Bijzondere jaartallen in Denekamp en omgeving

Zoeken in de jaartallen

Vul hieronder een jaartal of zoekterm in, om daarmee in onze database te zoeken (maximaal 50 resultaten).

0 De Chinese muur met een lengte van 6400 km werd gebouwd. Op zijn hoogte punten kende de muur 1 miljoen bewakers en 100 forten en uitkijktorens
  Personen: ; plaatsnamen: China; trefwoorden: Chinese muur; bron: H.Asma
17-3-0 Het 1ste Kievitsei in Nederland gevonden in de Mekkelhorst in een wei v.d. landbouwer Aveskamp. De vinder G.Meenhuis(bakker) en G.Rolink (houthakker)
  Personen: Aveskamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kievitsei; bron: H.Asma
402 Na het vertrek v.d. Romeinse stoepen verdween het gebruik (dagelijks) van geld nagenoeg in onze streken
  Personen: Romeinse troepen; plaatsnamen: ; trefwoorden: Geld; bron:
550 Vóór onze jaartelling begon men met het slaan van gouden en zilveren munten. De ruilwaarde van een munt was toen nagenoeg gelijk aan de waarde van het edelmetaal van die munt. (de intrinsieke waarde) .
  Personen: Munten ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Geld; bron:
794 Karel de Grote voert voor zijn gehele rijk de zilveren penning in, maar dit werd niet een veel gebruikte munt.
  Personen: Karel de Grote; plaatsnamen: ; trefwoorden: Geld ; bron:
998 In dit jaar ontstond de feestdag Allerzielen, vermoedelijk in de abdij van Cluny in Frankrijk, in de veertiende eeuw werd het een algemene feestdag of gebruik in de R.K. kerk.
  Personen: Allerzielen; plaatsnamen: Cluny; trefwoorden: Kerk; bron:
1000 Rond jaart 1000: weren er in Twente 11 parochies, nl. Oldenzaal,Ootmarsum, Enschede, Haaksbergen, Delden,Goor, Rijssen, Markelo, Emmelenkamp(Emlichheim), Veldhuizen en Ulzen. De laatste 3 liggen in Duitsland, maar behoorden toen tot het bisdom Utrecht
  Personen: ; plaatsnamen: Twente; trefwoorden: Parochies; bron: H.Asma
1002 De bisschop van Utrecht krijgt de rechtelijke macht over Oldenzaal, de belangrijkste plaats in Twente
  Personen: ; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Bisdom; bron: H.Asma
1040 Graaf Adolf van Goor schenkt zijn hele bezit aan de bisschop
  Personen: van Goor; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: schenking; bron: H.Asma
1142 Na een veldslag v.d. bisschop met Graaf Otto van Ruine van Bentheim moest de laatste zijn hof afstaan aan de abdij van ruine
  Personen: Ruine; plaatsnamen: Ruine; trefwoorden: Veldslag; bron: H.Asma
1150 Omstreeks deze tijd in Denekamp waarschijnlijk al een kapel of klein kerkje. Na waarschijnlijk vele keren te zijn opgeknapt en verbouwd te zijn
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkje; bron: H.Asma
1157 De heer van Almelo wordt ministerialis van de bisschop
  Personen: Almelo; plaatsnamen: Almelo; trefwoorden: ministerialis; bron: H.Asma
1181 De bisschop krijgt de wereldlijke macht over geheel Twente
  Personen: ; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: Wereldlijke macht; bron: H.Asma
1196 Onenigheid over bisschoppelijke lenen was de oorzaak dat Otto van Gelre enig bisschoppelijke sterkten en burchten en ook Ootmarsum verwoestte
  Personen: Gelre; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: verwoesting; bron: H.Asma
1225 De heerlijkheid Enschede komt onder de macht van de Bisschop. Ook steeds meer edelen stellen zich onder bescherming van de bisschop
  Personen: ; plaatsnamen: Enschede; trefwoorden: bescherming; bron: H.Asma
1239 Johan van Ahaus schenkt al zijn Deldense goederen aan de bisschop van Utrecht
  Personen: Ahaus; plaatsnamen: Delden; trefwoorden: Schenking; bron: H.Asma
1250 In deze streek onstaan de marken
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1250 Bouw eerste stenen kerkje, waarvan nu nog bestaat de oostelijke travee met triomboog
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1250 Ontstaan Kerspel Degeninehem of Denekamp.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerspel; bron:
1276 De naam Demnichen (Denekamp) duikt voor de 1e keer op als zelfstandige gemeente in een register van kerkelijke tienden
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerspel; bron:
1295 Thornengen of Noord Deurningen verkocht door stift Metelen aan stift Langenhorst
  Personen: Metelen; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Langenhorst; bron:
12-7-1295 Uit dit jaar een oorkonde, waarvan de boerschap Nrd. Deurningen voorkomt. (de oudste bekende) Het is akte van Getrudis, abdis van het stift Metelen.
  Personen: Getrudis; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Metelen; bron:
1300 In de 14e eeuw begon in Nederland de groei van de geldeconomie, daarvoor was het grotendeels ruilhandel.
  Personen: Economie; plaatsnamen: ; trefwoorden: Geld; bron:
12-2-1300 Paus Bonifatius VIII kondigde het eerste heilig jaar af
  Personen: Bonifatius; plaatsnamen: Rome; trefwoorden: heilig; bron: H.Asma
1310 In dit jaar is er reeds sprake van het “erve Enkman”
  Personen: Erve Enkman; plaatsnamen: ; trefwoorden: Erven; bron:
1313 Bonieges (?) behoort de heer van Putten, beheerd door van Bonningen als Schulte.
  Personen: Bonieges; plaatsnamen: ; trefwoorden: Van Bonningen als Schulte; bron:
1313 De vermelding van het erve Enktman in Tilligte en/of zijn bewoners komt al voor in het begin van de veertiende eeuw.
  Personen: Engtman; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: geschiedenis; bron:
1330 Tilligte wordt vermeld als zelfstandige leefgemeenschap in het kerspel Ootmarsum
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Kerspel; bron:
1330 Enkman over in handen “Duitse huis van Utrecht”
  Personen: Enkman; plaatsnamen: ; trefwoorden: Erven; bron:
1360 Denekamp rond deze tijd een kerk van Bentheimer steen, nog zonder toren
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerk; bron: H.Asma
1385 In dit jaar bezat de bisschop van Utrecht in Twente ruim 200 boeren erven, zo blijkt uit een register v.d. rentmeester van Twente uit 1385.
  Personen: ; plaatsnamen: Twente; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1385 Het kerspel Denekamp krijgt een eigen richter, doch dit richterambt is al spoedig weer opgeheven.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerspel; bron:
1390 Voor het eerst wordt het huis Brecklenkamp genoemd in een brief toen de 'hoeve to Brekinchem'aan Berend Grave te Bentheim in koop werd overgedragen.
  Personen: Grave; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1392 De naam van het erve Brandehof wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde. (erf Nrd.Deurningen)
  Personen: Brandehof; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Brandehof; bron: H. Asma
1392 In dit jaar is er al sprake van “erve Brandehof” in Noord-Deurningen.
  Personen: Erve Brandehof; plaatsnamen: Noord-Deurningen; trefwoorden: Erven; bron:
1394 In dit jaar vestigden zich in Klooster Frenswegen de eerste Monniken uit ons land. Tot begin 1800 is het klooster bewoond geweest door Augustijnse monniken.
  Personen: Augustijne ; plaatsnamen: Klooster ; trefwoorden: Religie; bron:
1400 tot ongeveer 1450 Westelijke trave, nieuwe gewelven en steunboren
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1410 Waren Westfaalse ridders beleend met het Hof te Denekamp
  Personen: Westfaalse ridders; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ; bron:
16-4-1436 Fundatie der Vicary S.S. Catharina, Agnes en Barbara te Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Vicary; bron: H.Asma
1437 Grote hongersnood door mislukken van de oogst
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Hongersnood; bron:
1448 Roelof II Hondeberg, de bisschoppelijke leenman van Singraven ontvangt een concessie voor de bouw v.d. grote watermolen en ontvangt daarvoor een lening
  Personen: Hondeberg; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: watermolen; bron: H.Asma
1450 tot ongeveer 1518 komt de toren tegen de westelijke travee
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
22-10-1450 De kerkmeesters en raadsleden der kerk van St.Nicolaas te Denekamp verkopen een stuk bouwland op de westeresch (Nrd-Deurningen) aan het klooster Frenswegen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Westeresch; bron: H.Asma
1475 In het schattingsregister van dit jaar wordt al het erf De Moat (Maatman) in Brecklenkamp vermeld thans het erf Lohuis
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: boerenbedrijf; bron: schattingsr.
12-10-1476 Het eerste boek met gedrukte muziek-schrift 'Missale Romanum' verschijnt in Rome.
  Personen: ; plaatsnamen: Rome; trefwoorden: Muziek-schrift; bron: H.Asma
1481 Grote hongersnood door mislukken van de oogst
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Hongersnood; bron:
1483 Grote hongersnood door mislukken van de oogst
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Hongersnood; bron:
10-11-1483 Luther geboren
  Personen: Luther; plaatsnamen: Eisleben; trefwoorden: ; bron: H.Asma
1-8-1506 Fundatie der Vicary van St. Antonius te Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Vicary; bron: H.Asma
1515 Verkoop watermolen Singraven aan Everwijn, heer van Bentheim
  Personen: Everwijn; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Watermolen; bron: H.Asma
1517 Luthers 95 stellingen op de deur v.d. slotkerk in Wittenberg
  Personen: Luther; plaatsnamen: Wittenberg; trefwoorden: stellingen; bron: H.Asma
15-2-1546 De man die uitvond dat de aarde om de zon draait in plaats van omgekeerd. Galileo Galileï geboren.
  Personen: Galileo Galileï; plaatsnamen: ; trefwoorden: Geboren; bron:
18-2-1546 Luther overlijdt
  Personen: Luther; plaatsnamen: Eisleben; trefwoorden: ; bron: H.Asma
1575 Het eerste verslag van een holting (markevergadering) in de marke Tilligte
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Holting; bron: H.Asma
1575 Adolf van Twickel laat 'Bogelscamp' bouwen (met gracht)
  Personen: Twickel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H.Asma
1575 Adolf van Twickel laat het huis Bögelskamp bouwen en omgeven door een gracht.
  Personen: Twickel; plaatsnamen: Bögelskamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
9-1-1600 In Harmelen een zevenling geboren
  Personen: Harmelen; plaatsnamen: ; trefwoorden: Geboren; bron:
1601 De gemiddelde grootte van de gewaarde erven bedraagt rond deze tijd 5,2 hectare (bouw- hooiland). Verder had zo'n erf de beschikking over 20 - 25 ha woeste grond voor o.a. plaggen, turf en brandhout. Voor de keuterboeren bedraagt de gemiddelde grootte van het erf 1.3 ha.
  Personen: ; plaatsnamen: Twente; trefwoorden: bedrijf; bron: H. Asma
1630 Volgens Resolutie van Ridderschap en Steden wordt de St. Nicolaaskerk voorlopig gesloten
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1632 Organisten in de Ned. Hervormde kerk: 1632-1640 Herman Schulte , 1640-1643 Bernard Blome, 1643-1653 Martinus Rodius, 1653-1674 Johannes Tijdeman, 1674-1678/1684 Bernard Palthe, 1678/1684- 1722 Anthonie Palthe, 1722-1758 Adolf Broesse, 1759-1787 Herman Bonke, 1803-1829 Gerrit Bonke, 1829-1843 Hendrika Bonke, 1843-1895 Hendrik Carel Lazonder, 1895-1898 Jan Adolf Dingeldein, 1898-1948- Antonie Tukkers, 1948- Gerard Tukkers, Alle hierboven genoemde personen waren tevens schoolmeesters
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: organist; bron: H.Asma
1632 Het wordt katholieken verboden hun godsdienst uit te oefenen tot 1795 na de inval v.d. Fransen.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Geloofsvrij heid; bron:
9-3-1632 Robert van ittersum, drost van Twente, keurt het gebruik der inkomsten v.d. Vicary St. Anonius voor de school- en orgeldienst te Denekamp goed
  Personen: R.van Ittersum; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Drost van twente; bron: H.Asma
1633 Kasteel Brechlenkamp gesticht
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H. Asma
20-3-1635 Ridderschap en Steden besluiten tot aanstellen van een gereformeerde predikant te Denekamp. 1ste dominee Gerhard Plathe uit Ootmarsum
  Personen: Palthe; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1-10-1635 Onstaan v.d. Ned. Hervormde Kerk (genootschap) in Denekamp Dorpskerk naar gereformeerd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1636 Johan van Twickel bouwt op de plek van het oude huis (ca.1313) een nieuwe Borch Beuningen
  Personen: Twickel; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
1638 Bogelscamp komt in het bezit van Gerard Voet
  Personen: Voet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H.Asma
1648 1648-1653 Omstreek deze periode gingen de bezittingen v.h. Stift Metelen, waaronder enkele ervan zoals de Scholtenhof over naar Jonker Voet op Bögelskamp
  Personen: Voet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Metelen; bron: H.Asma
1650 Jonker Everhard Bentinck to Breckelenkamp, gehuwd met Euphemia van der Marck van Everlo bewonen Breklenkamp. Daarna werd het huis bewoond door Hendrik Bentinck, die het huis weer afstond aan zijn broer Gerhard, die drie maal gehuwd was.'
  Personen: Bentinck; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H. Asma
1-1-1650 Jan Adriaenszoon Leeghwater overleden. Deze legde ondermeer veel Nrd Hollandse meren droog
  Personen: Leeghwater; plaatsnamen: Nrd Holland; trefwoorden: Leeghwater; bron: H.Asma
1651 Jonker Sloet tot den Oldenhof wordt eigenaar v.d. watermolen v. Singraven
  Personen: Oldenhof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Watermolen; bron: H.Asma
1654 Het stift in Metelen verkoopt Scholtenhof in Denekamp aan jonker Wolter Voet op Bogelscamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Metelen; bron:
27-7-1654 Door de verkoop van Scholtenhof door het stift in Metelen aan Jonker Wolter Voet op Bögelscamp eindigt de binding van Denekamp met Gonoomd Stift. Vanaf ± 900 was het stift v. Metelen eigenaar van dit voornaamste en belangrijkste erf van Denekamp
  Personen: Wolter Voet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Stift ; bron: H.Asma
1663 Het buitenverblijf Harsseveld gebouwd door de Amsterdamse architect Philip Vingboons
  Personen: Philip Vingboons; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Nieuwbouw; bron:
1665 1665-1666 en 1672-1674. in deze periode kwam als gevolg v.d. Munsterse invallen de kerk weer tijdelijk in bezit van de Katholieken
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1674 katholieke kerkmeesters afgezet en vervangen door gereformeerde kerkeraad
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkmeesters; bron: H.Asma
1675 Het dorp Denekamp bestaat uit 48 huishoudens. Van deze 48 moesten er 5 belasting betalen omdat ze een vermogen hadden meer dan f 500,00.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1675 Dorp Denekamp bestaat uit zo’n 48 huishoudens, waarvan er 5 een vermogen bezitten van Fl. 500,00 en meer, t.w. Jan Geerlichs ong. Fl 1500,00, Froen fl. 2000,00, Bernt Smitt ??, Albert Greven ong. fl. 1000,00 en Herman Wigbolt f 500,00.
  Personen: Jan Geerlings, /Froen, Bernt Smitt, Albert Greven, Herman Wigbolt.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1679 A.W. Baron van Raet geboren
  Personen: van Raet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geboren; bron: H. Asma
1680 In Holland uitgifte van een nieuwe zilveren gulden met waarde aanduiding.
  Personen: Economie; plaatsnamen: Holland; trefwoorden: Geld; bron:
1685 G.A. Bentick v.d. havezathe Breklenkamp verkoopt Brandehof aan Geert Kuipers of Bodden-Kuiper.
  Personen: Kuipers; plaatsnamen: Breklenkamp; trefwoorden: Havezathe; bron: H. Asma
1697 Gerh. Bentinck wordt opgevolgd door zijn zoon Jonker Adriaan Willem Bentinck. Deze moest vanwege zijn niet zo beste levenswijze het erfgoed overgeven aan Erns van Reede van Amerongen, vader van 9 kinderen.
  Personen: Bentinck; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H. Asma
1700 in de 18e eeuw stamt het gravenhuis, sinds ± 1870 onderdeel van een kloostercomplex v.d. Zusters Franciscanessen
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd-Deurningen; trefwoorden: klooster; bron: H.Asma
1703 In dit jaar is er al sprake van een kermis in Denekamp in het dodenboek staat n.l. een aantekening uit dat jaar van dominee Weerman die als volgt luidt: ''s Maandags enz.'
  Personen: weerman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kermis; bron: Dodenboek
1710 Omstreeks deze tijd was Ignatius Bentinck eigenaar van Brecklenkamp, edelknaap aan het hof in Trier.
  Personen: Bentinck; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H. Asma
1710 Gerhardina Marg. Van Staveren, nicht van Voet, trouwt met Willem Alex van Raet. Zij is erfgename van L.A. Voet, de eigenaar van Bogelscamp.
  Personen: Staveren; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H. Asma
1710 Landgoed Bogelscamp in het bezit van de familie L.A. Voet.
  Personen: Voet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H. Asma
1711 Geboorte van J.G. Hoogklimmer, burgemeester van Bentheim (overleden in 1775)
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Bentheim; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1712 Omstreek dit jaar is er al sprake van een watermolen bij Haselbecke
  Personen: Haselbecke; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1714 Bogelscamp komt in het bezit van Alexander van Reat
  Personen: van Reat; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H.Asma
19-4-1716 Lakstempel v.d. herv.gemeente gestolen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: lakstempel; bron: H.Asma
15-1-1718 Koopman jan Fransen(Cornet) koopt Abert Kuypers huis aan het kerkhof gelegen(huize Keizer)
  Personen: Fransen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Koopman; bron: H.Asma
1720 Ongeveer in deze tijd kreeg Denekamp vanuit Nordhorn z’n eerst Joodse inwoners. Het gezin Jacob Mozes ook genaamd Jacobs Jacobsen.
  Personen: Mozes; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
1728 Eerste vermelding in Denekamp v.d. naam Keizer. Hermen Keizer, was afkomstig uit Haaksbergen. Huwelijk Hermen Keizer -Gesina Fransen(Cornet) 9 kinderen, Boerenbedrijf, enkele generaties later winkel/kooplui. Vleeswarenfabriek in vroegere calicotweverij die van Bonke was overgenomen, a.d. Wilhelmina straat
  Personen: Keizer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: keizer; bron: H.Asma
1729 Henricus Gerverdink pastoor in Denekamp, is geboren in Enschede. Voor hij in Denekamp kwam was hij pastoor in Vollenhove. Hij was nauwelijks een jaar in Denekamp werkzaam of hij werd door zijn geestelijke overheid gesuspendeerd of geschorst omdat hij niet 'zuiver op de graad' bleek te zijn. Later werd hij toch nog tot pastoor van Terborg benoemd, maar kort daarna ging hij toch over tot de hervormde godsdienst en in 1750 is hij als predikant gestorven op het Ned. Indische eiland Ternate
  Personen: Gerverdink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: gesuspendeerd; bron: H.Asma
1730 Jacobus van Wassenaar, die in 1738 stierf en in Ootmarsum begraven werd, wordt de nieuwe eigenaar bewoner.
  Personen: Wassenaar; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron: H. Asma
1730 Jacobus van Wassenaar, die in 1738 stierf en in Ootmarsum begraven werd, wordt de nieuwe eigenaar bewoner.
  Personen: Wassenaar; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havazathe; bron: H. Asma
7-1738 Na een onweer met heftige hagelslag, die de rogge verwoestte hebben de boeren van Agelo een holting (vergadering van de markegenoten) bijeen geroepen, waarop werd besloten om door liefde-giften in het vervolg gevrijwaard te zijn van onweer en hagelslag.. Vanaf toen was de jaarlijkse brooddeling aan de armen op ’n Boak’n in de Ageler es. (op de 2e maandag na Pinksteren.
  Personen: Ageler Es; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: Brooduitreiking; bron:
1739 E.F. Hoogklimmer, burgemeester van Bentheim overleden
  Personen: Hoohklimmer; plaatsnamen: Bentheim; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1739 1739-1757 De in 1705 in Groot Agelo geboren Egbertus Abrahamink is gedurende deze jaren pastoor te Rijssen
  Personen: Abrahamink; plaatsnamen: Groot Agelo; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1745 Geboorte van H. Hoogklimmer, rentmeester van Bentheim (overleden in 1808)
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Bentheim; trefwoorden: ; bron: H.Asma
1747 Lambert Kappelhof, molenaar van Singraven
  Personen: Kappelhof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
27-1-1747 Oldenzaal verliest een wedstrijd klootschieten van ootmarsum en weigert de 80 gouden dukaten waarom gestreden was, aan Ootmarsum te betalen. Gevolg een massale kloppartij waarbij de Ootmarsummers het Oldenzaalse klootschietersvaandel buit maakten. Het vaandel bleef 183 jaar onder hoede v.d. Ootmar. familie Cromer. In 1930 vertouwde deze familie het vaandel toe a.d. Oudheidkamer in Enschede. Later bracht v. Deinse het vaandel naar Ootmarsum terug, waar het anno 1997 nog steeds is onder hoede B & W van Ootmarsum
  Personen: Cromer; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: Vanndel; bron: H.Asma
12-12-1747 Toren van de oude kerk van Nordhorn door bliksem vernield (nu protestantse kerk)
  Personen: ; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: bliksem; bron: H.Asma
12-12-1747 De toren v.d. oude kerk in Nordhorn(nu protestante kerk) door de bliksem getroffen
  Personen: ; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: Bliksem; bron: H.Asma
1748 Bij de volkstelling in dit jaar bleken er in de gehele gemeente 64 vrouwelijke klopjes te wonen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Klopjes; bron: H.Asma
1748 De volkstelling die dit jaar werd gehouden wees uit dat in Klein Agelo toen 199 personenin 38 huishoudingen woonden.
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: volkstelling; bron: H. Asma
1748 Willem Alexander van Raet draagt Bogelscamp over aan Johan C.J. van Raet
  Personen: van Raet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H. Asma
1748 De volkstelling die dit jaar gehouden is, wijst uit dat er in Brecklenkamp dan ruim 200 inwoners zijn op 32 adressen.
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: volkstelling; bron: H. Asma
1748 De volkstelling die dit jaar werd gehouden wees uit dat in Beuningen dan 601 inwoners zijn op 105 adressen (de Marke Beuningen).
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: volkstelling; bron: H. Asma
1748 In dit jaar telde Beuningen 601 inwoners op 105 adressen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: volkstelling; bron: H.Asma
1748 Uit de volkstelling die in dit jaar gehouden is blijkt dat de marke Lattrop dan 391 inwoners en 68 huishoudingen telde. Verder dat er daar toen 8 klopjes leefden
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Volkstelling; bron: H.Asma
1748 Uit de volkstelling in dit jaar gehouden, is gebleken dat in de buurtschap Denekamp dan 368 personen wonen. In totaal 74 huishoudingen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1748 In dit jaar telde Breklenkamp 32 huishoudens en 200 inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: Breklenkamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1748 Lattrop heeft dit jaar (volkstelling) 391 inwoners en 68 huishoudens
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Bevolking; bron:
1748 In dit jaar woonden er in de buurschap Denekamp 368 personen in 74 huishoudens
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1748 Blijkens de volkstelling dit jaar gehouden had Klein – Agelo toen 199 inwoners en 38 huishoudens
  Personen: ; plaatsnamen: Klein Agelo; trefwoorden: Bevolking; bron:
1750 Omstreeks deze tijd werden er op landgoed 'het Springendal'in Oud Ootmarsum een 2 tal papiermolens gebouwd
  Personen: ; plaatsnamen: Oud Ootmarsum; trefwoorden: papiermolen; bron: H.Asma
1753 A.W. Baron van Raet overleden
  Personen: van Raet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: A.W. Baron van Raet; bron: H. Asma
1759 1787 Herman Bonke, Organist in de Nedederlandse hervormde kerk
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1764 Pastoor Kistemaker verzoekt om een roomskatholieke kerkhuis te mogen bouwen
  Personen: Kistemaker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1765 Bovenstaand verzoek werd afgewezen
  Personen: Kistemaker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1767 Schenking Relekwie van A. Petrus aan de roomskatholieke kerk in Denekamp
  Personen: Petrus; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1768 Zitbank van de heer van Bögelscamp uit de kapel verwijderen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: h.Asma
1769 De weduwe van Jacobus van Wassenaar, moeder van 7 kinderen, overlijdt en wordt in Frenswegen begraven. Daarna wordt Brecklenkamp achtereenvolgens door 2 kinderen bewoond t.w. Maximiliaan, die in dienst was van de keurvorst van keulen en Wilhelmina gehuwd op Beugelskamp
  Personen: Wassenaar; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havazathe; bron: H. Asma
1769 De 2 kinderen uit het huwelijk van Maximiliaan Bentinck met Isabella van Hövell v.h.Huis Heekeren bij Goor, Sophia en Adolf waren de laatste uit de stam Bentincks. Na de dood van beide kinderen kwam het huis in bezit van hun oom Otto Bentinck en deze verkocht het aan jonker von Elberfeldt tot Langen.
  Personen: Elberfeldt; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havazathe; bron: H. Asma
1770 Bouw van een R.K. kerkschuur (a.d. Wilhelmina straat)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1770 Johan C.J. van Raet schenkt een perceel grond voor de bouw van de R.K. kerkschuur.
  Personen: van Raet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1770 Bouw van R.K. Kerkhuis (kerkschuur a.d. Wilhelminastraat
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1779 Eerste verzoek aan de Overijsselse staten voor een priester in Lattrop/breklenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
16-6-1785 In de omgeving v.h. landgoed 'de Hulst' in Oldenzaal stijgt in Twente de eerste luchtballon op De ballonvaarder was een Fransman uit Besancon
  Personen: ; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: luchtballon; bron: H.Asma
1786 Tweede verzoek a.d. Overijsselse staten voor een priester in Lattrop/Breklenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1787 derde verzoek a.d. Overijsselse Staten voor een priester in Lattrop/Breklenkamp (verzoek toegestaan)
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1790 Herman Otto van Bentinck (de R.K. tak) verkoopt de Havezathe Brecklenkamp aan Levin van Elberfeldt tot Langen. Deze verkoopt vrij spoedig daarna een aanzienlijk deel v.h.landgoed, waaronder vele boerderijen in Lattrop.
  Personen: van Bentinck; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havazathe; bron: H. Asma
1795 Uit de volkstelling die dit jaar gehouden is blijkt dat Brecklenkamp dan 247 inwoners heeft verdeelt over 37 huishoudingen.
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: volkstelling; bron: H. Asma
1795 Ene Geert Bernink vestigt zich in Denekamp vanuit Brandlecht en trouwt er later. Het begin van het geslacht Bernink in Denekamp en omgeving.
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ; bron: H.Asma
1795 Na de inlijving van Nederland bij Frankrijk wordt hier een algemene volkstelling gehouden. Overijssel telt nu 134.104 inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: Volkstelling; bron:
1795 Bij de volkstelling in dit jaar bleken er in Denekamp nog slechts 20 klopjes te wonen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Klopjes; bron: H.Asma
1795 Dorp Denekamp heeft 461 inwoners. Tilligte 438, Buurtschap Denekamp 391, en Lattrop 461 (73 gezinnen).
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1795 De buurschap Nutter telt 264 inwoners en 45 huisgezinnen
  Personen: ; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: Bevolking; bron:
1795 In dit jaar telde Breklenkamp 37 huishoudens en 247 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: Breklen; trefwoorden: Bevolking; bron:
24-3-1796 Besluit: De betaling van Miskoorn moet doorgaan
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1797 Dirk Bloemkamp maakt priesterstoel: waarschijnlijk nu in de Ned. Herv. Kerk
  Personen: Bloemkamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1797 1979-1878. Markeboek Denekamp, markerichter de heer van Singraven.
  Personen: Marken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Markerichter; bron:
1800 In de 19e eeuw was de familie Zegers uit Lage eigenares van huize Brecklenkamp.
  Personen: Zegers; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havazathe; bron: H. Asma
1801 De Borch Beuningen komt in het bezit van de Fam. Palthe
  Personen: Palthe; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1803 t/m 1829 Gerrit Bonke organist van de Ned. Herv. Kerk
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
13-2-1804 Geboren in Groot Agelo: Egbertus Lohuis, priester gewijd in Munster 1826. kapelaan in Hengelo 1826-1834, Bornebroek 1834-1837. Pastoor te Hertme en Zenderen 1837-mei 1841. Pastoor in Hengelo 1841-1874. Op 18-3-1874 overleden
  Personen: Egbertus Lohuis; plaatsnamen: Groot-Agelo; trefwoorden: Pastoor; bron: H.Asma
1805 Brecklenkamp komt in het bezit van Mr. Zegers te Lage.
  Personen: Zegers; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havazathe; bron: H. Asma
1805 Hermanus Kock, geboren in Denekamp is in deze periode pastoor in Wegdam, daarna werd hij overgeplaatst naar Geesteren (1805-1815)
  Personen: Kock; plaatsnamen: Wegdam; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1806 Alexander van Reat verkoopt wegens schulden de onder de Bogelscamp behorende erven en laat het huis tenslotte slopen.
  Personen: van Reat; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H.Asma
11-12-1807 Holtink op erve Bonke benoemt commissie voor verbetering v.d. school en onderwijzer bestaan
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: holtink; bron: H.Asma
11-12-1807 Een Holtink op het erve Bonke benoemt commissie van verbetering v.d. school en het onderwijsbestaan.
  Personen: Holtink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
1809 In dit jaar ging het klooster over in handen van graaf Ludwig van Bentheim
  Personen: Ludwig van Bentheim; plaatsnamen: Klooster; trefwoorden: ; bron:
1809 De katholieken als grootste bevolkingsgroep van Denekamp komen opnieuw in het bezit v.d. St. Nicolaaskerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1810 t/m 1812 Verbouwing/ uitbreiding v.d. St.Nicolaaskerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1810 Bouw Hervormde kerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1810 Geboorte van H.H.M Hoogklimmer, pedikant te Laar, Weerselo en Neuenhaus (overleden in 1887)
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Weerselo; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1810 J.H. Fischer uit Dreierwalde (Dld). Komt in Noord Deurningen (later op erf Nosselt.)
  Personen: J.H. Fischer; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Erve Nosselt; bron:
1810 Frans Georg Sloet geboren te Bentheim, later dokter in Denekamp
  Personen: F.G. Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Geboren; bron:
27-4-1810 Miskoorn afgeschaft door koning Lodewijk Napoleon
  Personen: Lodewijk Napoleon; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Miskoorn ; bron: H.Asma
1811 verval van de marken
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1811 J.H. ter Engte koopt Enkman van van der Heijden/Hompesch.
  Personen: Enkman; plaatsnamen: ; trefwoorden: Erven; bron:
1811 Erve Bossink te Lattrop (Reerink) gekocht van mevr. Gravin van der Heyden – Hompesch.
  Personen: Erve Bossink; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Erven; bron:
1811 Mr. Bernardus Cramer koopt de 2 papiermolens op het 'Springendal' van de erfgenamen van S.V. graaf van Heijden Hompesch. Later bezaten de cramers 5 papiermolens, 3 op het 'Springendal' en 2 in de buurtschap Mander (gemeente Tubbergen), welke tot aan 1867 alle soorten geschept papier maakten en bovendien bordpapier. het papier werd voornamelijk afgezet in Duitsland
  Personen: Cramer; plaatsnamen: Oud Ootmarsum; trefwoorden: papiermolen; bron: H.Asma
1811 Invoering van de “Burgerlijke Stand”. In Nederland
  Personen: Burgerlijke Stand; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ; bron:
1811 Nederland wordt heringedeeld in afzonderlijke gemeenten.
  Personen: Nederland; plaatsnamen: ; trefwoorden: Herindeling; bron:
5-1811 Het “erve Bossink” te Lattrop (Reerink) gekocht van mevr. Gravin van der Heijden/Hompesch
  Personen: Erve Bossink; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Erven; bron:
27-10-1811 Ned.hervormde kerk ingewijd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
27-10-1811 De huidige Nederlands Hervormde Kerk gereed werd op deze dag ingewijd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
27-10-1811 Inwijding v.d. nieuwe hervormde kerk, die gebouwd werd omdat de oude St.Nicolaaskerk door koning Lodewijk Napoleon aan de katholieken werd teruggeven. De kosten v.d. bouw bedroegen f 4740,- een toren kreeg de kerk voorlopig niet
  Personen: Lodewijk Napoleon; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Inwijding; bron: H.Asma
1812 Organisten R.K. kerk, 1812 Hermanus Jesephus Bökkerink opgevolgd door de zoon Carel Albertus Bökkerink, 1903-1933 G.W. Goorhuis, 1933-1943 Adriaan Mensink, 1943-1976 Paul Goorhuis
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: organist; bron: H.Asma
1812 1812 tot 1819. In deze jaren maakte Denekamp deel uit v.d. in 1812 gevormde gemeente Ootmarsum.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeente; bron:
1813 In dit jaar telde het dorp Denekamp 44 joodse inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
1-9-1813 Richtmaal v.d. verbouwde St.Nicolaaskerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: richtmaal; bron: H.Asma
23-11-1813 J.G. Tijdhoff te Denekamp krijgt van Gedeputeerd Staten v. Overijssel vergunning tot het oprichten van een pottenbakkerij.
  Personen: Tijdhoff; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Oprichting; bron:
1815 Splitsing gemeente Ootmarsum in stad Ootmarsum en schoutambt Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: Splitsing gemeente; bron:
27-2-1815 Door een wet, van hier vermelde datum, is evenals in andere plattelandsgemeenten ook in Denekamp de landstorm, die ruim een jaar had bestaan, vervangen door de schutterij
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Schutterij; bron: H.Asma
1816 Bij Koninklijk Besluit toestemming voor bouw van Brandehofsmolen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1816 Lattrop wordt een zelfstandige R.K. parochie en de eerste pastoor wordt Joannes Vinke
  Personen: Vinke; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
28-9-1816 De muntenwet verschijnt.
  Personen: Economie; plaatsnamen: Holland; trefwoorden: Geld; bron:
1817 De resten van Bogelscamp verkocht aan A. Koster uit Almelo
  Personen: Koster; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H.Asma
1818 Denekamp krijgt zijn eerste Burgemeester (toen nog Schout geheten) H. Pennink. Deze woonde en bleef ook na zijn benoeming in Ootmarsum wonen.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron: H. Asma
1818 Bouwjaar Korenmolen a.d. Lattroperstraat 27
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: korenmolen; bron: H.Asma
1818 Denekamp krijgt zelfstandig bestuur
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Splitsing gemeente; bron:
1818 Denekamp wordt zelfstandige gemeente
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeente; bron:
1818 In dit jaar ontstond de gemeente Denekamp a.g.v. de samenvoeging van de 9 marken, Denekamp, Noord Deurningen, Lattrop, Breklenkamp, Oud Ootmarsum, Nutter, Groot Agelo Klein Agelo en Tilligte.
  Personen: Noord Deurningen, Lattrop, Breklen kamp, Oud Ootmarsum, Nutter, Groot Agelo, Klein Agelo, Tilligte; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Samenvoeging; bron:
1818 Gemeenteontvangers Denekamp 1818-1846 J.M. Cantor, 1846-1853 G.J. Hellendoorn (bakker) , 1853-1863 H.J.E Alink (winkelier) 1863-1888 A.A.T Alink (winkelier)1888-1898 JK.G.A. Keizer (winkelier)1898-1942 J.B.P. Veldman ( logementhouder)1942-1958 B.F. Bodde 1958-1987 J. G. Spekhorst .Na Spekhorst is er geen nieuwe gemeenteontvanger meer benoemd. Deze functie is dan opgeheven.
  Personen: J.M. Cantor, G.J. Hellendoorn H.J.E. Alink J.G.A. Keizer J.B.P. Veldman B.F. Bodde J.G. Spekhorst.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeente Ontvangers; bron:
6-1818 Denekamp wordt afgescheiden van Ootmarsum en wordt een zelfstandige gemeente. (de Burgerlijke Stand bleef tot eind 1818 in Ootmarsum.)
  Personen: Ootmarsum; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Burgerlijke Stand; bron:
1819 Lattrop krijgt haar eerste kerk, een z.g. waterstaatskerk. Johannes Vinke, kapelaan te Ootmarsum, wordt de 1ste pastoor
  Personen: Vinke; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: waterstaatkerk; bron: H.Asma
1819 Eerste kerk in Lattrop, pastoo Joh. Vinke (een z.g. waterstaatskerk)
  Personen: Vinke; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: 1e priester; bron: H.Asma
1819 H.A. Peese ingewijd door de aartspriester v. Twente
  Personen: Peese; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ingewijd; bron: H.Asma
1819 Een kerk gesticht in Lattrop, een Waterstaatskerk
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kerk; bron: H.Asma
1819 H. Pennink Hzn (heronimus) burgemeester tot 1830 (4-7-1830 overleden)
  Personen: Pennink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1819 Denekamp wordt een aparte zelfstandige gemeente.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeente; bron:
6-3-1819 De schilder Johan Barteld Jongkind geboren in Lattrop. Enkele maanden later verhuisde het gezin naar Vlaardingen.(vader was grenskommies).
  Personen: Barteld Jongkind; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verhuisd; bron:
3-6-1819 De latere kunstschilder J.B. Jonkind geboren in Lattrop
  Personen: Jonkind J.B.; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Kunst; bron:
3-6-1819 De later beroemde kunstschilder J.B. Jongkind geboren te Lattrop.
  Personen: Bartholt Jongkind; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Geboren; bron:
1820 In dit jaar begon de verdeling v.d. marke grond en onder de inwoners v.d. marken. Allen die binnen de grenzen v.d. betreffende marke wonen en daar reeds grond bezaten, ontvingen een aandeel in de verhouding naar oppervlakte die ze reeds bezaten
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Markegrond; bron: H.Asma
1820 Markies Anton de Thouars bouwt de Westerveldmolen
  Personen: Thouars; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1820 J.H. Fischer, enige jaren daarvoor vertrokken uit Duitse Dreierwolde, trouwt met de weduwe Notzel en vestigt zich op het “erve Notselboer” in Nrd Deurnigen
  Personen: J.H. Fischer; plaatsnamen: Noord Deurnigen; trefwoorden: Erven; bron:
1824 1824-1854 Hendrik Jan Loman, molenaar op Singraven
  Personen: Loman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Molen; bron: H.Asma
1824 Uit dit jaar stammen de grenspalen in de gemeente Denekamp. In de gemeente Denekamp staan de grenspalen 31 t/m 71. Ze zijn gemaakt van Bentheimer zandsteen en hebben aan de ene kant een letter N van Nederland en aan de andere zijde een letter H van Hannover.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Grenspalen; bron:
2-7-1824 Te Meppen aan de Eems wordt een grenstraktaat getekend, waarbij de grenzen werden vastgelegd tussen de koninkrijken Nederland en Hannover van Drieland (z.o. van Losser) tot de Dollard.
  Personen: Meppen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Politiek; bron:
1825 In Denekamp (gemeente) verschenen de eerste handwijzers
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Wegbe-wijzering; bron:
1825 De eerst handwijzers in de gemeente Denekamp
  Personen: Handwijzers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verkeer; bron:
24-5-1825 Bij koninklijk besluit werd verboden om lijken in kerken te begraven.
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: kerkelijk; bron:
1826 De overblijfselen van het goed verkocht aan J. Wubbe te Denekamp
  Personen: Wubbe; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H.Asma
1826 In Munster werd Egbertus Lohuis uit Groot Agelo tot priester gewijd. Was kapelaan in Hengelo(1826). Pastoor te Hertme en Zenderen(1837) te Hengelo (6-5-1841) Overleden te Hengelo op 18-3-1874 en op 23-3-1874 begraven
  Personen: Lohuis; plaatsnamen: Hengelo; trefwoorden: overleden priester; bron: H.Asma
1827 H.J. Pennink, zoon v.d. burgemeester vervanger van zijn vader.
  Personen: Pennink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1827 Benoeming commissie belast met de werkzaamheden tot loting v.d. schutterij en het opmaken der schuttersrollen. Te benoemen, J. Hellendoorn en E. Scholten en als geneeskundige Michorius uit Oldenzaal.
  Personen: J. Hellendoorn, E. Scholten, Michorius. ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Schutterij; bron:
1828 Tilligte verzoekt om de aanleg van een eigen kerkhof
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
1828 Tilligte verzoekt om de aanleg van een eigen kerkhof
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
21-4-1828 Burgemeester Pennink HZN verzoekt de Gouverneur van Overijssel om een bijdrage voor de kerk in Tilligte
  Personen: Pennink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: bouw kerk; bron: H.Asma
19-5-1828 Ministerie van Binnenlandse zaken vraagt om inlichtingen over het stichten/bouwen van een kerk in Tilligte
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: bouw kerk; bron: H.Asma
1829 T/M 1858 Hendrike Bonke 'Bonken Dieks' organiste v.d. Ned. Herv. Kerk (op 19-11-1858 overleden)
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: organiste; bron: H.Asma
1-7-1829 Oprichting v.d. kartonnagefabriek, de latere deuskesfabriek door de broers Anton en Frans Carl Linde in Nordhorn
  Personen: Carl Linde; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: deuskesfabriek; bron: H.Asma
12-7-1829 Schoolmeester Gerrit Bonke overlijdt in deouderdom van ruim 58 jaar, hij was schoolmeester van de oude Denekamper dorpsschool.
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H. Asmaa
1830 1830-1850 In deze jaren zijn de meeste markegronden verdeeld die voordien gemeenschappelijk bezit waren
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1830 Eerste waterstaats kerk in Tilligte, tot 1892 bediend vanuit de parochie Ootmarsum, voordien werden de diensten in een schuur gehouden
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: eerste kerk; bron: H.Asma
1830 Joh. Th. Roessingh-Udink burgemeester tot 1839
  Personen: Roessingh- Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1830 Tilligte krijgt een eigen kerkgebouw(een z.g. Waterstaatkerk), had voordien een kerkschuur
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkgebouw; bron: H.Asma
1830 Uit dit jaar stamt de oudste kadasterkaaart met hierop ondermeer het erve Scholtenhof a.d. Wilhelminastr. (de latere)
  Personen: Scholtenhof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kadasterkaart; bron: H.Asma
1830 In dit jaar zijn er in de Gemeente geen geneeskundigen aanwezig. Wel een heelmeester twee vroedvrouwen en een artsenij mengkundige.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: arts; bron: H. Asma
1830 In de gemeente is alleen in het dorp Denekamp een brandspuit aanwezig. In de buurtschappen zijn bij verscheidene ingezetenen brandhaken voorhanden.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H. Asma
1830 De gemeente telt 3820 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1830 Oudste kadasterkaart met hierop ondermeer het erve Scholtenhof aan de Wilhelminastraat.
  Personen: Scholtenhof (erve); plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kadaster; bron:
1830 Dorp Denekamp telt ong. 150 huizen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1830 Het aantal inwoners van de gemeente is nu 3820 en daarmee had Denekamp een groter aantal inwoners dan Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Borne, Vriezenveen, Rijssen, Hellendoorn, Stad Almelo, En Ambt Almelo. In 1870 zijn ondermeer Hengelo en Enschede qua inwoneraantal Denekamp voorbij gestreefd. In 1900 hadden alle bovengenoemde plaatsen meer inwoners dan de gemeente Denekamp.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1830 1830-1850 In deze jaren zin de meeste markegronden verdeeld die voordien gemeenschappelijk bezit waren
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1830 In dit jaar zijn er in de gemeente Denekamp, 2 bombazijn fabrieken, twee papierfabrieken, vier linnenblekerijen, één pottenbakkerij, één veldsteenbakkerij, twee windkorenmolens waarvan één ook olie slaat, een waterkoren- en pelmolen, een wateroliemolen, twee waterkorenmolens, welke allen in een goede staat zijn.
  Personen: Molen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Molens; bron:
1830 1830 - 1895 Gedurende deze jaren is de bevolking niet toegenomen als gevolg van de trek der huiswevers naar de industriecentra na 1860. Ook de crisis in de landbouw in die jaren had hier invloed op.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
4-7-1830 Overlijden van burg.Pennink (ruim 80 jr. oud)
  Personen: Pennink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H. Asma
24-9-1830 Mr. Johannes Theunis Roessingh benoemd tot burgemeester van Denekamp. 25 jr. oud. Tot 1839 aangebleven.
  Personen: Roessingh; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H. Asma
9-12-1830 Samenstelling bestuur/raad gemeente Denekamp, Burgem., Roessingh-Udink,, assessor ,J. Hellendoorn, leden, L. Brandehof,, E. Scholten.,
  Personen: Roessingh-Udink, J.Hellen doorn, L.Brandehof E. Scholten.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeentbe stuur; bron:
9-12-1830 Samenstelling gemeenteraad Denekamp, Burgemeester, J.T. Roessingh-Udink, assessor, . Hellendoorn. Leden, L. Brandehof, E. Scholten e.a.
  Personen: J.T. Roessingh-Udink, J. Hellendoorn, L. Brandehof, E. Scholten.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
1831 Kerkhof van Tilligte ingezegend
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
21-1-1831 Genoemd als raadslid, Jan Hendrik Aarnink.
  Personen: Jan Hendrik Aarnink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
16-4-1831 Jan Hendrik Aarnink (raadslid) overleden
  Personen: Aarnink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Overleden; bron:
16-4-1831 De heer H. Elferink genoemd als assessor
  Personen: H. Elferink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
15-5-1831 Beëdiging van Jan Hendrik Wiegink als raadslid
  Personen: Jan Hendrik Wiegink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
1832 Tot 1832 was de oude chirurgijn Ottink dokter in Denekamp (of Heelmeester).
  Personen: Ottink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: arts; bron: H. Asma
1832 Tot 1832 was chirurgijn Ottink dokter in Denekamp
  Personen: Ottink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Arts; bron:
1832 Was chirurgijn Ottink dokter in Denekamp.
  Personen: Ottink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheidzorg; bron:
17-1-1832 Periodiek aftreden raadslid Lambert Brandehof en voordracht Herman Westerhof , landbouwer Opm., men moest volgens het reglement op het “Bestuur ten plattelande “aan directe belastingen jaarlijks minimaal fl. 40,21-1/2 betalen , anders kon men geen gemeenteraadslid worden.
  Personen: Lambert Brandehof Herman Westerhof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
15-2-1832 Beëdiging en installatie als raadslid van Herman Westerhof als opvolger van L. Brandehof.
  Personen: Herman Westerhof L. Brandehof.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
15-6-1832 Ingezetenen van Denekamp halen hun turf uit het Koninkrijk Hannover, t.w. Gietelo, en Itterbekke. Aanvoer via inklaringsbureau Lattrop. Voor velen nog al bezwaarlijk i.v.m. grote omweg.
  Personen: ; plaatsnamen: Gietelo, Itterbekke; trefwoorden: Aanvoer turf; bron:
15-6-1832 In plaats van overleden raadslid Westerhof wordt Joh. Zwiep beëdigd en geïnstalleerd.
  Personen: Westerhof, Joh. Zwiep; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Raadslid; bron:
17-7-1832 Voorstel aan gem.raad om bij afwezigheid van veldwachter H. Arends, zijn naaste bloedverwant Jacob Arends (slager) te Denekamp als plaatsvervanger te benoemen. (uit raadsnotulen)
  Personen: H. Arends, Jacob Arends; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Raadsvoorstel; bron:
17-7-1832 In dezelfde raadsnotulen worden genoemd als medisch doctor in Ootmarsum, L. Kersbergen en te Oldenzaal G.L. Michoruis.
  Personen: L. Kersbergen, G.L. Michorius.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheidzorg; bron:
21-8-1832 Gemeenteraad deelt aan Gedep. Staten v. Overijssel mee dat de administratie van de gemeente Denekamp altijd gevoerd is door een Markenrichter, onder toezicht van 2 gecommitteerden uit de boerschop, boerrichters genaamd en door 2 dorpsmensen ook wel zetter genoemd.
  Personen: Boer richters; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
20-6-1833 Ontstaan reglement op de behandeling van brandspuiten en het blussen van brand.
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: brandweer; bron: H. Asma
30-10-1833 Post op de gemeentebegroting, Jaarwedde vroedvrouwen en gemeentedoctor, totaal fl. 176,00 waarvan fl. 150,00 voor de doctor. Denekamp kon echter geen doctor krijgen en verwacht ook in 1834 geen doctor te kunnen aantrekken. Derhalve het verzoek de jaarwedde van de doctor te reserveren voor een eventueel nieuw te bouwen dorpsschool, in totaal dus fl. 300,00. In dezelfde raadsvergadering werd besloten dat het aandeel v.d. gemeente Denekamp in de kosten van de bestrating v.d. weg Deventer-Oldenzaal totaal fl. 149,89 zal bedragen.
