Bouwvak vakantie

 

Het heemhoes zal gedurende de bouwvakvakantie van 6 tot 24 augustus voor bezoekers gesloten zijn.

Lees meer...


Dorpswandeling Denekamp

Dorpswandelingen in kader van "Denekamp toen, Denekamp nu"

"Denekamp is al een aantal jaren aan grote veranderingen onderhevig" luidt vanaf 2002 de openingszin in de vaste rubriek "Denekamp toen, Denekamp nu" van het Heemkunde Denekamp periodiek 't Onderschoer. Het is een rubriek die een straatbeeld, een plein, openbare gebouwen, cafés, hotels, winkels of woonhuizen in het dorp Denekamp van vroeger met de huidige situatie vergelijkt.

dorpswandeling1

Heemkunde Denekamp organiseert  wederom een aantal  dorpswandelingen. Tijdens de wandeling worden  afbeeldingen getoond en vergeleken met de huidige situatie. Op de vele vergelijkingen in de hiervoor genoemde Onderschoer-rubriek komen regelmatig reacties, die de verbazing van de lezer uitdrukken. Die reacties zullen tijdens de dorpswandelingen nog sterker zijn, als men getuige wordt van de soms immense veranderingen in het dorp.
Met die dorpswandelingen worden niet alleen de plekken aangedaan van verdwenen zaken,  zoals synagoge, meisjesschool, bioscoop, postkantoor, stationsemplacement, cafés, hotels, woonhuizen en winkelpanden en die soms werden vervangen door bouwwerken van modernere architectuur.

dorpswandeling2

Er is ook aandacht voor het erfgoed, dat de slag met de sloper niet heeft verloren. De eeuwenoude Nicolaaskerk, Pro-testantse kerk, parochiehuis, Huize Keizer, oude Raadhuis, dokter Hondelinkhuis, ’t Heemhoes, het vroegere ziekenhuis,  ’t Spoorhuuske , Concordia en de vroegere hotels Veldman en Van Blanken zijn voorbeelden van Denekamps erfgoed, dat bewaard is gebleven en bewaard moet blijven en waar continue  de aandacht op moet worden gevestigd.
De wandelingen, onder leiding van heemkundemedewerkers, worden gehouden op woensdag 1 augustus, woensdag 8 augustus en woensdag 15 augustus.
De aanvang is 19 uur, met vertrek vanaf 't Heemhoes, Kerkplein 4. Deelname is gratis. Opgave is, vanwege beperking van het aantal deelnemers, wenselijk.
Dat kan via de mail heemkundedenekamp@hetnet.nl. Telefonisch kan ook, 0541-354656, maar alleen op maandag tm. donderdag tussen 9.00 tot 12.00 uur.

Lees meer...


Rabobank Clubkas Campagne

 

Rabobank Clubkas Campagne

 

De stichting Heemkunde Denekamp doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!!

rabo1 

 

 

Van oudsher sponsort de Rabobank verschillende projecten bij de stichting Heemkunde Denekamp. Denk bijvoorbeeld aan de Oeverzwaluwbroedwand. Maar ook ons blad, het Onderschoer, werd steeds gesponsord.

Dit jaar gaat de Rabobank het anders doen en daarbij wordt u als klant van de Rabobank gevraagd om te stemmen op een doel waarvan u vindt dat dit uw steun (en daarmee dus van de Rabobank) verdient. De stichting Heemkunde Denekamp heeft dit jaar als belangrijk project gekozen, het herstellen van de Kommiezenhut aan de Vrijdijk. Een voorbeeld van historisch erfgoed. We hopen mede via de Rabobank Clubkas Campagne de financiering van dit project rond te krijgen.

Wie kunnen er stemmen?

Klanten van de bank ontvangen voor de stemperiode per post of e-mail een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 1 mei tot en met maandag 21 mei 2018 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Iedere klant ontvangt drie stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging/stichting mogen worden uitgebracht. Klanten van de Rabobank die, om welke reden dan ook, niet online kunnen stemmen kunnen met hun stempas naar één van de kantoren van de Rabobank gaan, waar medewerkers van de Rabobank hen helpen met stemmen.

 

Geef een of twee stemmen aan de Stichting Heemkunde Denekamp!

 rabo2

Finaleavond & originaliteitsprijzen

 

De Rabobank stelt maar liefst € 100.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne, die de klanten van de Rabobank mogen verdelen over de deelnemende clubs of verenigingen. De bekendmaking van de uitslag vindt begin juni plaats tijdens de Finaleavond.
Dus hoe meer stemmen op onze vereniging wordt uitgebracht hoe meer geld de Stichting Heemkunde Denekamp ontvangt uit Rabo Clubkas Campagne.

Uw stem is belangrijk! Stem uiterlijk op 21 mei 2018.

Bij voorbaat dank voor Uw steun.

Met vriendelijke groet,
stichting Heemkunde Denekamp.

Namens het bestuur,
Cor van Bakel, secretaris.

 

 

 

Lees meer...


Andere nieuwsberichten:


Heemkunde Voorjaarsavond

Nieuwsberichten van voor 2018