Stichting Heemkunde Denekamp
Kerkplein 4
7591 DD Denekamp
Tel 0541 354656
fiscaalnr: 8511.23.107
E-mail: heemkundedenekamp@hetnet.nl
Website: www.heemkundedenekamp.nl"

Stichting Vrienden van Heemkunde Denekamp
adres als vorenstaand
fiscaalnr; 8160.57.187


Bestuurssamenstelling: zie pagina bestuur
beleidsplan: zie homepage
doelstelling: zie homepage
uitgeoefende activiteiten: zie agenda
financiële verantwoording: Het is een stichting zonder winstoogmerk, het financiële jaarverslag is op te vragen bij de penningmeester.
beloningsbeleid: de stichting kent geen beloningen.