  Personen: Gemeentebegroting; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
1834 Tot dit jaar hadden de marken Lattrop en Tilligte, die eenz.g. tweeschichtige marke vormden, een gezamenlijk markeboek omdat de holtings gewoonlijk gezamenlijk werden gehouden
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: markeboek; bron: H.Asma
1835 Kloppenkamer, paardestal en grond gekocht door kerk(?) Tilligte. Huisje daarna kosterwoning voor Johannes Veldhof, ''t Olde Jenske' of 'Kerkejens' overlden in 1915 op leeftijd van 78 jaar
  Personen: Veldhof ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kosterwoning; bron: H.Asma
1835 In dit jaar wordt de Denekamper B. Eekman tot Med. Doctor Heel en Vroedmeester in de Gemeente Denekamp benoemd. Deze had gestudeerd a.d. universiteiten van Göttingen en Leiden.
  Personen: Eekman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: arts; bron: H. Asma
1835 Dokter B. Eekman benoemd tot gemeentearts voor Fl. 150,00 per jaar (tot 1838 of 1839
  Personen: Eekman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Arts; bron:
1835 Dokter B. Eekman vestigt zich in Denekamp als “medisch doktor” (jaarlijks traktement fl. 150,00. ) not. Gem.raad.
  Personen: B. Eekman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
1835 In dit jaar zijn 30 weefgetouwen in he dorp, waaronder 12 in een daartoe ingericht lokaal, van Bonke en Westrik op de Brink. De overige getouwen bevinden zich in de woningen de wevers.
  Personen: Bonke en Westrik; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Textiel; bron:
1836 De eerste concrete plannen voor de aanleg van een kanaal van Denekamp(Singraven) naar Almelo. Burgemeester en eigenaar van Singraven Roessingh-Udink was een der ijveraars voor dit kanaal
  Personen: Roessingh-Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kanaal; bron: H.Asma
1836 Bouwjaar “klöpkeshoes, nu kapelletje (Cloese) aan de Johanninksweg in N.Deurningen . Gerestaureerd en als kapel in gebruik in 1954
  Personen: Klöpkeshoes; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Restauratie; bron:
12-2-1836 Besluit tot verlening van toestemming om de korenmolen van Gerardus Hazelbekke te veranderen in een boekweitmolem of grutterij(notulen gemeenteraad)
  Personen: Hazelbekke; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
15-5-1836 Besluit tot aanbesteding van de Dinkelbrug bij Lattrop en de Kipbrug tussen Lattrop en Breklenkamp (uit raadsnotulen)
  Personen: Dinkelbrug, Kipbrug.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Raadsbesluit; bron:
15-6-1836 Besluit om adriaan Baan als opzichter aan te nemen gedurende de bouw v.d.dorpsschool, f20,- á f25.- per jaar(uit notulen gemeente raad)
  Personen: Baan; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
31-12-1836 G.O.A. Bellinkhave de Thoars benoemd tot ontvanger grenskantoor te Lattrop
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: ambtenaar; bron: H. Asma
1837 1837-1877 verdeling marke gronden
  Personen: ; plaatsnamen: Twente; trefwoorden: markegronden; bron: H.Asma
8-11-1837 Besluit tot verdeling van de marke Noord Deunringen
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd-Deurningen; trefwoorden: marke ; bron: H.Asma
1838 Vertrek van dokter B. Eekman uit Denekamp, dokter Sloet volgt hem op. (gekomen in 1835
  Personen: B. Eekman. Dokter Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
1839 J. th. Roessingh-Udink koopt een zitbank in de Hervormde kerk
  Personen: Roessingh-Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1839 De volkstelling van dit jaar geeft aan dat de gemeente Denekamp nu 4091 inwoners heeft verdeelt over 823 gezinnen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1839 Theunis Roessingh Udink koopt het Harseveld
  Personen: Harseveld; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Aankoop; bron:
1839 J.H. Keizer richt een calicotfabriek op met aanvankelijk 14 arbeiders. Later is deze fabriek voor vleeswaren, maar in 1910 bij de verbouwing van de R.K. kerk afgebroken.
  Personen: Keizer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Industrie; bron:
1839 In dit jaar telde het dorp Denekamp 51 joodse inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
1839 Dokter Sloet arts in Denekamp
  Personen: Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Arts; bron:
18-7-1839 Burgemeester Roessingh Udink leidt voor de laatste keer de zitting v.d. gemeenteraad, omdat hij kort daarvoor was gekozen tot lid van Gedeputeerde Staten v. Overijssel. Dit amt was niet verenigbaar met dat van burgemeester.
  Personen: Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H. Asma
4-8-1839 Rekwest van de heer F.G. Sloet, genees-heel- en vroedmeester om aangesteld te worden als plaatselijke genees- heel- en vroedkundige. (aan te stellen per 1-1-1840 voor een periode van één jaar.
  Personen: F.G. Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
21-8-1839 n.a.v. een verzoek v.d. gemeente Ootmarsum om inlijving van Groot- en Klein Agelo, Nutter en Oud Ootmarsum werd besloten aan Gedeputeerde Staten te verzoeken géén gehoor te geven aan het verzoek v.d. gemeente Ootmarsum.
  Personen: Ootmarsum; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Politiek; bron:
18-9-1839 Invoering van 2 tabellen der begrafeniskosten in de gemeente Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Politiek; bron:
1-12-1839 Hendrik Warnaars begint als burgemeester van Denekamp na op 23-10-1839 te zijn benoemd. Hij is dan 24 jaar en ontvangt een salaris van F 340 als burgemeester en van F 425 voor de funktie van gemeente secretaris.'
  Personen: Warnaars; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H. Asma
19-12-1839 Eervol ontslag van de heer S. Hellendoorn als ambtenaar van de Burgerlijke Stand
  Personen: S. Hellendoorn; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Eervol ontslag; bron:
1840 1840-1856 Tilligte apart Markeboek, rest in Lattrop
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1840 De gemeente Denekamp sluit de eerste lening vanfl.1.200,00 bij de voormalige burgemeester J. Th. Roesingh Udink. De lening die renteloos verstrekt werd, was bestemd voor de opbouw van 2 buurtschap scholen.
  Personen: J. Th. Roessingh Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
3-1-1840 In Tremeloo (België) werd pater Damiaan geboren. De vader van de melaatsen op het eiland Molokai.
  Personen: Damiaan pater; plaatsnamen: Tremeloo (België0; trefwoorden: ; bron:
15-4-1840 Aanbesteding nieuw schooltje te Brecklenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: bouwen; bron: H. Asma
15-4-1840 Aanbesteding nieuw schooltje te Agelo (F 500,-)
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: bouwen; bron: H. Asma
1841 G. Harelbekke sticht de Metterse Windmolen
  Personen: Harelbekke; plaatsnamen: Metter; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1841 De R.K. bevolking van Denekamp neemt de vergrote St.Nicolaaskerk opnieuw in gebruik, nadat ze meer dan 2 1/2 eeuw in gebruik was geweest bij de hervormden
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
1841 Restauratie van de nederl Hervormde kerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1842 620 ha Markegrond verdeeld onder deelgerechtigden
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Marke; bron: H.Asma
1842 Bouw pastorie Ned.herv. Gemeente a.d. (vledderstraat?)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1842 620 ha markegrond verdeeld onder de deelgerechtigden.
  Personen: marken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ; bron:
1-1-1843 H.K. Lazonder benoemt tot schoolonderwijzer van het dorp Denekamp
  Personen: lazonder; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijzer; bron: H.Asma
20-3-1843 Einde verdeling Markegronden in Nrd-Deurningen
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd-Deurningen; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1844 Ontbinding marken Gr. en Kl. Agelo + Nrd-Deurningen
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1844 In dit jaar vond de eerste verdeling van de markegronden plaats en wel in Groot en Klein Agelo
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1844 De eerste verdeling van Markegronden in de gemeente vindt plaats in Groot en klein Agelo
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1844 Zegers laat een rechtervoorvleugel aan het huis bouwen. Na zijn dood volgt zijn dochter Lydia Wilhelmina hem op en zij huwde met Jacob Backer van Leuven.
  Personen: Zegers; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H. Asma
16-1-1844 De Twentsche Courant gesticht te Almelo, verscheen dinsdags en vrijdags.
  Personen: ; plaatsnamen: Almelo; trefwoorden: Twentsche Courant; bron:
20-8-1844 Meester Lazonder treedt in het huwelijk met Johanna Gerbrands(geb. 25-9-1818 in ambt Ommen).Ze tgrouwen in Veghel
  Personen: Lazonder; plaatsnamen: Veghel; trefwoorden: Onderwijzer; bron: H.Asma
1845 De woningen in de buurtschappen worden van nummers voorzien.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benummering; bron:
1845 Ontbinding marke Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1845 De huizen in de buurtschap v.d. gemeente Denekamp worden van nummers voorzien
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benummering woningen; bron:
1845 Inwijding synagoge.
  Personen: Synagoge; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
19-7-1845 Verkoop erve Brandehof, inclusief de molen aan de weduwe Rerink-Ottinkhof en J.H. Veer te Vasse
  Personen: Rerink-Ottinkhof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Brandehof; bron: H.Asma
1846 De Brandehof molen door brand grotendeels verwoest
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Brandehof; bron: H.Asma
1847 Ontbinding marke Tilligte
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1847 Sinds dit jaar hebben de Joodse inwoners een eigen synagoge. (op 03-06-1841 reeds de vergunning v.d. bouw)
  Personen: Joodse gemeen schap; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bouw; bron:
1848 Theunis Roessingh Udink laat het Harseveld afbreken
  Personen: Harseveld; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afbraak; bron:
1848 Het goed gaat naar de schoonzoon van Wubbe, Johannes van Blanken
  Personen: van Blanken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bogelscamp; bron: H. Asma
1849 De Brandehof molen weer opgebouwd en in bedrijf
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Brandehof; bron: H.Asma
21-5-1849 Aanbesteding nieuw schooltje te Lattrop (kosten F 500,-)
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1851 Aankoop grond v.d. aanleg van een R.K. kerkhof a.s. labere Sloetstraat
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
1851 In dit jaar had Denekamp nog geen gemeentehuis.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Industrie; bron:
1851 In dit jaar had Denekamp 4352 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
1851 Eind 1851, In de gemeente aanwezig: 448 paarden, 1 stier, 47 trek-en slachtossen, 1726 koeien, 892 kalveren, 1284 schapen, 356 varkens, 3 bokken en 66 geiten, ± 15.000 kippen(1.440.000 eieren á 1 cent)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landbouw; bron: H.Asma
1851 Koopprijs bouwland gemiddeld f700 per ha, pachtprijs f25,- per jaar, weiland f 450, huur f 15,- p. jaar. Totaal aantal bebouwde ha. 2372 waarvan 260 aardappelen(100 mud/ha) 117 ha boekweit (35 mud/ha) 4 ha erwten(12 mud/ha), 157 ha gerst (26 mud/ha) 134 ha haver (28 mud/ha) 28 ha paardebonen (35 mud/ha) 1500 ha rogge (12 mud/ha) 7 ha tarwe (25 mud/ha), 90 ha Vlas (7 mud/ha) en 66 ha raapzaad en andere oliegewassen (16 mud/ha). Tweede oogst: 220 ha knollen, 50 ha wortelen en 118 ha Spurrie
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landbouw; bron: H.Asma
1851 In dit jaar had Denekamp 6 scholen, nl. in dorp Denekamp, Noord-Deurningen, Lattrop, Breklenkamp, Tilligte en groot Agelo.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
1851 Waren er in de gemeente 4 begraafplaatsen: 1 algemene in het dorp, een R.K. in Lattrop, een R.K. in Tilligte en 1 Israëlisch in de buurtschap van Denekamp.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
1851 Waren er in de gemeente 4 calicotweverijen, welke het gehele jaar door werk boden aan ong. 400 personen en 1 papierfabriek met enige arbeiders, 2 windkorenmolens en 2 watermolens. Verder 1 linnen- en katoenblekerij annex kunstdrogerij.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
1851 Burgemeester tevens gemeentesecretaris Warnaars. 1e gemeenteraad van Denekamp, Wethouders (gekozen) , J.A. Keizer en G.J. Derkman. Raadsleden, H. Brookhuis, (oudste) J.H. Wiegink, G.J. Heesink, J.H. Lohuis, J. Mensink, H.G. Rientjes, G.J. Johannink en J.B. Reerink. Ambtenaar Burgerlijke Stand, Burgemeester Warnaars.
  Personen: Warnaars, J.A. Keizer, G.J. Derkman, H. Brookhuis, J.H. Wiegink, G.J. Heesink, J.H. Lohuis, J. Mensink, H.G. Rientjes, G.J. Johannink, J.B. Reerink.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
1851 In dit jaar waren de jaarwedden v.d. diverse gemeentelijke functionarissen als volgt: Burgemeester, fl. 480,00 (Warnaars), secretaris (Warnaars) fl.400,00, de wethouders fl. 25,00, ontvanger 2 ½ procent v.d. gewone ontvangsten, toen fl. 225,90, de veldwachter elk fl. 175,00. Verder waren er i n dienst van de gemeente 2 politieambtenaren, 2 nachtwakers en 7 onderwijzers.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jaarwedde; bron:
1-1-1851 Aantal inwoners, 4352, 2201 mannelijk en 2151 vrouwelijke. Uitgaven in dit jaar, o.a. Onderhoud klokken fl. 20,00, onderhoud brandspuit fl.250,00, onderwijs fl. 2.300,00.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
18-3-1851 Johanna Lazonder Gerbrands overlijdt te Denekamp. Vrouw van meester Lazonder
  Personen: Lazonder; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijzer; bron: H.Asma
12-6-1851 Plaatsing van de kruisweg in de St.Nicolaaskerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kruisweg; bron: H.Asma
27-10-1851 Eerste openbare raadsvergadering met B en W.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
1852 De eerste pastoor in Buurse was Gerhardus Scholten geboren in Denekamp. Was daarvoor o.a. kapelaan in Tubbergen en Geesteren en werd benoemd tot pastoor in Losser (1860)
  Personen: Scholten; plaatsnamen: Buurse; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
8-9-1852 Meester Lazonder trouwt voor de 2e keer nu met Maria Theodora Gerbrands (geb. 21-11-1808) een oudere zuster van zijn eerste vrouw
  Personen: Lazonder; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijzer; bron: H.Asma
8-12-1852 Het R.K. kerkhof a.d. Sloetstraat ingewijd. Het eerst daarop begraven is op 20-11-1852 een gedoopt kind van J.H. Bodde en E. Zwiep
  Personen: Bodde-Zwiep; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
8-12-1852 Het R.K.kerkhof a.d. Sloetstraat ingewijd.Het eerste daarop begraven is het op 20-12-1852 gedoopte kind L.H. Bodde en E.Zwiep en op 28-12- van dat jaar werden de eerste volwassenen er begraven n.l. J. Steenbeke en het klopje Gesina Koehorst
  Personen: Steenbeke ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: R.K.kerkhof; bron: H.Asma
28-12-1852 De eerste twee volwassenen op het R.K. kerkhof begraven n.l. J. Steenbeke en Gesina Kohorst, geestelijke dochter (klopje)
  Personen: Steenbeke-Kohorst; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
1853 Brandehof wordt gekocht door T. Roessingh - Uddink van Singraven. (61 ha grond, 5 huizen + windkorenmolen.)
  Personen: Roessingh; plaatsnamen: Noord Deurnigen; trefwoorden: Brandehof; bron: H. Asma
1853 Ontbinding marke Lattrop
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1853 tot 1868. Herstel v.d. kerkelijke hyerarchie in Nederland, de 1ste aartsbisschop v. Utrecht mgr Joh. Zwijssen
  Personen: Zwijssen; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
1853 Tot dit jaar staan de verslagen van de marke Lattrop nog opgetekend in de gezamelijke markeboek Latrtrop/Tilligte
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: markeboek; bron: H.Asma
1853 Verdeling van markegroend in Tilligte
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1853 Uit dit jaar een rekening van G. Hagels uit Gildehaus voor zandsteen v.d. poort v.h. R.K. Kerkhof
  Personen: Hagels; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
1853 Herstel v.d kerkelijke Hiëachie in Nederland. Er kwamen 5 bisdommen, Twente komt weer onder het aartsbisdom Utrecht en wordt verdeeld in twee dekenaten n.l. Almelo en Oldenzaal
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijke Hiërachie; bron: H.Asma
25-1-1853 J. Th. Roessing-Udink koopt de Brandehof met molen
  Personen: Roessing-Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Brandehof; bron: H.Asma
19-4-1853 Het lakstempel v.d RK St.Nicolaaskerk terug gevonden
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: lakstempel; bron: H.Asma
1854 Beckum krijgt een zelfstandige parochie en de eerste pastoor is Gerhardus Eppink, geboren te Nrd Deurningen. Voordien o.a. kapelaan in Goor en Weerselo
  Personen: Eppink; plaatsnamen: Beckum; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1854 Statie Denekamp zelfstandige parochie, G. Binkhorst eerste pastoor, tot 1868. (was al sinds 1829 pastoor v.d. statie Denekamp)
  Personen: Binkhorst; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: statie; bron: H.Asma
1855 Gerrit en Herman Börgelink molenaars op de Brandehofmolen en watermolen Singraven(1855:1870)
  Personen: Börgelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1855 Verdeling Markegronden in Groot- en klein Agelo, markerichterschap erf Koldehof, Holtings gehouden op erf Memering
  Personen: Koldehof; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1855 Ontbinding marke Nutter en Oud Ootmarsum
  Personen: ; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1855 De eerste paters Carmelieten komen vanuit hun klooster in Boxmeer naar Zenderen en vanuit hun klooster aldaar stichtten ze in diverse plaatsen in de regio hun scholen voor voortgezet onderwijs
  Personen: ; plaatsnamen: Zenderen; trefwoorden: Carmelieten; bron:
1856 Huis Noord Deurningen gekocht door J. Roessingh – Udink van C.L.A. Rechteren te Sonneveerhaeren.
  Personen: J. Roessingh – Udink; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Verkoop; bron:
25-2-1856 Het laatste opgetekende markeverslag van de marke Tilligte opgetekend in een markeboek dat begint in 1840
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: markeboek; bron: H.Asma
1857 Zoon Arnold A van Wulfften Palthe, kantonrechter te Oldenzaal erft Borch Beuningen (ca. 80 bunder)
  Personen: van Wulfften Palthe; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1857 Burgemeester H. Warnaars van Denekamp houdt de jaarlijkse grenstenen inspectie. Dit moest hij op grond van het grenstraktaat, zoals dat tussen de koninkrijken Nederland en Hannover (amt Neuenhaus op 2 juli 1824 was gesloten. Op 5 september deed hij dat samen met de amtman Lamprecht van het koninkrijk Hannover (Amt Neuenhaus
  Personen: H. Warnaars; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Grensinspectie; bron:
3-11-1857 Aanbesteding nieuw schooltje te Noord Deurningen, kosten f 500,-
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd Deurningen; trefwoorden: School; bron: H.Asma
1858 1858-1895 Hendrik Carel Lazonder, organist van de Ned.herv. Kerk, tevens koster en voorzitter
  Personen: Lazonder; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: organist; bron: H.Asma
19-11-1858 Hendrika Bonke, organiste sinds 1829 in de Herv. Kerk, overlijdt.
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H. Asma
29-12-1858 Meester Lazonder wordt tot organist in de Herv. Kerk benoemd, hij volgt Hendrika Bonke op, die is in dat jaar overleden
  Personen: lazonder; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Organist; bron: H.Asma
1859 Een hotelhouder en enkele boeren, waaronder Gerrit Jan Derkman(voor f900,-) richten bij Denekamp een derde windmolen op. Derkman wordt molenaar op deze molen a.d. Ootmarsumsestraat
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1859 Bouw van de St.Nicolaasmolen a.d. ootmarsumsestraat
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1860 Het aantal inwoners van de gemeente is nu 4377
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1860 H. Laarhuis, molenaar v.d. St.Nicolaasmolen
  Personen: Laarhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1860 In dit jaar telde het dorp Denekamp 97 joodse bewoners.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
1-5-1860 Johannes van den Donk aanvaardt zijn functie als onderwijzer aan de dorpschool in Denekamp. Zijn jaarwedde is Fl. 300,00
  Personen: Van der Donk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
1861 Aantal leden v.d. Ned.herv. Kerk Denekamp :472
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: leden aantal; bron: H.Asma
1861 In dit jaar zijn in de gemeente Denekamp totaal 4022 ha woeste (marke)grond verdeeld. In Denekamp 641 ha, in Nrd-Deurningen 736 ha, in Lattrop 571 ha, in Tilligte 435 ha, in Agelo 923 ha, in Nutter 306 ha en in Oud Ootmarsum 410 ha. In de marke Brecklenkamp zijn de gronden (501 ha) niet verdeeld
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1861 Verdeling v.h. kerkhof(rond de St.Nicolaaskerk) onder de R.K. kerk en de Ned.herv. Kerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: verdeling kerkhof; bron: H.Asma
1861 In de gemeente Denekamp is 2400 ha als landbouwgrond in gebruik. Op 1500 ha wordt rogge, op 12 ha tarwe, op 148 ha gerst en op 320 ha aardappelen verbouwd. Verder wordt er nog wat lijnzaad, raapolie, koolzaad, vlas en erwten verbouwd. De koop- en pachtprijzen voor landbouw zijn resp. fl. 800,00 en fl. 35,00 p.j. per hectare en voor grasland resp. fl. 600,00 en fl. 25.00
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: A. Asma
1862 J.B. Elferink krijgt vergunning tot molenbouw bij Tilligte, maar mocht er geen gebruik van maken
  Personen: Elferink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Molen; bron: H.Asma
1862 Vermoedlijk is in dit jaar de toren van de St.Nicolaaskerk overgedaan aan de gemeente
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerk toren; bron: H.Asma
7-5-1862 Enschede zo goed als geheel uitgebrand, voor 7/8 deel
  Personen: ; plaatsnamen: Enschede; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1863 De molenaar Herman Börgelink trouwt met Christine Bonke
  Personen: Börgelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1863 Aanleg familiegraf Zegers bij 'huize Breklenkamp'
  Personen: Zegers; plaatsnamen: Breklenkamp; trefwoorden: Havezathe; bron: H. Asma
1863 Nrd. Deurningen telt 137 huizen en 713 inwoners .
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd. Deurningen, Groot Agelo, Klein Agelo, Lattrop.; trefwoorden: Bevolking; bron:
1863 Groot en Klein Agelo 118 woningen en 617 inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
1863 Lattrop telt 114 huizen en 507 inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
1863 J. Fickers krijgt vergunning voor de bouw van een molen in Tilligte
  Personen: Fickers; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1863 Nrd. Deurningen telt 713 inwoners, 137 huizen.
  Personen: Nrd. Deurningen, Groot en Klein Agelo, Lattrop ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Inwoners; bron:
1863 Groot en klein Agelo telt 617 inwoners, 118 huizen
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
1863 Lattrop telt 507 inwoners, 114 huizen
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
30-7-1863 Dokter Hondelink geboren
  Personen: Hondelink; plaatsnamen: Neede; trefwoorden: Geboren; bron:
3-1-1864 J.Fickers eigenaar van het perceel waar hij nu een moen op bouwt
  Personen: Fickers; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
31-10-1865 G. Brunninkhuis koopt de molen van J.Fickers in Tilligte
  Personen: Brunninkhuis; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1867 Geregeld berichten in de krant, dat er mensen uit deze regio, vooral jongelui, naar Noord Amerika vertrekken.
  Personen: ; plaatsnamen: Amerika; trefwoorden: emigratie; bron: H.Asma
1867 Mariabeeld voor de Tilligter kerk geschonken door Bernardina Leferink op Mosgeert + Harmonium
  Personen: Leferink op Mosgeert; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: scheking ; bron: H.Asma
25-2-1867 In de loop van deze week zullen opnieuw enige jongelui van hier naar Nrd. Amerika vertrekken op uitnodiging van kennissen die 6 maanden eerder daar naar toe gingenen er goede zaken gedaan hebben.
  Personen: ; plaatsnamen: Amerika; trefwoorden: emigratie; bron: H. Asma
6-3-1867 In het logement v van Blanken werd heden publiekelijk het erve Klaashuis verkocht met bouw-hooi-en bouwland, totaal 9 bunder , toebehorende aan Johannes Klaashuis
  Personen: Klaashuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: publiekelijk verkoop; bron: H.Asma
4-4-1867 In Nrd-Deurningen bracht een koe een kalf van 114 pond ter wereld, het kalf werd maar een dag oud
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: Kalf; bron: H.Asma
15-6-1867 De een dezer dagen gehouden jaarmarkt, woensdag j.l. was onbeduidend, er waren enkel varkens en biggen aangevoerd, nagenoeg geen handel
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jaarmarkt; bron: H.Asma
21-6-1867 Brunninkhuis vestigt zich bij de molen(in Tilligte) en wordt ingeschreven in het bevolkingsregister v.d. gemeente Denekamp
  Personen: Brunninkhuis; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Molen; bron: H.Asma
28-8-1867 De alhier gehouden kermis was niet druk bezocht, de handel in rundvee flauw. Oude en jonge varkens werden tegen spot prijzen verkocht
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kermis; bron: H.Asma
8-11-1867 De Landbouwer Klaashuis is vandaag met vrouw en 3 kinderen naar Nrd-Amerika vertrokken
  Personen: Klaashuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Vertrokken; bron: H.Asma
15-11-1867 Het inklaringskantoor aan de Laagse Paal is vanaf heden opgeheven, waardoor veel grensbewoners daar gedupeerd zijn
  Personen: Inklarings kantoor; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Opgeheven; bron:
21-12-1867 De Dinkel heeft een zodanige hoogte bereikt, dat de weg naar Ootmarsum niet meer gebruikt kan worden. Ook veel aardappelkuilen zijn onder gelopen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Wateroverlast; bron:
30-12-1867 De landbouwer Klaashuis die voor ongeveer 2 maanden met z'n gezin naar Nrd-Amerika is vertrok is onderweg gestorven evanals zijn kinderen. De weduwe zal spoedig vandaar weer terugkeren
  Personen: Klaashuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Vertrokken; bron: H.Asma
1868 tot 1883 Bisschop van Utrecnt mgr. Andreas Schaepman
  Personen: Schaepman; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
9-6-1868 De doortocht van grasmaaiers vanuit Duitsland en omstreken is dit jaar buitengewoon groot. Dagelijks ziet men ze van alle kanten, hetzij te voet of per wagen, met de stoomboot of trekschuit door of langs de stad Almelo trekken.
  Personen: Grasmaaiers; plaatsnamen: Almelo; trefwoorden: ; bron:
18-7-1868 Aanhoudende droogte, waardoor het vee dagelijks naar de stallen gebracht moeten worden om ze bij te voeren en te laten drinken.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Droogte; bron:
3-8-1868 In Oldenzaal in een Diligencedienst op Nordhorn geopend waardoor 3 x per week gelegenheid is v oor vervoer van goederen en passagiers.
  Personen: ; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Vervoer; bron:
1869 Nutterse molen verhuurd aan G.J. Ophuis
  Personen: Ophuis; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: Molen; bron: H.Asma
6-1869 In het dorp en omstreken heerst de kinkhoest in buitengewoon hevige graad
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kinkhoest; bron: H.Asma
11-1869 De Dinkel is zodanig buiten haar oevers getreden dat de grindweg naar Ootmarsum onder water staat. In de gehele regio is de waterstand zo hoog dat veel boeren de aardappels uit de kuilen hebben moeten halen. In Tilligte staan de meeste landerijen onderwater. Op het laagste punt in de weg Denekamp-Ootmarsum staat het water 5 palm en 10 duim boven de weg, zodat geen voetganger de weg nog passeren kan.
  Personen: dinkel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: wateroverlast; bron:
1870 Ned.herv.kerk verkoopt stukje grond v.h oude kerkhof rond de St.Nicolaaskerk aan de R.K. parochie
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: grond verkoop; bron: H.Asma
1870 Even buiten de kern v.h. dorp wordt een nieuwe algemene begraafplaats aangelegd a.d. Oldenzaalse straat
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
1870 Denekamp heeft 4.500 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1870 Herman Börgelink koopt Brandehofmolen van J.M. Roessingh-Udink
  Personen: Börgelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1870 De eerst (loop)fietsen op de wegen
  Personen: fietsen; plaatsnamen: ; trefwoorden: Verkeer; bron:
1870 Inwonerstal Denekamp (gemeente). 4500
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
30-4-1870 Tot dodebgraver wordt benoemd Albertus Alberink
  Personen: Alberink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: dodengraver; bron: H.Asma
1-8-1870 Met ingang van heden wordt de kantonnale gevangenis te Ootmarsum opgeheven. De gevangenen die nog niet mogen vertrekken worden naar Almelo overgeplaatst.
  Personen: Gevangenis; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: Gevangenis ; bron:
11-1870 De Denekampse klompenmakers hebben volop werk en krijgen goede priojzen voor hun waar. Een v.v. oorzaken: hele partijen worden opgekocht ten behoeve v.d. te Lingen geinterneerde Franse krijggevangen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: klompenmakers; bron: H.Asma
23-12-1870 In de loop van de aanstaande week worden vijf á zeshonderd Franse krijgsgevangen geïnterneerd in klooster Frenswegen.
  Personen: Franse krijgsgevangen; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: Klooster Frenswegen; bron:
24-12-1870 Het water staat opnieuw hoog in deze streken. Aan de overloop in de grindweg naar Ootmarsum staat ruim 8 palm water, zodat voetgangers niet en wagens slechts met veel moeite kunnen passeren.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: wateroverlast; bron:
1871 Ontbinding marke Breklenkamp, wordt als laatste marke in de gemeente Denekamp ontbonden
  Personen: ; plaatsnamen: Breklenkamp; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1871 In dit jaar vond de laatste verdeling van markegronden plaats en wel die v.d. marke Breklenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1871 Verdeling markegronden te Brecklenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: marke; bron: H.Asma
1871 Verdeling marke Brecklenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: Marke; bron: H.Asma
1871 1871- 1941 Elderink (Cato) Twents schrijfster
  Personen: Cato Elderink; plaatsnamen: Twente; trefwoorden: Schrijfster; bron:
5-1-1871 Vandaag passeerden 600 Franse krijgsgevangen die in het klooster Frenswegen geinterterneerd werden.
  Personen: Franse krijgsgevangen; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: Klooster Frenswegen; bron:
23-8-1871 In Enschede werd de eerste Twentse landbouw tentoonstelling gehouden, in de gebouwen op Tubantia
  Personen: ; plaatsnamen: Enschede; trefwoorden: tentoonstelling; bron: H.Asma
14-10-1871 Tot Kapelaan in Denekamp is H.Wienholts benoemd. Hij volgt H.A. Dericks op die in Utrecht benoemd is
  Personen: Wienholts; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
14-10-1871 Toto kapelaan in Denekamp is H. Wienholts benoemd hij volgt H.A. Dericks op die in Utrecht benoemd is
  Personen: Wienholts; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
12-1871 In deze maand vertrokken opnieuw een paar Denekamper ambachtslieden naar Nrd. Amerika.
  Personen: ; plaatsnamen: Amerika; trefwoorden: emigratie; bron: H.Asma
1-1872 In deze maand wordt er begonnen met de aanleg van een ''aardebaan'' van Ootmarsum naar de Laagse Paal. Een subsidie hiervoor van het Rijk : F 6000,-
  Personen: ; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
12-3-1872 Van de 816 man welke de provincie Overijssel aan de Nationale Militie lichting 1872 moet leveren moet Denekamp er 12 leveren
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Militie; bron: H.Asma
19-3-1872 De stoom weverij v.d. ontbonden firma 'Oldenzaalse Weverij Maatschappij'die geveild werd, is door de heer Molkenboer uit Hengelo onderhands gekocht
  Personen: Molkenboer; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Weverij; bron: H.Asma
1-4-1872 De verovering van Den Briel in 1572 door de Geuzen wordt in grote delen van ons land herdacht en gevierd, soms dagen lang.
  Personen: Geuzen; plaatsnamen: Den Briel; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
19-5-1872 Hagelbuien hebben grote schade aangericht a.d. gewassen in grote delen van Twente. Ook veel wild werd door de hagel gedood.
  Personen: ; plaatsnamen: Twente; trefwoorden: Natuurramp; bron:
9-1872 Ene Elberink uit Nrd-Deurningen die half september voor de 50ste keer de processie in Kevelaer bezocht is op de terugweg bij Dinxperlo overleden
  Personen: Elberink; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: Kevelaer; bron: H.Asma
2-4-1873 Mrg. Schaepman, aartsbisschop van Utrecht, heeft de eerw. Hr. F.H.A. Reigers benoemd tot pastoor en deken v.h. dekenaat Almelo, (waar toen ook Denekamp behoort.)
  Personen: Schaepman; plaatsnamen: Almelo; trefwoorden: kerk; bron:
27-8-1873 De vandaag gehouden kermis is tamelijk druk bezocht. De kermisexploitanten hadden het minder druk dan vroeger. Vanwege een herdelijke boetpredikatie (past. v.d. Bosch) waren er niet veel danspartijen. Op de tegelijk gehouden markt werden voor koeien hoge prijzen betaald. Oude en jonge varkens werden bijna niet verkocht
  Personen: past.v.d. Bosch; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kermis; bron: H.Asma
9-12-1873 Gemeenteraadszitting: Aanwezig, burgemeester H. Warnaars en de leden H.J.B. Roessing-Udink, W. Verhoeven, G. Johannink, J.G. Keizer, J.H. Smithuis, J. Lutfinkhuis, G.J. Gosemeijer, J.B. Reerink, en J. Mensink.
  Personen: H.J.B. Roessing-Udink, W. Verhoeven, G. Johannink, J.G. Keizer, J.H. Smithuis, J. Luftinkhuis, G.J. Gosemeijer, J.B. Reerink, en J. Mensink. ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Raadsleden; bron:
20-12-1873 Mgr. Schaepman heeft tot kapelaan te Denekamp benoemd G.J. ten Dam als opvolger van J.H. Heghuis die tot kapelaan in Boerhaar is benoemd
  Personen: Schaepman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kapelaan; bron: H.Asma
18-3-1874 Egbert Lohuis, geb. 13-2-1804 in Agelo, pastoor in Hengelo, overleden. Priester gewijd in 1826 te Munster, kapelaan te Hengelo en Bornebroek en daarna pastoor in Hertme/Zenderen en Hengelo
  Personen: Lohuis; plaatsnamen: Hengelo; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
9-9-1874 Arbeiders uit Denekamp die deelnemen aan het kanaal graven bij Nordhorn kunnen tot f 2,40 per dag verdienen
  Personen: ; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: kanaal; bron: H.Asma
1875 W.Ijzerreef, molenaar op de St.Nicolaasmolen
  Personen: Ijzerreef; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Molen; bron: H.Asma
29-1-1875 Vandaag ontstond er brand in de chigorijfabriek in Ootmarsum
  Personen: ; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: Brand; bron:
1-2-1875 De gebroeders Lumiere geven de eerste publieke filmvoorstelling.
  Personen: Gebroeders Lumiere; plaatsnamen: ; trefwoorden: Film; bron:
17-7-1875 De laatste eigenaar van huize “Noord Deurningen” mr. Joan Melchior Roessingh Udink overlijdt en zijn weduwe verkoopt een deel v.h. landgoed, nl. het huis en ong. 20 ha. grond aan Max Freiherr Heereman von Zuydtwijck voor f 41.000,00 . Deze koopt het voor de zusters Franciscanessen van Thuine.
  Personen: Joan Melchior Roessingh Udink; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Verkoop; bron:
17-7-1875 J.M. Roessingh Udink v.h. Gravenhuis te Noord Deurningen overleden.
  Personen: J.M.Roessingh Udink; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Overleden; bron:
8-1875 Vanuit verschillende streken uit ons land berichten over ziekte in de aardappelen.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: gewas; bron: H.Asma
15-8-1875 Mgr. Schaepman heeft vandaag het sub-diakenaat toegediend aan o.a. J.F. Rientjes uit Denekamp(in de kerk in Utrecht)
  Personen: Schaepman; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: Diakenaat; bron: H.Asma
12-9-1875 Een krantenbericht “ naar men uit Oldenzaal bericht zou het huis te Nrd. Deurningen van wijlen de hr. J.M. Roessingh Udink door de eerw. zusters uit Bielefeld zijn aangekocht
  Personen: Roessingh Uddink; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: aankoop; bron:
14-9-1875 Volgens een ander krantenbericht zijn een groot aantal geestelijke inrichtingen uit Duitsland naar Limburg, Noord Brabant, Overijssel en Gelderland overgebracht. (als gevolg van de kuturkamf van Bismarck)
  Personen: Bismarck; plaatsnamen: ; trefwoorden: Kerk; bron:
11-1875 Het Gravenhuis in Noord Deurningen is door de weduwe van Joan Melchior Roessingh – Udink via een stroman, dhr. Max Heerema van Zuydrijck, voor f. 41.000,00 incl. 20, ha grond, verkocht aan de zusters Franciscanessen van Thuine (bij Lingen)
  Personen: Het Gravenhuis; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Verkoop; bron:
23-11-1875 De grindweg Ootmarsum Denekamp staat op sommige plaatsen zodanig onderwater dat men alleen voorzien van hoge laarzen de weg kan passeren. (Dinkelwater)
  Personen: Dinkel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Wateroverlast; bron:
23-11-1875 3 zusters Franciscanessen vestigen zich in Noord Deurningen
  Personen: Franciscanessen; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Vestiging Franciscanessen; bron:
23-11-1875 De eerste 3 zusters Franciscanessen uit Thuine o.l.v. de overste Leonarda vestigen zich in het voormalig Gravenhuis ten Noord Deurningen. Het heet voortaan, St. Nicolaas gesticht.* De zusters Franciscanessen vestigden zich in Noord Deurningen omdat zij de opheffing van hun orde vreesden als gevolg van de Kulturkampf door Bismarck.
  Personen: Franciscanessen; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Gravenhuis; bron:
1876 De fiets met het grote voorwiel werd vervangen door de fiets met de ketting
  Personen: fietsen; plaatsnamen: ; trefwoorden: Verkeer; bron:
1876 Jaar van bouw, misschien herbouw, van het latere Heemhoes, kerkplein 4. Van 1890-1912 (dan D.D. 31A) is het pand in gebruik als kantoor v.d. firma Keizer. Van mei 1906 tot juli 1915 wordt het tevens bewoond door Reinder Havekes en z’n gezin, deze was toen station-chef in Denekamp. Van juli1915 tot oktober 1918 bewoonde Herman Beltman met z’n gezin het huis. Deze Beltman was eveneens station-chef en de opvolger als zodanig van Havekes.
  Personen: Reinder Ha vekes, Herman Beltman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
12-10-1876 In onze gemeente, met name in Tilligte gaat ongeveer de helft van de aardappeloogst verloren vanwege de ziekte.
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: gewas; bron: H.Asma
28-5-1877 Gemeenteraadslid Th. Verhoeven zegt dat er nu gelegenheid is om tegen de matige prijs van f 700,- een goed uurwerk in de toren te krijgen door de horlogemaker ter Haar
  Personen: Verhoeven; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Uurwerk; bron: H.Asma
1878 G.W. Hoogklimmer burgemeester tot 1922
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1878 Burgemeester G.W. Hoogklimmer tot 1923
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1878 In gebruikname v.d. Zaagmolen op Singraven i.p.v. de pelmolen. A. Reehuis uit Losser als houtzager
  Personen: Reehuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: zaagmolen; bron: H.Asma
3-1-1878 G.W. Hoogklimmer benoemd tot Burgemeester van Denekamp.(4e burg.v.Denekamp)
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
18-1-1878 Behandeling door de gemeenteraad vacatures wethouders door bedanken van J.H.B. Roessingh-Uddink en Th. Verhoeven. Benoemd, Th Verhoeven en G. Johannink.
  Personen: J.H.B.Roessingh-Uddink Th. Verhoeven G. Johannink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
18-1-1878 Eervol ontslag aan H.Warnaars als gemeentesecretaris met een pensioen van fl. 400,00 per jaar heden ingegaan.
  Personen: H.Warnaars; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Pensioen; bron:
24-1-1878 Johannes Bernardus Bernink geboren (in gezin van 6 kinderen) Meester Bernink Ouders: Gerardus Bernink en Lena Kokkeler'
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: museum; bron: H.Asma
24-1-1878 Johannes Bernardus Berning geboren in een gezin van 6 kinderen. Ouders: Gerardus Bernink en Lena Kokkeler
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ; bron:
31-5-1878 veiling van het erf Kampstede te Tilligte in hotel v. Blanken te Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: veiling; bron: H.Asma
6-1878 Veiling van vroegere houtzagerij annex woonhuis arbeiderswoning, tuingrond en bouwland aan de Dinkel en straatweg, bij dorp Denekamp.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Veiling; bron:
24-7-1878 Begravenis van oud Burgemeester H. Warnaars van Denekamp (63 jr.).
  Personen: Warnaars; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
30-11-1878 Einde markeboek Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markeboek; bron: H.Asma
4-12-1878 Door het overlijden van Roessingh – Udink vacature in de gemeenteraad.
  Personen: Roessingh-Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
1879 Uur werk in de toren v.d. R.K. kerk vernieuwd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: uurwerk; bron: H.Asma
1879 Bouwjaar ophaalbrug over het kanaal Almelo-Nordhorn (de Harseveldbrug) aan de Schiphorstdijk.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron:
5-4-1879 Uit raadsnotulen, Verboden wordt, zonder schriftelijke vergunning v.d. eigenaar en gebruiker aan de openbare weg en op gronden, waarvan men noch den eigendom noch het gebruik bezit, 1) vogelnesten te uithalen. 2) De eieren of de jonge vogels uit de nesten weg te nemen. 3) Vogels te doden of te vangen, behoudens uitzonderingen bepaald bij de wet op de jacht en de visserij.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Raadsnotulen; bron:
1-5-1879 Door Raadslid Verhoeven wordt de leeftijd der schoolgaande jeugd ter sprake gebracht. Hij merkt op dat niet zelden kinderen beneden de leeftijd van 5 jaar door ouders of voogd naar school worden gezonden. De voorzitter merkt op dat de leeftijd voor het schoolgaan toch bepaald is op 5 jaar. Wordt besloten de heren onderwijzers aan dit besluit te herinneren en tevens uit te nodigen tot handhaving dezer bepaling stipt de hand te houden.
  Personen: Th. Verhoeven; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Raadsvergadering; bron:
24-5-1879 Uit de raadsnotulen, Bezwaar hoofdaanslag Th. Verhoeven, Gesteld wordt dat deze het drukbezochte logement bezit en zijn stalhouderij de meest gevraagde van het dorp is, dat zijn winkel hem, zoals niet veel andere, een flinke verdienste oplevert. Adressant ’s winters een varkenshandel drijft, die een geenszins onbelangrijke winst geef. Hij agent is van een brandwaarborg mij. Dat hij een flinke landbouw drijft en bovendien enige woningen en landerijen verhuurt. Bovendien van zichzelf, als van zijn overleden vrouw een niet onbelangrijk vermogen bezit. Heeft geen minderjarig kinderen meer, maar 2 volwassen zonen die hem in alle bedrijven tot grote steun en hulp zijn.
  Personen: Th. Verhoeven; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Raadsnotulen; bron:
21-10-1879 Edison ontwikkelde de eerst gloeilamp
  Personen: Edison; plaatsnamen: ; trefwoorden: Verlichting; bron:
1880 Lambertus Loman, molenaar van Singraven, naar de watermolens
  Personen: Loman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: watermolen; bron: H.Asma
1880 G. Kienhuis, molenaar van Singraven
  Personen: Kienhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1880 Het St. Nicolaasgesticht in Noord Deurningen krijgt een pensionaat voor meisjes. Het werd aanvankelijk grotendeels bevolkt door meisjes uit Duitsland.
  Personen: St. Nicolaasgesticht.; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Kindertehuis; bron:
22-2-1880 Deze avond is één der bijgebouwen v.h. klooster Frenswegen totaal door brand vernield. Met veel inspanning kon men de kerk met haar geschilderde glazen behouden.
  Personen: Klooster Frenswegen.; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: Klooster Frenswegen; bron:
1881 Johanna van Buren Twentse dichteres overleden 1962
  Personen: van Buren; plaatsnamen: Twenthe; trefwoorden: cultureel; bron: H.Asma
1881 Geboortejaar v.d. Britse bacterioloog Alexander Fleming, die bij toeval de penicilline uitvond.
  Personen: Alexander Fleming; plaatsnamen: ; trefwoorden: Gezondheidszorg; bron:
23-3-1881 Een hevige brand zet een 6 tal huizen in brand in dorp Denekamp. Het pakhuis van de heer v. Blanken kon behouden blijven, mede danzij ook de brandweerkorpsen van Oldenzaal en Nordhorn, die te hulp waren geroepen.'
  Personen: v.Blanken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
23-7-1881 In de Denekampse St. Nicolaaskerk werden vandaag behalve 98 jongens en 72 meisjes uit de iegen parochie, ook kinderen uit Lattrop en +/- 1000 kinderen uit het bisdom Osnabrück waaronder 100 uit Nordhorn , door de bisschop van Utrecht, mgr Schaepman, gevormd. Sommige van die Duitse kinderen hadden eenh reis van 8 uur te voet achter de rug
  Personen: Scheapman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vormen; bron: H.Asma
7-12-1881 F.J. Bernink, de latere onderwijzer en jongere broer van J.B. Bernink (Nat.Doc.) geboren
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: onderwijs; bron:
9-2-1882 heden morgen droeg de weleerw. Hr. L. Keizer, die een week eerder te Mill Hill in Engeland tot priester gewijd was, zijn 1ste plechtige mis in de St. Nicolaaskerk in Denekamp op. later zal Pater K. als missionaris naar Borneo vertrekken (1853-1920)
  Personen: keizer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Missionaris; bron: H.Asma
12-8-1882 Door de Denekampse gemeenteraad is definitief het plan tot de bouw van een gemeentehuis goedgekeurd.
  Personen: Raadsbesluit; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeentehuis; bron:
21-10-1882 Op de vandaag alhier gehouden markt waren aangevoerd: 54 koeien, 17 stieren, 8 wagens met biggen en enkele oude varkens. De handel was over algemeen traag.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
1883 Het kerkhof rond de St.Nicolaaskerk wordt gesloten verklaard
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
1883 tot 1895. Bisschop van Utrecht mgr. Snickers
  Personen: Snickers; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
25-2-1883 Het oude kerkhof rond de kerk wordt gesloten verklaard
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
3-3-1883 Denekamp nam zijn eerste gemeentehuis in gebruik.(werd gebouwd door G. Knippers voor fl. 2.236,00
  Personen: G. Knippers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeentehuis; bron:
3-11-1883 Notaris J.A.H ten Pol te Ootmarsum zal vandaag zijn 25 jarig ambtsjubileum herdenken
  Personen: Pol; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: Notaris; bron: H.Asma
31-12-1883 In dit jaar had de gemeente Denekamp 3818 inwoners en op 21 adressen had men een vergunning om sterke drank te tappen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1884 Aanleg van het kanaal Almelo-Nordhorn
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kanaal; bron: H.Asma
1884 In dit jaar is de Twentsche krant met de toen gestichte Oldenzaalse krant en verkocht aan Bruggeman
  Personen: Bruggeman; plaatsnamen: ; trefwoorden: Twentsche krant; bron: H.Asma
1884 De gebr. Cramer, die ondermeer enkele papiermolens bezaten op het landgoed 'Springendal' in Oud Ootmarsum brengen de papier productie over naar Heerde/Hattem, naar de papierfabriek Berghuizen die door hen is gekocht was
  Personen: Cramer; plaatsnamen: Oud Ootmarsum; trefwoorden: papier ; bron: H.Asma
1884 Burgemeester Hoogklimmer gehuwd met A.G. Jordaan. (2e huwelijk A.D.A.E.Ch. Eberhard
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
24-4-1884 Brand bij Oude Hassink in Beuningen. Er zijn 2 gezinnen dakloos en er is een kalf omgekomen. De opstallen waren verzekerd, doch de inboedel niet.
  Personen: Oude Hassink; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
4-7-1884 Denekamp viert de terugkomst van burgemeesterHoogklimmer en zijn echtgenote van hun huwelijksreis. Een erewacht van 182 ruiters wachte het echtpaar aan de grens van de gemeente op.
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
5-7-1884 De aartsbisschop van Utrecht heeft B.H. Huinink benoemd tot Kapelaan te Denekamp
  Personen: Huinink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kapelaan; bron: H.Asma
25-10-1884 Het werk voor de aanleg van een scheepvaartkanaal van Almelo naar de pruisische grens, richting Nordhorn, het welk vrijdag 17 okt. Jl. Is aanbesteed, is gegund aan de laagste inschrijver P. van de Koolwijk te Heerde voor f 794.600
  Personen: Koolwijk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kanaal; bron: H.Asma
20-12-1884 Op een vergadering waarin een plan tot bouw van een kerk in Nrd-Deurningen aan de orde kwam, werd voor f 11.000 ingetekend, terwijl de landbouwer A. Johannink op Zwiep een ruim bouwterrein nabij de school gratis ter beschikking stelde.
