Binnen de Stichting Heemkunde Denekamp is een tiental werkgroepen actief. In totaal zijn dat ongeveer tachtig vrijwilligers, die een deel van hun vrije tijd besteden aan het instandhouden en uitbouwen van de doelstellingen van de Stichting. Op de sub-pagina's onder "Werkgroepen" vindt u een beknopte beschrijving van de werkzaamheden van de werkgroepen afzonderlijk. Elke groep heeft een co÷rdinator die u kunt benaderen voor specifieke vragen en/of opmerkingen.

Denkt u het leuk te vinden om ook deel te gaan uitmaken van een werkgroep, neem dan gerust eens contact op met de desbetreffende co÷rdinator, want onze Stichting kan bij elke werkgroep wel wat extra man- en vrouwkracht gebruiken.