Denekamp en de omliggende dorpen zijn al vanaf de prehistorie een ‘druk’ bezocht gebied geweest. Op de hogergelegen dekzandruggen langs de Dinkel en de vele beken was het goed toefen. Sporen van de aanwezigheid van jagers en verzamelaars uit de Steentijd en van de daaropvolgende boeren kunnen nog steeds aanwezig zijn in de bodem en komen soms bij graafwerkzaamheden aan het licht. Een mooi voorbeeld daarvan is de opgraving op de Borchert in Denekamp waar een bijna complete nederzetting is opgegraven.
In het verleden zijn helaas al veel interessante gebieden binnen Denekamp afgegraven voor woningbouw, des te meer een reden om bij toekomstige graafwerkzaamheden goed op te letten en zuinig te zijn op ons bodemarchief.
Want bij Archeologie geldt, weg is voor altijd weg!

 

De werkgroep Archeologie zet zich in voor de archeologie binnen de oude gemeente Denekamp in de breedste zin van het woord. Onder de doelstellingen zijn het documenteren van archeologische sporen en vondsten bij graafwerkzaamheden en het in kaart brengen van losse vondsten. Verder wil de werkgroep de archeologie van Denekamp en omliggende dorpen voor een breed publiek onder de aandacht brengen,onder meer door middel van publicaties in het Onderschoer.

 

boerderij borchert

Reconstructie van een boerderij uit de Romeinse Tijd, opgegraven op de Borchert te Denekamp.


 Het gebruik van de AHN door de Werkgroep Archeologie

Het hoogtebestand geeft een steeds betere weergave van de (minieme) hoogteverschillen in ons landschap. De Werkgroep Archeologie maakt hier dankbaar gebruik van voor het opsporen van archeologische vindplaatsen. Zo werd op 12 november een bezoek gebracht aan het Voltherbroek, en op 25 februari werd met toestemming van de Stichting Edwina van Heek diverse locaties op het Singraven bezocht.

 walstructuur1

Voor foto's van de werkgroep zie de fotopagina.

 

De leden van de werkgroep: Sascha Benerink (Tel.: 06-38916757)(coördinator tevens lid bestuur), Frans Oude Moleman (Tel.: 354149), Jos Rikkink (Tel.: 353222), Martin Albers (Tel.: 853333) Jos Veldhuis (Tel.: 0541-521671) , Wim Wilmink

 

 

 

Links voor Archeologie:

 

www.oversticht.nl/Archeologie

http://www.agnesklooster.nl/

www.twentsewelle.nl

http://aco.jouwweb.nl/

http://www.heemkunde-ootmarsum.nl/archeo