  Personen: Johannink; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1885 Stichting jongste Joodse Kerkhof (in de Knik), baatste begrafenis in 1939 (totaal 27 personen) Onderschoer 1980/1. Oudest Joodse kerkhof gesticht midden vorige eeuw.
  Personen: Joods kerkhof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
1885 1885-1940. Gedurende deze periode is de jongste Joods begraafplaats in de Knik in gebruik geweest. In deze periode zijn hier 27 personen begraven.
  Personen: Joodse gemeen schap; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Begraafplaats; bron:
23-5-1885 De eerw.hr. H. Wienholts kapelaan alhier is tot pastoor van Rietmolen en Neede benoemd
  Personen: Wienholts; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kapelaan; bron: H.Asma
26-8-1885 De alhier gehouden kermis en markt waren druk bezocht. Er waren aangevoerd 57 koeien, 16 oude varkens en 14 wagens met biggen. De prijzen v.d. biggen f1,25 tot f1,50 per week ouderdom
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kermis; bron: H.Asma
25-1-1886 De hr. H. Houwing, thans brievengaarder te Denekamp is door de minister van Waterstaat benoemd tot brievengaarder te Dalfsen.
  Personen: Houwing; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: post; bron: H.Asma
4-1886 In de Ned.herv.kerk wordt een nieuw orgel ingewijd dat is geleverd door de gebr. Rohlfing te Osnabrück. Bij deze gelegenheid bespeelde de bekende musicus de hr. Cramer uit Delden het orgel
  Personen: Rohlfing; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: orgel; bron: H.Asma
21-4-1886 In de Ned.herv.kerk wordt een nieuw orgel ingewijd dat is geleverd door de gebr. Rohlfing te Osnabrück. Bij deze gelegenheid bespeelde de bekende musicus de hr. Cramer uit Delden het orgel
  Personen: Rohfling; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Orgel; bron: H.Asma
22-4-1886 De Denekampse geneesheer F.G. Baron Sloet viert zijn 50 jarig jubileum als dokter
  Personen: F.G. Baron Sloet; plaatsnamen: Denekamp ; trefwoorden: Jubileum; bron:
25-4-1886 Een nieuw orgel in de Ned.herv. Kerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: orgel; bron: H.Asma
9-10-1886 L.L. Mulders uit Denekamp heeft in Zwolle met goed gevolg het examen voor onderwijzer afgelegd
  Personen: Mulders; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijzer; bron: H.Asma
28-10-1886 De R.K. ingezetenen van Tilligte krijgen na een verzoek toestemming van de 'hoge autoriteit'om een eigen pastoor te hebben
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: eigen pastoor; bron: H.Asma
10-12-1886 Lambertus Lebuïnus Mulders treedt in functie als onderwijzer aan de dorpsschool voor de 2 laagste klassen
  Personen: Mulders; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: meester; bron: H.Asma
29-12-1886 De bisschop van Utrecht heeft benoemd tot kapelaan in Denekamp de weleerw. Hr. J.w. Hamers, thans te Wijnberg. Kapelaan B.A. de Wit, thans te Denekamp is benoemd tot kapelaan te Baak
  Personen: Hamers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kapelaan; bron: H.Asma
1887 In dit jaar werd er op de R.K. pastorie a.d. (latere) Wilhelminastraat een verdieping gebouwd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Pastorie; bron: H.Asma
1887 Kanaal Almelo-Nordhorn met de hand gegraven
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kanaal; bron: H.Asma
5-1-1887 Dominee J.H. Dinckgreve, predikant in Denekamp is beroepen naar Veldhoven, Blaarten en Gestel.
  Personen: Dinckgreve; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoemd; bron:
19-1-1887 Dominee Dinckgreve heeft het beroep naar Veldhoven bij Eindhoven aangenomen
  Personen: Dinckgreve; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: benoemd; bron:
2-1887 De 750 arbeiders werkzaam bij de fa. Gelderman in Oldenzaal ontvingen van hun patroon elk een spaarbankboekje met fl. 5,00 t.g.v. de verjaardag van de koning (Willem III 70 jaar)
  Personen: Gelderman; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Koning Willem III; bron:
10-2-1887 Brand bij de familie Damhuis in Lattrop. Huis en inboedel geheel vernield.
  Personen: Damhuis; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: brand; bron: H.Asma
1-5-1887 Dominee Dinckgreve sprak heden zijn afscheidsrede uit in de Ned. Hervormde kerk van Denekamp
  Personen: Dinckgreve; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerk; bron:
6-7-1887 De van oudsher bestaande processie van Twente naar Kevelaer is door de aartsbisschop van Utrecht tot een broederschap verheven en door de Paus met aflaten verrijkt. Ze is gevestigd in de St. lambertuslkerk in Hengelo. In het vervolg zal 2 maal per jaar een bedevaart naar Kevelaer gaan en wel in de maanden augustus en september
  Personen: ; plaatsnamen: Hengelo; trefwoorden: Kevelaer; bron: H.Asma
30-7-1887 In de buurtschap Beuningen is heden de woning v.d. landbouwer Gradus Wargers afgebrand. De oorzaak is onbekend. Een en ander was verzekerd.
  Personen: Wargers; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
20-8-1887 Beroepen te Denekamp dominee N. Jolles, predikant te Noordwijkerhout.
  Personen: Jolles; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: benoeming; bron:
1-9-1887 Te Nrd. Deurningen is hedenmiddag de boerenbehuizing Beene afgebrand. 4 Kalveren, 1 stier en een vet varken kwamen in de vlammen om. Alles was tegen brand verzekerd. Oorzaak onbekend.
  Personen: Beene; plaatsnamen: Nrd.Deurningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
7-9-1887 Dominee Jolles heeft het beroep naar Denekamp aangenomen
  Personen: Jolles; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerk; bron:
14-9-1887 Hedenavond is het huisje bewoond door H. Kavik te Nutter, Gem. Denekamp, met inboedel door brand vernield. Alleen het huis was tegen brand verzekerd.
  Personen: Kavik; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1888 In dit jaar trokken vanuit Nederland 67 processies met 80.000 tot 100.000 pelgrims totaal naar Kevelaer
  Personen: ; plaatsnamen: Kevelaer; trefwoorden: Pelgrims; bron: H.Asma
1888 In dit jaar trokken vanuit Nederland 67 processies met 80.000 tot 100.000 pelgrims totaal naar Kevelaer
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Kevelaer; bron: H.Asma
1888 W.J. van Wulfften Palthe (1888-1960) en zijn echtgenote J.G.W. Willink (1889-1983) liggen beide begraven op het Ned. Herv. Kerkhof aan de Wiptoen
  Personen: van Wulfften Palthe; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma.
1888 Officiële oprichting van de Nederlands Heidemaatschappij
  Personen: Nederlandse Heidemaat schappij; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Oprichting; bron:
30-1-1888 In hotel de Zwaan in Denekamp werd door de burgemeester een vergadering belegd om een plan te beramen, op welke wijze de algemene armen bedeeld zouden worden.Ondanks de kleine opkomst waren er 6 heren die 2 aan 2 de taak opzich namen te collecteren. De collecte bracht F 131,- op, waarvan zaterdag j.l. de 1e bedeling, bestaande uit brood, spek en turf is verstrekt.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: armen; bron: H.Asma
3-3-1888 Uit Denekamp bericht: algemeen leert men thans lezen en schrijven. Dan nog niet allen aan die weldaad deelachtig zijn geworden bleek voor enige tijd. Een boerenzoon kwam bij een buurman en vroeg of er nog wat nieuws in de krant stond die voor het raam lag. Men gaf hem de vrijheid om te lezen. Onze vriend nam het blad op t hoofd (op de kop) in de handen en begon schijnbaar te lezen. Dat hij een gek figuur maakte is zeker.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
9-3-1888 In Oldenzaal overlijdt H.P. Gelderman, bijna 80 jaar
  Personen: Gelderman; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: H.P. Gelderman; bron:
12-3-1888 Uit Denekamp gemeld: 'het water is hier op het ogenblik zo hoog dat verscheidene mensen die aan deze zijde v.h. nieuwe kanaal Almelo-Nordhorn wonen het water in huis hebben. Eeen kleine boer J. Pierik wonende vlak a.d. Ootmarsumse weg kon heden reeds niet meer dan gewapend met grote waterlaarzen bereikt worden. De koeiem staan op hoge hopen stro en de vrouwen en kinderen moeten in de Bedstede blijven, daar in het huis meer dan anderhalve voet water staat. Een treurige toestand van het nieuwe kanaal, schijnt dat het water geen voldoende uitweg heeft. Veel mensen hebben grote schade. Veel belangstelling langs de kanaaldijk om de toestand in ogenschouw te nemen
  Personen: Pierik; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kanaal; bron: H.Asma
28-3-1888 In een ingezonden stuk in Tubantia worden als lonen bij de familie Gelderman vermeld, goede wevers, fl. 6,60 – fl. 8,00 per week. Slimme wevers fl. 4,40 – fl. 6,40 . Loon gemiddeld per getouw, fl. 2,50 – fl. 2,60.
  Personen: Gelderman; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Tubantia; bron:
4-4-1888 De alhier (Denekamp) gehouden markt was zeer druk bezocht. Er waren circa 90 koeienaangevoerd, die tegen stijgende prijzen veel vreemde kopers vonden
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
22-5-1888 Beroepen bij de Ned. Hervormde kerk te Diever, dominee Jolles te Denekamp
  Personen: Jolles; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerk; bron:
26-5-1888 Dominee Jolles bedankt voor het beroep naar Diever.
  Personen: Jolles; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerk; bron:
18-7-1888 De vandaag alhier gehouden markt was druk bezocht. Er werden aangevoerd 48 koeien ±200 biggen, 10 oude varkens en 13 schapen. De prijs der biggen was 85 cent tot 1 gulden
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
8-1888 De Twentse processie naar Kevelaer, die 856 pelgrims telde, vertrok zaterdag per extra trein vanuit Hengelo en keerde vandaag +/- 3 uur in goede orde terug. Eem 5-tal geestelijken de pastoors van Hengelo en Losser en de kapelaans van Deurningen en Hengelo namen aan de processie deel
  Personen: ; plaatsnamen: Hengelo; trefwoorden: Kevelaer; bron: H.Asma
15-8-1888 Brand door blijkseminslag in het huis v.d. Denekamper dokter Frans George baron Sloet tot Everlo. Hierbij ging waarschijnlijk het gehele huisarchief van Singraven verloren.
  Personen: Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
14-11-1888 Door de Denekampse gemeenteraad is de heer J.G.H. Keizers met algemene stemmen tot gemeenteontvanger benoemd.
  Personen: Keizers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoeming; bron:
1889 In dit jaar moest de gemeente 10 manschappen leveren voor de nationale militie.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bezetting; bron:
1889 Zusters Franciscanessen gaan van Noord Deurningen naar Enschede om zieken te verplegen.
  Personen: Zusters Franciscanessen; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Ziekenzorg; bron:
1889 Het totaal aantal arbeiders bij de Oldenzaalse textielfabrieken bedroeg in dit jaar 1191. Bij Gelderman 965, bij Molkenboer 110, bij Cohen 90 en bij Zwartz 21.
  Personen: Textiel fabrieken; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Werkgelegenheid; bron:
8-2-1889 Het kanaal Almelo-Nordhorn voor verkeer geopend. Gevreesd wordt dat, zolang het Duitse deel nog niet gereed is, het kanaal nog niet van veel betekenis zal zijn voor het verkeer
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
8-2-1889 Het kanaal Almelo-Nordhorn voltooid tot aan de grens
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kanaal; bron: H.Asma
13-3-1889 Op de vandaag gehouden markt(woensdag) werden ±60 koeien, enige stieren. 10 oude varkens en 4 wagens met biggen aangevoerd. De handel was vlug, veel vraag en hoge prijzen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt ; bron: H.Asma
20-4-1889 Adolf Hitler geboren in Oostenrijk
  Personen: Adolf Hitler; plaatsnamen: Oostenrijk; trefwoorden: Geboren; bron:
8-5-1889 De meimarkt van heden was druk bezocht. Er waren ongeveer 40 koeien, 12 wagens met biggen en 3 oude varkens. Biggen kostten f1,25 per week oud
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
9-1889 Tot wethouder in Denekamp is benoemd, dhr. B. Hezink en tot ambtenaar van de burgelijke stand dhr. A.H. Scholten
  Personen: B. Hezink,; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
10-1889 De visserij in het kanaal Almelo-Nordhorn is door gedeput. Staten verpacht in 6 percelen. Het 6de perceel is verpacht aan de hr.J. Geersen te Denekamp. De andere 5 perceelen aan de inwoners van Wanepperveen, Almelo, Weerselo en Oldenzaal
  Personen: Geersen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
3-12-1889 Denekamp heeft 3891 inwoners: 2015 mannen en 1876 vrouwen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1890 1890/1891. De Denekamper F.A. Vonk houdt in deze dagen regelmatig landbouwlezingen in de hele regio
  Personen: Vonk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landbouwlezingen; bron: H.asma
1890 Najaar: Het verkeer in het kanaal Almelo-Nordhorn neemt een hoge niet verwachte vlucht. De handel in stenen, pannen , plavuizen, turf enz. Breidt zich dagelijks uit. De aanvoer van kruidenierswaren en granen neemt toe en het vervoer van eikenhout voor spoorleggers en 'kraanhout' voor schepen is belangrijker dan voorgaand jaar
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
1890 Dokter Sloet overlijdt.
  Personen: Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: arts; bron: H.Asma
1890 Brandsma neemt het huis van overleden dr. Sloet over.
  Personen: Brandsma; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verhuizing; bron:
1890 Dokter Hondelink komt naar Denekamp vanuit Neede.
  Personen: Dokter Hondelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
1890 Mulders van denekamp naar lattrop, nadat hij de hoofdacte had gehaald
  Personen: Mulders ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: meester; bron: H.Asma
1890 Rond dit jaar verschenen er geregeld krantenadvertenties van B.J.H. Groothuis jr. handelaar in hout in Denekamp.
  Personen: Groothuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Advertenties; bron:
1890 Herfst: Een advertentie, Verboden te jagen bij de erven: G. Rikhof, L. Rikhof, H. Bartels, B. Possel op Oude Korte, H. Scholten op Alberink, H. Groeneveld, B. Welhuis op Oude Alberink, G. Groeneveld op Oude Riekerink. Alle gelegen in de gemeente Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jachtverbod.; bron:
1-1890 Terwijl de gemiddelde sterfte in de maand januari 7 a 8 bedraagt, stierven er in januari 1890 22 mensen in de gemeente Denekamp.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
12-1-1890 In Tilligte overleed na een beroerte de weduwe Gerwers, in ouderdom van 98 jaar. Zij was de oudste ingezetene van de gemeente Denekamp
  Personen: Gerwers weduwe; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Bevolking; bron:
20-1-1890 Hermannus Bonke, ook genaamd ''Mans-oom'' of Bonken-meister, voormalig provisioneel onderwijzer overlijdt 82 jr.oud, ongehuwd, was vóór Lazonder onbevoegd onderwijzer aan de dorpsschool.
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
27-1-1890 Overleden: pastoor A. Slütken van Lattrop, is in 1815 gebroen te Ootmarsum en in 1838 priester gewijd te Oegstgeest. Sinds 1854 pastoor te Lattrop
  Personen: Slütken; plaatsnamen: lattrop; trefwoorden: overleden; bron: H.Asma
2-1890 De aartsbisschop van Utrecht heeft F.T. Weitjens, kapelaan te Almelo benoemd tot pastoor van Lattrop
  Personen: Weitjens; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: benoeming; bron: H.Asma
22-2-1890 De hr. B. Geertsen vestigt zich als mr. Kleermaker ten huize v.d. heer Vos op de Brink
  Personen: Geertsen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kleermaker; bron: H.Asma
26-3-1890 Heden overleed in Klein Agelo, H. Tijthof, oudstrijder (1830/1831) 81 jaar oud. Hij was onderscheiden met het “Metalen Kruis”. Hij behoorde tot de oprichters v.d. Ootmarsumse Landbouwvereniging, waarover hij steeds het presidentschap voerde.
  Personen: Tijthof; plaatsnamen: Klein Agelo; trefwoorden: Bevolking; bron:
29-3-1890 Losser: Sedert het begin van dit jaar vestigen zich in deze gemeente vele en zeer talrijke gezinnen uit de gemeente Steenwijkerwold en Weststellingerwerft, ten einde werk te vinden in Gronau. Woningen ternauwernood geschikt voor 2 personen ingenomen door 8 personen
  Personen: ; plaatsnamen: Losser; trefwoorden: gezinnen; bron: H.Asma
2-4-1890 Woensdag: markt in Denekamp was druk bezocht er waren aangevoerd: 51 koeien, 9 oude varkens en enige wagens met biggen. De prijzen: koeien f85 to f185. Omzet was groot en er waren veel vreemde kooplieden
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
5-4-1890 In Twente de eerste kievitseieren gevonden o.a. in het Volterbroek en in Lattrop
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kievitsei; bron: H.Asma
18-4-1890 Overleden in Denekamp dokter baron F.G . Sloet tot Eveld in de leeftijd van bijna 80 jaar. Was ruim een halve eeuw als arts in Denekamp . Geboren 24-06-1810 te Bentheim
  Personen: Sloet F.G. ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Arts; bron:
18-4-1890 De geneesheer v. Denekamp, F.G. baron Sloet tot Everlo, 80 jaar oud is na voorzien te zijn v.d. laatste sacramenten overleden. 50 jaar, tot aan zijn dood vervulde hij z’n ambt.
  Personen: F.G. baron Sloet tot Everlo; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
26-4-1890 G.S. Schoorlemmer, kapelaan te Lattrop overgeplaatst naar Bunnik
  Personen: Schoorlemmer; plaatsnamen: Lattrop ; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
24-5-1890 In Friesland haalde iemand de eerste nieuwe aardappels v.d. koude grond en bood die aan de Friese Commissaris van de koningin aan.
  Personen: ; plaatsnamen: Friesland; trefwoorden: gewas; bron: H.Asma
6-1890 In de te Kampen gehouden zomervergadering de vereniging tot beoefenin van Overijssels Recht en Geschiedenis zijn 7 nieuwe leden benoemd ondeer wie G.W. Hoogklimmer Denekamp.
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Geschiedenis; bron: H.Asma
7-6-1890 Voor de vacante betrekking van gemeente geneesheer alhier (Denekamp) heeft zich één sollicitant gemeld.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Artsen; bron:
22-9-1890 In Hengelo besloot de Burgemeester geen nachtpermissie voor de kermis meer te geven omdat verschillenden de volgende morgen niet in staat warten hun gewone werkzaamheden te hervatten
  Personen: ; plaatsnamen: Hengelo; trefwoorden: kermis; bron: H.Asma
11-10-1890 Hedenmiddag om half twee ontstond er brand bij de landbouwer Schreuder in groot Agelo. Het gehel boerenerf werd in minder dan 1 uur in de as gelegd. Het vee kon slechts met moeite worden gered. De brandspuit uit Ootmarsum was spoedig aanwezig. De oorzaal van de brand is onbekend. Alles was verzekerd.
  Personen: ; plaatsnamen: Groot-Agelo; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
11-10-1890 Hedenmiddag om half twee brand bij de landbouwer Schreuder in Groot Agelo. In minder dan een uur was de boerderij in as gelegd. Het vee kon slechts met de grootste moeite gered worden. De brandspuit uit Ootmarsum was spoedig aanwezig. Oorzaak brand onbekend, alles was verzekerd.
  Personen: Schreuder; plaatsnamen: Groot Agelo; trefwoorden: brandweer; bron:
22-10-1890 De begroting over 1891 werd door de gemeenteraad vastgesteld. Ontvangsten/uitgaven fl. 16.343,90
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
23-10-1890 In de op 23-10-1890 gehouden raadsvergadering in Denekamp werd de begroting over 1891 vastgesteld. In- en uitgaven tot een bedrag van fl. 16.343,90. Verder werd besloten 1/8 van de kosten van het herstel v.d. straatweg Denekamp-Ootmarsum, geraamd op fl. 9.380,00 te dragen onder voorwaarde dat het onderhoud ten laste van de provincie of de gemeente Ootmarsum komt of blijft.
  Personen: Ootmarsum; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Raadsbesluit; bron:
9-11-1890 De hoogste Dinkel waterstand sinds 1846
  Personen: ; plaatsnamen: Dinkel; trefwoorden: Wateroverlast; bron:
12-11-1890 De vandaag alhier(Denekamp) gehouden markt werd druk bezocht. Er werden aangevoerd 53 koeien en 24 wagens met biggen. Biggen kon men haast niet verkopen, de prijzen beliepen van 35 tot 50 cent per week ouderdom
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
13-11-1890 De brievengaarder H.J. van der Scheer is vanaf 16 november ontheven v.d. bestelling in en buiten de bebouwde kom v.d gemeente en in diens plaats is benoemd J.L. Grobbe van hier.
  Personen: Grobbe; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: post; bron:
21-11-1890 De R.K. kerk in Denekamp ontving van een familie een groot stuk grond dat bij het kerkhof zal worden gevoegd. Op het nieuwe deel zal een begraafplaats eerste klasse worden ingericht
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
21-11-1890 De R.K. parochie te Denekamp heeft van een familie alhier een stuk grond ontvangen dat aan het huidige kerkhof kan worden aangesloten, zodat het kerkhof aanzienlijk groter wordt. Op het nieuwe gedeelte zal een begraafplaats eerste klasse worden ingericht
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerkhof; bron: H.Asma
28-11-1890 Verkeer op Almelo-Nordhorn kanaal neemt een hoge niet verwachte vlucht
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kanaal; bron: H.Asma
12-1890 Het boerenerf Steggink in Nutter te huur wegens een sterfgeval.
  Personen: Steggink; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: landbouw; bron:
13-12-1890 Maandag a.s. een landbouw lezing in de dorpsschool door F.A. Vonk, entree vrij.
  Personen: Vonk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: lezing; bron: H.Asma
13-12-1890 Het boerenerf Stekkink te Nutter te huur wegens sterfgeval.
  Personen: Steggink; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: bouw; bron:
13-12-1890 In de heden gehouden raadsvergadering is met algemene stemmen tot gemeente-geneesheer alhier benoemd de hr. G. Knap, arts te Kampen.
  Personen: G. Knap; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoeming; bron:
23-12-1890 In de raadsvergadering van de gemeente Denekamp werd met algemene stemmen tot gemeentegeneesheer benoemd de heer G. Knap, arts in Kampen,. Later, enige weken erna, werd deze benoemd tot gemeentegeneesheer in Beusiehem, die hij aannam, terwijl hij voor Denekamp, Dinxperlo en ambt Vollenhove bedankte.
  Personen: G. Knap; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheidzorg; bron:
27-12-1890 Te Denekamp een lezing door F.A. Vonk over koeien
  Personen: Vonk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: lezing; bron: H.Asma
1891 Pastorie in Tilligte gebouwd a.d. Ootmars.str. Door J. Veldhuis voor f 5780. Architect Frowijn uit Ootmarsum. Bouwheer kapelaan Nieuwesteeg uit Ootmarsum
  Personen: Nieuwesteeg; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: pastorie; bron: H.Asma
1891 Pastorie in Tilligte gebouwd a.d. Ootmarsumsestaat gebouwd J.Veldhuis voor fl.5.780,--. Architect Frowijn uit Ootmarsum. “Bouwheer” kapelaan Nieuwesteeg uit Ootmarsum.
  Personen: J.Veldhuis,; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Kerkenbouw; bron:
1891 Zomer: Uit vele gemeenten van Twente zijn in de laatste weken grasmaaiers opgetrokken naar Holland en Friesland, terwijl men in deze streken nog aan geen maaien of hooien schijnt te denken.
  Personen: ; plaatsnamen: Twente; trefwoorden: Werkgelegen heid; bron:
1891 Dokter Hondelink volgt de in 1890 overleden Frans Georg Sloet op, die in 1890 op 80 jarige leeftijd was overleden. Beiden huisartsen te Denekamp.
  Personen: Hondelink, Sloet.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
12-1-1891 H.J.Hondelink benoemd als arts in Denekamp
  Personen: H.J.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Artsen; bron:
17-1-1891 In 1890 vertrokken vanuit Hamburg 100.000 landverhuizer, vanuit Bremen 140.00 waarvan er 32.000 naar Brazilië vertrokken. In 1889 gingen er slechts 2.000 naar Brazilië.
  Personen: ; plaatsnamen: Brazilië; trefwoorden: Landverhuizers.; bron:
9-2-1891 J.B. Jongkind de in Lattrop geboren kunstschilder in Frankrijk overleden
  Personen: Jongkind; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Kunstschilder; bron: H.Asma
9-2-1891 In Frankrijk overlijdt de in 1819 te Lattrop geboren kunstschilder Johan Barthold Jongkind.
  Personen: Johan Barthold Jongkind; plaatsnamen: Frankrijk; trefwoorden: Overleden; bron:
15-2-1891 Mulders volgt Lazonder op als hoofd v.d. dorpsschool, hij werd overgeplaatst van lattrop naar Denekamp
  Personen: Mulders; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: meester; bron: H.Asma
23-2-1891 Brand bij de landbouwer G.A. Ribberink te Tilligte. In minder dan 2 uur lag het erf met inboedel in de as. Het vee kon met moeite gered worden. Alles was tegen brand verzekerd en de oorzaak is onbekend.
  Personen: Ribberink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: brandweer; bron:
4-1891 Het aandeel dat Denekamp moet leveren voor de natioanle militie in 1891 is 12 manschappen, Enschede 38, Oldenzaal 7, Ootmarsum 2
  Personen: ; plaatsnamen: Twente; trefwoorden: Militie; bron: H.Asma
1-4-1891 De brievengaarder van der Scheer in Denekamp is als zodanig overgeplaatst naar Woudsend.
  Personen: Van der Scheer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: post; bron:
14-5-1891 Om ca. 16.00 uur brand bij de landbouwer Hendrik Lohuis in Groot Agelo. Het boerenerf waaronder twee schuren en hooibergplaatsen werden in de as gelegd. Bij de brand kwamen 1 paard, 2 melkkoeien, 5 kalveren en 5 varkens om. De bewoners waren op het land werkzaam. De oorzaak is onbekend en de bewoners waren tegen brand verzekerd.
  Personen: Lohuis; plaatsnamen: Groot Agelo; trefwoorden: brandweer; bron:
6-1891 Verkoop van 18 boerenplaatsen onder Denekamp door notaris ten Pol te Ootmarsum, voor de erven van wijlen hr. Roessingh-Udink van Singraven. Deze plaatsen liggen in Noord Deurningen en Lattrop en bestaan uit huizen, schuren, bouw,-hooi,-weide,-bos en heidegronden, samen groot 308 hectare.
  Personen: Roessingh-Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landbouw; bron:
6-1891 De 18 boerenplaatsen van wijlen mr. Roesingh-Udink die verkocht werden waren: het erve Brandehof in Nrd. Deurningen, groot 14 bunder.Erve Koehorst Nrd.Deurningen 11 bunder. Erve Blokhuis Nrd.Deurningen 13 bunder. Erve Paardehuis Nrd.Deurningen 11 bunder. Het plaatse Bonke Nrd.Deuringen ruim 5 bunder.Erve Konijnenboer Nrd.Deurningen 10 bunder.Het plaatsje Selkers ca, 8 bunder.Het plaatsje Veldscholte 2 bunder. Erve Dubbelink 20 bunder.Het plaatsje Greve ruim 3 bunder.Het plaatsje Dalsink ruim 3 bunder.Het plaatsje de Keiser ca. 4 bunder.Het plaatsje Hermelink Nrd, Deurningen ca. 6 bunder.Het plaatse Gunneboer Nrd. Deurningen 5,5 bunder.Erve Slaat Nrd. Deurningen 12,5 bunder.Erve Nieuw Goosink Lattrop 20 bunder.Erve Oude Goosink Lattrop 13 bunder.Het plaatsje Bosch Wender ca. 6,5 bunder.De goederen, die allen verhuurd zijn, zijn gedeeltelijk na de oogst in augustus en gedeeltelijk op 1 november 1892 te aanvaarden.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: bouw; bron:
2-6-1891 Verkoop vanaf 10 uur aan de pastorie te Rossum de nagelaten inboedel van pastoor Bruns
  Personen: Bruns; plaatsnamen: Rossum; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
6-6-1891 Met veel luister werd de nieuw benoemdce pastoor J.Scholten Reimer in Rossum ingehaald
  Personen: Scholten Reimer; plaatsnamen: Rossum; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
27-6-1891 Bij huize J.M. Veldman in Denekamp wordt op deze data door notaris Van den Bosch bij inzate en later, 4 juli definitief verkocht voor de kinderen van wijlen Bernhard Horstkamp publieke verkoop, een huis met tuin aan de Brink te Denekamp
  Personen: Horstkamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verkoop; bron:
7-1891 Tot pastoor te Rossum benoemd J. Sccholten-Reimer, thans te Vroomshoop
  Personen: Scholten-Reimer; plaatsnamen: Rossum; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
7-1891 G.J. Meinders, kleermaker(tailleur) te Denekamp adverteert dat hij in deze zomer een cursus begint in de kleermakers-en snijkunst. Met 2 á 5 leerlingen samen kan er al een voordelige overeenkomst gesloten worden. De leermethode behandelt jassen, overjassen, vesten, broeken, kniebroeken, priesterkleeding en andere voorkomende kledingstukken
  Personen: Meinders; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kleermaker; bron: H.Asma
21-7-1891 Mr. W.F.J. Laan geboren te Wormerveer
  Personen: Laan; plaatsnamen: Wormerveer; trefwoorden: Singraven; bron: H.Asma
26-8-1891 Vandaag werd de landbouwerswoning van H. Bouhuis bewoond door J. Golbach te Nutter, met de inboedel en oogst geheel door brand vernield. Alles was verzekerd, maar laag. Het vee is nog gered en de oorzaak van de brand is onbekend.
  Personen: Bouhuis; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: brandweer; bron:
10-1891 In een advertentie deelt J.J. Splinters te Denekamp-Nordhorn mee dat hij geregeld inkoopt, vellen van koeien, pinken e stieren.
  Personen: Splinters; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Advertentie; bron:
1-11-1891 per deze datum wordt bij H.J. Masseling Hzn te Denekamp een flinke klompenmakersknecht en een leerling gevraagd
  Personen: Masseling; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Klompenmaker ; bron: H.Asma
1-11-1891 Door de gemeenteraad van Denekamp is 01-12-1891 benoemd tot gemeentegeneesheer de heer H.J. Hondelink, arts te Neede.
  Personen: Hondelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoeming; bron:
9-11-1891 In de vandaag gehouden vergadering v.d. Denekampse gemeenteraad werd de begroting over de dienst 1892 vastgesteld in ontvangsten en uitgaven op een bedrag van fl. 22.658,28. Uitgaven, kosten politie, onderhoud wegen en publieke werken, fl. 6.470,00. Verplegingskosten krankzinnigen fl.938,00. Kosten lager onderwijs fl. 10.193,00. Interesten van gevestigde schuld fl. 460,00, aflossing schuld fl. 800,00 en onvoorziene uitgaven fl. 1.520,62
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeentebegroting; bron:
16-11-1891 Door de Denekampse gemeenteraad is per 01-12-1891 benoemd tot gemeente-arts de heer H.J. Hondelink, arts te Neede. Deze is er in geslaagd een nette, thans leegstaande woning te huren.
  Personen: H.J. Hondelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Artsen.; bron:
1-12-1891 Door de raad v.d. gemeente Denekamp is tot gemeente geneesheer benoemd de hr. H.J. Hondelink, arts te Neede.
  Personen: Dr. Hondelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Huisarts; bron:
1892 De Ned. Herv.gemeente begint met het zondagschoolwerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: zondagschool; bron: H.Asma
1892 Bouw consistoriekamer bij de Ned. Herv.kerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: consistoriekamer; bron: H.Asma
1892 Start Zondagschool in Denekamp door mevr. Voorhoeve-Serten
  Personen: voorhoeve-Serten; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: zondagschool; bron: H.Asma
1892 Consistoriekamer bij Ned. Herv. Kerk gebouwd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: consistoriekamer; bron: H.Asma
1892 Tilligte wordt een zelfstandige parochie
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: zelfstandige parochie; bron: H.Asma
1-2-1892 De eerste overledene in de nieuwe parochie Tilligte n.l. Johanna Tijink-Kloppers 80 jaar oud
  Personen: Tijink-Kloppers; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: overledene; bron: H.Asma
28-4-1892 Aanbesteding namens burg, G.W. Hoogklimmer te Denekamp in Hotel Koning, het bouwen van een villa a.d. straatweg Oldenzaal-Denekamp te Denekamp. Hoogste inschrijver F. Morselt Borne F 13.500,- Laagste inschr. C. Frowijn te Ootmarsum voor F 9516,70 Onder beheer van architekt H.E. Zeggelink te Enschede.'
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
28-6-1892 Het stoffelijk overschot van ds.J.H. Dinckgreve sedert 5 jr. predikant in Veldhoven , maar doorvoor 40jr. In Denekamp, is alhier begraven
  Personen: Dinckgreve; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: begraven; bron: H.Asma
28-6-1892 Het stoffelijk overschot van dominee J.H. Dinckgreve, sinds 5 jaar predikant te Veldhoven (N.Br.), maar die ook ruim 40 jaar als predikant hierin Denekamp was, is heden hier ter ruste gelegd, naast zijn reeds overleden echtgenote.
  Personen: Dinckgreve; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerk; bron:
21-9-1892 Hedennacht om 1 uur brandde de boerderij Elferman bewoond door de landbouwer J.H. Derkman af. In minder dan 3 uur was de hele boerderij in de as gelegd.
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1-11-1892 De molen in Lattrop (v. Vennegoor) in gebruik genomen. In 1943 kwam er een 16 Pk benzine motor in de molen
  Personen: Vennegoor; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Molen; bron: H.Asma
1893 Bij het overlijden van Koning Willem III weden als rouwbetoon gedurende 9 dagen door 14 personen de klokken v.d. St.Nicolaastoren geluid. Elke luider kreef v.d. gemeente 60 ct / per dag daarvoor
  Personen: Willem III; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: rouwbetoon; bron: H.Asma
1893 In dit jaar werd een nieuwe regeling vastgesteld voor de verdeling van de gemeente in wijken en de nummering van de gebouwen. De gemeente werd verdeeld in (10) wijken: D. D = Dorp Denekamp, B.D = Buurtschap Denekamp, N.D = Noord Deurningen, B = Breklenkamp, T = Tilligte, G.A. = Groot Agelo, K.A. = Klein Agelo, N. = Nutter, O.O. = Oud Ootmarsum.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
1893 In dit jaar werd door de gemeente een nieuwe vastgesteld voor de verdeling v.d. gemeente in wijken en de nummering van de gebouwen. De 10 wijken, DD (dorp D), BD (buurschap D), ND (Noord Deurningen), B (Breklenkamp), T. (Tilligte), G.A. (Gr. Agelo), K.A. ( Kl. Agelo), N.(Nutter), O.O. (Oud Ootmarsum),
  Personen: Wijkverdeling; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Wijkindeling; bron:
1893 Woonde Hondelink aan de Vledderstraat , nadat hij in 1892 vanuit Woudenberg naar Denekamp was gekomen.
  Personen: Hondelink; plaatsnamen: Wouden berg; trefwoorden: Aanstelling; bron:
7-3-1893 J.H.Knippers vraagt in een advertentie een R.K. schoenmakersknecht, tegen loon naar bekwaamheid
  Personen: Knippers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: knecht; bron: H.Asma
7-3-1893 In Tilligte vermist Jan Pierik, er is een pet gevonden in het kanaal en men vermoed dat de man verdronken is in het kanaal
  Personen: Pierik; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: verdronken; bron: H.Asma
18-4-1893 De arbeiders v.d. firma Gelderman te Oldenzaal, 1129 personen, maakten vandaag op kosten v.d. firma een plezierreisje naar Amsterdam. Ze arriveerden er per trein om 10,20 uur en vertrokken er weer met de trein van17,20 uur. Onder meer werd een extra voorstelling van circus Carre bezocht.
  Personen: Gelderman; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Uitstapje; bron:
7-5-1893 Brand in de kom van Denekamp, waarbij 4 woningen in de as werden gelegd, mede door de hevige wind. De brand begon om 16.00 uur en om 19.00 uur was men ze meester. Enkele woningen waren niet verzekerd. Het vee werd gered. Oorzaak onbekend.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
10-5-1893 Op de vandaag alhier gehouden markt waren aangevoerd: 36koeien, 8 wagens met biggen. De handel was traag, biggen f2,--f2,25 per week ouderdom.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
16-5-1893 De bliksem slaat in , in de kap v.d. korenmolen van H. Borgeling, waardoor brand ontstond. Grote schade, vooral aan het binnenwerk
  Personen: Borgeling; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bliksem; bron: H.Asma
1894 1894/1895 Ontstaan wasserij Bussink aan de Wilhelminsatraat, als “boordjeswasserij”. Begonnen door vrouw van postbode Grobbe. Dochter zet zaak door, trouwt Bussink
  Personen: Bussink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Industrie; bron:
27-3-1894 H.W. Knol vestigt zich als molenaar in Lattrop (molen v. Vennegoor). In 1895 overleden
  Personen: Knol; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Molen; bron: H.Asma
18-8-1894 Willem Hendrik Dingeldein geboren, de latere onderwijzer en heemkundige. (overleden 08-01-1953)
  Personen: Dingeldein; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
25-8-1894 Door de hoge waterstand is de dijk v.d. Dinkel in Beuningen doorgebroken, zodat verscheidene aardappelvelden en weilanden daar onder water staan. De bewoners kunnen slechts langs omwegen in dorp Denekamp komen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Wateroverlast; bron:
1895 1898 Jan Adolf Dingeldein organist in de Ned.herv.kerk
  Personen: Dingeldein; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: organist; bron: H.Asma
1895 tot 1930, Bisschop van Utrecht mgr. Van de Wetering (Henricus)
  Personen: Wetering v.d.; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
1895 Het aantal inwoners van de gemeente is nu 3825
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
27-1-1895 Meester Lazonder overlijdt in Denekamp
  Personen: Lazonder; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijzer; bron: H.Asma
19-2-1895 Hedenmorgen rond 6 uur brandde in het dorp een huis af, dat toebehoorde aan G.J. Mensink en dat bewoond werd door twee vrouwen Geertruij Dubbelink en Euphemia Teders. Beide vrouwen kwamen in de vlammen om.
  Personen: Dubbelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1896 Molenaar Ijzerreef van de watermolen Singraven vertrekt naar Borne, vanaf 1880 had hij de molen gepacht. De pacht van de molen + bakkerij bedroeg f 900 per jaar
  Personen: Ijzerreef; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Watermolen; bron: H.Asma
1896
  Personen: Dissel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: watermolen; bron: H.Asma
1896 Bouw kapel bij klooster in Noord Deurningen
  Personen: Bouw kapel ; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Religie; bron:
15-7-1896 Op de heden alhier gehouden markt werden 53 koeien aangevoerd er waren geen kooplieden aanwezig. Verder werden er ±40 wagens en karren met biggen aangevoerd, hierin was de handel nogal redelijk, prijzen 40 á 50 cent per week ouderdom.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
31-7-1896 Om 9 uur diende de aartsbisschop van Utrecht het vormsel toe in de Denekampse parochiekerk aan de kinderen uit Denekamp en Lattrop
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Vormsel; bron: H.Asma
1897 De bakkerij v. Singraven wordt vernieuwd en verplaatst naar de watermolen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: watermolen; bron: H.Asma
5-8-1897 tot +1945 HJ. Kienhuis: eerste boekhouder electriciteitsbedrijf vanaf oprichting (1919) Later directeur/boekhouder , vanaf begin belast met algemene leiding, zowel administratie als technisch
  Personen: Kienhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron: H.Asma
1898 2-5-1948 Antony Tukkers organist v.d. Ned herv. Kerk
  Personen: Tukkers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: organist; bron: H.Asma
1898 De Nutterse molen gekocht door J.G. Bolscher
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1898 De gemeente Denekamp krijgt een officieel gemeentewapen, dat is afgeleid v.h. wapen van Ootmarsum
  Personen: Ootmarsum; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeente wapen; bron:
14-5-1898 Vanmiddag is de boerderij van L. Looman in Groot Agelo afgebrand, 2 koeien, 8 vaarsen, 1 paard en 5 varkens kwamen in de vlammen om. Huis en inboedel waren verzekerd. Het vee niet.
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
13-7-1898 De Denekampse gemeenteontvanger J.G.A. Keijzers is wegens slordige administratie en een kastekort van fl. 3.240,63 1/2ontslagen en gearresteerd. Tot waarnemend ontvanger werd J.B.P. Veldman benoemd.
  Personen: J.G.A. Keijzers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Arrestatie; bron:
2-10-1898 Fanfare “Concordia Inter Nos “ (Denekamp) opgericht.
  Personen: Fanfare Concordia Inter Nos; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Muziek; bron:
9-11-1898 Denekamp krijgt gemeentewapen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeente wapen; bron:
1899 Pruisen begint met de aanleg van het ruin 4 km lange Duitse gedeelte v.h. kanaal Almelo-Nordhorn
  Personen: ; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
1899 In dit jaar wordt J.G. Berbers pastoor in Lattrop
  Personen: Berbers; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
1899 De gemeente Denekamp telt nu 3919 inwoners, waarvan 1900 in dorp Denekamp en Nrd. Deurningen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1899 Aanleg laatste Joodse begraafplaats in Denekamp
  Personen: Joodse be-graafplaats; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Begraafplaats; bron:
1899 Aanleg laatste Joodse begraafplaats in de Knik.
  Personen: Joodse begraaf plaats; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
9-2-1899 Damhuis (Antoon) geboren. Overleden 13 maart 1991 in Oostenrijk
  Personen: Damhuis Antoon; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Geboren; bron:
18-9-1899 Ongeveer middernacht brandde de boerderij van landbouwer G. Roelink (de Knipper) af. Het grootste deel van de inboedel verbrandde, alsmede 6 koeien, 4 kalveren, 3 varkens en al het pluimvee. Het huis is voor F 4000,- verzekerd, de inboedel was onverzekerd. Ook de hele landbouwvoorraad ging verloren.
  Personen: Roelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
19-9-1899 Door blikseminslag ging vandaag de boerenbehuizing bewoond door de landbouwer J.B. Wassink in Brecklenkamp verloren.
  Personen: Wassink; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
31-10-1899 De aartsbisschop van Utrecht heeft tot kapelaan te Denekamp benoemd de eerw. Hr. H.J. Lubbers
  Personen: Lubbers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kapelaan; bron: H.Asma
28-12-1899 Geboren, Apolonia Sara Maria Kronenburg als laatst geborene in de 19e eeuw. Vader Everardus Kronenburg, tuinman 30 jaar B.D. Moeder Wilhelmina van Es, zonder beroep.
  Personen: Apolonia Sara Maria Kronenburg; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Burgerlijke stand; bron:
1900 Leerplicht aangenomen in de 2e kamer
  Personen: ; plaatsnamen: Den Haag; trefwoorden: leerplicht; bron: H.Asma
1900 Ontstaan v.h. Lonnekermeer doordat er zand nodig was voor de aanleg van de spoorlijnen in Twente
  Personen: ; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Lonnekermeer; bron: H.Asma
1900 Heloise Lydia Wilhelmina Zegers, de weduwe van Jacob Joris Backer van Leuvenoverlijdt en wordt begraven op de kleine particuliere begraafplaats, 100 m1 vanhet huis, naast haar man.
  Personen: Zegers; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1900 De weduwe v.van Leuven overlijdt nadat zij na dedood van haar man nog vele jaren op Brecklenkamp (alleen) gewoond had.
  Personen: van Leuven; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1900 Begin 1900 Laat Willem van Wulfften Palthe de witte Villa bouwen aan de overkant van de gracht, die rond het oude Borch huis liep.
  Personen: van Wulfften Palthe; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
1900 Het huis van meester L.L. Mulders aan de Grotestraat gebouwd en tot 1939 bewoond door de familie Mulders. Voordien stond op die plek de herberg “de Kroon”.
  Personen: Mulders L.L. meester; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Herberg “de Kroon”; bron:
1900 De gemeente telt nu 3921 inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1900 Dorp Denekamp telt ong. 1200 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1900 Bouwjaar douanekantoor bij de grensovergang Rammelbeek. Een rechthoekig pand van baksteen en met zadeldak van Muldenpannen. Nordh.str. 232-234.
  Personen: Rammel-beek; plaatsnamen: Rammel-beek; trefwoorden: douanekantoor; bron:
1900 De meisjes uit het kindertehuis v.d. zusters Franciscanessen in Noord Deurningen gaan naar het St. Gudula-gesticht in Lochem, zodat er vanaf nu in Noord Deurningen alleen een tehuis voor jongen is. Meest voogdij-kinderen.
  Personen: St. Gudula; plaatsnamen: Lochem; trefwoorden: Kindertehuis; bron:
1-2-1900 Geboren, Hendrika Greven als eerst geborene in de 20e eeuw. Vader Jan Greven 39 jaar wijk Noord Deurningen, landbouwer, moeder Harmtjen Weduwen, zonder beroep.
  Personen: Hendrika Greven; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Burgerlijk stand; bron:
30-3-1900 De 2e kamer neemt de leerplichtwet aan als gevolg dat kinderen nu naar school moeten
  Personen: ; plaatsnamen: Den Haag; trefwoorden: leerplicht; bron: H.Asma
17-8-1900 Hedennacht brandde een perceel, eigendom van de wed. Blokhuis en bewoond door de wed. Mensink, schoenmaker Mensink en kleermaker Bults tot de grond toe af. Het pand stond in de kom van het dorp.
  Personen: Blokhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
31-8-1900 Hedenmorgen brandde in de kom van het dorp een huis af, eigendom van B.J. van Blanken en bewoond door de winkelier en bakker P.G. Scheffer.
  Personen: van Blanken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
4-10-1900 Arnold van Wulfften Palthe overlijdt (87 jaar oud) en daarna erft zoon Willem D.W. van Wulfften Palthe Borch Beuningen
  Personen: van Wulfften Palthe; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1901 Verkoop v.d.Havezathe Brecklenkamp met de bijbehorende erven en landerijen, waaronder 8 boerderijen in de buurt aan de dr. R.F. baron van Heeckeren van Wassenaar, heer van Twickel, Lage, enz. zie 1901-10-3.
  Personen: Heeckeren; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1901 Het huis met de boeren plaatsen Wassink, Weerd, de Wever, Veldman, Dekker,Smoes, Gaardmer en Kuyer wordt voor F 48.000,- aan de de hr. Van Blanken van Beugelscamp verkocht. Enige weken later verkocht van Blanken het aan de Hr. Van Heeckeren van Twickel.
