Vijftien Emslandkampen

In 1933 is in het Duitse Emsland in de plaats Börgermoor, die ligt ter hoogte van Papenburg, het eerste concentratiekamp is opgericht. In totaal zijn er dicht bij de grens met Drenthe en Groningen van noord naar zuid vijftien van die kampen ontstaan; twaalf in het Emsland en drie in de Graafschap Bentheim. Het voor ons dichtst bij gelegen kamp lag bij Wietmarschen, waaraan nu de plaats Füchtenfeld herinnert.

Over de historie van deze kampen is bij ons weinig bekend. Het is vooral Pieter  Albers uit Emmen, die zich er voor heeft ingezet de Emslandkampen in ons land een plek te geven in de geschiedenis.

Heemkunde Denekamp heeft er in ’t Onderschoer in 2008 uitgebreid over geschreven. Overigens is daaraan al eerder aandacht geschonken. Zo stond in ’t Onderschoer 1993-3 al informatie over deze concentratiekampen. In 1996 heeft Heemkunde een excursie georganiseerd naar het  Dokumentations- en Infomationszentrum Emslandlager in Papenburg. In november 2008 heeft Heemkunde in Denekamp een lezing georganiseerd over deze kampen. Vorig jaar 2009 is een excursie georganiseerd, waarbij een aantal plekken van deze voormalige kampen is aangedaan.

De kampen waren destijds genummerd met Romeinse cijfers, zoals die nu ook op de informatiepanelen staan bij de plekken van voormalige kampen in het Emsland met daarop de geschiedenis van de kampen. De plekken van de kampen in de Graafschap Bentheim zijn niet van dergelijke panelen voorzien.

Van de kampen zelf is amper nog wat te herkennen. Hier en daar staat een enkel origineel gebouw, zoals een transformatorstation. En dan zijn er de verschillende begraafplaatsen, die als Kriegsgräberstätte staan aangegeven en die de herinnering aan deze Emslandkampen tastbaar met zich mee dragen.

Voor wie de plekken van de Emslandkampen eens wil opzoeken, hierbij een kaart van het Emsland met daaraan toegevoegd een kaart met daarop de plaatsen van de vroegere kampen.

Stichting Heemkunde Denekamp,
Hennie Boink

Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager (DIZ)

Aktionskomitee DIZ Emslandlager
in der Gedenkstätte Esterwegen

Hinterm Busch 1
26897 Esterwegen

Tel: 05955 - 988950