Het tijdschrift 't Onderschoer is het bindmiddel tussen leden, bestuur en werkgroepen.


Wat betekent Onderschoer?

De oude Twentse boerderijen hadden vaak een onderschoer, als een soort portaal vóór de poortachtige hoofdtoegang naar de deel (zie tekening). Deze toegang was voorzien van de dubbele "niendeurn", welke aaneensloten tegen de uitneembare middenstijl. De stiepel kon zijn voorzien van het huismerk of een andere versiering. Bovendien had de stiepel een figuurlijke betekenis. Daarin bleef immers eens het broadspit steken, dat een huun of huunenwiefke een brutale boerenknecht nagooide. Als een stiepel verwijderd was, konden de volgeladen oogstwagens er doorrijden tot onder t slop. In het stiepelgat sloot de 'Lappe' uit het Aamsveen het blauwe 'dämpke' dat de zwarte dood veroorzaakte. In Ootmarsum trekt men bij het 't vloggeln um n stiepl. Door het 'hoondergat' van de 'niendeur' konden de laatste kippen naar binnen.

De hofhond Siep of Pollo kon ook 's nachts een oogje houden op het erf achter het huis. De boer zelf tenslotte kon veilig uitkijken 'oawer n ondersten niendeur'.

 


onderschoer lente 2011

Het onderschoer was een veilige schuilplaats bij slecht weer. 
Vaak ook diende het als bergplaats voor het dagelijkse gerief,
zoals een riesbessem, zicht, strikhaakn, ploogstraampn en de
peerdezellns'.
Menig boerenzoon zal in het onderschoer zijn liefde verklaard
hebben 'an zien wich', dat dan vaak weer leidde tot een 'brulfte'
en tot het voortbestaan van het Twentse geslacht.
Kortom, het onderschoer had in het leven van de Twentenaar
een functie van verbinding tussen binnen en buiten. Het was
een veilige bewaarplaats, het leende zich goed als uitzichtspunt
en het bood plaats voor menselijke contacten.
Daarom de naam 't Onderschoer voor ons contactorgaan als
symbool van het streven van de Stichting Heemkunde Denekamp.

Hoofdredacteur: Ben Brookhuis
mail redactie: redactieOnderschoer@kpnmail.nl


verschijnt in 1600 exemplaren.

Toezending per post:
Stichting Heemkunde Denekamp,
Kerkplein 4, 7591 DD Denekamp,
Tel: 0541-354656
mail:
heemkundedenekamp@hetnet.nl