  Personen: van Blanken; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1-6-1901 Om ca. 1 uur 's nachts woedde een zwaar onweer boven Denekamp, waarbij de bliksem in het armenhuis ia ingeslagen. Het perceel dat laag verzekerd was brandde geheel af. Half gekleed konden de bewoners het pand in doodsangst verlaten.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: h.Asma
25-12-1901 De aartsbisschop van Utrecht heeft de weleerw.hr. T.J.J. Thuis tot kapleaan in Denekamp benoemd
  Personen: Thuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kapelaan; bron: H.Asma
1902 Molenaar G. Kienhuis vestigt een korenmaalderij en bakkerij aan de Nordhornsestraat
  Personen: Kienhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bakkerij; bron: H.Asma
1902 J.H. Derkman, molenaar v.d. St.Nicolaasmolen
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
7-11-1902 J. v.d. Donk overlijdt te Denekamp
  Personen: Van der Donk Johannes; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
1903 Molen in Lattrop gekocht door de Tilligter molenaar Brunninkhuis
  Personen: Brunninkhuis; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1903 Oprichting van een cooperative landbouw aan-en verkoopvereniging
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: oprichting; bron: H.Asma
1-5-1903 Tot opvolger van wijlen Dr. Schaepman is als professor in de kerkelijke geschiedenis aan het groot seminarie te Rijsenburg door de aartsbisschop benoemd de zeer eerw.hr. W.L.S. Knuif, oud 32 jaar, kapelaan in Utrecht en geboren in Borne
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
15-9-1903 De goudenkoets rijdt voor de 1ste maal over het binnenhof, niet naar de ridderzaal maar naar de 2e kamer
  Personen: ; plaatsnamen: Den Haag; trefwoorden: goudenkoets; bron: H.Asma
17-12-1903 De oorsprong zijnde fietsenmakers, de gebroeders Wright uit de Amerikaanse staat Ohio maken de eerste vlucht met een zelf gecontrueerd vliegtuig, met verbrandingsmotor. De eerste vlucht was 40 meter lang en de tijdsduur 12 seconden. Het begin van de luchtvaart-tijdperk
  Personen: Wright; plaatsnamen: Ohio; trefwoorden: Eerste vlucht; bron: H.Asma
28-12-1903 Vandaag had er een klootschietwedstrijd plaats tussen de buurtschappen Groot Agelo en Tilligte. Aan beide kanten traden 7 personen in het strijdperk. Agelo behaalde met ruim 4 schoten de overwinning
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: klootschiet; bron: H.Asma
30-12-1903 In Volthe had vandaag een klootschietwedstrijd plaats tussen 13 personen uit deze buurtschap en een even groot aantal uit Beuningen. Volthe behaalde een ruime overwinning
  Personen: ; plaatsnamen: Volthe; trefwoorden: klootschiet; bron: H.Asma
1904 In dit jaar wordt i.v.m. de verzanding v.h. kanaal bij de Dinkel instroom, de Dinkel onder het kanaal door geleid (het z.g. 'nieuwe werk)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
4-1-1904 Vanmorgen trokken Tilligter klootschieters per fiets en schaats naar Fleringen om daar tegen de beroemde klootschieters in het strijdperk te treden, hetgeen nog nooit eerder gebeurd was, in zover men zich dat kan herinneren. 16 personen aan beide kant namen aan de strijd deel. Vooral dankzij de al grijze kampioen de hr. B. Rekers behaalde Tilligte op het eind de overwinning
  Personen: Rekers; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: klootschiet; bron: H.Asma
4-1-1904 Hedenmiddag om een uur luidde de brandklok omdat er brand was uitgebroken in een klompenmakersschuur van B. Oldenkamp op de Nijstad. Hoewel door de fam. En de buren de brand geblust kon worden, ging de schuur verloren.
  Personen: Oldenkamp; plaatsnamen: Nijstad; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
10-2-1904 De weekmarkt van heden was slecht bezoccht ± 40 koeien werden aangevoerd. De handel in biggen was stattionnair. De oorzaak v.d. slechte opkomst, het natte weer
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
26-5-1904 Heden vierden dokter Hondelink en zijn vrouw alhier hun koperen bruiloft. In alle stilte werd door diverse ingezetenen ’s avonds en ’s nachts groen gehaald en om 4 uur in de morgen stond er voor de woning v.d. dokter een grote ereboog.
  Personen: Hondelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
1-7-1904 Het gehele Almelo-Nordhorn kanaal geopend
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
1-7-1904 heden werd het duitse deel v.h. kanaal Almelo-Nordhorn feestelijk voor het verkeer opengesteld
  Personen: ; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: kanaal; bron: H.Asma
21-8-1904 Het concert v.d. Oldenzaalse harmonie in het Sterrebosch trok ong. 1000 bezoekers. Prachtig weer. Toegangsprijs f. 0,25 per persoon
  Personen: Sterrebosch ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Oldenzaalse harmonie; bron:
1905 Molenaar/bakker G. Kienhuis overlijdt en wordt opgevolgd door G.A. Kienhuis(zoon?)
  Personen: Kienhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bakkerij; bron: H.Asma
1905 1905-1910 In deze jaren wordt de kunstmest op grote schaal ingevoerd en gebruikt en veranderd de landbouw van karakter, ook in Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kunstmest; bron: H.Asma
2-2-1905 In hotel Veldman vergadering v.d. boerenbond. In 1904 was de omzet f. 4551,78 tegen f. 4.078,72 in 1903. Batig saldo f. 212,06. Het bestuur bestond toen uit Gosemeijer op Voskamp, Bernink, beide uit Denekamp, Essink uit Nrd. Deurningen en Bos uit Nijstad.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Boerenbond; bron:
4-3-1905 Tot koster der R.K. kerk is in plaats van wijlen J.H. Nieland, de heer H. Benneker van hier aangesteld.
  Personen: Benneker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
4-3-1905 De uitspanning “Dinkeloord” of de vanouds genoemde “Koepel” zal van huurder veranderen. Een oud-wachtmeester uit Arnhem zal i.p.v. de gebr. Groener de welvarende en schoon gelegen zaak met frisse moed voortzetten
  Personen: Dinkeloord; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Horeca; bron:
2-8-1905 Ter ere v.d. verjaardag v. de Koningin zijn heden morgen en avond de klokken geluid(voor het eerst op zo'n verjaardag)
  Personen: Koningin; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: klokken; bron: H.Asma
7-8-1905 Hedenmorgen om ca. 8 uur brandde het pand van G. Kienhuis met stoomkoren- en dorsmolen aan de Vledderstraat af. Het pand was voor F 5700,- verzekerd.
  Personen: Kienhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
14-8-1905 De vereniging “Concordia Inter Nos”heeft besloten om haar zaal te vergroten ene heeft daartoe reeds het aangrenzende perceel gehuurd ( Vledderstraat)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Concordia Inter Nos; bron:
15-8-1905 Dezer dagen passeerde door het kanaal Almelo-Nordhorn het eerste schip met met steenkolen(130 ton) uit Duitsland op een Hollands schip uit Hoogeveen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kanaal; bron: H.Asma
18-8-1905 In de vergadering v.d. boerenbond is besloten tot aankoop van 4 wagons kainiet en 3 wagons slakkenmeel voor herfstbemesting
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Boerenbond; bron:
15-9-1905 De heer Andringa, ambtenaar ter secretarie in Oldenzaal is met ingang van heden in gelijke betrekking in Denekamp benoemd.
  Personen: Andringa; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoeming; bron:
24-10-1905 Vandaag is het 25 jaar geleden dat onze nachtwacht J.H. ten Breul zijn functie uitoefent. 's Avonds om 11 uur begint zijn eerste route, draait zijn ratel en roept hoe laat de klok 'heeft
  Personen: ten breul; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Nachtwacht; bron: H.Asma
30-11-1905 Verkoop door Notaris van Opstal te Enschede van diverse onroerende goederen v.d. familie Keizer te Denekamp. Ondermeer een huis en diverse percelen grond in Oldenzaal (vondersweide), in Denekamp diverse huizen en percelen grond in de Wiptoen
  Personen: Keizer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: verkoop; bron: H.Asma
23-12-1905 In de vergadering van de boerenbond is met 1 stem tegen en 2 blanco besloten tot oprichting van een goederenloods bij het station.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Boerenbond; bron:
1906 J.H. Derkman, molenaar, koopt 2 aandeelhouders van de St.Nicolaasmolen uit, zijn vader voor f 1500 en H.A. Brandsma voor f 1400. Als enige mede-aandeelhouder blijft Tijans over
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1906 Jan en Dientje Loman met hun gezin van 3 kinderen komen vanuit Enschede naar Denekamp
  Personen: Loman; plaatsnamen: Enschede; trefwoorden: Verhuizing; bron:
25-1-1906 De aartsbisschop van Utrecht heeft de weleerw. Hr. B. Loves benoemd tot kapelaan in denekamp
  Personen: Loves; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
8-2-1906 Tot assistant-kapelaan te Everdingen is onze vroegere plaatsgenoot de eerw.hr. H. Meijerink benoemd. Die tijdelijk in Ootmarsum was benoemd
  Personen: Meijerink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
24-3-1906 In de vergadering v.d. boerenbond is besloten tot aankoop 10.000 kg slakkenmeel en 10.000 kg. Lijnmeel. Er was een gesprek in deze vergadering over tegenwerking van enkele handelaren v.d. bondsbascule of waag
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Boerenbond; bron:
5-1906 1906 tot 1915. Het latere Heemhoes, Kerkplein 4 wordt bewoond door Reinder Havekes, stationschef te Denekamp
  Personen: Heemhoes; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
6-1906 Omstreeks deze tijd krijgt de St.Nicolaaskerk een nieuw orgel merk: Excelsior met 2 klavieren en pedaal met 23 registers v.d. firma Kessel uit Tilburg
  Personen: Kessel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Orgel; bron: H.Asma
10-6-1906 De HIJ.S.M. heeft a.d. Boerenbond vergunning verleend om tegen f 5.00 per jaar een opslag te bouwen op het terrein tussen het station en het Protestants kerkhof, onmiddellijk grenzende aan de losplaats en verharde weg.
  Personen: HIJ.SM; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Boerenbond; bron:
22-6-1906 De aartsbisschop van Utrecht heeft vandaag in de kerk van Lattrop het hoofaltaar geconsacreerd
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
7-1906 Aanbesteding v.h. bouwen van een bergplaats voor rekening van de Boerenbond te Denekamp. Bestek en tekeningen ter inzage bij hotel Veldman. Er werd ingeschreven door de firma’s L.J. Wintels voor f. 781,50, door J.Keller voor f. 598,- en B. Ottenhof voor f. 520,=
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron:
8-1906 In Beuningen is tot voorzitter v.d. boerenbond gekozen J. Mollink op Eupink in plaats van wijlen J. Heupink
  Personen: Mollink op Eupink; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Boerenbond; bron:
14-8-1906 Uit en door de leden v.d. R.K. Vereniging Concordia is een vaste toneelclub opgericht.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Toneel; bron:
19-8-1906 Een concert door de Burgerharmonie uit Enschede in het Sterrebosch in Denekamp. Programma met toegangskaart á 20 cent aan het bos verkrijgbaar.
  Personen: Burgerharmonie; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Concert; bron:
22-8-1906 De vandaag gehouden markt met kermis is druk bezocht, mede dankzij het mooie weer
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
22-8-1906 Tot voorzitter van de boerenbond in Beuningen is de hr. J. Mollink op Eupink gekozen i.p.v. wijlen de hr. J. Heupink.
  Personen: Heupink; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: boerenbedrijf; bron: H.Asma
26-8-1906 De gisteren gehouden markt en kermis werden bij prachtig weer, druk bezocht
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
1-9-1906 Onze plaatsgenoot M. ontving van de prins der Nederlanden een bedrag van f 20,- als bijdrage voor de aankoop van een breimachine.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron:
5-9-1906 Aanbesteding v.d. pastorie aan de Wilhelminastraat, later was dat het huis v.d. zusters.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
8-9-1906 Een advertentie in het weekblad v. Oldenzaal en omstreken waarin wordt aanbesteed 'Het lossen en vervoeren van 22.000 straatklinkers uit een schip in het kanaal bij Wassink naar de Wilhelminastraat en 2 de levering van benodigd zand voor het leggen van 200 m1 bij de pastorie.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
1-10-1906 De vereniging Concordia zal per deze datum een conciërge op haar gebouw aan de Vledderstraat plaatsen, waarvoor de goede persoon reeds gevonden schijnt te zijn.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Conciërge; bron:
17-11-1906 Mej. C.M.W. Keizer alhier, slaagde in Arnhem voor het examen van apothekers bediende.
  Personen: C.M.W. Keizer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Examen; bron:
12-1906 Op zaterdagavond brandde het boerenerf v.d. landbouwer Knippers tot de grond toe af, het vee kon worden gered. Huis en inboedel waren verzekerd voor f 1600,- verzekerd.
  Personen: Knippers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron:
1907 Dak van de Ned. herv. kerk gerapereerd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1907 Linde begint in Denekamp met haar deuskesfabriek
  Personen: Linde ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: deuskesfabriek; bron: H.Asma
1907 J. Oortman sticht een motormaalderij in Lattrop
  Personen: Oortman; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Maalderij; bron: H.Asma
1907 Oprichting van een vereniging voor zieken –verpleging, later overgenomen door afdeling Wit Gele Kruis.
  Personen: Wit Gele Kruis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
1-1-1907 Het aantal inwoners v.d. gemeente Denekamp is nu 4096, Dit was op 01-01-1906 4058.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
8-5-1907 In cafe Dinkeloord wordt door de architect K.L. Kroonen aanbesteed het verbouwen van genoemd cafe tot hotel-pension, voor rekening v.d. heer D.W. van Wulfften Palthe te Hengelo. Het werk is gegund aan de aannemer Op de Weegh te Oldenzaal voor ong. f. 2.000,00 . Er waren 12 inschrijvers.
  Personen: Dinkeloord; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bouw; bron:
12-9-1907 Vandaag getrouwd: Burgemeester G.W. Hoogklimmer weduwnaar van A.G. Jordaan met Adelaide D.A.E.Ch. Eberhard.
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
4-10-1907 hr. J. Th Roeleveld benoemd tot kapelaan al hier
  Personen: Roeleveld; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
15-11-1907 Kapelaan J.Th. Roeleveld komt vanuit Hellendoorn naar de St.Nicolaasparochie (geb. 19-11-1878)
  Personen: Roeleveld; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
11-12-1907 Oprichting afdeling Denekamp v.h. Groene kruis. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: G.J. Warnink(pastoor?) L.L. Mulders, J.F.H. Roeleveld, G. Blokhuis en J.van Hennik. Dokter Hondelink zal als adviseur v.d. vereniging optreden
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Groene kruis; bron: H.Asma
26-12-1907 De kinderen v.d. hervormde Zondagsschool vieren deze avond van 18.00-20.30 een kerstfeest in de herv. Kerk die versierd was met 2 grote prachtige verlichte kerstbomen. Ds Brouwer las een boeiend kerstverhaal voor en door de oudste leerlingen werd een 2 stemmige cantate uitgevoerd waarbij ze door de dames Hoogklimmer met orgelmuziek begeleid werden. Verder werden de kinderen getracteerd op chocolade speculaas enz. en veel aardige kadootjes
  Personen: Brouwer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1908 Zoon Herman Börgelink zet na overlijden van de vader de molen a.d. Lattroperstraat voort. Daarna tot 1985 was Hendrik Christiaan de eigenaar v.h. bedrijf
  Personen: Börgelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1908 Molenaar J.H. Derkman koopt ook de laatste mede-aandeelhouder uit(Tijans)
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1908 De laatste mede eigenaar wordt voor f 1300 door Derkman uitgekocht als moleneigenaar
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Molen; bron: H.Asma
1908 Boerenleenbank Denekamp gesticht.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
6-1-1908 De brievenbesteller G. Grobbe viert zijn 25 jarig jubileum.
  Personen: Grobbe; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: post; bron: H.Asma
22-1-1908 In de algemene vergadering van 'Ziekenverpleging Denekamp' werden de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld. Het voorlopig bestuur werd bij acclamatie herbenoemd, in de vacature van Hennik werd H. Gosemeijer gekozen
  Personen: Gosemeijer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ziekenhuis; bron: H.Asma
13-2-1908 De veemarkt van heden was levendig, ongeveer 40 koeien stonden aan de lijn. Enige wagens met biggen waarin de handel stationair was, waren aangevoerd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
13-2-1908 Oprichting boerenleenbank in Denekamp, 25 leden gaven zich direct op. Bestuur:G.L. Veldkamp, G.J. Scholten, H. Gosemeijer, G.J. Ensink en H.Mollink.
  Personen: ; plaatsnamen: Denemak; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
17-3-1908 Door de gemeenteraad werd met algemene stemmen de hr. J. Andringa benoemd tot 1e ambtenaar v.d. burgerlijke stand. (Hij was ambtenaar ter secretarie)
  Personen: J. Andringa; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoeming; bron:
20-4-1908 Eerste bestuur Boerenleenbank: G.L. Veldkamp (directeur), G.J. Scholten, H. Gosemeijer, G.J. Ensink en H. Mollink. De raad van toezicht: Kapelaan J.Th. Roeleveld, H. Heerink en J.H. Bodde.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
21-4-1908 In de vergadering van de boerenleenbank werden definitief tot bestuursleden gek. G.L. Veldkamp (direkteur) G.J. Scholten, H. Gosemeijer, G.J. Ensink,en H. Mollink. In de raad van toezicht: J.Th. Roeleveld, H. Heerink en J.H. Bodde. Als kassierwerd G.W. Goorhuis benoemd. De bank zal in mei a.s. met haar werkzaamheden beginnen, ze is aangesloten bij de centrale in Eindhoven. Aantal leden thans: 48.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
5-1908 De Denekamper Boerenleenbank begint haar werkzaamheden in de woning van de 1ste kassier Gerardus Willem Goorhuis a.d. Wilhelminastraat.
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
8-5-1908 De cartonnage fabriek v.d. gebr. Linde te Nordhorn zal alhier een uitbreiding ondergaan. De volgende maand zal ze v.h. perceel aan de Vledderstraat worden overgebracht aan de oude dorpsschool aan ’t kerkplein (’t Kerkhof.
  Personen: Linde ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Cartonnagefabriek; bron:
6-1908 G.W. Goorhuis krijgt v.d. Gedeputeerde Staten van Overijssel toestemming om naast zijn betrekking als onderwijzer aan de openbare school de functie van kassier der Boerenleenbank te vervullen. (salaris kassier f 300,- per jaar, in 1918 verhoogd tot f 650,- per jaar)
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
19-6-1908 Op 81 jarige leeftijd is alhier overleden, J.B. van Blanken, raadslid van de gemeente Denekamp. De begrafenis is op 22 juni op de hervormde begraafplaats.
  Personen: J.B. van Blanken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Overleden; bron:
20-8-1908 De eerw.hr. J.H. Lukens droeg in de R.K. Kerk in Denekamp zijn 1ste plechtige H. Mis op
  Personen: Lukens; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
25-8-1908 De echtelieden G.H.J. Bonke vieren heden hun 50 jarige bruiloft. Al hun 8 kinderen zijn nog in leven.
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: jubilea; bron: H.Asma
16-9-1908 Tot kerkvoogd v.d. Ned. Hervormde kerk is benoemd C.M. van Blanken in plaats van zijn vader(wijlen) J.B. van Blanken
  Personen: v. Blanken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
4-12-1908 In een vergadering werd door Denekampse Arbeiders besloten tot oprichting van een coöperatieve winkelzaak. Tot bestuursleden werden gekozen, J.F. Derksen ( voorz.) B.H. Groeneveld (secr.) en B. Horst (penningm.) Tot commissarissen: A.H. Grunnekemeijer en K.H. Kuipers. Een 29 tal arbeiders lieten zich dadelijk als lid inschrijven en een pand waarin de winkel zal worden gevestigd is reeds gehuurd.
  Personen: J.F. Derksen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Denekampse arbeiders; bron:
1909 Kerkhof van Tilligte uitgebreid
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
1909 De Ned. herv. kerk gerapereerd en geschilderd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1909 Oortman in Lattrop bouwt een windmolen met tevens motoraandrijving
  Personen: Oortman; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: molen; bron: H.asma
1909 Derkman plaatst een benzinemotor bij z'n windmolen
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1909 In dit jaar werkten van alle in beroepen werkzame werknemers in de gemeente, 70,6 % in de landbouw 61,4 5 v.d. mannen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Beroepsbevolking; bron:
1-1-1909 De heer J.B. Bernink is tot lid v.h. hoofdbestuur v.d. Nederlandse Natuurhistorische Vereniging benoemd. Deze vereniging telt 3000 leden.
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vereniging; bron: H.Asma
16-1-1909 De heer D. Bodewitz sinds april 1891 brievengaarder alhier wordt per bovengen. datum overgeplaatst naar Utrecht.
  Personen: Bodewitz; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: post; bron: H.Asma
1910 De Oortmanmolen die afkomstig is uit Tijansweer bij Appingedam is in Lattrop opnieuw opgebouwd en gereed.
  Personen: Oortman; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1910 Tot dit jaar zijn nog gegevens genoteerd van inkomsten en uitgaven van de marke Tilligte in het in 1840 begonnen markeboek
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: markeboek; bron: H.Asma
1910 Linde bouwt een eigen pand a.d. Burg.Hoogklimmerstraat, na eerst in de Vledderstraat en later in de oude dorpsschool aan het kerkplein te hebben gezeten
  Personen: Linde ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: deuskesfabriek; bron: H.Asma
1910 Op de Ned. Herv. Kerk wordt het torentje gebouwd met uurwerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1910 Uitvinding van het prikkeldraad
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Prikkeldraad; bron: H.Asma
1910 1910-1955 Het aantal boerenbedrijven in de gemeente steeg in deze periode van 594 tot 639 en de gemiddelde oppervlakte v.d. bedrijven van 5.8 ha naar 9.2 ha, door de ontginning van woeste gronden
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Boerenbedrijven; bron: H.Asma
1910 Uitvinding van het prikkeldraad
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Prikkeldraad; bron: H.Asma
1910 Het “ erve Wiefferink” in Beuningen verkocht aan W. Roeleveld uit ..
  Personen: Erve Wiefferink; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Erven; bron:
1910 In dit jaar waren er in de gemeente 272 landbouwers met 1-5 ha, 130 landbouwers met 5-10 ha, 82 landbouwers met 10-20 ha, 15 landbouwers met 20-50 ha, geen landbouwers met 50-100 ha, 1 landbouwer met meer dan 100 ha.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Landbouwers; bron: H.Asma
1910 rond 1910. Bouwjaar van het vroegere hotel van Blanken.
  Personen: Van Blanken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Nieuwbouw; bron:
10-1-1910 Het Ned. Hervormde kerkbestuur heeft haar deel v.h. oude kerkhof, bij de R.K. kerk gelegen, verkocht aan de weduwe Nieland alhier voor f2730
  Personen: Nieland; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
15-1-1910 In een advertentie in het 'Weekblad' van Oldenzaal en omstreken biedt Brandsma uit Denekamp kunstmest te koop aan.
  Personen: Brandsma; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
2-2-1910 De oudste inwoner van het dorp “ma” Johannink viert haar 90e verjaardag.
  Personen: Johannink (ma); plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
14-3-1910 Door de gebr. Linde te Nordhorn is alhier in de nabijheid v.h. station aan de Lange Voor een terrein aangekocht waarop een cartonnagefabriek gebouwd zal worden.
  Personen: Linde; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Cartonnage; bron:
24-3-1910 De bouwtekeningen v.d. nieuwe R.K. kerk zijn door het aartsbisdom goedgekeurd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
25-4-1910 De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw v.d. nieuwe R.K. (koepel) kerk zijn thans begonnen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
30-4-1910 In 1910 werden de markten te Denekamp gehouden op 4 en 18 mei, 1 -15 en 29 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 aug(kermis), 7 sept, 5 en 19 okt, 2 - 16 en 30 nov, 18 en 28 december. Valt een dezer data op een christ. Of Israel feestdag, dan wordt de markt daags erna gehouden. Vreemde erkende kooplieden word f 0,50 vergoed voor het bezoeken de markten
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
30-4-1910 Op de verjaardag van prinses Juliana trok tegen 20.00 uur een optocht van schoolkinderen met vlaggen en lampions door het dorp, begeleid door muziek van fluiten mondharmonica’s foekepotten en potdeksels. De stoet trok door de straten en aan het slot hield de burgemeester een toespraak. Daarna was er vuurwerk op diverse plaatsen en bij de school werden de kinderen op een koekje getrakteerd.
  Personen: Juliana; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Festiviteiten; bron:
4-5-1910 In dit jaar werden er op de volgende data markten gehouden in Denekamp. 4 en 18 mei, 1-15 en 29 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus(kermis), 7 september, 5 en 19 oktober, 2 en 30 november, 14 en 28 december. Wanneer een dezer datums op een christ. Of Israel. feestdag valt, wordt de markt daags erna gehouden. Aan vreemde kooplieden wordt 50 cent vergoed voor het bezoeken v.d. markt. Deze (nieuwe) regeling ging in op 4 mei 1910
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
4-5-1910 Met ingang van vandaag zullen de markten alhier om de 14 dagen worden gehouden en de kermis op de laatste marktdag (woensdag) in augustus
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
4-5-1910 Vandaag werd hier voor het eerst markt gehouden vlgs de nieuwe regeling. Het was erg druk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
7-5-1910 Aanbesteding v.d. cartonnage-werkplaats door architect Koolhaar v.d. Woude te Nordhorn voor de gebr. Linde. Hoogste inschrijving f 3.630,00, laagste G.A. Mensink f 2.948,00. Ottenhof schreef in voor f. 3.040,00
  Personen: Linde; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Cartonnage; bron:
10-5-1910 Op 56 jarige leeftijd overleed vandaag in het R.K. ziekenhuis in Enschede J.H. Aarnink, sedert verscheidene jaren lid v.d. gemeenteraad en wethouder van Denekamp.
  Personen: J.H. Aarnink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Overleden; bron:
13-5-1910 De brievengaarder H.J. v.d. Scheer, tijdelijk alhier, is thans definitief belast met het beheer van het hulppostkantoor.
  Personen: Scheer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: post; bron: H.Asma
1-6-1910 De vandaag gehouden markt werd wederom druk bezocht. Koeien en biggen werden aangevoerd en verhandeld. Behalve zaden werden er deze keer ook konijnen te koop aangeboden
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
21-6-1910 In “Concordia vindt de (openbare) verkoop plaats v.h. boerenerf Wiefferink in Beuningen
  Personen: Wiefferink; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Openbare verkoop; bron:
15-8-1910 In Utrecht werden 17 nieuwe priesters gewijd waaronder H.L. Averkamp uit Denekamp
  Personen: Aveskamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
31-8-1910 Vandaag had in gebouw 'Concordia'de aanbesteding plaats v.d. te bouwen R.K. kerk met pastorie en noodkerk. Hoogste inschrijver de Fa. Koedijk te Enschede f 98.530, laagste Wermers, Verberne voor f 76.690 en Kampkuiper Hengelo f 64.915. Voor de bouw v.d. noodkerk alleen schreven in: Koedijk hoogste f 6780 en Toon Mensink Denekamp, laagste voor f 6025.
  Personen: Mensink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
9-9-1910 kapelaan Roeleveld vertrekt van Denekamp naar Deventer
  Personen: Roeleveld; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
12-9-1910 Door de aartsbisschop v. Utrecht is tot kapelaan alhier benoemd de eerw. Hr. A.J.J. Spinhof
  Personen: Spinhof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
10-1910 In hotel Veldman vergaderd de Boerenbond. Er werden o.a. bestellingen gedaan van kalk, koiniet, slak, steenkolen, lijnmeel en lijnkoek.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Boerenbond; bron:
3-10-1910 De Havezathe Brecklenkamp bestaande uit 12 vruchtbare boerenplaatsen en enige osse landerijen en hooilanden is in opdracht van de erven van Mevr. de weduwe Backer van Leuven-Zegers te Den Haag verkocht. De Havezathe met een totale opp. Van 185 ha. bracht F 48.880,- op.
  Personen: Backer; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1-12-1910 Met ingang van heden is de hr. F. Hermelink door het bestuur van Concordia uit 17 inschrijvers gekozen tot congierge van haar gebouw.
  Personen: Hermelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
12-12-1910 Deze (maandag) morgen werd voor het laatst de godsdienst oefening in de oude kerk gehouden. Deze week moet men zich in de doopkapel behelpen. As. Zondag zal de noodkerk in gebruik genomen worden, dan zijn alle plaatsen vrij, maar daarna zullen ze verhuurd worden. De noodkerk is ruim gebouwd en zal ongeveer even veel bezoekers kunnen bevatten als de oude kerk. Volgens plan zal de nieuwe kerk tegen de winter van 1911 betrokken kunnen worden
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
31-12-1910 Heden had de bankverpachting in de noodkerk voor het jaar 1911 plaats. De banken in het middenschip brachten een totaal bedrag van f 2156,25 op, die in de Zijbeukon f 2315,25. Totaal opbrengst 4471,50. In de oude kerk was de jaar opbrengst f 936,30
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1911 Nataru Docet gesticht, opening pinksteren 1911
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: natura Docet; bron: H.Asma
1911 In dit jaar staan er in de gemeente 7 korenmolen, de grootste, de watermolen van Singraven
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1911 Aanbesteding boerderij voor dhr. Bonke a.d. Oldenzaalsestraat, onder architektuur van Op de Weegh uitOldenzaal.Hoogste inschrijving: f 9500,- laagste f 6820,- Wintels en Hermelink uit Denekamp schreven in voor f 7815,-
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
1911 De molen in Tilligte krijgt motoraandrijving
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1911 Meester Bernink krijgt zijn 1e museum, achter de woning van zijn ouders a.d.brinkstraat (nu zaak van Olde Hanter), 2e pinksterdag officiële opening.
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: museum; bron: H.Asma
1911 De gemeente koopt 3 overbodig geworden stadspompen van de gemeente Oldenzaal en plaats die drie resp. tegenover het gemeentehuis, op de Brink en bij de school te Brecklenkamp. Kosten 3 pompen fl. 35,00
  Personen: Stadspompen; plaatsnamen: Gemeente Denekamp; trefwoorden: Stadspompen; bron:
1911 De vereniging Oudheidkamer Enschede koop “de Huneborg” van de Volter boeren.
  Personen: Oudheid kamer; plaatsnamen: Enschede; trefwoorden: Verkoop; bron:
18-4-1911 Op dinsdag 18 april had hier de eerste steenlegging plaats v.d. te vernieuwen R.K. kerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
13-6-1911 Door het R.K. kerkbestuur zijn de levering v.d. banken voor de nieuwe koepelkerk aanbesteed, totaal 952 zitplaatsen. Laagste inschrijver was Morsinkhof uit Hengelo(O) voor f 7675. De banken worden van BangkokTeakhout vervaardigd
  Personen: Morsinkhof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
25-8-1911 heden had de onderhanse bestedingplaats v.h. betonwerk v.d. R.K.koepelkerk. Aan de Fa. Stolle uit Oldenzaal, de laagste inschrijver (f 950) is het werk gegund. De hoogste inschrijving was f 2730
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1-9-1911 Bij gelegenheid v.h. eeuwfeest v.h. Ned. Hervormd kerk gebouw werd de kerk vrrijkt met een sierlijk, slank torentje. Deze dagen is daarin ook een uurwerk met slagwerk geplaatst door de fa. Eijsbouts te Asten
  Personen: Eijsbouts; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
27-10-1911 Door de ledeb v.d.boerenleenbank te Lattrop zijn tot bestuurders v.g. bank gekozen:G. Scholten-Lubberink Latrop, direkteur, G.Ribbert Tilligte, onderdirekteur, J. Gosink Brecklenkamp, lid en tot kassier J. Rikkink hoofd der school alhier. Raad van toezicht: Joh. Ribberink Tilligte, President, Joh. Horsthuis onderwijzer in Lattrop,vice president en V.G. van Swam, hoofd der school te Brecklenkamp, lid.
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
2-11-1911 Waterpomo geplaatst en put geslagen in Brecklenkamp bij de school
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
2-11-1911 Een put geslagen en een pomp geplaatst in Brecklenkamp, bij de school.
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: school; bron:
10-11-1911 In een vergadering in cafe Olde Dubbelink werd een geitenvereniging opgericht. Het voorlopig bestuur werd als volgt samengesteld, H. Suskind, H. Hermelink en B.H. Groeneveld, resp. als voorzitter, secretaris en penningmeester. De vereniging telt thans 22 leden.
  Personen: Geitenvereniging; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verenigings; bron:
16-11-1911 Volgens een herdelijk schrijven in het aartsbisdom Utrecht hoeven diverse kerkelijke feestdagen niet meer asl zondag gevierd worden in de R.K. kerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
12-1911 Oude pomp bij gemeentehuis verwijderd en nieuwe geplaatst.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Pomp; bron:
1912 Glasramen in priesterkoor van glazenier Joep Nicolas sr.
  Personen: Nicolas; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: glasramen; bron: H.Asma
1912 Autobus verbinding Denekamp-Nordhorn (Toen waren er ook nog plannen voor een treinverbinding met Nordhorn).
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vervoer; bron: H.Asma
1912 G. Vennegoor, molenaar in Lattrop
  Personen: Vennegoor; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1912 Tubantia wordt dagblad
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Tubantia; bron:
1912 Bewaarschool opgericht. Hoofd, zuster Godeliva.
  Personen: Godeliva; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
1912 Begin Gerardus-processie in Overdinkel
  Personen: Gerardus-processie; plaatsnamen: Overdinkel; trefwoorden: Processie; bron:
16-3-1912 Bij de onderhandse aanbesteding is vandaag (zat) aanbesteed.het maken van een nieuwe kap op het oude deel der R.K. kerk zonder zink en leibedekking. De inschrijvers: G.A. Mensink f 799,- J. Knippers f 745,- en J. Wintels f 467 allen te Denekamp. Gegund a.d. laagste inschrijver (later bericht de krant dat het werk gegund is aan J. Knippers aangezien de laagste inschrijver zich vergist had)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
16-7-1912 De gemeenteraad van Denekamp koopt van het R.K kerkbestuur +- 190 m2 grond á fl.1,00 /m2, welke vlakte bestraat zal worden. De hoek bij bakker Bekhuis welke zeer scherp is wordt nu minder gevaarlijk.
  Personen: Gemeenteraad ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Grondaankoop; bron:
22-7-1912 Het bekende cafe ''Hoffmann'' even over de grens a.d. straatweg naar Nordhorn brandde hedenmiddag geheel af. Oorzaak onbekend, verzekering dek de schade. Eigenaar was de hr. B. Berning uit Frensdorferhaar.
  Personen: Hoffmann; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
15-8-1912 40 jarig priesterfeest van F.Th Wientjes pastoor te Oud-Zevenaar, vroeger kapelaan in Almelo en pastoor in Lattrop
  Personen: Wientjes; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
15-8-1912 40 jarig priesterfeest van F.Th Wientjes pastoor te Oud-Zevenaar, vroeger kapelaan in Almelo en pastoor in Lattrop
  Personen: Wientjes; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
3-9-1912 Feestelijke inwijding nieuw gedeelte St. Nicolaaskerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
3-9-1912 Inwijdin v.d. nieuw gebouwde koepelkerk door de aartsbisschop van Utrecht 's morgens om 7 uur begonnen de ceremoniën der kerkwijding en om 10 uur was de pontificale Mis: verder werd er de gehele dag feest gevierd. De middag daarvoor was de aartsbisschop door een grote optocht ingehaald vanaf de grens der parochie in het rooderveld. tot 1936 mgr v.d. Wetering
  Personen: Wetering; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1-10-1912 De eerste bankverpachting in de nieuwe kerk. Deze nam ruim een gehele dag in beslag, vanaf 8 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
11-1912 De bewaarschool alhier wordt geopend en wel in de voormalige R.K. Pastorie. Prijzen: voor een kind 15 cent/week, voor 2 kinderen 25 cent en voor 3 kinderen uit een gezin 30 cent/week. De school is bestemd voor kinderen boven de 3 jaar.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
5-11-1912 Zusters Franciscanessen vestigen zich in dorp Denekamp , het Gerardus Majella tehuis (de oude R.K. pastorie)
  Personen: Franciscanessen ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Vestiging Franciscanessen; bron:
29-12-1912 Moord en doodslag op de weduwe Rakers in Denekamp in de nacht van 28 op 29 december, gepaard gaande met diefstal en brandstichting. De dader v.d. moord, gerrit Tijman (geb. 25-12-1872) is voortvluchtig
  Personen: Rakers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Moord; bron: H.Asma
31-12-1912 De gemeente Denekamp telt 4721 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1913 1913-1917 frans Wiefferink (looms-Frans) molenaarknecht bij Derkman
  Personen: Wiefferink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1913 De hr. Rammelkamp wordt doodgraver v.d. Ned.herv. Gemeente
  Personen: Rammelkamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: doodgraver; bron: H.Asma
1913 Drie Fransen bereiken met een ballon voor het eerst een hoogte van meer dan 10.000 meter.
  Personen: ; plaatsnamen: Frankrijk; trefwoorden: ballon; bron:
21-1-1913 De vermoedelijke moordenaar is in de Duitse grensplaats Oberhausen aangehouden
  Personen: Rakers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Moord; bron: H.Asma
20-3-1913 Een der zusters Franciscanessen van hier wordt door de vereniging “Ziekenverpleging” als wijkzuster aangesteld.
  Personen: Franciscanessen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheidzorg; bron:
27-5-1913 Oprichting R.K. Bouwvereniging. Het voorlopig bestuur : J. Damhuis, G.J. Blokhuis en J.B. Bernink.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron:
29-6-1913 De Joodse gemeente Denekamp wordt zelfstandig.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
7-1913 Onafhankelijkheidsfeesten in Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Festiviteiten; bron:
13-7-1913 Vanaf vandaag is er een autobusdienst tussen Denekamp en Nordhorn van en op alle treinen aansluitend die in Denekamp aankomen en vertrekken. De bus heeft een capaciteit van 32 personen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vervoer; bron: H.Asma
26-10-1913 In haar vergadering van hedenavond heeft de vereniging “Concordia”besloten om ong. 1.200 vierkante meter grond aan de Lange Voor aan te kopen om er een verenigingsgebouw op te laten bouwen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Concordia; bron:
3-12-1913 De gemeente Denekamp telt 4914 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1914 Reperatie v.d toren v.d St.Nicolaaskerk en aanschaf ijzeren klokkenstoel, geleverd door J. Olde Dubbelink
  Personen: Olde Dubbelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: klokkenstoel; bron: H.Asma
1914 Marktzicht gebouwd, als verenigingsgebouw v.d. R.C. Jongelingen en mannenvereniging Concordia
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Concordia; bron: H.Asma
1914 Gebouw “Concordia”(nu Marktzicht) gebouwd. Als verenigingsgebouw v.d. R.C. Jongelingen en Mannenvereniging Concordia. Woensdag 4 maart had de aanbesteding plaats v.h. gebouw en de congiergewoning. De hoogste inschrijver was f 12.980,00 , de laagste f. 12.215,00 (weekbl. v. Old. en omstr.)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Concordia; bron:
1914 In 1914 werkten er in Nordhorn ± 800 Denekampers, voornamelijk in de textiel industrie
  Personen: ; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: textiel; bron: H.Asma
1914 De gemeente telt nu ong. 5000 inwoners, 8850 ha. Restauratie st. Nicolaastoren , kosten ong. fl.8000,00.Totale gemeentelijke uitgaven ong.fl. 65.000,00, waarvan fl. 974,00 voor bijstand aan Belgische vluchtelingen. (Dit bedrag werd later door het rijk terug betaald.)
  Personen: Gemeentelijke uitgaven; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1914 In dit jaar telde het dorp Denekamp 57 joodse inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
1914 Blijkens de volkstelling dit jaar had de gemeente 57 Joods inwoners.
  Personen: Joodse gemeen schap; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Volkstelling; bron:
1914 Toen het nieuwe “Concordia” aan de Lange Voor gereed was trok schoenmaker Rikhof van het pand a.d. Grotestraat, tussen hotel v. Blanken en slager Dingeldein, naar het oude “Concordia” a.d. Vledderstraat.
  Personen: Rikhof schoenma-ker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Concordia; bron: H.Asma
20-2-1914 De pas opgerichte Bouwvereniging heeft een bouwterrein van 4280 m2 a.d. Nordhornsestraat aangekocht v.d. hr. C.B. Quist uit Hengelo.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
28-2-1914 Bij een stemming in de consistonekamer v.d. Ned Herv. Kerk werd als notabel gekozen: dokter A.J. Hondeling en als ouderling J.B. Bonke als opvolgers v.d. overleden hr. H.J. Bonke, die beide functies bekleedde
  Personen: Hondeling; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
28-2-1914 De heer J. Cohen uit Denekamp neemt de benoeming als leraar in de Ned. Israëlische Kerk te Noord- en Zuidbroek aan.
  Personen: Cohen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoeming; bron:
3-1914 In de Ned. Herv. Kerk is er een filmvoorstelling met als onderwerp 'de passiespelen van Oberammergau'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: filmvoorstelling; bron: H.Asma
4-3-1914 Vandaag om 16.00 uur wordt in het R.K. Verenigingsgebouw (a.d. Vledderstraat) aanbesteed het bouwen van een R.K. Verenigingsgebouw met conciergewoning te Denekamp. Architect B.J. Op de Weegh te Oldenzaal.
  Personen: B.J. Op de Weegh (architect te Oldenzaal); plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verenigings; bron:
1-4-1914 Willem Dingeldein begint zijn onderwijzers loopbaan aan de openbare school in Noord Deurningen
  Personen: Dingeldein; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Onderwijs; bron:
19-4-1914 De woning v.d. weduwe G. Groener, aan de buitenkant v.h. dorp en het ernaast gelegen perceel van de heer H.A. Brandsma, bewoond door dewed. Nienhuis, zijn tot de grond toe afgebrand. Oorzaak onbekend.
  Personen: Groener; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
19-4-1914 Brand in een perceel van 3 woningen op de Brink, bewoond door de weduwe Groener, de fabrieksarbeider Oude Alink en de weduwe G.Gortemaker. De brandklok kon niet worden geluid vanwege het aanbrengen van een nieuwe klokkenstoel (stalen) in de toren.
  Personen: Groener/Ou-de Alink/ Gortemaker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
22-4-1914 Om 16.00 uur aanbesteding namens de Hr. J.B. Bonke te Denekamp in café Olde Dubbelink, het bouwen van een boerderij a.d. Oldenzaalsestraat, door de architekt B.J. Op de Weegh. De hoogste inschrijving was F 9500,-, de laagste F 6820,- Bonke woonde toen nog aan het Kerkplein no.12. of DD
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
30-4-1914 Vanwege de verjaardag van prinses Juliana trok het fanfarekorps “Ons genoegen” bij fietslantaarn -licht door het dorp en bracht een serenade aan de burgemeester. Wegens het koude en winderige weer was er weinig publieke belangstelling.
  Personen: Juliana; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Festiviteiten; bron:
5-1914 De schoenmaker Rikhof trekt in het voormalige verenigingsgebouw “Concordia” aan de Vledderstraat, nu het “Concordia “ aan de Lange Voor zijn voltooiing nadert.
  Personen: Rikhof schoenma; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Concordia; bron:
26-5-1914 Opgericht de bouwvereniging St. Nicolaas. Bestuur L.L. Mulders, B.J.H. Groothuis, J.B. Bernink en A.J. Damhuis (weekbl v. Oldenz. En omstr. 30-5-1914)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
26-5-1914 De bouwvereniging Denekampkrijgt haar eerste bestuur bestaande uit de heren:Mulders,Bernink, Groothuis en Damhuis. Er was al een voorlopig bestuur.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
26-5-1914 In de staatcourant no. 121: een akte van oprichting van de N.V. Auto-omnibusdienst Nordhorn-Denekamp Kapitaal F 30.000,- directeur M.C. Wierenga, commissarissen H. Stroink jr., F. Dutting, L. Povel, A.J. Hondelink en G.W. Hoogklimmer.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vervoer; bron: Staatcourant
26-5-1914 Met ingang van vandaag wordt de automobiel verbinding Denekamp-Nordhorn (voorlopig) gestaakt.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vervoer; bron: H.Asma
26-5-1914 Het definitieve bestuur v.d. Bouwvereniging komt tot stand en bestaat uit de heren: Mulder, Bernink, Groothuis en Damhuis.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron:
6-1914 Vergadering Overijsselse Landbouw Mij(OLM) De overleden voorzitter Roessinh-Udink wordt in het bestuur opgevolgd door G.J. Derkman.
  Personen: Roessingh-Udink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: OLM; bron:
6-6-1914 Dokter Hondelink vraagt via een regionale krant financiële hulp voor de zusters Franciscanessen om het ziekenhuis door een kleine verbouwing wat beter in te richten.. Noodzakelijk kosten ca. fl. 1.500,00
  Personen: Dokter Hondelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
14-6-1914 In Lattrop wordt een plechtige sacramentsprocessie gehouden
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: processie; bron: H.Asma
22-6-1914 Het bestuur v.d. bouwvereniging besluit tot de bouw van 25 woningen, 8 a.d. Nordh.str.En 17 aan de Nieuwe weg (Düttingstr.) 2 Types worden er gebouwd: Type A met gang en 2 voorkamers, keuken, kelder, bijkeuken, een slaapkamer, boven 2 slaapkamers. Kosten a F 2300,- Huur F 2,50/week. Type B iets kleiner dan type A met slechts een voorkamer, verder dezelfde vertrekken. Huur F 2,- per week. Op de vergadering in 1915 werd besloten de duurste typen te laten vervallen en de woningen meest te bouwen in blokken van vier met een woonk. slaapk.keuken en bergplaats en boven 2 slaapkamers.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
1-7-1914 Met ingang van heden begint een evangelist vanuit Denekamp onder de Ned.Hervormde kerk gezinnen (+/- 300) in Nrodhorn te werken
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
18-7-1914 Het nieuwe “Concordia” aan de Lange Voor nadert zijn voltooiing. Er wordt een loterij gehouden om met de opbrengst er van meubilair aan te schaffen. Het oude “Concordia” staat a.d Vledderstraat, later schoenenzaak Rikhof
  Personen: Rikhof schoenma; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Concordia; bron:
24-9-1914 In de heden gehouden raadsvergadering werd H. Benneker tot lantaarnopsteker benoemd en eervol ontslag werd als zodanig verleend aan B. ten Bruil
  Personen: H. Benneker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoeming B. ten Bruil; bron: Lantaarnopsteker
25-9-1914 In diverse gemeente langs de grenzen, waaronder Denekamp wordt bij Koninklijk Besluit de “staat van beleg” afgekondigd.
  Personen: Koninklijk Besluit; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Staat van beleg.; bron:
5-10-1914 Opening autobusdienst Denekamp-Oldenzaal.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vervoer; bron: H.Asma
16-10-1914 De jacht op alle wildsoorten in verschillende Twentse grensgemeenten, waaronder Denekamp is gesloten zolang deze in “staat van beleg” verkeren.
  Personen: Staat van beleg; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jachtverbod; bron:
19-10-1914 Pastoor G.J. Warnink v.d. St.Nicolaasparochie overleden
  Personen: warnink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
26-10-1914 De aartsbisschop van Utrecht heeft tot pastoor in Denekamp benoemd prof. W.L. Knuif
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
6-11-1914 Wilhelmus Lucianus Stephanus Knuif benoemd tot pastoor in Denekamp
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
6-11-1914 Hedenavond om 5 uur had de plechtige installatie plaats van de nieuwe pastoor, professor W.L. Knuif uit Rijsenburg
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
12-11-1914 De gemeenteraad besluit om de jaarwedde van de lantaarnopsteker H. Benneker te verhogen met fl. 60,00 tot fl. 100,00.
  Personen: H. Benneker lantaarn opsteker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jaarwedde; bron:
12-1914 Door de militaire commando te Hannover is op verzoek v.d. fabrieken te Nornhorn aan fabrieksarbeiders wondend in Denekamp, vergunning verleend om met een gewoon identiteitsbewijs de grens te passeren.
  Personen: Militaire commando Hannover; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Grensovergang; bron:
11-12-1914 Tijdens de vergadering v.d. vereniging voor ziekenverpleging , in Concordia, werden de bestuursleden gekozen., Pastoor Knuif en kapelaan Smals.
  Personen: Pastoor Knuif; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
1915 1921 Schenkingen kerk Tilligte: pastoor Peters: doopkapel, H. Scholtenhave: doopvont, pastoor Peters: gemetselde preekstoel, fam. + kenissen v. pastoor peters te Duiven:kronen, bekjes enz., weduwe Mensink: 6 koperen kandelaars, weduwe Ribbert op Kortman: tabernakeldeuren, W. Veldman: Ciborie, B. Koopman: godslamp, mevr. Reekers: koperen kruisbeeld en de weduwe Weenders op Enkman: beelden kerststal
  Personen: Peters; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: schekingen; bron: H.Asma
2-2-1915 Hedenavond om +- 7 uur passeerde hier op grote hoogte een, vermoedelijk Duits luchtschip. Het kwam van Nordhorn en verdween in de richting Oldenzaal. Men kon geen luchtschip zien of horen maar bij het station en bij het kanaal Almelo-Nordhorn werden grote heldere lichten ontstoken.
  Personen: Duits luchtschip; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Luchtschip; bron:
7-3-1915 Door de aartsbisschop van Utrecht zijn tot leden v.h. parochieel armbestuur benoemd de heren J.H. Bodde Nrd Deurningen, J.H. Heerink Beuningen, G.J. Derkman, Buurtschap Denekamp en J.G. Remerink, Dorp Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
15-4-1915 Brand in de boerderij van H.B. Borggreve te Tilligte.Totaal afgebrand. Alles was verzekerd.
  Personen: Borggreve; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
7-1915 1915-1918 Het latere Heemhoes bewoont door stationschef Beltman en zijn gezin.
  Personen: Beltman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
5-7-1915 Brand in de woning van Weustink (naast Concordia) Nordhornsestr.?, bewoond door de gezinnen van Weustink en Wigger. Het perceel is geheel uitgebrand.
  Personen: Weustink; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
15-7-1915 Brand in de woning van Weustink (naast Concordia) Nordhornsestr.?, bewoonddoor de gezinnen van Weustink en Wigger. Het perceel is geheel uitgebrand.
