Het informatie en documentatiecentrum van de  Stichting Heemkunde Denekamp is te vinden aan het Kerkplein 4 te Denekamp. Dit fraaie pand is een van de weinige gebouwen met historische waarde, welke voor Denekamp behouden is gebleven.

De familie Keizer die bijna twee en een halve eeuw een prominente rol heeft gespeeld in Denekamp, waren de eerste bewoners van het in 1876 gebouwde huis. heemhoesBij gebrek aan mannelijke nakomelingen is na het overlijden van Anna Keizer een einde gekomen aan de Denekampse tak van de familie Keizer. In 1974 kwam het huis in eigendom aan de Gemeente Denekamp en werd het pand bouwkundig gerenoveerd. Sinds oktober 1982 heeft de Stichting Heemkunde Denekamp hierin haar domicilie.


De officiële ingebruikneming vond plaats op 7 oktober 1982 waarmee het pand de naam 't Heemhoes kreeg.
       

Daar worden vergaderingen van bestuur en werkgroepen gehouden. In de loop der jaren zijn daar diverse historisch waardevolle collecties opgebouwd, zoals een zeer uitgebreide streekbibliotheek met meer dan 1300 boeken, een foto archief met meer dan 13000 foto’s, dia’s en negatieven, streektijdschriften, een krantenknipselarchief vanaf eind 19e eeuw en een omvangrijk genealogisch archief met gegevens vanaf 1750.

bordheemhoes    De Stichting Heemkunde Denekamp telt vele vrijwilligers, waarvan regelmatig een aantal op ’t Heemhoes is te vinden om daar allerlei werkzaamheden te verrichten. Zo wordt gewerkt aan het genealogisch archief, het krantenknipselarchief en het digitaliseren van het fotoarchief. Ook zijn regelmatig mensen actief, die er voor zorgen dat het interieur van ’t Heemhoes in goede staat blijft. Daardoor is het thans een plek, waar de medewerkers en bezoekers de collecties kunnen raadplegen.   

Tegen een kleine vergoeding zijn kopieën van documenten, foto’s te krijgen. Op ’t Heemhoes zijn alle boeken te koop die de Stichting Heemkunde Denekamp heeft uitgegeven. Op de pagina Publicaties treft u een overzicht aan van alle boeken en brochures.


Met ingang van 1 januari zijn de openingstijden van ’t Heemhoes als volgt: 
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur.

Daarnaast kan men er terecht op afspraak; tel. (0541) 354656.

De adresgegevens zijn:

't Heemhoes, Kerkplein 4, 7591 DD Denekamp
Tel  0541 354656  bgg  0541-352813 
E-mail: heemkundedenekamp@hetnet.nl