Werkgroep Presentaties en Activiteiten

De werkgroep heeft als doelstelling om de kennis van geschiedenis, natuur, dialect en folklore via presentaties aan een breed publiek uit te dragen en daarnaast bijzondere publieksactiviteiten te organiseren. De jaarlijkse presentaties worden gehouden in het voorjaar en najaar met in het algemeen natuur en geschiedenis als onderwerp.
Onder activiteiten worden zaken als excursies, "open dagen" , deelnames aan Kerstmarkten enz. gerekend.
In 't Onderschoer wordt het jaarlijkse programma gepubliceerd. Contact hierover kan opgenomen worden met de coördinator van de werkgroep.

De leden van de werkgroep zijn: Richard Blokhuis (rblokhuis@outlook.com) , Toon Roelofs, Dirk Sieben.


Specifieke evenementen als dialectavonden en genealogieavonden worden georganiseerd door de werkgroep Dialect en Folklore en de werkgroep Geschiedenis en Genealogie. Zie hiervoor de pagina's van deze werkgroepen