  Personen: Weustink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
8-10-1915 Pastoor B.M. Meeuwissen uit Tilligte benoemd tot pastoor te Lettele. Hij wordt in Tilligte opgevolgd door R.W. Peters, die ook de nieuwe kerk hier liet bouwen
  Personen: Meeuwissen; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
9-11-1915 Het Eekman verkocht aan Borgelink uit Schuttorf
  Personen: Borgelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
9-11-1915 Het Eekman verkocht aan Borgelink uit Schüttorff
  Personen: Het Eekman; plaatsnamen: Schüttorff; trefwoorden: Verkoop; bron:
18-11-1915 Johannes Veldhof koster in Tilligte, overleden
  Personen: Veldhof; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: koster; bron: H.Asma
2-12-1915 Op deze datum schonk een milde gever aan de Denekampse St.Nicolaasparochie een stuk houtsnijwerk voorstellende St.Nicolaas te Paard weldoende aan een arme bedelaar en knielend kind. Het beeld is vervaardigd door de firma Cuypers te Roermond
  Personen: Cuypers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Scheking; bron: H.Asma
16-12-1915 Tot ouderling v.d ned. Herv. Gemeente alhier is gekozen J. Bonke en tot notabale de heren A.J. Hondelink en A. Dingeldein, tot diaken H. Tukkers
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1916 Zomer, In Twente verdienen grasmaaiers 3 gulden per dag plus de kost, enkele jaren eerder was dat hooguit één gulden. Rogge bindsters verdienen nu +/- f 2,- per dag en 'flinke Zichters' f 2,50.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Rogge; bron: H.Asma
1916 Een nieuwe communiebank geschonken door de weduwe Weenders op Enktman
  Personen: Weenders; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1916 mariabeeld gerestaureerd op kosten van Anna Borggreve
  Personen: Borggreve; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: mariabeeld; bron: H.Asma
1916 De kerk van Tilligte afgebroken en een nieuwe gebouwd
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerk; bron: H.Asma
1916 R.K. Boerenbond 'Lattrop-Brecklenkamp' opgericht
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop/Brecklenkamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
1916 In diverse grensgemeenten, waaronder Denekamp raakten vele honderden arbeiders, die anders in Duitse fabrieken werkten, werkeloos door het daar ontstane gebrek aan ruwe katoen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Werkeloosheid; bron:
1916 De grenswacht in Lattrop wordt met 10 militairen versterkt.
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Bewaking; bron:
1916 1916 - 1979 Theo Loman, de latere hotelhouder van Dolce overleden.
  Personen: Loman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Overleden; bron:
1-1-1916 Dorpsgenoot dominee G. Bonke verlaat Denekamp en vertrekt naar zij standplaats Niezijl
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
8-2-1916 Pastoor W.L.S. Knuif van hier is benoemd tot voorzitter der redactie van het archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
15-2-1916 Kapelaan Kemperman v.d. St. Nicolaasparochie viert vandaag zijn 12 1/2 jarig priesterfeest
  Personen: Kemperman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
10-3-1916 Het nieuwe woonhuis van de landbouwer Aveskamp in de Mekkelhort totaal uitgebrand. Vee gered, 40 kippen en 2 fietsen verbrand.
  Personen: Aveskamp; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1-4-1916 De bouw v.d. R.K. meisjesschool a.d. Wilhelminastraat is nu zo ver gevorderd dat de school geopend kan worden. 180 meisjes vertrekken van de openbare naar de nieuwe school, die met 4 leerkrachten begon. 2 Zusters Franciscanessen en 2 lekenkrachten. Zuster Hulogina is hoofd van de nieuwe school. Spoedig na de opening kwam er een 5e leerkracht.
  Personen: Zr. Hulogina; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
1-5-1916 De oude kerk in Tilligte afgebroken en een nieuwe gebouwd op dezelfde lokatie (oude kerk was 85 jr. oud) Tussen afbraak oude en gereedkomen nieuwe kerk werd noodkerk gebruikt (in schuur J. Ribberink Heinenboer)
  Personen: Ribberink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
6-1916 Medebewoners van het latere Heemhoes: de (fam.?) Horstman, Bruist, Rusch, en Massing, waarschijnlijk uitvoerder en arbeiders bij de aanleg v.d. straat Oldenzaal - Denekamp.
  Personen: Horstman, Bruist, Rusch, Massing.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoners Heemhoes; bron:
6-1916 Opgravingen op de Hunenborg o.l.v. de bekende archeoloog dr. Holwerda (blz. 26 e.v. Onderschoer 1979-1).
  Personen: Hunenborg; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Opgravingen; bron:
15-6-1916 Eerste steenlegging nieuwe kerk Tilligte door pastoor Peters in aanwezigheid van de voormalige pastoor van Tilligte Pieck die de penningver. Voor de nieuwe kerk oprichte. Architect Kropholler
  Personen: Peters; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Steenlegging; bron: H.Asma
28-6-1916 Voor de buurtschappen Lattrop en Brecklenkamp is een R.K. Boerenbond opgericht.
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: boerenbedrijf; bron: H.Asma
7-1916 Voor de buurtsschappen Lattrop en Brecklenkamp is een R.K. Boerenbond opgericht
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop/ Brecklenkamp; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
5-7-1916 In dezer dagen gehouden raadsvergadering werd met algemene stemmen, tot ambtenaar van de burgelijke stand benoemd, de hr. H.A.W. baron Sloet tot Everlo. In dezelfde vergadering werd besloten om het gemeentehuis aan het telefoonnet aan te sluiten.
  Personen: H.A.W. baron Sloet tot Everlo; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoeming; bron:
27-7-1916 De gemiddelde rogge-opbrengst per hectare is hier 17 hectoliter
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Rogge; bron: H.Asma
3-8-1916 Hedenmorgen zijn hier 4 Russische krijgsgevangenen uit Munsterlage over de grens gekomen. Per boerenwagen zijn ze naar Oldenzaal gebracht.
  Personen: Russische gevangenen; plaatsnamen: Munster; trefwoorden: Krijgsgevangenen; bron:
3-8-1916 Vanmorgen werd hier een Zeppelin waargenomen die in Oostelijke richting voer
  Personen: Zeppelin; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ; bron:
22-8-1916 Dit jaar geen kermis in Denekamp, zo besloot de gemeenteraad
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kermis; bron: H.Asma
24-10-1916 kerk en altaar v.d nieuwe Tilligter kerk geconsacreerd door aartsbisschop v. Utrecht mgr van de Wetering. 22 geestelijken waaronder de vroegere pastoors van Tilligte,Pieck en Meeuwiss waren hierbij aanwezig
  Personen: Wetering; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
24-10-1916 Inwijding door de aartsbisschop van Utrecht, mgr van de Wetering, van de nieuwe door Kropholler ontworpen kerk van Tilligte, warvan de eerste steen was gelegd op 15 juni van het zelfde jaar door pastoor Peters. De kerk kwam op dezelfde plaats waar de ongeveer 85 jarige vorige, waterstaatkerk stond.
  Personen: Kropholler; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Inwijding; bron: H.Asma
25-10-1916 Allerheiligste overgebracht v.d. noodkerk naar de nieuwe kerk
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
29-10-1916 Hedenmiddag werd door grenswachtkommiezen de zoon van de landbouwer Lansink te Tilligte doodgeschoten tijdens een smokkelpartij.
  Personen: Lansink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Smokkelen; bron:
12-11-1916 In Oldenzaal werd de nieuwe elektrisch ingerichte keurbioscoop a.d.Molenstraat feestelijk geopend.
  Personen: ; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
1-12-1916 Dokter Hondelink is vandaag 25 jaar in onze gemeente werkzaam. Er was ondermeer een optocht door het dorp met muziek, rijtuigen, ruiters en publiek.
  Personen: Hondelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: arts; bron: H.Asma
21-12-1916 1916 tot 1925. Berhardus Nijland met zijn gezin (metselaar) bewoont het latere Heemhoes
  Personen: Nijland; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
1917 K.A.B. (katholieke Arbeiders Beweging) in Denekamp opgericht
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: KAB; bron: H.Asma
1917 1917-1920. Gedurende deze periode was er in een pand v.d. familie Bonke aan de Wilhelmina-dwarsstraat de coöperatie “Eigen Hulp”gevestigd, een winkel en bakkerij. Toen de coöperatie rond 1920 failliet ging nam J. Asma 1 v.d. 4 personeelsleden, de bakkerij en de winkel over en zette de zaak voort.
  Personen: Bonke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bakkerij; bron: H.Asma
12-1-1917 Een inwoonster van Ootmarsum herdacht het feit dat ze één dezer dagen haar 40ste partijtje smokkelwaar veilig over de grens had gebracht. Naar aanleiding hiervan bood ze buren en collega’s een feestmaal aan.
  Personen: ; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: Smokkel; bron:
1-2-1917 Hedenavond vergaderden de bakkers uit de Gemeente in Hotel van Blanken om te komen tot oprichting van een bakkersvereniging. Hoofdoel: gezamenlijk inkopen. Als bestuurders werden gekozen: H.M. Wolterink,voorzitter J.H. Benneker vice voorzitter, B. Kienhuis en Joh. Schultz secretaris
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: winkel; bron: H.Asma
9-2-1917 H. Hondelink, geneesheer in Denekamp, wordt in Utrecht tot arts bevorderd.
  Personen: H. Hondelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Geneeskunde; bron:
13-2-1917 Oprichting van een eierbond met aanvankelijk 37 leden. In het voorlopig bestuur werden gekozen: J.L. Loohuis, J. Notkamp, J. Olde Dubbelink, B.F. Hortshuis en B. Broekhuis
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: EierBond; bron: H.Asma
22-2-1917 De Hr. Hondelink jr. van hier is benoemd tot arts in Utrecht.
  Personen: Hondelink; plaatsnamen: Deneamp; trefwoorden: arts; bron: H.Asma
2-3-1917 In de vergadering v.d. R.K. Boerenbond te Denekamp werden tot bestuursleden gekozen de heren: G.J. Derkman, (voorzitter) J. Notkamp (secr.), J. Remerink, H. Beene en G.J. Olde Dubbelink.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: boerenbedrijf; bron: H.Asma
5-3-1917 In Tilligte is de boerderij van Joh. Tijink geheel afgebrand.
  Personen: Tijink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
30-3-1917 De hier opgerichte vereniging voor eier verzending(eierbond) telt thans 200 leden. De laatste 2 weken werd resp. 32.000 en 5.000 eieren naar Arnhem gezonden. Gemiddeld werd er f 1,50 per KG uitbetaald. Tot secretaris/penningmeester werd de heer J. Remerink benoemd, tegen een vergoeding van voorlopig f 300,- per jaar.
  Personen: Remerink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: eierbond; bron: H.Asma
29-4-1917 In een druk bezichte vergadering van landbouwers werd besloten tot oprichting van een hengsten-associatie. Het voorlopig bestuur werd als volgt samengesteld: J.L. Loohuis en J.H. Heering Beuningen, G. Morsink de Lutte, G.J. Derkman Denekamp, J.Leferink Volthe, H.Wigger Lattrop, J. Aarnink Tilligte en H. Kottink uit Oud Ootmarsum. Een 100 tal paardenhouders liet zich inschrijven als lid.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Paardehouders; bron: H.Asma
1-5-1917 Met ingang van heden is aan burg. W. Hoogklimmer op zijn verzoek eervol ontslag verleend als gemeentesecretaris .
  Personen: G.W. Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Eervol ontslag; bron:
12-5-1917 Aan 21 dames, waaronder 2 gehuwden werd een diploma v.d. landbouw-huishoudcursus uitgereikt. De cursus begon op 18 mei 1916 en werd gedurende 40 weken gegeven in het Gerardus majella gesticht.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Cursus; bron: H.Asma
17-6-1917 De boerderij ''Klein Hakenberg'' in Beuningen door brand verwoest. Oorzaak onbekend.De verzekering vermindert de schade.
  Personen: Hakenberg; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1-7-1917 Met ingang van heden is de hr. J. Andringa benoemd tot gemeentesecretaris
  Personen: J. Andringa; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoeming; bron:
28-7-1917 W.H. Dingeldein behaalt de hoofdakte en wordt in dit zelfde jaar benoemd als onderwijzer aan de openbare school in Denekamp
  Personen: Dingeldein W.H.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
31-7-1917 De roggeoogst in Twente die nu zo goed als geindigd is, is meer dan bevredigend. De aren zijn groot en zwaar geladen. Het maaien begon al vroeg en de oogst had een vlot verloop. Ook de andere veldvruchten beloven een goede oogst
  Personen: ; plaatsnamen: Twente; trefwoorden: Oogst; bron: H.Asma
5-8-1917 Boekweit die men op de Twentse akkers voor de oorlog bijna niet meer zag, wordt thans weer veel verbouwd, o.a. in De Lutte en bij Denekamp en Ootmarsum
  Personen: ; plaatsnamen: Twente; trefwoorden: Boekweit; bron: H.Asma
6-8-1917 De jaarwedden van de heren H.J. v.d. Scheer (telefoonbeheerder) en de eerste ambtenaar ter secretarie dhr. G.A. hermelink werden door de gemeenteraad verhoogd resp. per 1 juli 1917 en 1 jan. 1917. De laatste kreeg fl. 100,00 meer per jaar.
  Personen: H.J. v.d. Scheer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bezoldiging; bron:
6-8-1917 Opening v.d. eerste kapperszaak in Denekamp in de voorkamer v.d. familie Ensink-Haarhuis, die toen tussen hotel van Blanken en slager Dingeldein a.d. Grotestraat woonde
  Personen: Ensink-Haarhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kapper; bron: H.Asma
9-1917 Doordat dezer dagen veel Duitse smokkelaars (meest jeugdige personen) werden aangehouden, was het gevangenishok van het gemeentehuis te klein en moest de oude boterfabriek van Meijerink als voorlopige gevangenis dienst doen.
  Personen: Duitse smokkelaars; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gevangenis; bron:
4-9-1917 De heer J. Kirsten werd herbenoemd als wethouder.
  Personen: J. Kirsten; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoeming; bron:
10-9-1917 De N.V. Machinale Steen-en Pannenfabriek ''De Tankenberg'' in de Lutte a.d.straatweg Oldenz.-Denekamp werd opgeheven en de onroerende geoderen worden vandaag verkocht door de deurwaarders Schnitger en Reuvecamp.
  Personen: ; plaatsnamen: De Lutte; trefwoorden: ; bron:
29-10-1917 In Denekamp wordt een afdeling v.d. Aartsdiocesane Boeren-en Tuindersbond (ABTB) opgericht.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: vereniging; bron: H.Asma
1-11-1917 Door een schenkster uit Nrd-Deurningen is de R.K. kerk in het bezit gekomen van 4 gebrandschilderde ramen rond het hoogaltaar. Ze stellen voor de mens in 4 verschillende tijdperken v.h. leven. A) kind b) een jongeling c) een soldaat en d) een gebaard grijsaard.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1918 Aan de Wiptoen wordt door de Hervormde gemeente een begraafplaats aangelegd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
1918 In Tilligte afdelingen v.d 'Voortplanting des Geloofs' en v.d 'H. kindsheid' opgericht met resp. 24 en 100 leden. Hoofdzelactrice Susanna Aarnink
  Personen: Aarnink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: oprichting; bron: H.Asma
1918 Het door meester J.B. Bernink geschreven boek Oost Dinkelland” verschijnt.
  Personen: Bernink meester; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Literatuur; bron:
1918 Denekamp krijgt eerste elektrische stroom (dmv. Grote dynamo of locomotief (3,5 m lang en 1,5 m breed ong. f. 12.000 . * zie ook “dorpsgeschiedenis” Onderschoer 1978-2 blz. 65/66
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
1918 Voor de elektriciteits voorziening is men in onze gemeente bezig om palen te plaatsen en isolatoren aan te brengen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
1918 Aan de Wiptoen wordt door de Hervormde gemeente een begraafplaats aangelegd
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
1918 In Denekamp heerst een hevige (Spaanse) griepepidemie. Scholen sloten, het ziekenhuis overvol met patiënten.
  Personen: Spaanse griep; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheidszorg; bron:
1918 Okt. –dec.In Denekamp heerst een Spaanse griep epidemie zodat scholen gesloten werden en het ziekenhuis overbevolkt was.
  Personen: Spaanse griep; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid; bron:
1918 In dit jaar heerste de Spaanse griep in Europa.
  Personen: Spaanse griep; plaatsnamen: Europa; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
3-1-1918 G.W. Hoogklimmer 40 jaar burgemeester van Denekamp.
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
3-1-1918 Vandaag herdenkt burgemeester G.W. Hoogklimmer de dag waarop hij voor 40 jaar zijn ambt in Denekamp aanvaarde. In de speciale raadszitting was punt 1, de aankoop van een terrein voor een eventueel te bouwen nieuw gemeentehuis. Het voorstel werd aangenomen en hierna werd de jubilaris het getekende koopcontract aangeboden. Het gemeentehuis was met groen en bloemen versierd.
  Personen: G.W. Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
12-1-1918 Alhier begon de cursus fruitteelt. De lessen worden gegeven door dhr. R. Stoffelen uit Oldenzaal. 20 personen nemen er aan deel en op 1 april a.s. wordt deze cursus afgesloten.
  Personen: R. Stoffelen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
17-1-1918 In een gebouw der fa. Gelderman in Oldenzaal werd wegens de schaarste in deze oorlogsjaren een Centrale keuken in gebruik genomen. Per dag kunnen er 1300 porties worden afgeleverd.
  Personen: Gelderman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Voedselbank; bron:
20-1-1918 Hedenavond werd J. Dierselhuis, die als enige dagen werd vermist, dood gevonden op de heide in het buitenveld. D. die als smokkelaar bekend stond en een pak boter van 35.kg. bij zich had, is door de geweldige sneeuwstorm ondergesneeuwd. Hij was nog 20 minuten van de grens en schijnt toen verdwaald te zijn. Hij laat 3 jeugdige kinderen na.
  Personen: J. Dierselhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Smokkel praktijken; bron:
21-1-1918 Door de invallende dooi is het peil v.d. Dinkel zeer hoog. Op 2 plaatsen is de oostelijke Dinkeldijk doorgebroken, waardoor de Mekkelhorst en Nieuwstad geheel onder water staan. Alle landwegen naar het dorp staan geheel of gedeeltelijk onder water.
  Personen: Dinkel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Wateroverlast; bron:
4-2-1918 Trouwde Kok en verhuisde hij naar de Vledderstraat, hij trok in het pand waar later de souvenierswinkel van Frans Weustink was, tegenover het huidige zalencentrum Knippers
  Personen: Weustink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ; bron: H.Asma
6-3-1918 De hr. Alberink alhier, die als vee verloskundige tot ver buiten de gemeente grenzen een goede naam heeft, heeft een instrument ontworpen, waardoor het mogelijk is zonder enige beschadiging v.d. ingewanden der koe, een kalf dat niet natuurlijk verlost kan worden te ontleden en uit het moederlichaam te verwijderen. Dr. Paaymans, professor in de verloskunde aan de Vee artsenijschool heeft reeds zo'n extractor besteld bij Alberink
  Personen: Alberink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Vee arts; bron: H.Asma
20-5-1918 Zendingsdag in het sterrebos v.d. heer Wulfften Palthe vanaf 14.00 uur. Veschillende sprekers v.d. Ned. Hervormde kerk. Programma's 20 cent(Pinkster maandag)
  Personen: Wulfften; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
5-6-1918 In een algemene vergadering in Concordia, waarbij meer dan 100 personen aanwezig waren, werd meegedeeld dat “de machine er boterfabriek”krachtig genoeg was om het hele dorp elektrisch te verlichten en tevens kracht voor kleine bedrijven te leveren. Het aanleggen van het net plus lampen zalong. f 30.000, 00 kosten. Per lamp zullen de kosten f 37,50 bedragen. Meters worden niet geplaatst omdat deze niet te krijgen zijn. Aan de klanten zal f 24,00 per jaar voor één lamp in rekening worden gebracht,f 50,00 voor 2 lampen en f 100,00 voor 3 lampen (voorlopige bedragen). Voorlopig gaven zich 90 gezinnen op, met totaal 150 lampen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
16-6-1918 Door de gemeenteraad werd aan dhr. B. ten Breul eervol ontslag verleend als nachtwacht en onderhouder van de brandblusmiddelen (vanwege zijn benoeming tot postbode 09-06-1918)
  Personen: B. ten Breul; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoeming; bron:
15-7-1918 Hedenavond werd in de vergadering van de coöperatieve boterfabriek, het bestuur en de raad van commissarissen toestemming gegeven om een contract te tekenen met de gemeente Denekamp tot levering van elektriciteit.
  Personen: Cooperatieve boterfabriek; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
12-8-1918 In Enschede werd door de afdeling Enschede v.d. 'Nederlandse Aannemer'de lonen als volgt vastgesteld: metselaars en timmerlieden 33 ct. Per uur, opperlieden 30 ct.. Met ingang van 1 november 1918 op resp.35 en 32 cent per uur.
  Personen: ; plaatsnamen: Twente; trefwoorden: Lonen; bron: H.Asma
13-8-1918 In de gemeente Ootmarsum is men op verschillende plaatsen bezig om fosforiet-keien te delven en te verzamelen. Reeds meer dan 60 arbeiders zijn voor diverse personen en firma’s aan het werk. De fosforieten worden gebruikt als kunstmest in de landbouw.
  Personen: Fosforiet; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: Landbouw; bron:
5-9-1918 De kamer van koophandel Oldenzaal klaagt bij het ministerie van financiën over het gebrek aan klein zilvergeld. Het wordt moeilijk om de arbeiderslonen uit te betalen
  Personen: ; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: kamer van koophandel; bron: H.Asma
5-9-1918 Bij de afgraving van de fosforieten in Ootmarsum en Rossum zijn nu reeds 100 arbeiders bezig.
  Personen: Fosforiet; plaatsnamen: Ootmarsum Rossum; trefwoorden: Landbouw; bron:
8-9-1918 Door blikseminslag tijdens een hevig onweer is het woonhuis v.d. landbouwer G. Groeneveld te Beuningen aan de straat De Lutte- Beuningen, geheel uitgebrand. Het huis met de gehele inboedel en oogst ging verloren, de levende have kon worden gered. De inboedel was niet verzekerd, het huis, eigendom v.d.landbouwer J.H. Tijans was zeer laag verzekerd.
  Personen: Groeneveld; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
19-9-1918 In de vergadering v.d. gemeenteraad werd ondermeer besloten de jaarwedden voor de wethouders op fl. 200,00 te bepalen, het presentiegeld voor de raadsledenuit dorp, buurschap en Nrd. Deurningen op fl. 2,00 en voor de overige raadsleden fl. 2,50 te brengen. De jaarwedde van de 1ste ambtenaar ter secretarie werd met fl. 150,00 verhoogd tot fl. 850,00 en v.d. 2de ambtenaar van fl. 600,00 naar fl. 700,00.
  Personen: Jaarwedden gemeenteraad; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jaarwedden; bron:
29-9-1918 De Plechelmus-kerk in Oldenzaal zal binnenkort een electrische verlichting krijgen
  Personen: ; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
29-9-1918 In de voorgaande week zijn te Oldenzaal 7 personen overleden aan de Spaanse griep. Ook in Denekamp een slachtoffer.
  Personen: Spaanse griep; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Gezondheid; bron:
17-10-1918 De hr. J.Visschedijk is na een vergelijkend examen met anderen, benoemd tot machinist-stoker bij het gemeentelijke energiebedrijf tegen een jaarsalaris van f. 800,00
  Personen: J. Visschedijk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
18-10-1918 Eieren worden op de Twentse markten verkocht voor 18 tot 26 cent per stuk
  Personen: ; plaatsnamen: Twente ; trefwoorden: Eieren; bron: H.Asma
11-1918 In de Tilligter parochiekerk wordt een Maria altaar geplaatst van 7 oude eikenhout kisten vervaardigd door F. van Rossum uit Hilversum. Tevens 4 eikenhouten kolommen om het hoofdaltaar. De kisten zijn merendeels geschonken
  Personen: Rossum; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
18-11-1918 Op zaterdagavond werd Denekamp opgeschrikt door het luiden van de brandklok. Het boerenerf ''Aagtenboer'', B. Hövels, vlak bij het dorp stond in lichterlaaie. Het vee en de inboedel konder ternauwernood gedeeltelijk gered worden. Verzekering mindert de schade. De brandweer was na korte tijd aanwezig.
  Personen: Hovels; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
18-11-1918 Afgelopen zaterdag brandde voor het eerst in verscheidene woningen en langs de hoofdstraten het elektrisch licht. In de komende 14 dagen worden de andere aangesloten.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
13-12-1918 De bezittingen van de weduwe Racer Palthe geb. Westerik, het z.g. Dalhuis in de Lutte, groot 30 ha. is bij onderhandse verkoop overgegaan naar de hr. Ten Cate te Almelo. (villa Egheria in de Lutte)
  Personen: Racer Palthe; plaatsnamen: De Lutte; trefwoorden: Egheria de Lutte; bron:
23-12-1918 De buren S en W in de Mekkelhorst hadden onenigheid over de grensscheiding van hun landerijen. Toon S in de avond vanuit het dorp naar huis fietste hebben de zonen van W. hem gegrepen en Zodanig toegetakeld dat hij slechts kruipend een nabij gelegen huis kon bereiken. Vandaar is hij naar het ziekehuis vervoerd waar hij is overleden
  Personen: Scholten; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Mishandeling; bron: H.Asma
1919 Stichting v.d. K.L.M. door dr. Plesman
  Personen: Plesman; plaatsnamen: ; trefwoorden: K.L.M.; bron: H.Asma
1919 Nieuw baarhuisje gebouwd op kerkhof in Tilligte, in 1974 weer verwijderd, was reuïne
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Baarhuisje; bron: H.Asma
1919 Het erf Brandehof nu nog slechts 11 bunder verkocht aan de pachter J.H. Wiefferink door mr. Laan van Singraven.
  Personen: Brandehof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1-1-1919 De Denekampse eierbond telt nu 277 leden. In totaal werden er in 1919 verzonden, 1.229.942 kippeneieren, 12.419 eendeneieren en 14 ganzeneieren.
  Personen: Denekampse eierbond; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Ledenaantal; bron:
2-1-1919 De gemeenteraad besloot tot het aangaan van een lening van f. 50.00,00 tot dekking der kosten van het elektriciteitsbedrijf
  Personen: Gemeenteraad; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
12-2-1919 De salarissen van burgemeester , secretaris en ontvanger van de gemeente Denekamp zijn bij koninklijk besluit per 01-01-1919 vastgesteld op resp. fl. 2.500,00, fl. 2.200,00 en fl.950,00 per jaar.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jaarwedden; bron:
13-2-1919 In de hedenavond gehouden jaarvergadering van de A.B.T.B. afd. Denekamp werden de heren G.J. Olde Dubbelink en H. Mollink als bestuursleden herkozen
  Personen: Olde Dubbelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: A.B.T.B; bron: H.Asma
15-2-1919 De rector v.h. St. Nicolaasgesticht, de eerwaarde heer T. Galema viert zijn twaalf en een half jarig priesterfeest.
  Personen: T Galema; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Jubileum; bron:
7-3-1919 Het R.k. kerkbestuur is door aankoop eigenaar geworden van een perceel grond om het kerkhof uit te breiden. Zo'n uitbreiding is drigend noodzakelijk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
25-3-1919 De weleerw. Hr. J. Smals, sinds 5 jaar kapelaan v.d. st. Nicolaasparochie is door de aartbisschop van Utrecht in dezelfde functie benoemd te Laren (N.H.) De kapelaan was een goede prediker en een algemeen geacht en bemind zielzorger. In zijn plaats is hier benoemd kapelaan B.J.M. Beijer van Hilversum
  Personen: Beijer ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1-4-1919 Door de aartsbisschop van Utrecht is kapelaan E.J. Kemperman van hier als zodanig benoemd in Frederiksoord
  Personen: Kemperman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
8-4-1919 De aartsbisschop van Utrecht heeft tot kapelaan a.d. St. Nicolaasparochie benoemd de weleer hr. H.W. Dijkman
  Personen: Dijkman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
9-4-1919 de heer L.L. Mulders, sedert jaren penningmeester v.d. afdeling Denekamp v.d. O.L.M. heeft als zodanig bedankt
  Personen: Mulders; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: O.L.M.; bron: H.Asma
9-4-1919 De boerenleenbank hield haar jaarvergadering in de meisjesschool. Aantal leden thans 200, aantal spaarbankboekjes 560,
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Boerenleenbank; bron: H.Asma
29-4-1919 Aan de heren van Vilsteren en Schoemaker te Ootmarsum zal door de gemeente Denekamp worden verzocht de bestuurders v.d. vrachtwagens van ons dorp niet harder te rijden dan 5 km. Per uur. Het snelle rijden van de vrachtauto’s is te hinderlijk en gevaarlijk.
  Personen: Van Vilsteren en ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verkeer; bron:
3-6-1919 De rechtbank te Almelo eiste tegen Johannes H.W., 24 jaar en tegen Hendrikus J.W. te Beuningen 23 jaar gevangenisstraffen van resp. 19 en 28 jaar wegens mishandeling met voorbedachten rade de dood tengevolge hebbende, gepleegd op J.H. Scholten op 23 dec. 1918 te Denekamp
  Personen: Scholten; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Mishandeling; bron: H.Asma
9-6-1919 Het hier op de 3e pinksterdag in het sterrebos gehouden zendingsfeest, was begunstigd door prachtig weer. Een v.d. sprekers was de heer Mulder, evangelist onder de nederlanders in Nordhorn
  Personen: Mulder; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
11-6-1919 Alhier werden in het openbaar verkocht 10 boerderijen met bouw-hooi en weiland, bos en heide te Nrd-Deeurningen voor de N.V. Landlust samen groot 156,25106 hectare. De totale opbrengst bedroeg f150.571. Verleden jaar werd hiervan al voor, f20.000 aan hout verkocht. In augustus 1915 werd het bovengenoemde met inbegrip van het hout door genoemde N.V. aangekocht voor f109,169
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Landlust; bron: H.Asma
13-6-1919 De collecte die kapelaan Hasselbach uit Enschede op pinksteren hier heeft gehouden voor zijn nieuwe kerk op Pathmos heeft 900 gulden opgebracht
  Personen: Hasselbach; plaatsnamen: Enschede; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
19-7-1919 DOS (voetbalclub) opgericht
  Personen: DOS; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Voetbalver.; bron:
3-8-1919 Door de kerkvoogden en notabelen v.d. herv. Kerk is besloten de jaarwedde v.d. predikant te verhogen met f 500,- tot f 2000,-
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
27-8-1919 Door B. en W. werd heden aanbesteed het bouwen van het gemeentehuis onder architectuur van de hr. Croonen. Hoogste inschrijver A.G.J. Ancone te Oldenzaal, voor fl. 45.00,00 , laagste H.J. Wiegers te Albergen voor fl/ 45.000,00 Alles zonder glas en schilderwerk.
  Personen: Architect Croonen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Aanbesteding; bron:
9-1919 Op de laatste zondag van september vierde dominee T.J. Brouwer zijn 40 jarig ambtsjubileum, 's Morgens was er een feestelijk kerkdienst en 's middags een receptie, terwijl van 12 tot 13 uur de feestklokken geluid werden
  Personen: Brouwer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
9-1919 In Arnhem wordt op de terreinen van het Nederlands Openluchtmuseum op de Waterberg een groot Vaderlands Historisch Volksfeest gehouden.
  Personen: Openluchtmuseum de Waterberg; plaatsnamen: Arnhem; trefwoorden: Folklore; bron:
9-1919 Ontbinding van de Denekampse fanfare
  Personen: Denekampse fanfare; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Muziek; bron:
3-9-1919 Hedenmiddag vertrok om 13.45 uit Oldenzaal een extra trein met 441 Twentse klootschieters en een aantal kinderen met palmpasens naar het Vaderlands historisch volksfeest in Arnhem.
  Personen: Klootschieten; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Folklore; bron:
9-9-1919 In Staatscourant no. 193 zijn de statuten van de alhier gevestigde 'Eierbond' opgenomen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Eierebond; bron: H.Asma
7-10-1919 Hedenavond brand in de boerderij van N. te Beuningen. Het vee kon gered worden. Oogst en inboedel gingen verloren.
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
19-10-1919 Door de kerkvoogden v.d. Ned herv. Kerk is aan de koningin verlof gevraagd om een schenking van f 1000,- van wijlen mej. P.W. Racer Palthe te Volthe te Volthe te mogen aanvaarden. De rente zou moeten worden besteed aan het onderhoud v.d. begraafplaatst
  Personen: Racer Palthe; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
16-11-1919 In de gehouden raadsvergadering werd meegedeeld dat de Provinciale Staten een raadsbesluit tot het aangaan van een lening van fl. 51.00,00 voor de bouw van een nieuw gemeentehuis hebben goed gekeurd.
  Personen: Provinciale Staten; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeentehuis; bron:
20-12-1919 De aartsbisschop van Utrecht heeft tot kapelaan alhier de eerw. Hr. J. Lammerts benoemd
  Personen: Lammerts; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
25-12-1919 Voor het eerst de H.Mis aan een vergroot en vernieuwd hoofd altaar in Tilligte
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
27-12-1919 De roggeoogst was middelmatig, het zaad heel goed, de haveroogst was uitstekend en de zaadopbengst v.d. boekweit liet te wensen over. De aardappelen hebben een goede oogst opgeleverd. 1919 was een uitmuntend fruitjaar. Het was een koele weinig zonnige zomer.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: oogst; bron: H.Asma
27-12-1919 Een geval van hondsdolheid in de gemeente
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid; bron:
1920 Haselbecke-molen nog in bedrijf
  Personen: Haselbecke; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1920 Binnenbekapping kerk Tilligte aangebracht, kosten f 1775. Kosten zijn d.m.v. één collecte bijeengebracht
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Binnenbekaping; bron: H.Asma
1920 Binnenbekapping kerk Tilligte aangebracht, kosten f 1775. Kosten zijn d.m.v. één collecte bijeengebracht
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Binnenbekaping; bron: H.Asma
1920 Meester Bernink koopt de eik, als stobbe, in de Mekkelhorst van boer Rikhof.
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Mekkelhorst; trefwoorden: Natura Docet; bron: H.Asma
1920 De gemeente telt nu 5414 inwoners waarvan 3053 in dorp Denekamp en Nrd. Deurningen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1920 Bouwjaar van het elektriciteitshuisje aan de Gravenallee.
  Personen: Gravenallee; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
1920 Bouwjaar molenaarswoning a.d. lattroperstraat 25
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: korenmolen; bron: H.Asma
1920 Het meisjespensionaat in het St. Nicolaasgesticht in Noord Deurningen wordt overgeplaatst naar Dingelstädt in Duitsland. In dit zelfde jaar wordt de landbouwhuishoudschool gevestigd in de vrijgekomen gebouwen.
  Personen: St. Nicolaas; plaatsnamen: Dingelstädt; trefwoorden: Kindertehuis; bron:
1920 1920-1925. Hendrikus Nijland (fabrieksarbeider) bewoont ’t Heemhoes met zijn vrouw Tol Treeske en 2 zoons
  Personen: Nijland; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
9-3-1920 Weense kinderen naar Nederland (ook in Denekamp) om hier op verhaal te komen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Liefdadigheid; bron:
18-3-1920 In de jaarvergadering v.d. Eierbond werd medegedeeld dat in 1919 het ledental was verhoogd met 57 nieuwe leden en nu 277 berdaagt. Er werden 1.229.942 kippeneieren, 12.419 eendeneieren en 14 ganzeneieren verzonden. Het inleggeld voor nieuwe leden werd bepaald op f2.50
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: eierbond; bron: H.Asma
24-3-1920 Vandaag vond de eindles plaats v.d. eerste tuinbouwwintercursus in Denekamp. Aan alle 7 leerlingen werd het diploma uitgereikt t.w. H.J. Broenink Beuningen, G.H. Ensink Nrd-Deurningen, J.G. Meijer B.D. , G.H. Mulders Tilligte, G. Notkamp B.D., G. Roeleveld Beuningen. De docenten waren W.A. Veldman en R. Stoffelen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Tuinbouwcurus; bron: H.Asma
22-6-1920 Dhr. H.P Gelderman uit Oldenzaal heeft t.g.v. zijn 50ste verjaardag een som van fl. 100.00,00 geschonken voor de stichting van een bad- ne zweminrichting voor de arbeiders van de fabriek Gelderman in Oldenzaal.
  Personen: H.P. Gelderman; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Bad- en zweminrichting; bron:
25-6-1920 Door B en W zijn benoemd tot opperbrandmeester de hr. J.A. Dingeldein en tot brandmeester de heren G.J. Blokhuis, J.B. Veldman en F. Meijerink. Tot directeuren de heren J.H.J. Snoeijink en J.L.A. Alink.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamo; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
30-6-1920 Voor rekening v.d. Coop.Landbouwvereniging alhier werd hedenmiddag door de architect B.L. op de Weegh in Oldenzaal aanbesteed het bouwen van een graanpakhuis en kunstmeststoffen bergplaats a.d. spoorlijn te Denekamp in Cafe Olde Dubbelink. Hoogste inschrijver G.B. Boekelder Hengelo f40.550, laagste J. Koekenberg Berghuizen f32.690. Alles zonder glas en schilderwerk. Hoogste inschrijver v.h. betonwerk L.A. de Rooy en H. de Jong Enschede f8615, laagste inschrijver J. Koekenberg Berghuizen f4190
  Personen: Olde Dubbelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: graanpakhuis; bron: H.Asma
15-8-1920 Pastoor Knuif vierde zijn 25 jarig priesterjubileum. Het dorp was versierd, er werd gevlagd en er waren 4 erepoorten opgesteld, waarvan één voor de kerk. Na een plechtig lof om 5 uur was er een optocht, waaraan de jubilaris zelf deelnam
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1-10-1920 De hr. Groothuis heeft een kool van 22 pond verbouwd
  Personen: Groothuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kool; bron: H.Asma
15-10-1920 Opening van de eerste R.K. Boerinnenschool met pensionaat (opgericht door de ABTB)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
15-10-1920 Opening van de boerinnenschool en pensionaat van de A.B.T.B. in Noord Deurningen
  Personen: A.B.T.B.; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Onderwijs; bron:
12-1920 Twee arbeiderswoningen a.d. Wilhelminastraat worden ingericht tot bewaarschool.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
9-12-1920 Altaarwacht in Tilligte opgericht +/- 100 leden
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Altaarwacht; bron: H.asma
9-12-1920 Altaarwacht in Tilligte opgericht +/- 100 leden
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Altaarwacht; bron: H.asma
1921 In de zomer van dit jaar ontdekte men bij het zandafgraven een oude gietkuil op een hoge Es ten zuiden v.h. dorp (klokkenberg). Hier zijn waarschijnlijk een of meer v.d. oude kerkklokken gegoten
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gietkuil; bron: H.Asma
1921 Afbraak oude kerk van Lattrop en Bouw op dezelfde plaats van een nieuwe kerk
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
2-1921 Dit voorjaar begaf de in 1918 aangeschafte dynamo voor de elektriciteitslevering het en kon niet gerepareerd worden. Was doorgebrand.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verlichting; bron:
19-3-1921 Nieuw Gemeentehuis (fl. 45.00,00) architect Croonen Oldenzaal.
  Personen: Croonen architect; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeentehuis; bron:
12-7-1921 De 'klokkenberg' wordt afgegraven om zand te krijgen voor de ophoging v.h. museumterrein.(Nat.Doc.) De arbeiders stoten bij hun werk op brokken steen, leem, houtskool, stukken koper enz. Sommige bakstenen vertonen aan een of meerkanten koper-aanbaksels met groene verweringslaag. Hoogwaarschijnkijk allemaal aanwijzingen dat hier eeuwen geleden de Denekampse klokken zijn gegoten.
  Personen: klokkenberg; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Natura Docet; bron: H.Asma
1-8-1921 Molenaar Derkman ingeschreven bij de kamer van koophandel
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
21-9-1921 Het bestuur v.d. cooperatieve landbouwvereniging te Denekamp besteed in Cafe Olde Dubbelink aan: het bouwen van een graanpakhuis, kantoor en kunstmestbergplaats. Verder het glas en schilderwerk aanbovengenoemde werken. Hoogste inschrijver Aan de Stegge Hengelo f35.484, laagste H.Zwagerman en zoon Oldenzaal voor f28.400. G.A. Mensink Denekamp schreef in voor f34.500 en H.J. Ottenhof Denekamp voor f35.200
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Graanpakhuis; bron: H.Asma
21-9-1921 Laagste inschrijver glas en schilderwerk: J. Webbink Volthe voor f804. , hoogste J.H. Mensink voor f1168. J.Mensink voor f1125
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: graanpakhuis; bron: H.Asma
13-12-1921 De eerw. Heer M. Weller, rector in Oldenzaal, is benoemd tot pastoor in Tilligte
  Personen: Weller; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: rector; bron: H.Asma
13-12-1921 De eerw. Heer M. Weller, rector in Oldenzaal, is benoemd tot pastoor in Tillegte
  Personen: Weller; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
26-12-1921 De gemeenteraad besluit het elektriciteitsbedrijf stop te zetten. De gemeente is nu zonder straatverlichting.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verlichting; bron:
1922 Denekamp nu dekenaat Oldenzaal, was vanaf 1854 dekenaat Almelo
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: dekenaat; bron: H.Asma
1922 Benito Mussolini, oud onderwijzer en journalist neemt de macht over in Italie
  Personen: Mussolini; plaatsnamen: Italie; trefwoorden: Mussolini; bron: H.Asma
1922 Klooster Bardel gesticht.
  Personen: ; plaatsnamen: Bardel; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1922 Hongaarse kinderen naar Nederland (incl. Denekamp) om dezelfde reden
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Liefdadigheid; bron:
19-2-1922 De nieuwe torenklok in Tilligte ingewijd door deken Scholten van Oldenzaal
  Personen: Scholten; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: torenklok; bron: H.Asma
1-3-1922 De 800 pond zware klok van Eysbouts in de toren van Tilligte gebracht. Een scheking van kerkmeester Ribberink en echtgenote
  Personen: Ribbberink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: torenklok; bron: H.Asma
27-5-1922 Het huidige museum Natura Docet aan de Old.z.str. Feestelijk geopend
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: natura Docet; bron: H.Asma
27-5-1922 Feestelijke opening van het nieuwe Natura Docet aan de Oldenzaalsestraat.
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: museum; bron: H.Asma
27-5-1922 Het huidige museum Natura Docet aan de Old.z.str. Feestelijk geopend
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: natura Docet; bron: H.Asma
1923 Aanschaf benzinemotor voor aandrijving molen Lattrop
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1923 De Noord Deurningerschool kreeg nieuwe behuizing( de Bonifaciusschool, hoek Johanninksweg-Lattroperstraat)
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd Deurningen; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1923 Leden Tilligter zangkoor vragen nieuw orgel, oude versleten. Via collecte binnen 8 dagen f1435 te weinig voor pijporgel. Nodig is f 7300 in 2 gedeelten te voldoen f 3000 en f4300. zangers lenen bij boerenleenbank en zorgen zelf v. aflossing
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: orgel; bron: H.Asma
1923 Tot dit jaar behoren de Denekampse gereformeerden kerkelijk onder Nordhorn, Emlichheim of Bentheim. Na dit jaar gaan ze over naar Oldenzaal
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1923 J.Wynia burgemeester tot 1934
  Personen: Wynia; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1923 Opening autobusdienst Denekamp-Oldenzaal.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron: H.Asma
1923 Lattrop krijgt nieuwe RK school
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1923 In dit jaar werd bij het klooster in Noord Deurningen een nieuwe school gesticht, de latere Antoniusschool, die in 1983 al weer is gesloten..
  Personen: ; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Onderwijs.; bron:
1923 Denekamp viert het 25 jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina met optochten, versieringen en erebogen.(bowns)
  Personen: Wilhelmina; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Festiviteiten; bron:
1-1-1923 Burg. Hoogklimmer legt zijn functie neer.
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1-1-1923 Burgemeester Hoogklimmer legt zijn functie neer.
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1-1-1923 Elektrische stroom in Denekamp. (v. voorloper G.E.B.)
  Personen: G.E.B.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
1-1-1923 Het oude elektriciteitsnet wordt opgeheven en het nieuwe wordt opgericht. De elektr.stroom komt v.d IJsselcentrale in Hengelo en wordt aan de bewoners geleverd voor 43 cent/kwh. (uurloon vakman 40 – 70 cent) Kienhuis bleef boekhouder.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verlichting; bron:
1-1-1923 Denekamp krijgt een elektriciteitsbedrijf, de stroom wordt afgenomen van de IJsselcentrale in Hengelo.
  Personen: IJsselmij Hengelo; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Energiebedrijf; bron:
31-1-1923 Installatie van burgemeester Wynia in Denekamp nadat hij al op 04-01-1923 benoemd was.
  Personen: Burgemeester; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Installatie; bron:
6-4-1923 Priesterwijding v.d. Denekamper B. Hampsink
  Personen: Hampsink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
2-7-1923 Dingeldein wordt benoemd tot tijdelijk hoofd van de openbare school in Denekamp en op 15-12-1923 wordt de benoeming definitief.
  Personen: Dingeldein W.H.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
15-7-1923 Stormschade aan dak van pastorie te Tilligte
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: stormschade; bron: H.Asma
25-8-1923 Op deze zaterdag viert Denekamp het 25 jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, met klokkengebeier, kerkdiensten, muziek en herauten. Het hoogtepunt was echter de historische optocht na de middag, die naar “het Sterrebos” trok.. ’s Avonds concentreerde het feest zich langs de Dinkel met honderden lampions en schitterend vuurwerk..
  Personen: Wilhelmina; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum.; bron:
11-12-1923 Bij een houtverloop op het Israëlitisch kerkhof alhier werden o.a. bomen geveild van 2 ½ m. omtrek en meer dan 200 jaar oud. Het hout bracht fl.400,00 op en voor dit bedrag zal op order v.d. opperrabbijn een hek of omheining worden aangebracht.
  Personen: Joodse gemeen schap; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verkoop; bron:
15-12-1923 Benoeming tot hoofd van de openbare school in Denekamp.
  Personen: Dingeldein W.H.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
17-12-1923 Vanuit Oldenzaal vertrok hedenavond een extra trein met Hongaarse kinderen. Verschillende pleegouders uit Twente namen op het station afscheid van hun pleegkinderen.
  Personen: Hongarije; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Pleegkinderen; bron:
1924 In Nederland wordt voor de eerste keer moederdag gevierd
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: moederdag; bron: H.Asma
4-1-1924 Eigenaar C.M. van Blanken verkoopt het nu nog 45 ha. Grote landgoed Bögelskamp aan de Hr. Laan van Het Singraven en deze voegt het bij zijn eigen landgoed.
  Personen: Blanken; plaatsnamen: Bogelskamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
1-4-1924 Zuster Wunibaldis komt als 6e onderwijzeres aan de R.K. meisjesschool.
  Personen: Zr. Wunibaldis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
1925 1925/1926 Tweede kerk in Lattrop gebouwd. In de oude kerk was geen electriciteit(verlichting door petroleumlampen) en geen verwarming
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1925 1930 reeds plannen voor bouw kerk in Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1925 De Denek. Vrijwillige Brandweer kreeg z'n eerste motorbrandspuit (merk Koebe) v.d. gebr. Rossmark uit Almelo.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
1925 De Nordhornse textielfabrikant Niehues en Dutting laat voor haar Denekamper arbeiders 22 huizen bouwen (Duttingstraat).'
  Personen: Dutting; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
1925 Werkzaam in de St.Nicol.parochie behalve past. Knuif, de kapelaans Groen en Lammers
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1925 Tussen 1925 en 1930 waren er reeds plannen voor een kerk in Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1925 Bouw van 22 woningen door de textielfabriekanten Niehues en Dutting (Duttingstraat/Kloppendijk)
  Personen: Niehues en Dutting; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Woningbouw; bron:
1925 Werkzaam in de St.Nicol.parochie behalve past. Knuif, de kapelaans Groen en Lammers
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1925 In dit jaar waren er in de gemeente Denekamp 30 personenauto’s, 4 vrachtauto’s van één ton, éé’n vrachtauto van 2 ton en 7 autobussen (Snoeynk) .
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Wagenpark; bron:
1925 Jubelfeest t.g.v. 50 jarig bestaan St. Nicolaas-stichting. In Noord Deurningen. (clubboekje 75 jr. no. 451 – 100 jr 080. )
  Personen: st Nicolaas stichting; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Jubileum; bron:
1925 Brooduitdelingen in de Ageler es, ondermeer op 28 juni 1925 , 24 juni 1927, 23 juni 1933 en 12 juni 1948.
  Personen: Ageler es; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: Brooduitreiking; bron:
1925 Het eerste oranjecomité alhier samengesteld.
  Personen: Oranjecomite; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Festiviteiten; bron:
1925 Oprichting eerste Oranje comité in Denekamp bestaande uit een 7 tal notabelen onder wie de pastoor, de dominee en de hoofdonderwijzer.
