opjecten beschreven incl. foto en bijbehorende landkaart. Oplage 4300 st.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: W.Velthuis
20-1-2009 'Tot de 44e president van Amerika wordt vandaag Barack Obama benoemd. Hij is de eerste zwarte president. Hij treedt aan terwijl het land zich in een ernstige financiële crisis bevind.'
  Personen: Obama; plaatsnamen: Amerika; trefwoorden: precident; bron: W.Velthuis