Werkgroep Geschiedenis en Genealogie.

 

 

Deze werkgroep heeft als doelstelling het onderzoeken en verzamelen van gegevens op het gebied van locale geschiedenis, familieverwantschap en afstamming. In het verlengde hiervan heeft de werkgroep als doelstelling de verkregen gegevens via publicaties, exposities en lezingen aan een breed publiek aan te bieden.


  bibliotheek    

De werkgroep streeft er naar om nieuwelingen op dit gebied te enthousiasmeren en wegwijs te maken om daarna zelfstandig gericht onderzoek te kunnen doen. De werkgroepleden en bezoekers kunnen op het informatie- en documentatiecentrum 't Heemhoes (zie elders op deze website) van een uitgebreide bibliotheek, foto-, krantenknipsel- en genealogisch archief gebruik maken. 


De leden van de werkgroep zijn: Martin Blokhuis ( coördinator ), Theo Blokhuis, Jos Knippers, Joost Mol, Marianne de Ridder, Kay Schutte, Dirk Sieben, Ben Wierema, Willy Wolkotte

Huidige belangrijke activiteiten van de werkgroep:
 
Leden van de werkgroep nemen deel aan interne als externe activiteiten, zoals project Markestenen, project Markeboek, project 'Oud archief' gemeente Dinkelland, redactielid en gastschrijver 't Onderschoer, geschiedenispresentaties zorgverlener St. Maarten, creatie fotorapportages, Heemkunde najaarsavond,  inloopmiddag stamboomonderzoekers, herdenking vliegermonument Noord Deurningen,  dorpswandelingen, project Bidprentjes, project Jaartallen. Een separate activiteit is het verlenen van service in de vorm beantwoording externe en interne verzoeken en vragen.
 

 

                                                                            projectgroep markestenen

 

Enkele leden van de projectgroep Markestenen bij de opgespoorde markesteen aan de Stroothuizerweg  bij de schaapskooi

 

Enkele Genealogische Links

Historisch Centrum Overijssel Zwolle
Centraal Bureau voor Genealogie
Nederlandse Genealogische Vereniging
Genlias ( Rijksarchiefdienst)
Twents Streekarchief te Delden
Startpagina Genealogie
Archiefnet: links naar archieven
N.G.V., afd. Twente
Genealogische Computer Vereniging

Volkskrant Geschiedenis   www.vkgeschiedenis.nl
TwentseWelle   
www.twentsewelle.nl

 

 

 

         


 

     .