  Personen: Oranje comité ; plaatsnamen: Gemeente Denekamp; trefwoorden: Oranje comité ; bron:
1925 In dit jaar waren er als kapelaan in de st. Nicolaasparochie, Groen en Lammers
  Personen: Groen, Lammers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: St. Nicolaaskerk parochie; bron:
1925 1925-1928 De familie Hudepohl (turfhandelaar) bewoont Kerkplein 4
  Personen: Hudepohl ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
1925 1925-1939. In deze jaren vertrekken er 386 personen uit Denekamp naar Nordhorn en vestigen er zich 538 vanuit Nordhorn in Denekamp.Vertrekken er 453 personen uit Denekamp naar de gemeente Losser en vestigen zich er 462 vanuit Losser in Denekamp.Vertrekken er 413 personen uit Denekamp naar Oldenzaal en vestigen zich 220 Oldenzalers in Denekamp.Vertrekken er 495 mensen uit Denekamp naar Enschede en vestigen zich 371 personen vanuit Enschede naar Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1926 Verbouw kerk Lattrop (torenklok d.d. 1819)
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1926 In dit jaar wordt de uit 1819 stammende waterstaatkerk vervangen door de huidige kerk (lattrop)
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: waterstaatkerk; bron: H.Asma
1926 Noord-Deurningen krijgt elektrische stroom
  Personen: ; plaatsnamen: Noord-Deurningen; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
1926 In dit jaar wordt de in 1819 gebouwde waterstaatskerk in Lattrop vervangen door de huidige kerk
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Kerk; bron: H.Asma
1926 Nrd Deurningen wordt als eerste van de Denekampse buurschappen aangesloten op het elektriciteitsnet.
  Personen: Noord Deurningen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
30-9-1926 Burg. Hooglimmer overleden (geb. 12-5-1840 in Laar Duitsland).
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1927 De gemeente Denekamp telt 6800 inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1927 De 1e vuilnisophaaldienst in Denekamp met J.H. Kienhuis als vuilophaler
  Personen: J.H. Kienhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Huisvuil; bron:
1927 1927 - 1930 Aanleg riolering in dorp Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Riolering; bron:
1-1927 In Denekamp komt de wijkverpleging tot stand, waaraan 2 zusters Franciscanessen waren verbonden.
  Personen: Wijkverpleging; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheidszorg; bron:
23-1-1927 Harry Mol de dienstknecht en vriend van Mr. Laan op Singraven overleden na enkele malaria-aanvallen en wordt 4 dagen later in stilte begraven op het prive-kerkhof v.d. fam Laan op Singraven
  Personen: Mol ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Singraven; bron: H.Asma
15-8-1927 Zilveren priesterfeest pastoor Weller in Tilligte
  Personen: Weller; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
12-1927 Overstroming Dinkel
  Personen: Dinkel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Wateroverlast; bron:
1928 Berhummersweg werd verhard (onderschoer 84/4)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
1928 Verharding van de Elferinksdiek, nu Berghummerstraat.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Wegverharding; bron:
1928 Aan de Duitse kant bij de grensovergang Rammelbeek is een nieuw grenskantoor gebouwd dat dag en nacht geopend is.
  Personen: Rammelbeek; plaatsnamen: ; trefwoorden: Grensovergang; bron:
1928 In dit jaar kwam hier vanuit Zeeland, J. Dierick als opvolger van dr. Hondelink, als huisarts in Denekamp.
  Personen: J. Dierick; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Vestiging; bron:
4-1928 Nadat de zusters Franciscanessen vanaf hun komst in 1912 al naai- en kniplessen hadden gegeven in de voormalige R.K. pastorie en in één van de lokalen in de R.K. meisjesschool werd in 1928 een nieuwe school aan de Sloetstraat in gebruik genomen als naaischool. In de weekends deed hetzelfde gebouw dienst als onderkomen voor jeugdverenigingen.
  Personen: R.K. meisjesschool; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
6-10-1928 In China werd Tsjang Kaisjek gekozen tot president.
  Personen: Tsjang Kaisjek; plaatsnamen: China; trefwoorden: President; bron: H.Asma
6-10-1928 In China werd Tsjang Kaisjek gekozen tot regeringsleider.
  Personen: Tsjang Kaisjek; plaatsnamen: China; trefwoorden: Buitenlandse Politiek; bron:
26-11-1928 Denekamp beleeft de grootste overstroming van deze eeuw. De Dinkel staat ong. 230 cm. Hoger dan het gemiddelde zomerse peil. 2500 a 3000 hectare onder water.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Wateroverlast; bron:
30-11-1928 Afscheid van dokter Hondelink als huis- en schoolarts in Denekamp. Zijn opvolger was dr . Dierick.
  Personen: Hondelink, Dierick; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afscheid; bron:
1929 Tilligte en Lattrop krijgen elektrische stroom
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
1929 Tilligte en Lattrop krijgen elektrische stroom
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
1929 Burgemeester Helvoirt van Losser schenkt idee en corpus v.h. landkruis in de Mekkelhorst
  Personen: Helvoirt; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: scheking; bron: H.Asma
1929 Elektriciteit in Lattrop (voor het eerst) Wigger uit Lattrop werd meteropnemer voor de buurtschappen van de gemeente Denekamp. Later, nadat Hendrik Kienhuis ermee stopte nam Wigger de elektriciteitsmeters op in de hele gemeente
  Personen: Wigger /Hendrik Kienhuis; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
1929 De R.K. begraafplaats wordt met 700 m2 vergroot met perceel bouwland dat was aangekocht van H. Brandsma
  Personen: Brandsma; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
1929 1929-1930. De familie Oude Elferink (postbode) bewoont het latere Heemhoes, Kerkplein 4.
  Personen: Oude Elferink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
4-1929 Dokter Hondelink, op 30-07-1863 geboren in Neede, vertrekt uit Denekamp naar Hees aan de Rijn.
  Personen: Hondelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afscheid; bron:
1-4-1929 Zuster Beruwardis komt als 7e leerkracht aan de meisjesschool.
  Personen: Zr. Beruwardis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
24-10-1929 Beurs van New York stort in. Gevolgen een wereld malaise, massale werkeloosheid. In Duitsland werd dit een voedingsbodem voor het Nationaal Socialisme en de opkomst van Hitler.
  Personen: ; plaatsnamen: Amerika; trefwoorden: Sociaal; bron: H.Asma
24-10-1929 Op deze dag stortte de beurs van New York (Wallstreet) volkomen in. Alle grote banken in de wereld werden meegesleept en er ontstond een enorme werkloosheid, ook in ons land. Er ontstonden stempellokalen waar werklozen elke dag een stempel moesten halen. Het waren de crisisjaren.
  Personen: ; plaatsnamen: New York; trefwoorden: Crisisjaren; bron: H.Asma
25-12-1929 In de kerk van Tilligte wordt de elektrische verlichting in gebruik genomen.
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Verlichting; bron:
25-12-1929 Electr. Verlichting in de kerk van Tilligte in de kerstnacht in gebruik genomen
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1930 De gemiddelde grootte v.d. landbouwbedrijven in de gemeente is nu 8,51 ha
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Landbouwbedrijf; bron: H.Asma
1930 Bouw van de lichtmast, routelicht voor vliegtuigen in Groot Agelo. 1-6-1930 in gebruik.
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1930 Groot Agelo en Nutter worden aangesloten op het elektriciteitsnet.
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1930 In dit jaar waren er in de gemeente 143 landbouwers met 1-5 ha, 231 landbouwers met 5-10 ha, 129 landbouwers met 10-20 ha, 25 landbouwers met 20-50 ha, 1 landbouwer met 50-100 ha, geen met meer dan 100 ha
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Landbouwers; bron: H.Asma
1930 Tegenover landbouwgewassen in de gemeente slechts 53 landarbeiders, dus zijn de meeste landbouwbedrijven gezinsbedrijven
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Landbouw ; bron: H.Asma
1930 Van alle mannen in de gemeente Denekamp die een beroep uitoefenen waren er in dit jaar 35,5 % werkzaam in de industrie en 59,1 % in de landbouw.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Beroeps; bron:
1930 tot 1936, Bisschop van Utrecht mgr. Hendrikus Jansen
  Personen: Jansen; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
1930 In dit jaar telde de gemeente slechts 2 bedrijven die meer dan 10 personen in dienst hadden, n.l. de wasserij G.W. Cramer van het “Springendal” en de Coop Zuivelfabriek “de Volharding “ a.d. Ootmarsumsestraat.Samen telden deze 2 bedrijven 40 personeelsleden.
  Personen: Bedrijven; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Beroepsbevolking; bron:
1930 In dit jaar telde de gemeente 109 winkels , waaronder 6 voor melkverkoop, 22 bakkerijen en winkels en 93 andere winkels ?
  Personen: Bedrijven; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Winkelbestand; bron:
1930 In dit jaar werkten van alle in beroepen werkzame personen 59,1 % in de landbouw 55,3 % van de mannen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Beroepsbevolking; bron:
1930 Huisstraat nummeringen in Denekamp worden gewijzigd. Voorheen uitsluitend D.D + no. en BD + no.
  Personen: Huisstraat nummeringen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ; bron:
1930 Agelo krijgt elektrische stroom
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
5-1930 Landkruis in de Mekkelhorstn(1ste in de omgeving v. Denekamp) door pastoor Knuif ingezegend(tegenover Blokhuis/Dierselhuis). In 1969 is dit kruis geheel vernieuwd
  Personen: Blokhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
8-1930 Het landkruis nabij de boerderij van Blokhuis(Dierselman) en het erf Hasman in de Mekkelhorst door de deken Scholten van Oldenzaal ingewijd
  Personen: Scholten; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landlkruis; bron: H.Asma
30-8-1930 In de afgelopen nacht is te Rammelbeek bij Denekamp een woning, deel van een blok van 2 en toebehorend aan de landbouwer Ahuis en bewoond door de fabrieksarbeider M.van Os, afgebrand. De bewoners konden zich slechts met de grootste moeite redden. Het huis was niet verzekerd doch de inboedel van M. wel
  Personen: Van Os; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
20-9-1930 Woensdag had hier in Denekamp op enigszins feestelijke wijze de uitreiking plaats v.d. op de gehouden fokveedag en het concourshipque behaalde prijzen. De voorzitter Burgemeester Wynia, memoreerde hoe alles, vooral ook dankzij het schitterende weer, prachtig geslaagd was en dat zij die meenden dat alles per se op een zondag moest worden gehouden, door de uitslag in het ongelijk gesteld waren. De secretaris, dhr R. Witteveen, reikte onder enige geestige woorden de prijzen uit. De voorzitter wees voorts op de mooie en keurige prestatiesv.d. Winterwijkse Rijvereniging en besprak de wenselijkheid en het nut om ook in Denekamp een rijvereniging op te richten. Tot dit doel zal binnenkort een vergadering worden belegd. nadat nog het woord was gevoerd door de landbouwonderwijzer de heer Mulders en de heer J.H. Heerink te Beurningen een woord van dank had gesproken namens de prijswinnaaars werd deze gezellige bijeenkomst gesloten.
  Personen: Wynia; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Rijvereniging; bron: H.Asma
5-10-1930 Het reusachtige Britse luchtschip de R101 op weg naar India, ten noorden van Parijs, bij Beauvais, op zijn eerste vlucht neergestort. Het toestel was onvoldoende uitgetest
  Personen: ; plaatsnamen: beauvais; trefwoorden: R101; bron: H.Asma
15-10-1930 De bewaarschool aan de grens wordt in gebruik genomen. Ze staat onder leiding van Zr. Godeliva, die elke dag v.h. ziekenhuis/zusterhuis a.d. Wihelminastr. naar de grens fietst
  Personen: Godeliva; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: bewaarschool; bron: H.Asma
15-10-1930 Bewaarschool aan de grens in Nrd. Deurningen wordt geopend. Zuster Godelieva neemt de zordg voor deze school op zich.
  Personen: Godeliva; plaatsnamen: Nrd.Deurningen; trefwoorden: school; bron: H.Asma
15-10-1930 Plechtige inzegening van de katholieke bewaarschool aan de grens in noord Deurningen, door pastoor Knuif, met assistentie van zijn beide kapelaans, van Dieden en van de Berg. Zuster Godeliva nam vanuit het ziekenhuis” de zorg voor deze school op zich.
  Personen: Pastoor Knuif, zuster Godeliva,; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Onderwijs.; bron:
1931 Bakker Derkman begint bakkerij en winkel in Tilligte
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
1931 In dorp Denekamp worden ondergronds elektriciteits kabels aangelegd (de eerste)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verlichting; bron:
1931 Oud-Ootmarsum en Berghum krijgt elektriciteit
  Personen: ; plaatsnamen: Oud-Ootmarsum en Berghum; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
1931 In dit jaar waren er in de gemeente nog 1925 ha woeste grond
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Woeste grond; bron: H.Asma
1931 In Denekamp wordt begonnen de elektriciteitsleidingen ondergrond te leggen. Berghum en Breklenkamp krijgen elektriciteit
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
1931 Inwonertal dorp Denekamp 2400 Gehele gemeente 6350
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
6-1931 Landbouwer J.H. Blokhuis op Dierselman staat 35 m2 grond in bruikleen af aan het R.K. bestuur v.d. St.Nicolaasparochie om er een landkruis te plaasten
  Personen: Blokhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
1-6-1931 Ten behoeve van de vliegroute Amsterdam-Bremen wordt er in de buurtschap Groot Agelo een 22 meter hoge lichtmast in gebruik genomen. In 1951 is deze lichtmast weer verwijderd
  Personen: ; plaatsnamen: Groot-Agelo; trefwoorden: Lichtmast; bron: H.Asma
1-6-1931 Het luchtvaartverkeerslicht, een lichtmast van 22 meter hoog, in groot-Agelo in bedrijfgesteld
  Personen: ; plaatsnamen: Groot-Agelo; trefwoorden: Lichtmast; bron: H.Asma
30-8-1931 Inwijding door deken Scholten van Oldenzaal v.h. eerste landkruis in de gemeente Losser, in de Mekkelhorst bij Blokhuis. Hierbij waren o.a. aanwezig pastoor Knuif en burgemeester Helvoirt van Losser
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Losser; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
30-8-1931 Zondag'Het landkruis in de Mekkelhorst (bij Blokhuis) wordt ingewijd door deken Scholten van Oldenzaal. Hierbij waren o.a. aanwezig:pastoor Knuif en burgemeester Helvoirt v. Losser. Het eerste landkruis van gemeente Losser
  Personen: Scholten; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
17-12-1931 Dokter Hondelink overleden en gecremeerd op 21-12-1931 te Westerveld.
  Personen: Hondelink; plaatsnamen: Westerveld; trefwoorden: Overleden; bron:
17-12-1931 Dokter Hondelink te Nijmegen overleden en daarna gecremeerd in Westerveld.
  Personen: Hondelink; plaatsnamen: Nijmegen; trefwoorden: Overleden; bron:
1932 1932/1933 afbraak consistoriekamer en bouw kosterwoning bij de Ned.herv. Kerk, tevens bouw v.h. verenigingsgebouw 'Irene'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Irene gebouw; bron: H.Asma
1932 In 1932 werkten er in Nordhorn ± 200 Denekampers, voornamelijk in de textiel industrie
  Personen: ; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: textiel; bron: H.Asma
1932 Ds. Steenbeek verlaat de pastorie aan de vledderstraat en betrekt het vorrmalige huis van dokter Hondelink a.d. Grotestraat, dat door de herv.gemeente is aangekocht om als pastorie te dienen
  Personen: Steenbeek; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1932 Inwijding door pastoor Knuif van een landkruis in de nabijheid v.d. erven Zwiep-Johannink en Beene. Bernardus Johannink (geb.1869) een inwonende vrijgezelle oom was de initiatiefnemer en schenker er van
  Personen: Johannink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
1932 Het laatste sluitgat van de afsluitdijk wordt gedicht. De Zuiderzee is nu Ijsselmeer.
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
1932 Bij het erve Zwiep a.d. Lattroperstraat een landkruis opgericht door de st. Nicolaasparochie
  Personen: Zwiep; plaatsnamen: Nrd-Deurningen; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
1932 De Twentsche Gids was een uitgave van Brummelhuis en Lohuis in Oldenzaal en kwam op vrijdagen uit.
  Personen: ; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Twentsche Gids; bron:
1932 Denekamp krijgt een agentschap voor arbeidsbemiddeling, t.w. de gemeenteambtenaar G.A Hermelink.
  Personen: G.A. Hermelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Arbeidsbemid-deling; bron:
1932 Landkruis bij Zwiep in Nrd-Deurningen en ingewijd door deken Scholten uit Oldenzaal
  Personen: Zwiep; plaatsnamen: Nrd-Deurningen; trefwoorden: landkruis; bron: H.asma
1932 4 zusters Franciscanessen vanuit Noord Deurningen uitgezonden naar de missie in Indonesië of Noord India.
  Personen: Zusters Fransiscanessen; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Missie; bron:
13-5-1932 Voor rekening van de erven H.A. Bekhuis werd door de bouwkundige J.H. Sombekke aanbesteed het bouwen van een bakkerij met pakhuis. Hoogste inschrijver: G. Pleihuis en B.Olde Rikkert De Lutte F 3773,- De laagste Broenink en Bloemen Denekamp F 2997,- De gunning is in beraad.
  Personen: Bekhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
9-6-1932 Tweede landkruis in omgedving Denekamp ingewijd in Nrd-Deurningen bij het erf Zwiep(deken Scholten)
  Personen: Zwieop; plaatsnamen: Nrd-Deurningen; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
7-1932 In het Denekamps ziekenhuis wordt een consultatiebureau voor zuigelingen opgericht, dat sindsdien om de 14 dagen geopend is.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Consultatieburo; bron: H.Asma
7-1932 In het ziekenhuis te Denekamp wordt door de zusters Franciscanessen een consultatiebureau voor zuigelingen begonnen.
  Personen: Franciscanessen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Zuigelingenbureau; bron: H.Asma
10-1932 Naaivereniging v.d. Tilligte kerk opgericht. Leidster:Heleen Bernink. Leden : Truus Wolkorte, Maria Mollink, Maria Weenders, Cato Kardos(Hongaarse, bij de wed. Veldman) en mevr. VoorPostel-Boomkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Naaivereniging; bron: H.Asma
2-12-1932 In gebruik neming nieuwe Dinkelbrug in straatweg Oldenzaal-Denekamp.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Infrastructuur; bron:
1933 Erven Haamberg(op kienhuis) schenken Tilligte kerk Ciborie vervaardigd door Jan Eloy en Leo Bram, edelsmeden Utrecht
  Personen: Haamberg; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Ciborie; bron: H.Asma
1933 Priesterkoor kerk Tilligte krijgt tegelvloer, schenking van diversen en aangebracht door de fa. Ribberink Hengelo, prijs F 750,-
  Personen: Ribberink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: priesterkoor; bron: H.Asma
1933 Na het overlijden v.d. kassier van de Boerenleenbank G.W. Goorhuis volgt zijn zoon Gerard hem op in die functie
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
1933 De schoolmeester G.W. Goorhuis, tevens kassier v.d. boerenleenbank in Denekamp is overleden. Zijn zoon G.J. Goorhuis volgt hem als kassier van de bank op.
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
1933 Het Pinkstercongres van het N.N.V. wordt in Denekamp gehouden
  Personen: N.N.V; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Pinkstercongres; bron:
1933 De 1e officiële vuilstortplaats “Diepengoor”in gebruik genomen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Huisvuil; bron:
1933 Afdeling Tilligte Wit-Gele Kruisvereniging opgericht
  Personen: Wit-Gelekruis Vereniging; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: gezondheid zorg; bron:
1933 Irenegebouw in gebruik genomen.
  Personen: Irene gebouw; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Opening; bron:
1933 1933 tot 1954. De familie Severijn (gemeentelijke elektricien) woont in het latere Heemhoes
  Personen: Severijn; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
15-5-1933 Zuster H. Hermelink (geb. in Denekamp) aangesteld als wijk- en kraamverpleegster in Tilligte.
  Personen: Zuster H. Hermelink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: gezondheid zorg; bron:
21-6-1933 Promotie pater drs. P. th Ribbert (carmeliet) leraar aan Carmelcollege te Oss, promoveert in Nijmegen. 'Phonologie des Dialectes van Tilligte in Twente'
  Personen: Ribbert; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Promotie; bron: H.Asma
10-1933 Het Enschedese stadhuis gebouwd naar ontwerp v.d. architect Gijsbert Friedhoff wordt officieel in gebruik genomen.
  Personen: Gijsbert Friedhoff; plaatsnamen: Enschede; trefwoorden: Opening stadhuis Enschede; bron:
1934 Derde landkruis (aan de Bentheimerdijk bij Bekhuis of 'bekboer') (onderschoer 1981/4)
  Personen: Bekhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
1934 1934/1935 Ter nagedachtenis aan burg. Jan Wynia is er a.d. straatweg Tilligte-Ootmarsum, op de plaats waar deze burgemeester op 14 mei 1934 door een auto-ongeluk om het leven kwam een kapelletje geplaatst. De kapel werd opgericht door de inwoners van Tilligte en de leden van de B.V.L. Twents verband
  Personen: Wynia; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kapelletje; bron: H.Asma
1934 De fam. Derkman begint een kruideniers- en tabakswinkel i.v.m. het buitenbedrijf raken van de st. Nicolaas windmolen, naast de molen a.d. Ootmarsumse straat
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Nicolaasmolen; bron: H.Asma
1934 Reparatie St. Nicolaas-toren met leien
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Toren reparatie; bron: H.Asma
1934 A. Bekhuis (Bek-Toon) richt een landkruis op bij zijn boerderij
  Personen: Bekhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
1934 Plaatsin landkruis op het erf Bos of Bekboer a.d. Bentheimerdijk in Beuningen. Het kruis aldus de ingebeitelde (door A.Bos) tekst is in het jaar 1934 geplant door A.Bekhuis (geb.1868) en B.Haverman (geb.1901 Dld)
  Personen: Bosman; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
1934 De betonnen brug in de rijksweg Denekamp-Nordhorn gereed en opgeleverd. De brug bleef echter nog enkele jaren onbruikbaar omdat de wegaansluiting nog niet klaar was. Er was geld uitgetrokken voor de bouw v.d. brug, maar niet voor de aanleg v.d. opritten. Zodoende moest het verkeer nog enige jaren gebruik maken v.d. oude ophaalbrug
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ophaalbrug; bron: H.Asma
1934 Tegelijk met de bouw v.d. bijkerk in Nrd Deurningen werd er op een deel v.d. al eerder aangekochte grond een kerkhof aangelegd
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
1934 Het hervormde zangkoor K.D.O. opgericht
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: zangkoor; bron: H.Asma
1934 Benoeming Burgemeester v.d. Heijden tot 1951
  Personen: v.d.Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1934 1e zitting consultatiebureau v. zuigelingen in Tilligte
  Personen: Consultatiebureau; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: gezondheid zorg; bron:
20-1-1934 Verzoek zusters Franciscanessen van het klooster Noord Deurningen voor bouw noviciaats-gebouw wordt ingewilligd. Geraamde kosten fl.47,240,00. Leges fl. 240,00.
  Personen: Noviciaats – gebouw.; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Nieuwbouw; bron:
21-4-1934 Gemeente besluit enige lichtpunten v.d. straatverlichting te laten branden, nl. bij hotel Veldman, hoek R.K. kerk, bij bakker G.A. Kienhuis, bij Tukkers Ootmarsumestraat en het pleintje bij Mensink (schoen).
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Straat verlichting; bron:
11-5-1934 De Denekampse gemeenteraad besluit tot vernieuwing van de burg. Hoogklimmerstraat. Kosten f 3.000,00
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeentebesluit; bron:
14-5-1934 Burgemeester Wynia verongelukt bij brug a.d. Ootmarsumsestraat in Tilligte. Hij is na ca.0,5 uur overleden in de boerderij van J. Reerink.
  Personen: Wynia; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
23-6-1934 Verzoek R.K. kerkbestuur Denekamp tot aanleg van een kerkhof van 30 x 70 meter op terrein F3753 in Nrd-Deurningen wordt ingewilligd
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
27-7-1934 J.L.C. van der Heijden burgemeester tot 1951. Tijdens enige oorlogsjaren J.A. Eekhof (in de volksmond 't Surrogaat)
  Personen: v.d. Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
21-8-1934 Op dezelfde dag dat de hulpkerk in Nrd Deurningen werd ingewijd werd tot kapelaan in Denekamp benoemd de weleerw. Hr. G.A. van Schaik, die werd belast met de hulpkerk in Nrd Deurningen 'de grenskerk'
  Personen: Schaik; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: grenskerk; bron: H.Asma
21-8-1934 Kerk in Noord-Deurningen in gebruik genomen. (ingewijd door Deken J.H. Scholten)
  Personen: Scholten; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: kerk ; bron: H.Asma
9-1934 Een huis a.d. Sloetstraat, achter de speelplaats v.d. bewaarschool, wordt ingericht tot naaischool. De vorige naaischool naast het kerkhof wordt hoe langer hoe meer in beslag genomen door de jeugdverenigingen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: naaischool; bron: H.Asma
9-1934 Omdat het jeugdgebouw/naaischool steeds meer in gebruik werd genomen door de jeugdclubs, verhuisde de naaischool naar een vrijgekomen woning eveneens aan de Sloetstraat, achter de speelplaats v.d. bewaarschool.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
8-11-1934 Onder auspiciën v.d. hervormde kerkeraad alhier is een gemende zangvereniging opgericht, waaraan als onderafdeling een kinderkoor is verbonden. Bij de oprichting traden meer dan 80 leden toe.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
8-11-1934 Directeur: G. Reinders, hoofd v.d. Ned. Herv. School te Ootmarsum. Beschermheer: mr. W.F.J. Laan van Singraven en erevoorzitter: domine Steenbeek. Het bestuur bestaat uit de hr. Schaafstra(voorz.) Bonke(secret.) en de dames van Dijk(penningm.) Baanstra (biblioth) en Börgelink
  Personen: Reinders; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
21-12-1934 Bijkerk in Noord-Deurningen ingewijd
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd Deurningen; trefwoorden: kerk; bron: H.Asma
24-12-1934 Met het oog op het 300 jarig bestaan v.d. Herv. Gemeente Denekamp wordt een grote verloting gehouden. Er zullen 2000 loten á 25 cent in Denekamp en omgeving en elders verkocht moeten worden. Hoofdprijs: een dames - of herenrijwiel, merk Fongers.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: 300 jarig bestaan; bron: H.Asma
24-12-1934 Met het oog op het 300 jarig bestaan v.d. Herv. Gemeente Denekamp wordt een grote verloting gehouden. Er zullen 2000 loten á 25 cent in Denekamp en omgeving en elders verkocht moeten worden. Hoofdprijs: een dames - of herenrijwiel, merk Fongers.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1935 De bedrijfsruimte a.d. langevoor wordt uitgebreid met een 28 meter lange werkplaats
  Personen: Linde ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: deuskesfabriek; bron: H.Asma
1935 De Ned.hervormde gemeente in Denekamp viert op bescheiden schaal haar 300 jarig bestaan. De viering kon wel plaats vinden in een grondig gerestaureerd kerkgebouw
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1935 Oprichting rijvereniging de Dinkelruiters
  Personen: Dinkelruiters; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Rijvereniging; bron:
25-2-1935 Op deze maandagmiddag is de uitspanning ''Tante Sien'' in Vasse, eigendom van de gezusters Wermelink, door brand geheel vernield. Behalve de uitspanning brandde ook de erbij behorenden boerderij geheel af. Het vee en een gedeelte v.d. inventaris konden gered worden. '
  Personen: Wermelink; plaatsnamen: Vasse; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
11-1935 Vloer kerk Tilligte voorzien van Sollenhofer Platten door de fa. Ribberink uit Hengelo, kosten F741,-
  Personen: Ribberink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Vloer kerk; bron: H.Asma
1936 tot 1955, Bisschop van Utrecht mgr. De Jonk
  Personen: Jonkind; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
1936 Antoon Damhuis en de Oldenzaler Gerard Monnik maken een fietstocht naar Palestina
  Personen: Antoon Damhuis en Gerard Monnik; plaatsnamen: Palestina; trefwoorden: Fietstocht; bron:
22-8-1936 De heren Antoon Damhuis uit Denekamp en Gerard Monnik uit Oldenzaal vertrokken uit Denekamp voor een fietstocht naar Palestina (Met de fiets en tent naar de Oriënt).
  Personen: Anton Damhuis Gerard Monnink; plaatsnamen: Palestina; trefwoorden: Bevolking; bron:
25-10-1936 H. Mis door de K.R.O. radio uitgezonden vanuit Tilligte, celebrand: pastoor Bremer, het paroch. Zangkoor stond o.l.v. G.A. Brookhuis(onderwijzer) en organist was H. Beijerink
  Personen: Bremer; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Radio uitzending; bron: H.Asma
1937 De imposante Golden Gate Brug gaat open. De brug, 2737 meter lang, verbindt het Amerikaanse schiereiland San Francisco met het noordelijke vaste land. De brug is hoog genoeg om de grote zeeschepen doorgang te verlenen naar de baai van San Fransisco. De ontwerper is Joseph B.Srauss. De brug vormt de entree naar de Grote Oceaan, vandaar de naam “Golden Gate”
  Personen: Joseph B. Strauss; plaatsnamen: San Fransisco; trefwoorden: Golden Gate; bron:
7-1-1937 Huwelijk prinses Juliana met Bernard von Lippe-Biesterfeld
  Personen: Juliana; plaatsnamen: ; trefwoorden: Huwelijk; bron: H.Asma
1-7-1937 De nachtwacht, dan de heer Früke, wordt afgeschaft en vervangen door een derde gemeenteveldwachter, de heer Weerkamp.
  Personen: Früke, Weerkamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Veldwachter; bron:
11-1937 In Overijssel heerst een mond- en klauzeer epedemie. In de week van 24 t/m 30 otober werden in Overijssel 1665 gevallen geconstateerd, waaronder in Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: epedemie; bron: H.Asma
3-11-1937 Een koe ontdekte een geheime distileerderij in een onderaarts hol in Lattrop. De kommiezen te Lattrop namen de gehele distileerderij en de al aanwezige drank in beslag. Het bestaan hiervan was al langer bij de belastingdienst bekend. Voor de K.R.O. radio werd over dit voorval een liedje gemaakt en uitgezonden.
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Distileerderij; bron: H.Asma
1938 De Ned. Herv. Kerk krijgt een nieuwe orgel
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: orgel; bron: H.Asma
1938 De gele brug in de weg Denekamp-Nordhorn wordt vervangen door een vaste betonnen brug
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: gele brug; bron: H.Asma
1938 De gele brug in de weg Denekamp-Nordhorn wordt vervangen door een vaste betonnen brug
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: gele brug; bron: H.Asma
1938 De nieuwe betonnen brug in de rijksweg Denekamp-Nordhorn wordt in gebruik genomen, ongeveer 4 jaar nadat ze gereed was gekomen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ophaalbrug; bron: H.Asma
1938 In dit jaar waren er in de gemeente 23 broodbakkerijen, sommigen met winkel en 93 andere winkels.
  Personen: Bedrijven; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Winkelbestand; bron:
1938 De voornaamste landbouwgewassen in de gemeente zijn nu: Rogge 1469 ha, aardappelen 278 ha, en haver 222 ha en diversen 145 ha
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: gewassen; bron: H.Asma
1938 In dit jaar telde het dorp Denekamp 54 joodse inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp ; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
2-1-1938 Uitbreiding Rijksmuseum Twente
  Personen: ; plaatsnamen: Enschede; trefwoorden: Rijksmuseum; bron: H.Asma
31-1-1938 Geboortedag prinses Beatrix
  Personen: Beatrix; plaatsnamen: ; trefwoorden: Geboren; bron:
2-2-1938 1/5 deel van China door de Japanners bezet.
  Personen: Japanners; plaatsnamen: China; trefwoorden: bezetting; bron:
5-1938 Hoogmis uitzendingen door de K.R.O. vanuit de parochie kerk van Tilligte. Mei 1938 t/m jan 1940.
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: KRO; bron: H.Asma
14-8-1938 Pastoor Bremer in Tilligte viert 25jr. Priesterjubileum. Geschenk pastoor: kruisweg in de kerk, die in 1939 wordt geplaatst.
  Personen: Bremer; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
12-1938 Bij het boren naar olie in het Bentheimer woud, werd zwavelgas aangeboord. Het duurde geruime tijd voor men de gasbron onder controle had en gedurende die periode kon men in de grensstreek een aanhoudend geloei horen en er hing een zwafellucht.'
  Personen: ; plaatsnamen: Bentheim; trefwoorden: energie; bron: H.Asma
1939 In de gemeente is nu bijna 2 x zoveel grasland als bouwland 3.702 ha tegen 2.041 ha
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwland; bron: H.Asma
1939 Kapelaan van de Anker wordt van Denekamp overgeplaatst naar de O.L. Vr. Ten Hemelopneming parochie te Amersfoort. A.C. de Graaf, kapelaan in Bussum wordt zijn opvolger in Denekamp
  Personen: Anker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1939 Aan de Nordhornsestraat wordt een gebouw gehuurd om in te richten als gereformeerde kerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Reformeerde kerk; bron: H.Asma
15-3-1939 In deze nacht brandde het kasteel huis Bergh in ’s Heerenbergh af, waardoor een groot deel ervan werd vernield, maar het archief bleef ongeschonden.
  Personen: ; plaatsnamen: ‘sHeerenbergh; trefwoorden: brandweer; bron:
30-10-1939 Het eiland Urk werd d.m.v. een dijk met Friesland verbonden.
  Personen: ; plaatsnamen: Urk; trefwoorden: Dijkaanleg; bron:
1940 Zondag septuagesima: Vanuit de parochiekerk in Tilligte wordt door de K.R.O. radio de Hoogmis van 10.00 uur uitgezonden. De mis wordt opgedragen door de pastoor der parochie Th. Bremer en het mannen-en knapenkoor staat onder leiding v.d. onderwijzer G.B. Brookhuis
  Personen: Bremer; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: radio uitzending; bron: H.Asma
1940 Herman Andreas Willem Sloet, ambtenaar v.d. burgerlijke stand te Denekamp en daarvoor landbouwer, o.a. in Oud Ootmarsum is overleden. Herman Sloet was een zoon van de vroegere, in 1890 overleden Denekamper dokter Sloet.
  Personen: Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1940 Het aantal woningen in de gemeente bedraagt ongeveer 1250, waarvan ongeveer 360 in het dorp, 370 in de buurtschap Denekamp en Nrd Deurningen en 520 in de rest van de gemeente.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1940 In dit jaar telde het dorp Denekamp 57 joodse inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
1-3-1940 De hr. Benneker herdenkt het feit dat hij 35 jaar geleden benoemd werd tot koster van de Sint Nicolaasparochie
  Personen: Benneker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Koster; bron: H.Asma
1-3-1940 De heer Benneker herdenkt deze dag dat hij 35 jaar geleden tot koster v.d. St. Nicolaas parochie werd benoemd.
  Personen: Benneker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
7-3-1940 De afdeling Lattrop v.d A.B.T.B. opgeheven. Ressorteert vanaf nu onder Afd.Almelo. Oorzaak financiele problemen
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: A.B.T.B.; bron: H.Asma
28-6-1940 Pastoor Bremer overgeplaatst van Tilligte naar de O.L.V. parochie in Hilversum
  Personen: Bremer; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
28-6-1940 J.G. Maathuis, geboren 11-5-1897 te Geesteren, benoemt tot pastoor in Tilligte, was daarvoor 3 jaar kapelaan in Holten.
  Personen: Maathuis; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1941 De fabrikant L.van Heek uit Enschede koopt de bijna tot ruine vervallen Havezathe Brecklenkamp met 3,5 h. grond v.d. Vrouwe van Twickel en laat het restaurenen. Het huis had toen ongeveer een halve eeuw leeggestaan.
  Personen: v. Heek; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1941 Invoering reinigingsrechten in Denekamp
  Personen: Reinigingsrechten; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Reinigingsrechten; bron:
1941 Door de Duitse bezetters wordt het zink en kleingeld ingevoerd.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Geld; bron:
4-5-1941 De Denekampse synagoge door Duitsers vernield.
  Personen: Synagoge; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
7-1941 De Enschedese industrieel Arnold Helmich van Heek koopt het kasteel Brecklenkamp met 3,5 ha. Omliggende grond.
  Personen: van Heek; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: Havezathe; bron: H.Asma
21-9-1941 Kapelaan Arn. Weijs volgt kapelaan v. Schaik op als kapelaan te Denekamp, ook belast met de zorg voor de hulpkerk in Nrd Deurningen
  Personen: Weijs; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: grenskerk; bron: H.Asma
4-10-1941 D.W. van Wulfften Palthe overlijdt te Hattem (92 jaar oud) en de Borch komt in de vorm van een NV Borch Beuningen, aan een 6 tal erven/aandeelhouders. De laatste bewoners het echtpaar W.J. van Wulfften Patthe en D'Z. zn-Willink.
  Personen: van Wulfften Palthe; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1942 Het Waterschap 'Beneden Dinkel' komt tot stand.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Waterschap; bron: H. Asma
1942 Dr. Hijszeler ontgraaft 2 grafheuvels in het Nutterveld ten N.W. van Ootmarsum en vindt hier het eerste z.g. steenkistgraf in Twente.
  Personen: Hijzeler; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1942 Het St. Nicolaasgesticht in Noord Deurningen telt nu 70 geprofeste zusters, 20 novicen en 10 postulanten..
  Personen: St. Nicolaasgesticht; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Inwoners; bron:
1-1-1942 De gemeente telt nu 7413 inwoners, waarvan 2096 in dorp Denekamp, 1014 in de buurschap Denekamp , 1151 in Noord Deurningen, 684 in Lattrop, 329 in Breklenkamp, 657 in Tilligte, 456 in Gr. Agelo, 207 in Kl. Agelo, 258 in Nutter, en 494 in Oud Ootmarsum.
  Personen: Inwoners; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
19-1-1942 Burgemeester van der Heijden wordtdoor de bezetter ontslagen als burgemeester van Denekamp.
  Personen: v.d. Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: oorlog; bron: H.Asma
5-4-1942 De jaarlijkse paas-gebruiken zullen ook dit jaar plaats vinden. Evenwel zal het paasvuur niet ’s avonds doch des namiddags ontstoken worden.
  Personen: Paasgebruiken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Folklore; bron:
22-5-1942 Burgemeester v.d. Heijden verlaat zijn dienstwoning a.d. Oldenzaalsestraat, op 19-01-1942 was hij door de bezetter uit zijn amt gezet.
  Personen: v.d. Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: oorlog; bron: H.Asma
6-1942 De K.A.V.J. (Katholieke Vrouwelijke Jeugd) bestaat 10 jaar.
  Personen: K.A.V.J.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
30-7-1942 J.A.Eekhof ( 1-11-1911 geb. in den Haag), wordt benoemd tot burgemeester van Denekamp. Sinds febr. 1942 was deze reeds waarnemend burgemeester. ( In de volksmond werd hij 't Surrogaat genoemd).
  Personen: Eekhof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: oorlog; bron: H.Asma
12-11-1942 In Lattrop wordt Johan Kamphuis als koster aangesteld door pastoor Leferink
  Personen: Kamphuis; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Koster; bron: H.Asma
17-11-1942 De laatste Joodse inwoners van Denekamp door de Duitse bezetters naar een concentratiekamp afgevoerd. Slechts 2 Joodse broers Elkus, die onder gedoken waren keerden (tijdelijk) in Denekamp terug, de rest kwam om.
  Personen: Joodse gemeen schap; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afgevoerd; bron:
31-12-1942 De gemeente Denekamp telt nu 7515 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
3-3-1943 2 v.d. 3 Oude klokken worden door de Duitse bezetter uit de St.Nicolaastoren gehaald om te worden omgesmolten tbv het oorlogbedrijf
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: oude klokken; bron: H.Asma
12-3-1943 In Tilligte wordt door de Duitsers de klok uit de kerktoren gehaald en weggevoerd. Dezelfde dag wordt ook de klok uit de toren v.d. Ned Herv. Kerk geroofd(in Denekamp)
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Klokken; bron: H.Asma
13-10-1943 Pastoor Knuif wordt door de Duitse bezetters uit Denekamp verbannen, krijgt onderdak in een Zusters-Klooster in Soest
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verbannen; bron: H.Asma
20-12-1943 Het distributiekantoor wordt verplaatst van het oude huis van mr. Mulders a.d. Grotestraat naar het K.J.V. huis a.d. Ootmarsumsestraat.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Distributiekantoor; bron:
1944 De zuster Franciscanessen moeten het klooster Noord Deurningen ontruimen t.b.v. de Duitse bezetter
  Personen: Franciscanessen; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Bezetting klooster ; bron:
1945 Rond de bevrijding worden verschillende bruggen waaronder de in de straatweg Denekamp-Nordhorn opgeblazen waardoor scheepvaart in het kanaal onmogelijk wordt
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
1945 Kapelaan J.Bolscher wordt belast met het oprichten van de Parochie Beuningen
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerk; bron:
1945 In dit jaar werd de Twentse Courant/dagblad Tubantia gesticht.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Twentse Courant; bron:
1945 De tijdelijke gemeenteraad, die in dit jaar, na de oorlog werd gevormd, bestond uit de volgende 13 leden., J.H.Aarnink, G.J. Blokhuis, F.H. Bodde, H. Dingeldein, A.Heesink, J.B. Hofstee, H.Oude Elferink, J.G. Remerink, Scholten Linde, G. Wynia, G.A. Zengerink, G.Meenhuis, J.H. Rademaker.
  Personen: J.H.Aarnink, G.J.Blokhuis, F.H. Bodde, H.Dingel dein, A.Heesink, J.B. Hofstee, H. Oude Elferink, J.G. Remerink, Scholten Linde, G. Wynia, G.A. Zengerink, G. Meenhuis, J.H. Rademaker.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
1945 De geldzuivering onder minister Lieftinck
  Personen: Lieftinck; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: Geld; bron:
1945 1945-47 ±20.000 Nederlanders naar Nederlands-Indië (nu Indonesië) om daar de opstand v.d. Indiers te onderdrukken. Hierbij werden 100.000 Indiers gedood en kwamen er 6000 Nederlanders om het leven
  Personen: ; plaatsnamen: Indonesië; trefwoorden: Ned.-Indië; bron: H.Asma
1945 1945 - 1970. Gemeenteraadsleden, G. Wynia, 1945-1970 , G.H. Bloemen, 1949-1970, H.J. Leusink, 1949-1970, W.J. Meijerink, 1953-1970, B.G. Koehorst, 1966-1970. J.G. Bekhuis, 1969-1970.
  Personen: G.Wynia, G.H. Bloemen, H.J. Leusink, B.G. Koehorst, J.G. Bekhuis.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Raadsleden; bron:
1945 Nederlandse geldsanering door de minister van financiën Piet Lieftinck.
  Personen: Piet Lieftinck; plaatsnamen: ; trefwoorden: Geld; bron:
1945 Na de 2e wereld oorlog zijn er in de gemeente tot 01-01-1958 314 gewone woningen en 13 boerderijen gebouwd. 138 2woningen in de particuliere sector en 174 woningwetwoningen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Woningbouw; bron:
3-1945 Dominee Jebbink vertrekt uit Denekamp naar Kapelle bij Goes
  Personen: Jebbink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
23-3-1945 De bewaarschool aan de grens wordt getroffen door een bom en verandert in een puinhoop.
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: oorlog; bron: H.Asma
23-3-1945 De bewaarschool a.d. grens in Noord Deurningen, die in die tijd door Duitse militairen werd gebruikt, is door een bom volkomen vernield, waarbij enkele doden vielen. Na de bevrijding werd het onderwijs hervat in dorpshuis “de Ster” 1956
  Personen: De Ster dorpshuis; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Onderwijs; bron:
4-1945 In een der eerste dagen na de bevrijding werd het museum Natura Docet beschadigd door een bom die niet ontplofte, maar dwars door het gebouw vloog
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: oorlog; bron:
8-1945 Capitulatie van Japan. Einde van de 2e wereldoorlog.
  Personen: ; plaatsnamen: Japan; trefwoorden: Oorlog; bron:
13-8-1945 Onder voorzitterschap van burgemeester v.d Heijden is hier een oranjecomité opgericht, waarin vertegenwoordigers uit 14 buurtschappen zitting hebben.
  Personen: Burgemeester van der Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Oranjecomité; bron:
13-8-1945 In 1945 werd Koninginnedag van 31-08 tot 02-09 gevierd, o.a. met een grote historische en allegorische optocht..
  Personen: Koninginnedag; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Festiviteiten; bron:
15-8-1945 De St.Nicolaasparochie viert het 50 jarig priester-jubileum van pastoor Knuif
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: jubileum; bron: H.Asma
9-1945 Kapelaan Bolscher v.d. St. Nicolaas parochie wordt belast met het oprichten van een parochie in Beuningen, kapelaan S.O. Adema volgt het in Denekamp op.
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron:
9-1945 De zusters nemen het klooster weer in bezit.
  Personen: Franciscanessen; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: ; bron:
9-1945 De laatste bewoners van het St. Nicolaasgesticht in Noord Deurningen zijn in hun huis terug gekeerd.Het zijn de jongens van het kindertehuis St. Antonius, die een jaar lang in Vasse hebben doorgebracht, omdat de St. Nicolaasstichting door de Duitse bezetters in gebruik was genomen.
  Personen: St. Nicolaasgesticht; plaatsnamen: Vasse; trefwoorden: Kindertehuis; bron:
9-1945 Tot hoofcommies ter gemeente secretarie is benoemd de heer Hoitink uit Wierden.
  Personen: Hoitink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Benoeming; bron:
9-1945 kapelaan Bolscher v.d. St.Nicolaasparochie krijgt de opdracht om voorbereidende maatregelen te treffen tot oprichting van een nieuwe parochie in de buurtschap Beuningen, o.a. het inzamelen van geld in die buurtschap
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: nieuwe parochie; bron: H.Asma
11-9-1945 Het St. Nicolaasgesticht in Noord Deurningen vrijgegeven. Het werd de laatste tijd door Canadese troepen gebruikt. Daarvoor vanaf september 1944 door de Duitse bezetters.
  Personen: St. Nicolaasgesticht; plaatsnamen: Duitse bezetters; trefwoorden: Bezetting.; bron:
15-9-1945 Landkruis geplaatst op erf van J. Pikkemaat
  Personen: Pikkemaat; plaatsnamen: ; trefwoorden: Landkruis; bron: H.Asma
15-9-1945 Landkruis geplaatst op erf van J. Pikkemaat
  Personen: Pikkemaat; plaatsnamen: ; trefwoorden: Landkruis; bron: H.Asma
17-9-1945 Edwina van Heek – Burr-Ewing overleden.
  Personen: Edwina van Heek – Burr-Ewing; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Overleden.; bron:
10-1945 25 jarig bestaan van de congregatie voor R.K. mannen 'de H.Familie'in Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: De familie; bron: H.Asma
10-1945 De Aartsbroederschap v.d. H.Familie in Denekamp viert haar zilveren feest met een triduum. 44 nieuwe leden traden toe
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Aartsbroederschap; bron: H.Asma
10-11-1945 Eerste tijdelijke na-oorlogse gemeenteraad van Denekamp geïnstalleerd, telt 13 leden.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
17-12-1945 De door de Duitse bezetters weer terug in de St.Nicolaastoren en worden tijdens de kerstdagen voor het eerst na de oorlog weer geluid
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: klokken; bron: H.Asma
22-12-1945 De weggevoerde klokken zijn terug in de toren v.d. St. Nicolaaskerk en luiden voor de eerste keer weer na de oorlog(terug in Denekamp op 17-12)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: klokken; bron: H.Asma
1946 Het 'Zondag inluiden'op initiatief van meester Willem Dingeldein ingevoerd op zaterdagavond. De eerste luiders Bets en Herman Tukkers (Ned.herv) en Johan Benneker en Gerard Kamphuis (R.K.)
  Personen: Dingeldein; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: inluiden; bron: H.Asma
1946 1946/1966 Ds. V.d. Vaarst, reformeerd predikant te Oldenzaal en Denekamp
  Personen: v.d. Vaarst; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1946 Priesterwijding Henk Veldhuis, assumtionist
  Personen: Veldhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: priesterwijding; bron: H.Asma
1946 Beuningen Zelfstandige parochie met als Pastoor J. Bolscher
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerk; bron:
1946 Plaatsing door de leden v.d. Jonge Boeren en Tuinders Bond (j.B.T.B) van een landkruis a.d. Frensdorferweg in Lattrop
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
1946 De omzet aan elektriciteit van het gemeentelijk energiebedrijf was dit jaar 600.000 Kwh.
  Personen: G.E.B.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Energie verbruik; bron:
1946 1946/1966 Ds. V.d. Vaarst, reformeerd predikant te Oldenzaal en Denekamp
  Personen: v.d. Vaarst; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1946 1946/1979. Met de bouw van 19 woningen begint de kern van Beuningen gestalte te krijgen en na de voltooiing v.d. “Broeninkskamp” daarna, word het dorp ongeveer verdubbeld
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Bouw; bron: H.Asma
9-2-1946 Overstroming v.d. Dinkel. Het water liep zelfs over de Oldenzaalsestraat bij Denekamp, hetgeen zelfs sinds 1890 niet meer gebeurd was.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Wateroverlast; bron:
5-3-1946 De Ned. Herv. Gemeente krijgt een torenklok in bruikleen uit Oldenzaal die gegoten is in 1728
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Klokken; bron: H.Asma
27-3-1946 De begroting 1946, met een omvang van bijna fl. 500.00,00 wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
  Personen: Gemeentebegroting; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
1-5-1946 J.G. Fruke is op eigen verzoek eervol ontslagen als toezichthouder openbare werken Denekamp. (pensioen). Als technisch ambtenaar voor bouw- en woningtoezicht en het electriciteitsbedrijf is m.i.v. dezelfde datum benoemd J.A. Kemperman uit Ulft. (200 sollicitanten).
  Personen: J.G. Fruke, J.A. Kemperman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Aanstelling; bron:
1-5-1946 De heer Früke (J.) neemt afscheid, na 26 jaar, als opzichter openbare werken, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Toen hij in september 1919 werd aangesteld als wegwerker, nam hij ook de functie als nachtwaker over van de heer B. ten Breul.
  Personen: J. Früke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afscheid; bron:
14-5-1946 Het R.K. ziekenhuis in Oldenzaal viert het 50 jarig bestaan met plechtige kerkdiensten, een receptie, enz.
  Personen: R.k. ziekenhuis Oldenzaal; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Jubileum; bron:
7-1946 Neomist Henk Veldhuis uit de knik wordt feestelijk ingehaald in Denekamp en draagt z'n eerste plechtige H.Mis op
  Personen: Veldhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
23-8-1946 S.O. Adema (geb. 2-5-1915 te Leeuwarden) benoemd tot kapelaana.s. St. Nicolaasparochie als opvolger van kap. Bolscher die tot bouwpastoor in Beurningen benoemd werd
  Personen: Adema; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
15-9-1946 Plaatsing van een landkruis a.d. Frensdorferweg in Lattrop(ophet erf van Joh. Pikkemaat?) door leden v.d. toenmalige J.B.T.B. Het kruis staatin de nabijheid v.d. plek waar vroeger het geboorte huis stond van d kunstschilder Joh. Bartold Jonkind
  Personen: Jonkind; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
15-11-1946 Uit de nalatenschap van Edwina van Heek wordt de stichting Edwina van Heek opgericht, een stichting voor culturele doeleinden. De heer J.H. van Heek eerste voorzitter v.h. regentcollege. De overige regenten: mej. A. van Heek, prof. Dr. G. van der Leeuw (Oudminister van OKW), W.H. Dingeldein Denekamp (secr.) G.J. van Heek (vice voorzitter).
  Personen: Edwina van Heek stichting; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Opgericht; bron:
23-11-1946 Na een grondige restauratie draagt de hr. Van Heek Kasteel Brecklenkamp over aan de ''Stichting Jeugdherbergen in Twente''. Het echtpaar Brilleman waren de eerste beheerders v.d. jeugdherberg. Zie. 1901
  Personen: van Heek; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: Havezathe; bron: H.Asma
23-11-1946 Overdracht van huiz Brecklenkamp aan de Stichting 'Jeugdherbergen in Twenthe'
  Personen: v. Heek; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1947 Het boekje 'De klokken van Denekamp' van W.H. Dingeldein verschijnt.
  Personen: Dingeldein; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1947 De nieuwe jeugdherberg Brecklenkamp boekte dit jaar 7000 overnachtingen
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: havezathe; bron: H.Asma
1947 Johan Olde Dubbelink bouwt zijn smederij om tot een bioscoop, het Astoria-theater
  Personen: Olde Dubbelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: theater; bron:
1947 1947-1960 Gedurende deze jaren is het aandeel v.d. in de landbouw werkzame beroepsbevolking afgenomen van 48,6% tot 25,3% in de gemeente
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Beroep; bron: H.Asma
1947 In dit jaar begon men met de aanleg van de “Limes”. Een linie van 548 km. lengte, met honderden verdedigingswerken, kastelen en torens. In ons land liep deze van Katwijk naar Lobith en zakte af naar de Donau. De Romeinen wilden vanaf de 1e eeuw hun rijk beschermen tegen de aanvallen van de Germanen. Men begon er mee in 47 na Christus. De linie grotendeels stand tot het jaar 406.
  Personen: Romeinen; plaatsnamen: ; trefwoorden: Limes; bron:
1947 Uit de volkstelling van dit jaar blijkt dat van de inwoners v.d. gemeente 85,3 % , R.K. 12,8 % Ned.herv., 0,6 % gereformeerd en 0,7 % geen goddienst heeft
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Volkstelling; bron: H.Asma
18-2-1947 Begin voorbereiding bouw van kerk in Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
24-2-1947 De Bisschop van Utrecht verleent vergunning tot de bouw van een kerk te Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerk; bron:
24-2-1947 De Bisschop van Utrecht verleent vergunning tot de bouw van een kerk te Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: bouw; bron:
24-2-1947 De Bisschop van Utrecht verleent vergunning tot de bouw van een kerk in Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
4-1947 Veiling /verkoop voormalige joodse eigendommen in hotel Looman in Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Joodse gemeenschap; bron:
1-4-1947 Zuster Hugolina, hoofd van de R.K. meisjesschool gaat met pensioen. Zij wordt opgevolgd door zuster Bernwardis uit Wierden.
  Personen: Zr. Hugolina Zr. Bernwardis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
7-1947 Eeen terrein in Beuningen bestemd om er een kerk op te bouwen, afgekeurd door de gemeente Losser
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
7-1947 Eeen terrein in Beuningen bestemd om er een kerk op te bouwen, afgekeurd door de gemeente Losser
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
13-7-1947 Opheffing Joodse gemeenschap Denekamp
  Personen: Joodse gemeen schap; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Opheffing; bron:
3-8-1947 De Katholieke Arbeidersbeweging (K.A.B.) afd Denekamp viert het 30 jarig bestaan.
  Personen: Katholieke Arbeiders beweging; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
13-10-1947 In Beuningen worde de 1e kleuterschool geopend. Een gedeelte van een woonhuis is hiervoor ingericht. De inzegening verrichtte pastoor Bolscher en aan zuster Antonellis wordt de leiding van deze school opgedragen.
  Personen: Antonellis; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Onderwijs; bron:
12-1947 Een perceel grond v.d. hr. H. broenink wordt nu aangewezen om de kerk van Beuningen op te bouwen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
12-1947 Een perceel grond v.d. hr. H. broenink wordt nu aangewezen om de kerk van Beuningen op te bouwen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
5-31-1947 De gemeente telt nu 7991 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1948 In de zomer verschijnt het boek 'Het land van de Dinkel' vn W.H. Dingeldein
  Personen: Dingeldein; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1948 Ongeveer 2 jaar na z’n huwelijk trekt Gerard Goorhuis samen met de Boerenleenbank, waarvan hij 2e kassier is ,naar een nieuw gebouwd pand aan de Burg. Hoogklimmerstraat
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bank; bron:
1948 Op 2e Kerstdag van dit jaar opende de familie Olde Dubbelink in Denekamp, naast haar café Denekampse eerste bioscoop, het Astoria Theater.
  Personen: Olde Dubbelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron:
1948 De eerste uitgave van het boek van Dingeldein “Het land van de Dinkel”.
  Personen: Dingeldein W.H.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Boek uitgave; bron:
1948 Breklenkamp aangesloten op het elektriciteitsnet
  Personen: ; plaatsnamen: Breklenkamp; trefwoorden: Verlichting; bron:
1948 Breklenkamp krijgt elektriciteit
  Personen: ; plaatsnamen: Breklenkamp; trefwoorden: Elektriciteit; bron:
1-1948 Begin bouw kerk in Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1-1948 Begin bouw kerk in Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: bouw kerk; bron: H.Asma
1-1948 Begin van bouw kerk in Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerk; bron:
14-1-1948 Inwijding v.d. huishoudschool nu gevestigd in het gebouw naast het R.K. kerkhof a.d Sloetstraat. (K.J.C. gebouw)
  Personen: Huishoud school; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
2-5-1948 Gerdes Tukkers benoemd tot organist v.d. Ned. Herv. Kerk
  Personen: Tukkers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
2-5-1948 Gerdes Tukkers benoemd tot organist v.d. Ned. Herv. Kerk
  Personen: Tukkers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
8-7-1948 Geboortedatum Willie Velthuis zoon van Bernard Velthuis en Geertruida Velthuis-Braakhuis
  Personen: Velthuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geboorte; bron: H.Asma
31-8-1948 Denekamp viert de jubileum- en kroningsfeesten ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van koningin Wilhelmina.
  Personen: Koningin Wilhelmina; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
1949 Een perceel grond bestemd als kerkhof van Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1949 De boerenleenbank wordt van het huis v.d. fam. Goorhuis aan de Wilhelminastraat naar een nieuw pand aan de Burg. Hoogklimmerstraat verplaatst.
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
1949 najaar. De heer Zengerink volgt de heer Remerink op als wethouder van Denekamp
  Personen: Zengerink, Remerink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Aanstelling; bron:
1-4-1949 Beunin gen krijgt zijn eerste Pastoor. Pastoor Bolscher, die 2,5 jaar bezig is geweest om de kerk gebouwd te krijgen, wordt geinstalleerd in z'n nieuwe kerk.'
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
9-4-1949 J. Bolscher als 1ste pastoor in Beuningen geinstalleerd
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
9-4-1949 Kapelaan Bolscher als pastoor van Beuningen geïnstalleerd
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerk; bron:
9-4-1949 J. Bolscher als 1e pastoor van Beuningen geïnstalleerd
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron:
10-4-1949 Inzegening en ingebruikname R.K. kerk in Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Inzegening; bron: H.Asma
23-4-1949 F. Hesselink te Tilligte 40 jaar in dienst bij de P.T.T.
  Personen: Hesselink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Jubileum; bron:
8-1949 Vertek kapelaan Weijs, kapelaan Nieuweweme benoemd tot zijn opvolger(in het bijzonder v.d. kerk in Nrd-Deurningen)
  Personen: Weijs; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
23-8-1949 Inwijding kerk van Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron:
25-8-1949 Inwijding kerk van Beuningen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
25-8-1949 Kerk in Beuningen ingewijd
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerk; bron:
9-1949 Kapelaan Harmelink v.d. St.Nicolaasparochie te Denekamp, benoemd tot rector v.d. kweekschool in Hiversum. Zijn opvolger in Denekampwordt kapelaan H. Linthorst
  Personen: Harmelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
9-1949 Kapelaan A. Weijs v.d. St. Nicolaasparochie benoemd tot pastoor in Marknesse (N.O. Polder)
  Personen: Weijs; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
9-1949 Kapelaan Harmelink v.d. St.Nicolaasparochie benoemd tot rector a.d kweekschool in Hilversum
  Personen: Harmelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
12-10-1949 Koningin Juliana en prins Bernard maken officiele tocht door Overijssel en brengen ook een vluchtig bezoek aan Denekamp. Bij die gelegenheid werd haar aangeboden: het boek 'het land v.d. Dinkel', een midwinterhoorn gemaakt door Herman Dingeldein en een doosje met 4 zilveren lepeltjes geleverd door Hofland. (2 minuten duurde het bezoek)
  Personen: Juliana; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bezoek; bron: H.Asma
1950 Aantal boerenbedrijven in de gemeente groter dan 15 ha. = 96
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
1950 Een Klöpkeshoes a.d. Wilhelminastraat afgebroken
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Klöpkeshoes; bron: H.Asma
1950 In dit jaar had Denekamp 116 landbouwbedrijven van tussen 10 en 15 ha. Groter dan 15 ha.:96.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landbouw; bron: H.Asma
1950 Aantal boerenbedrijven tussen 5 - 10 ha in de gemeente, 251 = 54 % aantal = 116
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
1950 Winter 1950. Begin straatverlichting in Brecklenkamp en verdere elektriciteit voorzieningen.
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklen kamp; trefwoorden: elektriciteit; bron:
1950 Winter 1950, B.A. Peters wordt de nieuwe conciërge v.h. verenigingsgebouw “Concordia” .
  Personen: Peters; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Concordia; bron:
1950 Oprichting E.H.B.O. afd. Denekamp. Eerste voorzitter L. Groener.
  Personen: L. Groener; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: E.H.B.O.; bron:
1950 Het oude koetshuis en berghok bij het huis van dokter Hondelink verbouwd tot verenigingslokaal.
  Personen: Dokter Hondelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verenings leven; bron:
1950 Als gevolg van het toegenomen aantal leerlingen wordt er aan de R.K. Meisjesschool in de persoon van zuster Egberti een 9e leerkracht aangenomen.
  Personen: Zr Egberti; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
3-1-1950 De heer Hoitink volgt de heer Andringa op als gemeentesecretaris
  Personen: Hoitink, Andringa; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Aanstelling; bron:
3-3-1950 De fam. Peters-Smellink krijgt het beheer over het ver.gebouw “Concordia” , volgt de fam. Hermelink als zodanig op.
  Personen: Peters; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Concordia; bron:
5-1950 ((voorjaar) Op een zolder een beeldengroep gevonden, die in plaats in de St.Niccolaaskerk zal krijgen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Beeldengroep; bron: H.asma
7-1950 Aan de grens in Nrd.Deurningen wordt een gebouw als kleuterschool ingericht en zuster Godeharde wordt als kleuterleidster aangesteld.
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: school; bron: H.Asma
1951 Burgemeester v.d. Heijden van Doornenburg tot 1971
  Personen: v.d.Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1951 Sloop lichtmast. Routelicht voor vliegtuigen in Groot Agelo
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1951 Baron A.J.E.E.C. v.d. Heijden van Doornenburg burgemeester tot 1971
  Personen: v.d. Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1951 In Denekamp begint men met de aanleg van een waterleiding.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Waterleiding; bron:
1951 De gemeente koopt het huis van Hoogklimmer van de erfgenaam.
  Personen: Hoogklimmer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verkoop; bron:
1951 In dit jaar de luchtvaartverkeerslicht, een lichtmast van 22 meter hoog verwijderd
  Personen: ; plaatsnamen: Groot-Agelo; trefwoorden: Lichtmast; bron: H.Asma
22-7-1951 Eerste plechtige H.mis van Gerard Kolbrink in Denekamp. Werd op 8 april 1951 priester gewijd in Bergeijk (pater Lebuinus Kolbrink Assumptionist)
  Personen: Kolbrink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
8-1951 Eerst boring naar aardgas in de gemeente Denekamp.
  Personen: Aardgas; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Boring; bron:
24-8-1951 kap. Adema overgeplaatst van Denekamp naar Zutphen
  Personen: Adema; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
24-8-1951 marinus Maria Koggel komt als kapelaan naar de St.Nicolaas parochie
  Personen: Koggel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kapelaan; bron: H.Asma
27-10-1951 Plan voor doorbraak dorp gereed.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Doorbraak; bron:
1952 In dit jaar is er een landkruis geplaast a.d. Zonneberweg in Agelo. Vroeger vond op deze plek de jaarlijkse op de maandag na de pinksterdagen, brooduitdeling aan behoeftigen plaats. De plaasting van dit kruis was een initiatief v. pastoor Schweigman van Ootmarsum en gemeentelijk onder Denekamp
  Personen: Schweigman; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
1952 In 1952 , Bij de brooduitdeling in de Ageler Es was het aantal gegadigden voor een heel of een gedeelte van een roggebrood geleidelijk aan zo verminderd dat de boeren besloten dit deel van de traditie te schrappen en te vervangen door een gave in geld voor een liefdadig doel. 12 boeren uit Groot Agelo en één uit Klein Agelo.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
1952 Borg Beuningen wordt door de Edwina van Heek stichting overgenomen
  Personen: Edwina van Heek stichting; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Overname; bron:
1-1952 Op een diepte van 1889 meter wordt in Breklenkamp gas aangetroffen.
  Personen: Aardgas; plaatsnamen: Breklen kamp; trefwoorden: Boring; bron:
19-6-1952 Bij de traditionele brooduitdeling in de grote Ageles Es werden slechts een drietal broden meegebracht. Verder waren er een 10 tal gegadigdenvoor het brood.
  Personen: Ageler Es; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: Brood; bron:
7-1952 Pater G. Asma (Salesiaan) wordt feestelijk ingehaald in Denekamp en draagt z'n eerste plechtige H.Mis op
  Personen: Asma; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
8-1-1953 Mr. W. Dingeldein in ’t ziekenhuis te Oldenzaal overleden (59 jr. oud)geb. 18-08-1894
  Personen: W. Dingeldein; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Overleden; bron:
8-1-1953 Vandaag overleed de op 18-08-1894 in Denekamp geboren meester W.H. Dingeldein op 58 jarige leeftijd. Op maandag 12 januari d.o.v. zal hij worden begraven op de hervormde begraafplaats.
  Personen: Dingeldein meester; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Overleden; bron:
8-1-1953 Meester W.H. Dingeldein overleden (geb. 18-08-1894)
  Personen: Dingeldein W.H.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
5-3-1953 Premier Stalin van de Sovjet-Unie overleden
  Personen: Stalin; plaatsnamen: Internationaal; trefwoorden: Overleden; bron:
18-3-1953 Burgemeester v.d. Heijden v. Doornenburg legt de eerste steen van een confectiefabriek voor rekening van de gemeente aan de Kloppendijk. Het confectiebedrijf Reysoo NV wordt de huurder van dit pand.
  Personen: Reysoo; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Textiel; bron:
1-4-1953 De school aan de Sloetstraat wordt nu officieel huishoudschool.
  Personen: Huishoud school; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
1-9-1953 Huishoudschool in Denekamp begonnen. Zuster Virgini wordt eerst directrice. De school begint met 5 leerkrachten, van wie 2 zusters en 3 leken en 155 leerlingen.
  Personen: Huishoud school; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
1954 De Maria-kapel a.d. molendijk op initiatief v. pastoor de Goey gesticht en door hem ingewijd in het Mariajaar 1954. Architectuur Piet J. Goorhuis, glazenier W. van Moerkom maakte de ramen en Jacob Maris het mariabeeld. De bouw werd groetendeels verricht door vrijwilligers uit de St.Nicolaasparochie
  Personen: De Goey; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Maria-kapel ; bron: H.Asma
1954 Bouw Mariakapel achter de kerk van Lattrop, nabij het Kerkhof, door aannemer Geerdink uit Ootmarsum. Het ontwerp is van architect W. Morsink uit oud-Ootmarsum en de kapel is betaald v.d. giften die pastoor Leferink v.d. parochie Lattrop ontving bij gelegenheid van zijn 25 jr. priesterjubileum
  Personen: Leferink ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kapel; bron: H.asma
1954 In dit jaar is de Maria-cloese a.d. Johanninksweg in Nrd-Deurningen gebouwd uit de resten van een voormalig klöpkeshoes. Ze kwam tot stand op initiatief v. Kapelaan G.Nieuwe Weme die toen vanuit de St. Nicolaas parochie de z.g. bijkerk in Nrd-Deurningen onder zijn hoede had. Architect was Morsink uit Oud Ootmarsum en het Mariabeeld is van Jac Maris uit Heumen
  Personen: Nieuweweme; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: Maria-Cloese; bron: H.Asma
1954 In dit 'Mariajaar' is er aan de Molendijk een Maria kapel gebouwd. Architect P. Goorhuis, het Mariabeeld is v.d. beeldhouwer Jacob Maris en de ramen van W.v. Woerkom. Vrijwilligers hebben aan de bouw meegewerkt
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: mariakapel; bron: H.Asma
1954 Aan de Johanninksweg in Nrd-Deurningen wordt het, van het erve Grashof in Nrd-Deurningen afkomstige Klopjeshuis, na restauratie opnieuw opgebouwd. Het wordt als kapel ingericht en krijgt de naam 'maria Cloese'
  Personen: Grashof; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: kloppenhuisje; bron: H.Asma
1954 Klöpkeshoes aan de Johanninksweg in N.Deurningen gerestaureerd en als kapel (Cloese) in gebruik. Bouwjaar 1836
  Personen: Klöpkeshoes; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Restauratie; bron:
21-1954 1954-1966. De familie J. Asma(voormalig bakker/kruidenier) bewoont het latere Heemhoes
  Personen: Asma; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
18-4-1954 2e Paasdag. Meester Bernink overleden
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: museum; bron: H.Asma
18-4-1954 2e paasdag Meester Bernink overleden
  Personen: Bernink ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Overleden; bron:
5-1954 Het in 1953 gebouwde Maria-kappeltje aan het eind v.d. Schoolweg hoek paandersdijk in Beuningen plechtig ingewijd. Architect: Wim Morsink, de madonna v.d. kunstenaar maris en het gebouwd door vrijwilligers uit de parochie Beuningen
  Personen: morsink ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kapel ; bron: H.Asma
5-1954 In die maand werd het in 1953 door vrijwilligers gebouwde Maria-kappeletje aan het eind v.d. schoolweg, hoek Paandersdijk in Beuningen plechtig ingewijd. De architect hiervan was Wim Morsink en de madonna van kunstenaar Maris.
  Personen: Maris; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: maria kappeltje; bron: H.Asma
5-1954 Inwijding Mariakapelletje op de hoek v.d. Schoolweg - Paandersdijk in Beurningen. Ontworpen door de architect Wim Morsink en gebouwd door vrijwilligers uit de parochie Beuningen. De madonna is v.d. kunstenaar Maris, het gedicht op de steen er onder van Gabriël Smit
  Personen: Morsink; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kapelletje; bron: H.Asma
5-1954 Het Mariakapelletje aan de Schoolweg hoek Paandersdijk in Beuningen op de eerste zondag van deze maand plechtig ingewijd
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Mariakapel; bron: H.Asma
9-5-1954 Pastoor de Gouy v.d. St.Nicolaasstichting zet in een brief aan de parochianen zijn plannen tot bouw van een Mariakapel a.d. Molendijk uiteen. Het terrein was toen al bouwrijp en de tekening bijna klaar. Geschatte kosten f5260,- zonder arbeidsloon(vrijwilligerswerk)
  Personen: De Goey; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Mariakapel; bron: H.Asma
15-12-1954 Koningin Juliana ondertekent in de ridderzaal het statuut voor het koninkrijk der Nederlanden. Het betekende de opheffing v.d. koloniale verhoudingen tussen Nederland en de Antillen + Suriname
  Personen: Juliana; plaatsnamen: den Haag; trefwoorden: statuut; bron: H.Asma
1955 De brooduitdeling op de Ageleres op maandag na beloken Pinksteren door 13 boeren,uit Groot-en Klein Agelo komt ten einde door het ontbreken van armen. De gewoonte bestond al van 1738.
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
1955 Beeindiging van het bedrijf Bolscher (molenaar-bakker) te Nutter. Tevens afbraak v.d. restanten v.d. Bolschermolen
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: Molen; bron: H.Asma
1955 Op 20 april werd er in Denekamp opnieuw'markt' gehouden, na een onderbreking van ± 40 jaar in de brinkstraat (zie foto op blz 43 'van raadhuis tot gemeentehuis' Marktmeester gemeentebode Joh. Veldhuis
  Personen: veldhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
1955 Het gemiddelde aantal kavels per boerenbedrijf van bedrijven van 1 ha en groter is in de gemeente 5.9 , bij een gemiddelde bedrijfsgrootte van 9 á 10 ha. De gemiddelde kavelgrootte bedraagd 1,55 ha
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kavels; bron: H.Asma
1955 Bischop van Utrecht mgr. Bern Alferink daarna mgr. Willebrands en daarna Mgr. Simonis
  Personen: Alferink; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
2-2-1955 Zuster Fransisco begint als wijkverpleegster in Denekamp
  Personen: Zr. Fransisco; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: gezondheid zorg; bron:
1956 Bakkerij Derkman gesloten, winkel wordt hoofdzaak
  Personen: Derkman; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: bedrijf; bron: H.Asma
1956 In de landbouw zijn nu nog 1523 personen uit de gemeente werkzaam
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landbouw; bron: H.Asma
1956 Op de plek 'n Boakn in Agelo waar in vroeger tijden de brooduitdeling aan behoeftigen plaatsvond is een Landkruis opgericht.'
  Personen: ; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1956 Invoering van de A.O.W. de Algemen Ouderdoms Voorziening in Nederland, ouderen van 65 jr kregen vanaf die tijd een vaste maandelijkse uitkering van het rijk.'
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
1956 Aan de wijzerplaat v.h. uurwerk v.d. St. Nicolaastoren wordt verlichting aangebracht
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: uurwerk; bron: H.Asma
1956 In 1956 werd op initiatief van pastoor Schweigmann door inwoners van Agelo een landkruis geplaatst op de plaats van de brooduitreiking. Tijdens de kruisdagen wordt daar gebeden voor de vruchten der aarde.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
1956 Het “Astoria-theater” sluit na de film “Irma la Douce” haar deuren, voornamelijk als gevolg van de opkomst v.d. (zwart-wit) televisie.
  Personen: Olde Dubbelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: theater; bron:
1956 Op de Ageler Es wordt een landkruis geplaatst waar de jaarlijkse brooduitreiking plaats vind
  Personen: Ageler Es; plaatsnamen: Agelo; trefwoorden: Brooduitreiking; bron:
1956 Denekamp krijgt een 14 daagse markt
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt ; bron: H.Asma
1956 Denekamp heeft +/- 6000 ha cultuurgrond, waarvan ruwweg 1/3 als bouwgrond en 2/3 als grasland in gebruik is. Rogge, haver, aardappelen en voederbieten zijn de belangrijkste gewassen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Cultuurgrond; bron: H.Asma
11-1-1956 Zuster Godeharde, die inmiddels zr. Godeliva was opgevolgd, verlaat de kleuterschool in Noord Deurningen en haar plaats werd door een leek overgenomen.
  Personen: Godeharde, Godeliva; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Onderwijs.; bron:
10-6-1956 Mr. W.F.J. Laan draagt het landgoed Singraven met Huis en watermolen over aan de van Heekstichting
  Personen: Singraven; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Overname; bron:
7-1956 pastor M. Asma wordt feestelijk ingehaald in Denekamp en draagt z'n eerste plechtige H.Mis op
  Personen: Asma; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
15-7-1956 pastoor Bolscher viert zijn 25 jarig priester-jubileum
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Jubileum; bron: H.Asma
15-7-1956 Pastoor Bolscher herdenkt zijn 25 jarig priesterjubileum.
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Priester jubileum; bron:
8-1956 Zuster Hildegonda volgt zr.Bernwardis op als hoofd van de R.K. Meisjesschool.
  Personen: Zr Hildegonda Zr Bernwardis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
1957 Gedeputeerde staten v. Overijssel besluiten het kanaal vanaf de Duitse brug in Almelo tot aan de Duitse grens voor gesloten te verklaren, Veel bezwaarschriften
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
1957 De gemeente telt nu 8934 inwoners, waarvan 3212 (36% ) in het dorp, 724 ( 8,1%) in de buurtschap Denekamp, 1783 (20%) in Nrd. Deurningen, 757 (8,5%) in Lattrop, 263 (2,9%) in Breklenkamp, 675( 7,5%) in Tilligte, 493 ( 5,5%) in Groot Agelo, 208 ( 2,3%) in klein Agelo, 278 ( 3,1%) in Nutter en 524 (6,1%) in Oud Ootmarsum.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1957 Op initiatief van pastoor Schweigmann van Ootmarsum werd op de plaats waar gebeden werd en vervolgens roggebrood werd uitgedeeld een landkruis geplaatst.
  Personen: Pastoor Schweigmann; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: Brooduitreiking; bron:
1957 De boorput in Breklenkamp wordt opgeruimd.
  Personen: Aardgas; plaatsnamen: Breklen kamp; trefwoorden: Boring; bron:
1-1-1957 Vanaf deze datum ontvangt elke Nederlander vanaf 65 jaar A.O.W. (een Maandelijks pensioen.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Pensioen; bron:
7-1957 Johan Helthuis uit Rossum tot priester gewijd. Was later nog kapelaan in Denekamp +/- juni 1988
  Personen: Helthuis; plaatsnamen: Rossum; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
7-8-1957 Op 65 jarige leeftijd overleed in Hollywood de beroemde filmkomiek Oliver Hardy, alias “de Dikke” . Samen met Stan Laurel bijgenaamd “de Dunne” vormde hij het komiekenduo in ruim 100 hoofdfilms.
  Personen: Oliver Hardy Stan Laurel; plaatsnamen: ; trefwoorden: Televisie; bron:
20-9-1957 Kapelaan Koggel vertrekt uit Denekamp en wordt pastoor te Kuinre
  Personen: Koggel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kapelaan; bron: H.Asma
1958 De 12 jarige P. Busscher uit Denekamp vond bij het spelen in de bossen v.h. Bogelscamp een voorwerp dat jaren later (1984) een “hoge rondbijl” uit de vroegere bronstijd bleek te zijn.
  Personen: P. Busscher; plaatsnamen: Boggelscamp; trefwoorden: Vondsten.; bron:
1958 Afbraak v.d. restanten van de v.Vennegoor Molen
  Personen: Vennegoor; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1958 De Maria kapel van de Molendijk werd in dit Mariajaar gebouwd, onder architecttektuur van P.Goorhuis. Het mariabeeld is van Jacob Maris, de ramen van Wim van Woerkom
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kapellen; bron: H.Asma
1958 In dit jaar was de gehele gemeente Denekamp aangesloten op het elektriciteitsnet.
  Personen: G.E.B.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Energieaansluiting; bron:
17-3-1958 Aan de grensdoorlaatpost Frensdorferhaar (a.d. Duitse kant) wordt de douaneruimte uitgebreid.
  Personen: Frensdorferhaar; plaatsnamen: ; trefwoorden: Grensovergang; bron:
23-3-1958 Landkruis hoek Beuningerstraat/Lossersedijk opgericht uit giften paochianen v.d. de Lutte. Midden v.d. 70e jaren werd houten coprus gestolen waarna de noabers een nieuw bronzen exemplaar aanschaften
  Personen: ; plaatsnamen: De Lutte; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
2-7-1958 De kleuterschool 'kleuterhof'aan de Dingeldeinstraat wordt officieel geopend
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
9-10-1958 Paus Pius XII overleden
  Personen: Pius; plaatsnamen: Rome; trefwoorden: Overleden; bron: H.Asma
9-10-1958 Vanmorgen om 4 uur overleed de 263ste paus, Pius XII op 82 jarige leeftijd in z'n zomerverblijf te Castel Gandolfo in het 20ste jaar van zijn pontificaat
  Personen: Pius XII; plaatsnamen: Castel Gandolfo; trefwoorden: Paus; bron: H.Asma
1959 Aanschaf nieuw uurwerk v.d. St. Nicolaas toren
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: uurwerk; bron: H.Asma
1959 In deze tijd waren de zondagse missen in de St.Nicolaaskerk om 6:00 - 8:00 - 9:15 Hoogmis en om 10:45 uur In Nrd-Deurningen zijn de missen resp. om 8:00 en om 10:00 uur Hoogmis. In Beuningen resp. om 06:30 : 08:30 de Hoogmis en om 10:30 uur
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: missen; bron: H.Asma
1959 Fam. Visschedijk Langevoor 14 emigreerd naar Australie. Fam B. Velthuis koopt deze woning, welk voor de oorlog door joden werd bewoond.'
  Personen: Visschedijk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: emigratie; bron: H.Asma
1959 In dit jaar nam zoon Paul Dierick een deel van de artsenpraktijk van zijn vader over.
  Personen: Paul Dierick; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Vestiging; bron:
1959 De Amerikaanse folkzangers Susanne Vega wordt geboren.
  Personen: Susanne Vega; plaatsnamen: Amerika; trefwoorden: Muziek; bron:
25-1-1959 Paus Johannes XXIII kondigt een algemeen concilie aan voor de R.K. kerk
  Personen: Paus Johannes XXIII; plaatsnamen: Rome; trefwoorden: concilie; bron: H.Asma
26-7-1959 Hendrik Scholten, later pastor in Denekamp, uit Rossum, tot prister gewijd
  Personen: Scholten; plaatsnamen: Rossum; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
3-9-1959 De bij kerk in Nrd Deurningen bestaat 25 jaar
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1960 Pastoor Bolscher vertrekt uit Beuningen en wordt pastoor van Saasveld.
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron:
1960 De eerste communicatie satelliet, de Echo 1 wordt gelanceerd.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Communicatie satelliet; bron:
1960 In dit jaar had de gemeente 9427 inwoners.In dit jaar woonden in het dorp 3776 inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1960 Het totaal aantal bewoonde woningen is 1621 en 31 % daarvan dateert van na 1945. De gemiddelde woningbezetting is 5,7 (Overijssel is 4,2)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Woningbouw; bron:
1960 tot 1964 A.T.M. Bouwman pastoor te Beuningen
  Personen: Bouwman; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1960 De reformeerde gemeenschap van Denekamp krijgt haar eigen kerk
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Reformeerde kerk; bron: H.Asma
1960 Pastoor Bolscher vertrekt uit Beuningen en wordt pastoor van Saasveld
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1960 Mr. W.F.J. Laan (singraven) 70 jaar
  Personen: Laan; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Singraven; bron: H.Asma
1960 Uitzending van 3 zusters Franciscanessen vanuit Noord Deurningen naar de missie in Tanzania
  Personen: Zusters Franciscanessen; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Missie; bron:
1960 Komst van de eerste Italiaanse gastarbeiders in ons land.
  Personen: Gast arbeiders; plaatsnamen: Italië; trefwoorden: Werkgelegen heid.; bron:
1960 In dit jaar had Denekamp 132 landbouwbedrijven tussen 10 en 15 ha. Groter dan 15 ha. 124.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landbouw; bron: H.Asma
1960 1960-1965. De familie H. Asma bewoont de bovenverdieping van het latere Heemhoes.
  Personen: Asma; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
5-1-1960 Zuster Gonzages wordt benoemd als (laatste religieus) hoofd van de R.K. Meisjesschool
  Personen: Zuster Gonzages; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
10-2-1960 De nieuwe Kleuterschool in Beuningen wordt officieel geopend en in gebruik genomen
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: school; bron: H.Asma
10-2-1960 Na nog in een houten gebouw te zijn gehuisvest kon op bovengenoemde datum een echte school “het Vlondertje” in gebruik worden genomen, als kleuterschool in Beuningen
  Personen: Het Vlondertje; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Onderwijs; bron:
4-1960 De nieuwe huishoudschool a.d. v.d. Heijdenstraat wordt in gebruik genomen. Ongeveer 7 jaar had men zich moeten behelpen met het K.J.C. gebouw a.d. Sloetstraat, de oude bewaarschool a.d. Wilhelminastraat en andere onderkomens.
  Personen: Huishoud school; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
4-1960 Koster Johan Benneker 25 jaar koster v.d St. Nicolaas parochie
  Personen: Benneker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Koster; bron: H.Asma
1-4-1960 Het nieuwe gebouw a.d. burg v.d. Heijdenstraat wordt in gebruik genomen als huishoudschool.
  Personen: Huishoud school; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
5-1960 Oprichting drumband v.d. 'Eendracht'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: drumband; bron: H.Asma
5-6-1960 Feest “Gouden “DOS ?
  Personen: DOS; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
28-6-1960 Nieuwe huishoudschool wordt officieel geopend.
  Personen: Huishoud school; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
28-6-1960 De huishoudschool a.d v.d. Heijdenstraat wordt officieel geopend.
  Personen: Huishoud school; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
1961 Turfschipper Smit bevaart als laatste het kanaal het kanaal. De Nosseltbrug wordt vervangen door eeen Bailybrug
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
1961 De Berlijnse muur gebouwd, die in 1989 weer werd opgeruimd. Bij vluchtpogingen naar het westen zijn nabij de muur volgens schattingen 200 mensen omgekomen
  Personen: ; plaatsnamen: Berlijn; trefwoorden: Berlijnsemuur; bron:
1961 Natura Docet uitgebreid
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: natura Docet; bron: H.Asma
1961 Natura Docet flink uigebreid
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: natura Docet; bron: H.Asma
1961 De watermolen Hazelbecke in Nutter valt door totale verwaarlozing in elkaar
  Personen: ; plaatsnamen: Nutter; trefwoorden: watermolen; bron: H.Asma
1961 In dit jaar verscheen het 1ste nummer van het jaarboek Twente.
  Personen: Jaarboek Twente; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Uitgave; bron:
2-8-1961 Kapelaan Nieuwe Weme (42 jr.) in Denekamp overleden
  Personen: Nieuwe Weme; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: overleden; bron: H.Asma
2-8-1961 Kapelaan Gerardus Nieuwe-weme sinds 26-8-1949 kapelaan te Denekamp, vrij plotseling te Enschede overleden (geboren 14-1-1919, priester gewijd 25-7-1943
  Personen: Nieuwe-Weme; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1-10-1961 1ste steen v.h. 1ste pand aan de Eurowerft gelegd door burg. Baron v.d. Heijden van Doornenburg. (zaak foto Kamphuis)
  Personen: Foto Kamphuis 1ste steen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Eurowerft; bron:
29-10-1961 Wijding tot bisschop in Rome, van Albert Hermelink(oud Denekamper). Tot bisschop benoemt van Tandjong Karang in Indonesie
  Personen: Hermelink; plaatsnamen: Rome; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
29-10-1961 Wijding mgr. Hermelink tot bisschop van Tandjung Karang (Sumatra) te Rome.
  Personen: Mrg. Hermelink; plaatsnamen: Rome; trefwoorden: Wijding; bron:
26-11-1961 Mgr. A. Hermelink draagt, geassisteerd door zijn beide priesterbroeders zijn eerste pontificale hoogmis op in Thuine in de kloosterkerk van de Franciscanessen. Dat mocht niet in Denekamp omdat Nederland in die tijd een conflict had met Indonesie over Nieuw-Guinea
  Personen: Hermelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Hoogmis; bron: H.Asma
1962 De glas in loodramen achter het Drievuldigh altaar in de St.Nicolaaskerk worden vervangen door brand schilderde ramen van Joep Nicolas jr.
  Personen: Nicolas; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1962 Bouw bejaardenhuis aan de Wilhelminastraat
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
1962 Het tweede Vaticaanse concilie
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Vaticaans concilie; bron:
1-1962 Past. Misdorp benoemt tot 'bouwpastoor' van nrd Deurningen
  Personen: misdorp; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: Bouwpastoor; bron: H.Asma
1-1-1962 Nrd. Deurningen wordt een zelfstandige parochie, was vanaf 1934 een bijkerk v.v. St.Nicolaasparochie en werd van daaruit bediend. Pastoor Misdorp was de eerste pastoor v.d. nieuwe parochie
  Personen: misdorp; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: zelfstandige parochie; bron: H.Asma
6-3-1962 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vandaag besloten om het plein dat ontstaat de naam “Eurowerft” te geven.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Eurowerft.; bron:
14-7-1962 De Denekampse brandweer behaalt met 179 punten de 1e prijs tijdens brandweerwedstrijden voor korpsen uit de noordelijke provincies in Haren (Groningen). Commandant van de ploeg was Johan Olde Dubbelink
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
15-7-1962 pater A.Asma wordt feestelijk ingehaald in Denekamp en draagt z'n eerste plechtige H.Mis op
  Personen: Asma; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.asma
26-7-1962 De voormalige huishoudster van pastoor Knuif in Denekamp, Sjaan Smulders in het zieknehuis van Denekamp overleden en in Berlicum begraven.
  Personen: Sjaan Smulders; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Overleden; bron:
10-1962 Nrd Deurningen wordt zelfstandige (st.Jozef) parochie
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1963 Herman Mulder deken van Hengelo
  Personen: Mulder; plaatsnamen: Hengelo; trefwoorden: Deken ; bron: H.Asma
1963 De Bailybrug op de plaats v.d. Nosseltbrug wordt vervangen door een aarden dam
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
1963 Aantal boerenbedrijven in de gemeente groter dan 15 ha. = 124
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
1963 Aantal boerenbedrijven tussen 5 - 10 ha in de gemeente, 208 = 45 % aantal = 132
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
1963 De glas in loodramen achter het Maria-altaar worden vervangen door gebrandschilderde ramen van Sylvia Nicolas (dochter van Joep) St. Nicolaaskerk
  Personen: Nicolas; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1963 tot 1965 Verbouwing van de bijkerk in Nrd Deurningen tot parochiekerk
  Personen: ; plaatsnamen: Nrd. Deurningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
17-3-1963 Vanmorgen om +/- 10 uur werd in de wei v.d. landbouwer Aveskamp in de Mekkelhorst het 1ste kievitei van dit jaar in Nederland gevonden. De vinders waren de Hr. G. Meenhuis(bakker 53 jr.) en G.A. Rolink (50 jr.)
  Personen: aveskamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kievitsei; bron: H.Asma
4-6-1963 C. de Jong van Lier vestigt zich als 4e huisarts in Denekamp, aan de Nordhornsestraat.
  Personen: C. de Jong van Lier; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
8-9-1963 Eerste steen gelegd van de kapel v. nieuwe verpleeg-bejaardenhuis door pastoor de Goey
  Personen: De Goey; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Eerste steen legging; bron: H.Asma
1964 tot 1971 P.J. Rusker pastoor van Beuningen
  Personen: Rusker; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1964 Bejaardenhuis Gerardus Majella geopend.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
1964 De aargasputten van Slochteren in gebruik genomen.
  Personen: ; plaatsnamen: Slochteren; trefwoorden: energie; bron: H.Asma
1964 Pastoor P.J. Rusker tot 1971 pastoor van Beuningen
  Personen: Rusker; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron:
1964 Zuster Antonellis die vanaf het voorjaar 1933 werkzaam was in de bewaarschool aan de Wilhelminastraat en daarna vanaf 1947 in de kleuterschool in Beuningen neemt afscheid van die school. Haar plaats wordt door een leken -kracht ingenomen.
  Personen: Antonellis; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Onderwijs; bron:
1964 In dit jaar nam het artsenpaar Frits Dierick en mevrouw Dierick – Steen de praktijk van vader J. Dierick over.
  Personen: Frits Dierick, Dierick Steen, ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Vestiging; bron:
1964 Wasserij Bussink vertrekt naar een nieuw pand op het industrieterrein aan de Kloppendijk.
  Personen: Bussink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verhuizing; bron:
1-1964 Oprichting dameskoor St.Nicolaaskerk door Mevr Goorhuis-olde Dubbelink. Begonnen met ongeveer 20 leden. Eerste dirigent G. Dijkhuis
  Personen: Goorhuis ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: dameskoor; bron: H.Asma
1-1-1964 De gemeente telt nu 9900 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1-1-1964 Dokter Frits Dierick neemt samen met zijn vrouw M. Dierick – Steen de dokterspraktijk van zijn vader a.d. Ootmarsumsestraat over.
  Personen: Frits Dierick M. Dierick – Steen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
4-1964 Dokter J.E.A.M. Dierick neemt na ruim 30 jaar afscheid van zijn praktijk.
  Personen: J.E.A.M. Dierick; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Artsen; bron:
8-1964 Zr. Antonellis neemt afscheid van de kleuterschool 't Vondertje in Beuningen. Ze is daar 17 jaar als kleuterleidster werkzaam geweest.
  Personen: Antonellis; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: school; bron: H.Asma
9-9-1964 Sylvia Groeneveld als 10.000ste inwoonster v.d. gemeente Denekamp in Lattrop geboren.
  Personen: Sylvia Groeneveld; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Bevolking; bron:
9-9-1964 Denekamp krijgt haar 10.000e inwoonster bij de geboorte van Sylvia Groeneveld
  Personen: Sylvia Groeneveld; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
3-11-1964 In café Broenink wordt de vereniging 'Boerenhulp in nood Beuningen' opgericht. Een initiatief v.d. A.B.T.B. en N.K.V.
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Boerenhulp; bron: H.Asma
27-12-1964 kapelaan /pater C. Vos viert zilveren priesterjubileum in Denekamp
  Personen: Vos; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Priesterjubileum; bron: H.Asma
1965 Oprichting bejaarden en verpleegtehuis in Denekamp
  Personen: Gerardus Majella; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
1965 In dit jaar kwam de Algemene Bijstandswet in werking
  Personen: Algemene Bijstands wet; plaatsnamen: ; trefwoorden: Sociale voorziening; bron:
7-5-1965 Het bejaarden en verzorgingstehuis wordt door kardinaal Alferink ingezegend. Er is plaats voor 65 bejaarden en 52 bejaarde zieken.
  Personen: Alferink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
7-5-1965 Het bejaardenhuis, dat plaats biedt aan 65 bejaarden en 52 bejaarde zieken, wordt door kardinaal Alfrink ingezegend.
  Personen: Kardinaal Alfrink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheidzorg; bron:
17-6-1965 Mr. W.F.J. Laan (singraven) overleden 75 jaar oud
  Personen: Laan; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Singraven; bron: H.Asma
25-7-1965 Twee neomisten in de Nicolaasparochie in Denekamp, Gerard Groener en Ben Hövels
  Personen: Groener/Hövels; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Neomisten; bron: H.Asma
17-12-1965 P.v.d.A. minister Joop den Uyl kondigt in Heerlense Stadsschouwburg de sluiting v.d. Limburgse kolenenmijnen aan. In die tijd werkten er in de mijnen nog zo'n 40.000 mensen, waaronder veel Turken en Marokkanen. Het aardgas nam in die tijd de rol v.d. kolen over.
  Personen: den Uyl; plaatsnamen: Heerlen; trefwoorden: Kolenmijnen; bron: H.Asma
1966 Verbouw en aanpassing interieur St. Nicolaaskerk onder architectuur van F. Sluymer en Zn
  Personen: Sluymer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1966 Mr. Laan overleden
  Personen: Laan; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ; bron: H.Asma
1966 In dit jaar had Denekamp 142 landbouwbedrijven tussen 10 en 15 ha. Groter dan 15 ha.: 129
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landbouw; bron: H.Asma
1966 Aantal boerenbedrijven tussen 5 - 10 ha in de gemeente, 158 = 37 % aantal = 142
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
1966 Aantal boerenbedrijven in de gemeente groter dan 15 ha. = 129
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bedrijven; bron: H.Asma
1966 Afschaffing militaire dienstplicht in ons land. De laatste lichting zwaaide op 31 aug. 1966 af. Verschillende militaire oefenterreinen worden Aan de natuur terug gegeven.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: Militaire dienstplicht; bron:
1966 Overleden pastoor Bolscher van Saasveld, deze was in 1948 de oprichter v.d. parochie Beuningen
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Saasveld; trefwoorden: Overleden; bron: H.Asma
1966 In dit jaar sloeg de Rijksmunt te Utrecht de laatste zilveren rijksdaalders met het jaartal 1967. Het laatste zilveren kwartje werd begin 1945 bij de Munt van Philadelphia (VS) geslagen. Het laatste zilveren dubbeltje kwam ook van de muntpers in Philadelphia.
  Personen: Rijksmunt; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: Geld; bron:
1966 1966-1969. De familie B. Aalbers bewoont het latere Heemhoes
  Personen: Aalbers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
19-2-1966 Pastoor Bolscher, 64 jaar, van Saasveld overleden
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Saasveld; trefwoorden: Overleden; bron: H.Asma
19-2-1966 Pasoor Bolscher (64 jaar) van Saasveld overleden.
  Personen: Bolscher; plaatsnamen: Saasveld; trefwoorden: overleden; bron:
24-7-1966 Pastoor de Goey viert 40 jarig priesterfeest en kreeg f 10,000,- van de parochie
  Personen: De Goey; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: priesterjubileum; bron: H.Asma
8-1966 De R.K. Meisjesschool wordt een gemengde R.K. lagere school en krijgt de naam Wilhelminaschool.
  Personen: Wilhelminaschool; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
11-1966 dr. Mulders, deken van Hengelo, kanunnik
  Personen: Mulders; plaatsnamen: Hengelo; trefwoorden: kanunnink; bron: H.Asma
1967 De ruimte voor de boerenleenbank a.d. Burg. Hoogklimmerstr. Is te klein en er wordt een nieuw gebouwd pand aan de Eurowerft betrokken.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bankl; bron: H.Asma
22-8-1967 Opening van de boerenleenbank aan de Eurowerft door Burgemeester van der Heijden van Doornenburg.
  Personen: Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: opening; bron:
11-1967 Begin gemeenschapswerk in Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenschapswerk; bron:
11-1967 Oprichting Stichting Gemeenschapswerk. De stichting vond haar 1e onderdak in het Sloetshuis, eigendom v.d. st. Nicolaasparochie. In 1977 verhuisde de stichting naar de openbare school a.d. Vledderstraat (naam Vledderhoes) en op 29-09-1995 naar de voormalige LBO school a.d. van der Heijdenstraat. (naam de Timp)
  Personen: Stiching Gemeen schapswerk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Sociale voorziening; bron:
1968 Op deze zondag werd het orgel in de St.Nicolaaskerk na een restauratie weer in gebruik genomen, d.m.v een concert door de organist Bernard Bartelink uit Amsterdam. De restauratie van het ongeveer 40 jaar oude orgel is voor +/- f 25,000 uitgevoerd door de firma Vermeulen uit Alkmaar
  Personen: Bartelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Orgel; bron: H.Asma
1968 Nieuwbouw openbare bibliotheek aan de Hopmanstraat
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bibliotheek; bron: H. Asma
1968 Vanaf dit jaar de uitzending van de “Fabeltjeskrant” voor de televisie.
  Personen: “fabeltjeskrant'; plaatsnamen: ; trefwoorden: Televisie; bron:
1968 De tarieven op het kerkhof waren toen als volgt, voor de eerste 10 jaar fl. 25,00 grafrecht, daarna voor elke 10 jaar fl. 10,00. De kosten voor een eigen graf fl. 180,00. Twee graven naast elkaar fl. 330,00. Voor een dubbeldiep eigen graf (2 graven boven elkaar, betaald men fl. 230,00. Deze graven geven recht op een tijd van minimaal 75 jaar. De gelden zijn in hoofdzaak bestemd voor het onderhoud van het kerkhof. Men gelieve de graven goed te onderhouden, niet onderhouden graven kinnen volgens het kerkhofreglement opgeruimd worden.
  Personen: Kerkhof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Grafrecht; bron:
1-1968 Laatste grote overstroming v.d. Dinkel
  Personen: Dinkel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: overstroming; bron:
1-1968 Laatste grote overstroming v.d. Dinkel.
  Personen: ; plaatsnamen: Dinkel; trefwoorden: Wateroverlast; bron:
1-1-1968 Het Sociaal Caritatief Centrum in Denekamp en Ootmarsum verhuist van het onderkomen bij de fam. Hövels a.d. Wilhelminastraat 20 naar de IJsbaanstraat 1 in Denekamp
  Personen: Sociaal caritatief centrum; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verhuizing; bron:
9-6-1968 Na de kerkdienst nam de Ned.herv. gemeente afscheid van Koster W.H. Klein Rammelkamp. 15 jaar was deze koster en concierge v.h. Verenigingsgebouw Irene geweest.
  Personen: Rammelkamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: koster; bron: H.Asma
8-1968 Architect Frans Knippers koopt voor f 10.000 de vervallen St. Nicolaasmolen om er zijn kantoor in te vestigen
  Personen: Knippers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Nicolaasmolen; bron: H.Asma
10-10-1968 Bejaardencomplex “de Volharding” in gebruik genomen.
  Personen: De Volharding; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron:
1969 Oprichting parochieraad in St. Nicolaasparochie
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1969 In dit jaar is het kruis in de Mekkelhorst geheel vernieuwd (1931)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: landkruis; bron: H.Asma
1969 Start v.d. doorbraak die op 27-07-1970 feestelijk werd afgerond.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Doorbraak; bron:
1969 Antoon Damhuis, 70 jaar., deze fietste ong. 200.000 kilometer
  Personen: Antoon Damhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Antoon Damhuis; bron:
1969 G.J. Klaassens om gezondheidsredenen afgetreden als wethouder. Herman Oude Elferink volgt hem op.
  Personen: G.J. Klaassens Herman Oude Elferink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
1969 1969-1971. De familie P. Engbers bewoont het latere Heemhoes.
  Personen: Engbers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
1-1-1969 Benoemd tot directeur v.h. kerkkoor v.d. St.Nicolaasparochie, de leraar aan de Salvator-mavo H.Dissel. Deze was al enige jaren directeur v.h. kerkkoor in Beuningen
  Personen: Dissel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Directeur koor; bron: H.Asma
1-1-1969 Herman Dissel tot directeur van het kerkkoor v.d. Sint Nicolaas parochie benoemd. Eerder was bij leraar aan de San Salvator-Mavo. Was voor zijn benoeming in Denekamp enige jaren directeur van het Beuninger parochiekoor
  Personen: Dissel; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Directeur koor; bron: H.Asma
18-1-1969 Klootschietersvereniging herdenkt 30 jarig bestaan
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Klootschiet; bron: H.Asma
29-3-1969 Op deze dag stierf in Washington Dwight D. Eisenhouwer. De generaal en staatsman werd 78 jaar oud. Van 1952 tot 1960 was hij president van de Verenigde Staten.
  Personen: Eisenhouwer; plaatsnamen: Amerika; trefwoorden: politiek; bron: H.Asma
21-7-1969 De Amerikanen Amstrong en Aldrin zetten als eerste mensen voet op de maan
  Personen: Amstrong; plaatsnamen: Maan; trefwoorden: Maan; bron: H.Asma
18-10-1969 Afscheid kapelaan Bruens van Denekamp. Had ontheffing gevraagd van het celibaat
  Personen: Breuns; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afscheid; bron: H.Asma
29-12-1969 Dokter J.E.A.M. Dierick neemt afscheid als directeur van de stichting bejaardentehuis Gerardus Majella. De heer H. Benneker volgt hem als zodanig op.
  Personen: J.E.A.M. Dierick, H. Benneker.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afscheid; bron:
1970 In dit jaar had de gemeente 11.025 inwoners.In dit jaar woonden in het dorp 6182 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1970 In dit jaar kwamen er 60 woningen gereed en aan het eind van het jaar waren er 120 in aanbouw.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Woningbouw; bron:
1970 Op de plaats in Lattrop waar het geboortehuis van de kunstschilder Johan Barthold Jongkind stond is een gedenksteen geplaatst. Deze eenvoudige zwerfsteen draagt de volgende tekst door Ottenhof uit Denekamp aangebracht.: Geboorteplek schilder Jongkind 1819-1891. (steen aan de Frensdorferweg)
  Personen: Barthold Jongkind; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Geboortehuis; bron:
1970 Raadsleden tot genoemd jaar, G. Wynia 1945-1970. G.H. Bloemen 1949-1970. H.J. Leusink 1949-1970. W.J.A. Meijerink 1953-1970. B.G. Koehorst 1966-1970. J.G .Bekhuis 1969-1970.
  Personen: G.Wynia, G.H. Bloemen, H.J. Leusink, W.J.A. Meijerink, B.G. Koehorst, J.G. Bekhuis.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
25-1-1970 Kapelaan Helthuis viert koperen priesterfeest in Denekamp, waar hij reeds 7 jaar werkt
  Personen: Helthuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: priesterfeest; bron: H.Asma
14-2-1970 Laatste opstakel, deel van pand Brandsma op hoek Oldenzaalsestraat/Sloetstaat, voor doorbraak gesloopt door aannemer Ottenhof
  Personen: Pand Brandsma; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Doorbraak; bron:
15-3-1970 Afscheid van kapelaan Helthuis in Denekamp vanwege benoeming tot pastoor te Driel
  Personen: Helthuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afscheid; bron: H.Asma
4-1970 Johan Benneker viert zijn 25 jarig jubileum als koster v.d. St.Nicolaasparochie. Johan nam het kosterschap over van zijn vader, die 41 jaar koster is geweest
  Personen: Benneker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Koster; bron: H.Asma
4-1970 Hervormde gemeente neemt afscheid van dominee Plomp, na 22 jaar. Hij word opgevolgd door ds. A.G. van Beem
  Personen: Plomp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
17-5-1970 Ds. Van Beem in Denekamp bevestigd 27 jaar
  Personen: van Beem; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ; bron: H.Asma
21-7-1970 Vandaag is B.H. Hekke 25 jaar werkzaam bij het G.E.B. (Gemeentelijk Energie Bedrijf)
  Personen: B.H. Bekke; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
24-7-1970 “Doorbraak” in Denekamp gereed en de straat feestelijk in gebruik genomen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Doorbraak; bron:
28-9-1970 Alexander Tukkers, de 11.000 ste inwoner van de gemeente Denekamp geboren
  Personen: Alexander Tukkers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
11-1970 Pastoor Knuif (reeds met emiritaat) benoemd tot past/deserviter v.d. parochie Tilligte(voor 2 jaar)
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
6-11-1970 In Beuningen wordt het evangelisch buitencentrum 'Saron' geopend. Het is gevestigd in de voormalige boerderij van Brilhuis.
  Personen: Brilhuis; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Saron; bron: H.Asma
17-11-1970 Drie personen werden vandaag na afloop van de raadsvergadering gehuldigd, t.w. de gemeentesecretaris J.H. Hoitink, de 25 jaar in dienst is bij de gemeente. De heer Bolhaar, die 35 dienstjaren heeft en de heer Rademaker, die 25 jaar deel uitmaakt van de gemeenteraad.
  Personen: J.H. Hoitink, Bolhaar, Rademaker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
23-11-1970 Pastoor Maathuis van Tilligte met emeritaat vertrekt naar dorp Denekamp
  Personen: Maathuis; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
9-28-1970 Alexander Tukkers, de 11.000e inwoner van de gemeente geboren.
  Personen: Alexander Tukkers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
12-31-1970 De gemeente telt nu 11.025 inwoners, 1,8% v.d. beroepsbevolking is werkeloos, waarvan 43 mannen.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1971 Mr. J.G. Norbart burgemeester tot 1988
  Personen: Norbart; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
1971 G.G.J. Goes pastoor van Beuningen
  Personen: Goes; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1971 G.G.J. Goes pastoor te Beuningen
  Personen: Goes; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1971 In de gemeente Ootmarsum en Denekamp hebben nu 456 ondernemers de landbouw als hoofdberoep
  Personen: ; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: Landbouw; bron: H.Asma
1971 1971-1972. De familie H. Nolten bewoont het latere Heemhoes
  Personen: Nolten; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
1-1-1971 Oprichting: 'stichting Maatschappelijke Dienstverlening Denekamp - Ootmarsum' door de 'stichting 'Sociaal Caritatief Centrum Denekamp-Ootmarsum' en de 'Stichting R.K. maatschappelijke Gezinszorg Denekamp- Ootmarsum'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Dienstverlening; bron: H.Asma
29-1-1971 Denekamp telde eind 1970 11.025 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
3-2-1971 Wethouder Aveskamp viert 12,5 jarig ambs-jubileum.
  Personen: Aveskamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
25-2-1971 Echtpaar A.H. Dingeldein (84) en G.J. Dingeldein -Schiphorst, (80) 60 jaar getrouwd. Dingeldein was jarenlang timmerman op landgoed Singraven waar hij ook geboren is.
  Personen: Dingeldein; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Huwelijks jubileum; bron:
3-1971 H. Visschedijk 50 jaar kleermaker: Is nu nog de enige kleermaker in Denekamp
  Personen: Visschedijk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: beroepen; bron: H.Asma
14-3-1971 Kapelaan Helthuis neemt na 8,5 jaar afscheid van Denekamp, is benoemd tot pastoor in Driel
  Personen: Helthuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
4-1971 Johan Benneker viert zijn 25 jarig jubileum als koster v.d. St.Nicolaasparochie. Johan nam het kosterschap over van zijn vader, die 41 jaar koster is geweest
  Personen: benneker; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Koster; bron: H.Asma
6-1971 Ter gelegenheid v.d. 150ste geboortedag v.d. kunstschilder Johan Barthold Jongkind heeft het gemeentebestuur een gedenksteen laten plaatsen op de plaats a.d. Frensdorferweg waar deze kunstschilder geboren is.
  Personen: Barthold Jongkind; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Plaatsen gedenksteen; bron:
26-6-1971 Afscheid burg. V.d. Heijden van Doornenburg
  Personen: Heijden; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
7-1971 Benoeming van Mr. J.G. Norbart tot Burgemeester
  Personen: Norbart; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
8-1971 Afbraak burgemeesterswoning a.d. Oldenzaalsestraat Nieuwbouw op ongeveer dezelfde plaats.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
8-1971 In de Ned.herv. Kerk wordt een nieuw orgel in gebruik genoemen (electrisch)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Orgel; bron: H.Asma
7-8-1971 Installatie van Burgemeester Norbart
  Personen: Norbart; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: ambtenaar; bron: H.Asma
22-8-1971 Afscheid pastoor de Goey v.d St.Nicolaasparochie, werd tot ere-burger van Denekamp benoemd
  Personen: de Goey; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afscheid; bron: H.Asma
11-1971 G. Tukkers organist v.d. Denekamper Hervormde gemeente onderscheiden met de zilveren medaille oranje Nassouw, bij ingebruikname van nieuw orgel
  Personen: Tukkers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Orawnje Nassouw; bron: H.Asma
1972 Opgravingen op 'de Borchert'.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1972 Kerkmeesters in Tilligte: J. Rijgwart, J. Gerwers, H. Kamphuis en H. Arends
  Personen: Rijgwart; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1972 Het huisvuil moet sinds dit jaar in kunststofzakken aan de straat worden gezet.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Vuilnis; bron:
1972 1972-1975. De familie H. Ulmann bewoont het latere Heemhoes
  Personen: Ulmann; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
15-1-1972 Gemeentesecretaris J.H. Hoitink viert zijn 50 jarig jubileum als ambtenaar en werd onderscheiden met de benoeming tot ridder in de Orde van Oranje – Nassau.
  Personen: Hoitink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderschei ding; bron:
2-1972 pater Oosterik als assistant in parochie Tilligte tot aug 1972
  Personen: Oosterik; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
14-2-1972 Bij het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk ''de Borchert'' ontdekt men een 2 1/4 ha. Grote Germaanse nederzetting uit de 1e en 2e eeuw na Christus. Men schat de de bewoning van deze plaats ca. 150 jaar heeft geduurd en dat er telkens tegelijker tijd 3 flinke boerderijen hebben gestaan van een lengte van 13,5 tot 27 m1.en een breedte van 5 a 6 m1. Opgravingen van febr. 1972 tm.febr. 1973.Er zijn 15 plattegronden van boerderijen aangetroffen.'
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
4-1972 De 20 jarige Marjan Lohuis werd getroffen door de omvallende 18 meter hoge paasstaak. Ze raakte daardoor gedeeltelijk verlamd.
  Personen: Marjan Lohuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Paasstaak ; bron:
4-1972 Deze dagen wordt de eerste gemeentegids van Denekamp huis aan huis verspreid.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeentegids; bron:
28-4-1972 Zuster Gonzages neemt afscheid als hoofd van de Wilhelminaschool. Haar opvolger wordt dhr. G. Bekhuis uit Tubbergen.
  Personen: Zuster Gonzages; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
5-1972 Pastoor Knuif van Tilligte overleden en op 10-5-1972 aldaar begraven
  Personen: Knuif; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
21-9-1972 Pastoor Terra eerste trouwmis in Tilligte, paar Bruggink - Damhuis
  Personen: Terra; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: trouwmis; bron: H.Asma
22-9-1972 Installatie pastoor Terra in Tilligte door deken Burgsteden v. Oldenzaal
  Personen: Terra; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
22-9-1972 Officiele installatie van pastoor Terra in Tilligte
  Personen: Terra; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1-10-1972 Pastoor Terra eerste dopeling K.F. Meinders
  Personen: Terra; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Dopeling; bron: H.Asma
1973 G.J. Goorhuis gaat na een 40 jarig dienstverband met pensioen als bankdirekteur van de Denekampse boerenleenbank, de Hr. G.C. van Luyn volgt hem op.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
1973 Stichting Maatschappelijke Dienst vestigt zich in het pand Grotestraat 11
  Personen: Stichting Maatschap pelijke Dienst; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Sociale werk; bron:
25-6-1973 Als gevolg van de fusie, landelijk, van de boerenleenbanken en de Raiffeisenbanken worden de namen van de twee banken gewijzigd in Rabobank. De Rabobank neemt het nieuwe pand a.d. Oldenzaalsestraat in gebruik. Op de plaats waar daarvoor het hotel Dolce v.d. fam. Loman stond. Later was dit hotel in bezit v.d.fam. Bartelink.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bank; bron: H.Asma
5-8-1973 50 jarig priester-jubileum oud pastoor Maathuis v. Tilligte
  Personen: Maathuis; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
11-1973 Bejaardensoos Tilligte opgericht
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
4-11-1973 1e autoloze zondag vanwege de energiecrisis
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
1974 De eeuwen oude Borg te Beuningen wordt geheel gerestaureerd.
  Personen: Havezate; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Gerestaureerd; bron: H.Asma
1974 Het R.K. kerkhof wordt opnieuw uitgebreid
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkhof; bron: H.Asma
1974 Herman Mulder (deken van hengelo) in Emer. In Denekamp overleden
  Personen: Mulder; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: deken; bron: H.Asma
1974 In dit jaar werd ( “t Heemhoes”) het pand Kerkplein 4 samen met het ernaast gelegen pand Kerkplein 2 door de gemeente Denekamp aangekocht en daarna worden beide panden gerestaureerd.
  Personen: Heemhoes; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Aankoop; bron:
1974 D1971-1978. De gemeenteraad bestond in deze periode uit de volgende personen, K.V.P: J.Aveskamp, B.H. Busscher, S.M.Heerink-Reerink, H.B. Markslag, A.F. Olde Dubbelink, B.A. Oude Luttikhuis, J.F. Ribberink, A.G. Snoeyink, M. Tijhuis-Kenkhuis. Werknemers: B.H. Broenink, H.J. Oude Elferink. Ommekeer 70: W.H. Brandsma. Ver.Prot.Kiezers: J.H. Rademaker, S. Wynia. Gemeentebelangen: S.G.M. Siemerink. Wethouders: Aveskamp en Oude Elferink.
  Personen: J.Aveskamp, B.H. Busscher, S.M.Heerink-Reerink, H.B. Markslag, A.F. Olde Dubbelink, B.A. Oude Luttikhuis, J.F.Ribberink, A.G.Snoeyink, M.Tijhuis-Kenkhuis, B.H. Broenink, H.J. Oude Elferink, W.H. B; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad; bron:
6-1-1974 10e en tevens laatste autoloze zondag in Nederland
  Personen: ; plaatsnamen: Nederland; trefwoorden: geschiedenis; bron: H.Asma
25-1-1974 Hotel Veldman verkocht aan mej. T. Oude Brunink. Hotel Veldman werd in 1835 gesticht als een klein dorpscafé.
  Personen: Veldman; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Verkoop; bron:
1-3-1974 F. Ottenhof gaat na 5 jaar de Stichting Gemeenschapswerk verlaten. (leider van het gemeenschapswerk)
  Personen: Ottenhof; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenschapswerk; bron:
12-3-1974 De gemeente Denekamp koopt de vervallen St.Nicolaasmolen voor bijna f8000 van architect F.Knippers
  Personen: Knippers ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Nicolaasmolen; bron: H.Asma
21-3-1974 De gemeente Denekamp besluit tot restauratie van de St.Nicolaasmolen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Nicolaasmolen; bron: H.Asma
28-3-1974 Oprichting Algemene Ned. Invalidenbond (A.N.I.B.) Denekamp. Eerste bestuur: Th. v.d. Woning (voorz), H. Wigger (secr.), R. Cremer (penn.m.). Verder G. Niehoff, A. Thijs, J. Kluitenberg, J. Ekkelboom, A. Albrink, en H. Grunder.
  Personen: Th. V.d. Woning, H. Wigger, R. Cremer, G. Niehoff, A. Thijs, J. Kluitenberg, J. Ekkelboom, A. Albrink, H. Grunder.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: A.N.I.B. oprichting; bron:
21-5-1974 Begin restauratie v.h. klooster Frenswegen
  Personen: ; plaatsnamen: Klooster Frenswegen; trefwoorden: Restauratie; bron:
15-6-1974 Bar-dancing “De Kul” door een felle brand bijna geheel verwoest.
  Personen: Olde Dubbelink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brand; bron: H.Asma
14-7-1974 Bij een felle brand is hedenavond bar-dancing ''De Kul'' (OldeDubbelink) aan de Wilhelminastraat bijna geheel in as gelegd.
  Personen: De Kul; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
2-8-1974 Uit protest tegen het prijsbeleid blokkeren boeren grensovergangen en wegen in grensgebied
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: blokkeren; bron: H.Asma
15-12-1974 Op 73 jarige leeftijd is dokter J. Dierick in Denekamp overleden.
  Personen: J. Dierick; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Artsen; bron:
1975 Restauratie v.d. dubbele sluis bij Reutum
  Personen: ; plaatsnamen: Reutum; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
1975 Panden kerkplein 2/4 worden door de gemeente v.d. erfgenamen gekocht en gerestaureerd. Pand kerkplein 2 wordt ingericht als museum 'Huize Keizer'en onderkomen voor de VVV
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Huize Keizer; bron: H.Asma
1975 Oprichtingen bejaardensoos Lattrop-Brechlenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop/Brechlenkamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
1975 In dit jaar had de gemeente 11.538 inwoners
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1975 In dit jaar woonden in het dorp 6878 inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: ; trefwoorden: ; bron:
1975 Begin 1975 kwam de toezegging van subsidie voor de restauratie van de St.Nicolaasmolen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Nicolaasmolen; bron: H.Asma
1975 Panden kerkplein 2/4 worden door de gemeente v.d. erfgenamen gekocht en gerestaureerd. Pand kerkplein 2 wordt ingericht als museum 'Huize Keizer'en onderkomen voor de VVV
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Huize Keizer; bron: H.Asma
7-2-1975 Pastoor R.W.J. Peters van 1915 - 1921 pastoor van Tilligte(ook bouwpastoor) in Rijssen begraven. Hij was bijna 100jr oud, bijna 70 priester en ruim 45 jaar pastoor in Rijssen
  Personen: Peters; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
22-2-1975 Met het overlijden van Anne keizer, komt er een eind a.d. Denekamper tak van deze familie
  Personen: Keizer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Keizer; bron: H.Asma
22-2-1975 Met het overlijden van Anne keizer, komt er een eind a.d. Denekamper tak van deze familie
  Personen: Keizer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Keizer; bron: H.Asma
3-1975 mariaklok na reparatie bij Kon. Klokkengieterij Eijsbouts in Asten weer terug in St.Nicolaas toren
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
26-3-1975 Mariaklok, nareparatie van een barst in Asten (+/- f 11.000) weer terug in de toren
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Mariaklok; bron: H.Asma
17-4-1975 Officiele opening v.d. verbouwde marchaussee kazerne aan de Johanninksweg. (gebouwd in het midden v.d. jaren vijftig?)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kazerne; bron: H.Asma
20-6-1975 Heemkunde Denekamp opgericht
  Personen: Heemkunde; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Opgericht; bron:
20-6-1975 Oprichting Heemkunde-groep Denekamp
  Personen: Heemkunde; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Oprichting; bron:
25-6-1975 Zuster Virginie neemt afscheid als hoofd van de huishoudschool en daarmee kwam er een eind aan de bemoeienissen v.d. zusters Franciscanessen met dit onderwijs in Denekamp
  Personen: Huishoud school; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
6-9-1975 Herman Pikkemaat uit Lattrop wordt door mgr. Staverman tot priester gewijd
  Personen: Pikkemaat; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
8-9-1975 Herman Pikkemaat in de St.Nicolaaskerk in Denekamp tot priester gewijd door mgr. Staverman, omdat kardinaal Alfrink verhinderd was.
  Personen: Pikkemaat; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: priesterwijding; bron: H.Asma
16-9-1975 De zusters Franciscanessen herdenken dat ze een eeuw in Denekamp werkzaam zijn.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Franciscanessen; bron: H.Asma
19-9-1975 Het dit weekend georganiseerde Tiroler weekend in Denekamp trok ong. 50.000 bezoekers.
  Personen: Tiroler weekend; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Festiviteiten; bron:
28-9-1975 Hervormden in Denekamp verwelkomen hun nieuwe dominee A.W. Vlieger
  Personen: Vlieger; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Nieuwe Dominee; bron: H.Asma
10-1975 De N.J.H.C. koopt de jeugdherberg het huis te Brecklenkamp v.d. “Stichting tot instandhouding v.h. huis”.
  Personen: Jeugdher berg ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: Havezate; bron: H.Asma
10-1975 Zuster Egberti, de laatste religieuze verbonden aan de Wilhelminaschool, neemt afscheid.
  Personen: Zuster Egberti; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
17-11-1975 De zusters Franciscanessen vieren het feit dat ze zich een eeuw geleden in Nrd. Deurningen vestigden vanuit Thuine
  Personen: Zusters Franciscanessen; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Vestigen ; bron:
2-12-1975 7 Zuidmolukse jongeren gijzelen bij het Drentse plaatsje Wijster een trein. De machinist en 2 passagiers werden gedood.
  Personen: Molukken; plaatsnamen: Wijster; trefwoorden: Gijzeling; bron:
4-12-1975 Ondertekening van verdrag door Duitsland en Nederland waarin bepaald wordt dat het Almelo-Nordhorn kanaal niet meer bestemd is voor grensoverschrijdend scheepvaart-verkeer
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
4-12-1975 Zuid-Molukkers (6 man) bezetten in Amsterdam het Indonesisch consulaat. In beide gevallen stellen ze dezelfde eisen, vrijlating van gevangen Zuid-Molukkers en erkenning v.d. R.M.S.. Verder een onbelemmerde aftocht naar Schiphol en een vliegtuig naar Oost-Timor. De regering van Agt kwam niet tegemoet aan hun eisen, waarna een v.d. gegijzelden werd doorgeschoten. Op 14 december gaven de kapers zich over.
  Personen: Molukken; plaatsnamen: Amsterdam; trefwoorden: Gijzeling; bron:
11-21-1975 Oprichting “Kreek vuur de Twentse sproak”
  Personen: Kreek vuur de Twentse sproak; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Oprichting; bron:
1976 Sloop sluis 4
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kanaal; bron: H.Asma
1976 Wasserij Bussink vertrekt uit Denekamp. Jan Bussink neemt een wasserij in Enschede over en brengt diverse machines over van Denekamp naar Enschede. Het pand in Denekamp wordt verkocht aan Nico Hogeling
  Personen: Bussink; plaatsnamen: Enschede; trefwoorden: Verhuizing; bron:
30-1-1976 Mej. Trui Engelbertink uit Oldenzaal (Bir Trui) viert in het Denekampse verpleeg/bejaardentehuis haar 101ste verjaardag.
  Personen: Trui Engelber tink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Eeuweling; bron:
4-2-1976 G . Mensink 65 jaar schoenmaker. (jubileum)
  Personen: Mensink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
23-3-1976 De biechtstoel bij de mariakapel in de St.Nicolaaskerk uitgebrand. De oorzaak v.d. brand die om +/- 16.30 uur uitbrak, is onbekend
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brand; bron: H.Asma
23-3-1976 Biechtstoel bij de Mariakapel in de St. Nicolaaskerk totaal uitgebrand. De oorzaak v.d. brand, die rond 16.30 uur uitbrak, is onbekend.
  Personen: St. Nicolaas kerk; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Brand; bron:
1-4-1976 De kap op de gerestaureerde St.Nicolaasmolen wordt aangebracht
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
8-4-1976 pater Ribberink uit Tilligte, 25 jr priester
  Personen: Ribberink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
15-7-1976 Pastoor de Goey viert z'n 50 jr priesterfeest
  Personen: de Goey; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
27-7-1976 Em.pastoor J.de Goeij (74) viert z'n 50 jr. priesterschap
  Personen: Goeij; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Kerkelijk; bron: H.Asma
27-7-1976 De voormalig garage van de fa. IJland wordt gesloopt door de fa. Kamphuis om plaats te maken voor het nieuwe gemeentehuis.
  Personen: Fa. IJland; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Sloop; bron:
9-1976 De gerestaureerde St.Nicolaasmolen wordt feestelijk opnieuw in gebruik genomen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
1-9-1976 Oud-parochiaan, pater Damhuis viert 40 jarig professiefeest in Tilligte (werkzaam in Duitsland).
  Personen: Damhuis; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Priester jubileum; bron:
30-10-1976 De gerestaureerde St.Nicolaasmolen en het gerst. Pand, winkel-woonhuis Huize Keizer door burgm. Norbart geopend
  Personen: Norbart; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Opening; bron: H.Asma
30-10-1976 Opening , na restauratie, van museum Huize Keizer
  Personen: Keizer; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: museum ; bron: H.Asma
1977 Bouw dienstwoning bij huize Brecklenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
1977 1977-1995. Werd alleen de bovenwoning van het Heemhoes bewoont.
  Personen: Heemhoes; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bewoning Heemhoes; bron:
5-2-1977 Heleen Bernink neemt afscheid als directeur van natura Docet
  Personen: Bernink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: natura Docet; bron: H.Asma
3-1977 De St. Heemkunde Denekamp geeft haar eerste contact en mededelingenblad uit.
  Personen: Heemkunde; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Uitgegeven; bron:
20-3-1977 Tijdens een Frühschoppen is de korenmakerij v.d. St.Nicolaasmolen in werking gesteld. De molen was 30 jaar buiten gebruik geweest
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: molen; bron: H.Asma
20-3-1977 De molens van Singraven draaien weer, na jarenlang stil te hebben gestaan
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Singraven; bron: H.Asma
7-1977 Zomer, De muziekschool wordt voor ±10 jaar ondergebracht in de boerderij van Wiefferink op de Brink in Denekamp
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: muziekschool; bron: H.Asma
12-8-1977 Brand in de toren van de RK Kerk. Gelukkig bleek het alleen een oefening van de brandweer, die veel belangstelling trok.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: brandweer; bron: H.Asma
24-8-1977 Denekamp laat een gelegenheidsmunt slaan in brons, zilver en goud, t.g.v. 700 jaar Denekamp.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: 700 jarig Jubileum; bron:
4-9-1977 Denekamp vierde met onder meer, een grote historische optocht, die vele duizenden bezoekers trok, het 700 jarig bestaan.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: 700 jarig Jubileum; bron:
15-9-1977 Zuster Haverkort verlaat naar 10 jaar Tilligte, ze wordt opgevolgd door zr. Zweers
  Personen: Zr Haverkort Zr. Zweers; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
22-10-1977 De kerk gebouwd door de buurt “de Kerkeres” t.g.v. 700 jaar Denekamp is in de ijsbaan op een der eilandjes geplaatst.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: 700 jarig jubileum; bron:
1-11-1977 De eerste exemplaren v.h. door de St. Heemkunde Denekamp uitgegeven boek “700 jaar kerkelijk leven in Denekamp” uitgereikt aan pastoor Booyink, ds. A. Vlieger, en drs. Hulshoff (v.h. rijksmuseum Twente in Enschede)
  Personen: Heemkunde; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Uitgegeven; bron:
7-11-1977 Het bejaardenhuis in Denekamp viert het 12 ½ jarig bestaan.
  Personen: St. Gerardus Majella; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
13-11-1977 Pater Mollink vertrekt vanuit Tilligte naar de missie. Afscheidkado F 2200,-
  Personen: Mollink; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
12-1977 De Denekampse gemeenteraad besluit tot aankoop pand Goorhuis, Stationsstraat 2t.b.v. de aanleg van parkeerterrein voor het in aanbouw zijnde Gemeentehuis en uitbreiding marktterrein.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
1978 Voorjaar. Het evangelisch buitencentrum 'Saron' in Beuningen wordt uitgebreid met 25 gastenkamers, een kapel, keuken en eetzaal
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Saron; bron: H.Asma
1978 Eerste oplevering van 2 complexen bejaardenwoningen a.d. Wilhelminastraat en de Veldkampsweg.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H. Asma
1978 De openbare bilbiotheek viert 20 jarig bestaan.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bibliotheek; bron: H. Asma
1978 Zomer/Herfst, Start bouw Mortuarium, naar ontwerp van architect Fr. Knippers. Geschatte kosten 2,5 á 3 ton (guldens)
  Personen: Knippers ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: mortuarium; bron: H.Asma
1978 Voorjaar, Het evangelisch Buitencentrum Saron in Beuningen breidt uit met 25 gastenkamers, een kapel, keuken en eetzaal
  Personen: ; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: Saron; bron: H.Asma
1978 Afbraak pand Goorhuis (Blokhoes Graats)
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afbraak; bron:
1978 Oprichting Vrouwenkoor Cantabile in Denekamp. Het koor staat nu in 2003 nog en ook al bij de oprichting onder leiding van Nardy Goorhuis-ter Elst
  Personen: Goorhuis-ter Elst; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Cantabile; bron: H.Asma
1978 1978-1982. De gemeenteraad in deze 4 jaar bestond uit, C.D.A., J. Aveskamp, (wethouder) S. Heerink-Reerink, G. Lutters, H. Markslag, J. ten Oever, A.F. Olde Dubbelink, J. Peters, J. Ribberink, G. Roord, M. Tijhuis-Kenkhuis, (wethouder). D.D. W. Brandsma, H. Oude Elferink, S. Siemerink, W. Wynia, P.v.d.A C. Hamers.
  Personen: J.Aveskamp, S.Heerink-Reerink, G.Lutters, H.Markslag, T.ten Oever, A.F.Olde Dubbelink, J.Peters, J.Ribberink, G.Roord, M.Tijhuis-Kenkhuis, W.Brands ma, H.Oude Elferink, S.Siemerink, W.Wynia, C.Hamers.; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad.; bron:
3-1-1978 Pastoor Maathuis oud pastoor van Tilligte, overleden te Denekamp. Was van 28-6-1940 - 3-11-1970 pastoor van Tilligte
  Personen: Maathuis; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
2-2-1978 Na 46 jaar zegt dierenarts Brummelhuis zijn praktijk vaarwel.
  Personen: Brummelhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Dierenarts; bron:
2-2-1978 Dierenarts Brummelhuis stopt met zijn praktijk, na deze 46 jaar lang te hebben uitgeoefend.
  Personen: Brummel huis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afscheid; bron:
2-2-1978 Dierenarts Brummelhuis stopt met zijn praktijk na die 46 jaar te hebben uitgeoefend
  Personen: Brummelhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: dierenarts; bron: H.Asma
5-1978 J.G.A. Aveskamp (Kappelhof), viert z’n 25 jarig jubileum als voorzitter van de A.B.T.B. afd. Denekamp
  Personen: Aveskamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
11-6-1978 Feestelijke heropening jeugherberg Brecklenkamp
  Personen: ; plaatsnamen: Brecklenkamp; trefwoorden: Havezathe; bron: H.Asam
8-1978 Begin afbraak van de voormalige R.K. meisjesschool aan de Wilhelminastraat . De school die ervoor in de plaats is gekomen, werd gebouwd aan de oude Dijk en kreeg de naam, “De Hilgenhorst” Officiële opening van de R.K. Lagers school “de Hilgenhorst”aan de Oude Dijk.
  Personen: De Hilgenhorst; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Onderwijs; bron:
30-8-1978 Muziekvereniging 'Amacitia' Tilligte opgericht
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Amacitia; bron: H.Asma
9-1978 Wethouder J. Aveskamp viert zijn 20 jarig ambtsjubileum als wethouder en herdenkt tevens et feit dat hij 25 jaar geleden als raadslid werd gekozen.
  Personen: J. Aveskamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
5-9-1978 Mevr. M. Tijhuis-Kenkhuis en J. Aveskamp (beiden C.D.A. ) gekozen als wethouder.
  Personen: M. Tijhuis-Kenkhuis, J. Aveskamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad.; bron:
16-9-1978 De Heemkunde Denekamp heeft vandaag , onder goede weersomstandigheden, haar eerst excursie en wel naar Lage.
  Personen: Heemkunde; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Excursie ; bron:
17-9-1978 Pastoor Veldman van Broekland viert op deze dag zijn 40 jr. priesterjubileum. De pastoor die in Denekamp werd geboren op 24 juli 1938 priester gewijd
  Personen: Veldman; plaatsnamen: Broekland; trefwoorden: jubileum; bron: H.Asma
31-10-1978 B. Peters en echtgenote nemen tijdens een druk bezochte bijeenkomst afscheid als beheerders van Concordia. (in dat zelfde Concordia)
  Personen: Peters; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afscheid; bron: H.Asma
3-11-1978 De fam. Jansen komt op “Concordia”
  Personen: Jansen ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Concordia; bron: H.Asma
3-11-1978 Na het vertrek van B.A. Peters als beheerder van “Concordia” wordt het gebouw verhuurd aan Th. Jansen. Het snelbuffet dat Jansen exploiteerde aan de Ootmarsumsestraat wordt 9 oktober 1978 gesloten.
  Personen: Peters; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Concordia; bron: H.Asma
14-11-1978 Start restauratie kerk Tilligte door aannemer v.d. Aa en enkele vrijwilligers
  Personen: ; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: restauratie ; bron: H.Asma
9-12-1978 De lattropse middengroep 'Aait verdan' zet zich in voor behoud en restauratie v.d. Oortmanmolen
  Personen: ; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Molen; bron: H.Asma
15-12-1978 Officiële opening v.h. gerestaureerde klooster Frenswegen (blz 32 ev Onderschoer 1979-1)
  Personen: ; plaatsnamen: Klooster Frenswegen; trefwoorden: Opening; bron:
18-12-1978 Afbraak pand Goorhuis Burg. Hoogklimmerstr.-Stationsstraat gestart
  Personen: Goorhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouw; bron: H.Asma
12-23-1978 De oudste inwoonster van Denekamp “Bir-trui” bijna 104) in het bejaardenhuis overleden. “Bir-trui”, mejuffrouw Engelbertink, is afkomstig uit Oldenzaal en werd de laatste 3 jaar verpleegd in het bejaardentehuis Gerardus Majella.
  Personen: Bir trui, mejuffrouw Engelbertink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
1979 In de gemeente Ootmarsum en Denekamp hebben 385 ondernemers de landbouw als hoofdberoep
  Personen: ; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: Landbouw; bron: H.Asma
1979 Overdracht van een nieuwe brandweerauto aan de brandweer van Denekamp. Tevens ingebruikname van de gerenoveerde garage met leslokaal en meldkamer. Verder in gebruikname van de nieuwe draadloze alarmering, de z.g. piepers.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Brandweer; bron: H. Asma
1979 De gemiddelde bedrijfsgrooote is bijna 14 hectare. Naast de 385 landbouwers zijn er in de gemeenten nog 91 ondernemers die de landbouw als nevenberoep uitoefenen met gemiddelde bedrijfsoppervlakte van bijna 6 ha.
  Personen: ; plaatsnamen: Ootmarsum; trefwoorden: Landbouw; bron: H.Asma
1979 1979-1984. De gemeenteraad bestond in deze periode uit de navolgende leden, J. Aveskamp en H.J. Oude Elferink wethouders. Raadsleden: K.V.P. , A.G. Snoeyink, H.H. IJland, B.A. Oude Luttikhuis, B.G. Groeneveld, J.F. Ribberink, J.H.E. Nijmeijer, T.W.G. Hermsen. Vrije werknemers: B.H. Bruenink, T.A. Jansen, en W.A. Wiefferink. Ommekeer 70: W.H.T. Brandsma. Vrije Protest. Kiezers: S. Wynia en J.H. Rademaker.
  Personen: J. Aveskamp, H.J. Oude Elferink, A.G. Snoeyink, H.H. IJland, B.A. Oude Luttikhuis, B.G. Groenveld, J.F. Ribberink, J.H.E. Nijmeijer, T.W.G. Hermsen, B.H. Bruenink, T.A. Jansen, W.A. Wiefferink, W.H.T; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeenteraad.; bron:
1-1979 Dokter H.A. d’ Hollosy gaat zich als 4e huisarts vestigen in Denekamp in de wijk de Veldkamp.
  Personen: H.A. d’ Hollosy; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gezondheid zorg; bron:
2-1-1979 De Bellobuurt huldigt Antoon Damhuis t.g.v. zijn 80e verjaardag.
  Personen: Antoon Damhuis; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
22-1-1979 Pastoor Gerardus Goes van Beuningen overleden
  Personen: Goes; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
22-1-1979 Pastoor Gerardus Goes in Beuningen overleden
  Personen: Goes; plaatsnamen: Beuningen; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
1-2-1979 Antoon Damhuis 80 jaar.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
4-1979 Mgr. Albert Hermelink 81 jr., treedt al als bisschop van Tandjung karang in Indonesie. Albert Hermelink werd op 5-8-1898 geboren in Borgercompascuum en bracht z'n jongensjaren door in Denekamp. Hij werd in 1925 tot priester en in 1961 tot bisschop gewijd
  Personen: Hermelink; plaatsnamen: Tandjung karang; trefwoorden: Bisschop; bron: H.Asma
19-4-1979 Het echtpaar Pikkemaat – Groeneveld uit Lattrop viert vandaag het 50 jarig huwelijksjubileum. De heer Pikkemaat was. O.a. lid v.d. gemeenteraad, directeur v.h. Lattroper kerkkoor, medeoprichter v.d. boerenleenbank en de Denekampse zuivelfabriek. “de Volharding”.
  Personen: Pikkemaat; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Huwelijks jubileum; bron:
23-4-1979 De afd. Lattrop van de A.B.T.B. heeft o.a. met een receptie in zaal Arends het 60 jarig jubileum gevierd.
  Personen: A.B.T.B. Lattrop; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Jubileum; bron:
5-1979 Nordhorn viert haar 600 jarig bestaan
  Personen: ; plaatsnamen: Nordhorn; trefwoorden: Jubileum; bron:
12-5-1979 De K.P.J. afd. Denekamp viert haar 50 jarig jubileum
  Personen: K.P.J. Denekamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
16-5-1979 De Sstart van een weekmarkt, ipv een 14 daagse begint vandaag met een feestmarkt
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
11-6-1979 Presentatie door St. Heemkunde Denekamp van het boek “Bloemlezing uit werken van W.H. Dingeldein.
  Personen: W.H. Dingeldein; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Presentatie boek; bron:
21-6-1979 Dominee Anne Vlieger neemt afscheid van de Ned.herv.gemeente Denekamp. Vanf 1 sept. Is Vlieger benoemd als predikant aan het psychiatrisch ziekenhuis 'de Valeriuskliniek: in Amsterdam. De dominee was ongeveer 4 jaar werkzaam in Denekamp.
  Personen: Vlieger; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: kerkelijk; bron: H.Asma
6-7-1979 Mevrouw de Leeuw – Morsink neemt afscheid als ambtenaar van de burgerlijke stand te Denekamp
  Personen: De Leeuw-Morsink; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Afscheid; bron:
22-7-1979 Zuster Gerda, het hoofd v.d. ''kleuterhof'' in het dorp neemt afscheid. Met haar vertrek komt er na 67 jaar een eind aan de bemoeienissen v.d. zusters Franciscanessen met het bewaar-of kleuterschoolwerk in Denekamp.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: school; bron: H.Asma
14-9-1979 Aanbesteding uitbreiding bejaardenhuis op terrein v.d. afgebroken Wilhelminaschool (vroegere meisjesschool)
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
27-9-1979 Afscheid van J.Hoitink als secretaris v.h. bejaarden/verpleeghuis Gerardus Majella
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
10-1979 Het bouw- en aannemersbedrijf Morsink heeft begin oktober een begin gemaakt met de nieuwbouw en uitbreiding v.h. verzorgingstehuis Gerardus Majella.
  Personen: Gerardus Majella; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Uitbreiding; bron:
10-10-1979 Pastor H.J. Scholten van Denekamp naar Beltrum
  Personen: Scholten; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: beltrum; bron: H.Asma
8-11-1979 Pastoor Terra van Tilligte herdenkt zijn 40 jarig priesterjubileum. Ook viert hij deze dag zijn 69ste verjaardag. Kwam in 1972 van Nijverdah naar Tilligte
  Personen: Terra; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: jubileum; bron: H.Asma
18-11-1979 De toneelclub v.d. K.P.J. afd. Denekamp viert het 50 jarig bestaan met een receptie en diverse andere feestelijkheden.
  Personen: K.P.J. Denekamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
24-12-1979 Melkrijders voor het laatst met bussen naar de melkfabriek 'de Volharding'. Ze worden nu vervangen door melktanks
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: De Volhadring; bron: H.Asma
1980 Regelmatig in het weekblad v. Oldenzaal advertenties van W.L. Sloet en co, boomkwekers te Denekamp.
  Personen: Sloet; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Advertentie; bron: H.Asma
1-1-1980 Gemeente Denekamp telt 12003 inwoners.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Bevolking; bron:
7-1-1980 Op 57 jr. leeftijd in Utrecht overleden pastor Theo van den Heuvel na een korte ziekte, werd op 21 jan. In Denekamp begraven
  Personen: v.d Heuvel; plaatsnamen: Utrecht; trefwoorden: overleden; bron: H.Asma
29-1-1980 45 jr. bestaan K.P.O. Tilligte
  Personen: K.P.O. Tilligte; plaatsnamen: Tilligte; trefwoorden: Jubileum; bron:
31-1-1980 Koningin Juliana mmakt in korte televisie toespraak haar aftreden per 30 april 1980 bekend
  Personen: Juliana; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: aftreden; bron: H.Asma
2-2-1980 Zuster Francisco viert vandaag het feit dat ze 25 jaar als wijkverpleegster in Denekamp werkt. Ze is nu 62 jaar. Naam, Jantje Bootsma.
  Personen: Zuster Francisco; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
5-2-1980 Zuster Francisco viert haar 25 jarig jubileum als wijkverpleegster in Denekamp (geboren 08-04-1918 bij Sneek.)
  Personen: Francisco; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
3-1980 De begravenisvereniging 'Helpt elkander' viert het 50 jaar bestaan
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
3-1980 De begrafenisvereniging “Helpt Elkander Denekamp “ viert haar 50 jarig bestaan met o.a. een receptie in zaal Marktzicht.
  Personen: Begrafenis vereniging Helpt elkander; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
22-3-1980 A. Olde Loohuis neemt afscheid als rector v.d. St. Nicolaasstichting in Nrd Deurningen wegens ziekte.
  Personen: A. Olde Loohuis; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Afscheid; bron:
4-1980 Pastoor Verhaar wordt geinstalleerd als deken van Oldenzaal
  Personen: Verhaar; plaatsnamen: Oldenzaal; trefwoorden: Deken; bron: H.Asma
18-4-1980 Emeritus pastoor de Goey en J.H. Hoitink hebben de eerste steen gelegd v.d. nieuwbouw van het bejaarden- en verpleeghuis.
  Personen: Gerardus Majella; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Eerste steen; bron:
22-4-1980 De “ K.P.O.” afd. Denekamp voert haar gouden jubileum.
  Personen: K.P.O. Denekamp; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Jubileum; bron:
24-4-1980 De gemeenteraad heeft een krediet van fl. 5.100,00 beschikbaar gesteld voor een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester.
  Personen: Ambtsketen; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Gemeente besluit; bron:
29-4-1980 Zuster Alfonso (Holtslag) oud directrice voor de R.K. school voor M.H.N.O. te Noord Deurningen onderscheiden in de orde van Oranje Nassau.
  Personen: Zuster Alfonso; plaatsnamen: Noord Deurningen; trefwoorden: Onderscheiding; bron:
5-1980 Eind Mei, Het nieuwe mortuarium a.d. Wiptoen in gebruik genomen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: mortuarium; bron: H.asma
5-1980 Alle Denekampse huishoudens krijgen het fotoboek van Denekamp gratis aangeboden. Titel: 'Van Raadhuis tot Gemeentehuis'.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: sociaal; bron: H.Asma
5-1980 Opening en ingebruikneming v.h mortuarium a.d. Wiptoen. Kosten 350.000 gulden, gebouwd door aannemer Niehoff uit Lattrop
  Personen: Niehoff; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: mortuarium; bron: H.Asma
5-1980 De 1e fase van het plan Janskamp is voor een belangrijk deel gerealiseerd, van de 176 te bouwen woningen zijn er nu 135 bewoond.
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: bouwen; bron: H.Asma
5-1980 Het nieuwe mortuarium a.d. Wiptoen in gebruik genomen
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: mortuarium; bron: H.Asma
5-1980 De voetbalvereniging Dinkelland in Lattrop en de tafeltennisclub met dezelfde naam vieren resp. hun 25 en 15 jarig jubileum.
  Personen: Dinkelland; plaatsnamen: Lattrop; trefwoorden: Jubileum; bron:
12-5-1980 Hotel van Blanken, na te zijn gemoderniseerd, door burgemeester Norbart officieel geopend.
  Personen: Van Blanken; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: Opening; bron:
21-5-1980 De markt in Denekamp bestaat 25 jaar. Ze begon in 1955 op de Brink en Brinkstraat en toen was er ook een biggenmarkt
  Personen: ; plaatsnamen: Denekamp; trefwoorden: markt; bron: H.Asma
21-5-1980 De gemeentebode J. Veldhuis (58) viert zijn 25 jarig jubile